Art and Culture, History, Antiquity

Research Output 1971 2020

Filter
Design
2013

Terrorscapes (website and digital platform)

van der Laarse, R., Baillie, B. & Mazzucchelli, F., 2013

Research output: Online publication or Non-textual formDesignOther research output

website
transdisciplinary
comparative research
collective memory
narration
2012

PhotoCLEC website

Edwards, E., Legene, S. & Lien, S., 2012

Research output: Online publication or Non-textual formDesignOther research output

2011

Inleiding over en database van onder dwang verkochte landbouwgronden in Joodse handen, 1941-1942

ter Braake, S., 2011

Research output: Online publication or Non-textual formDesignOther research output

2008

Postdoc-onderzoek: internationaal deelonderzoek “Youth and Education”van het programma “Dynamics of War, Heritage and Memory”

Hondius, D. G., 2008

Research output: Online publication or Non-textual formDesignOther research output

2005

Commodity Prices from Babylon (385-61 BC)

van der Spek, R. J., 2005

Research output: Online publication or Non-textual formDesignOther research output

2004

Databank met foto's, beschrijving en transcripties van veertiende-eeuwse Brusselse oorkonden (in opbouw)

Rem, M., 2004

Research output: Online publication or Non-textual formDesignOther research output

2003

Gewestelijke Financiën, provincie Utrecht 1579-1795

Verstegen, S. W., 2003

Research output: Online publication or Non-textual formDesignOther research output

Goeman-Taeldeman-Van Reenen-Project (GTRP), 1985-1995, Phonology & Morphology of Dutch & Frisian Dialects in 1.1 million transcriptions, version 2.2 (cd rom)

van Reenen, P. T., Goeman, A. C. M. & Taeldeman, J., 2003

Research output: Online publication or Non-textual formDesignOther research output

www.familienaam.nl & www.familienaam.be: Website met de verspreiding van de familienamen in Nederland en België

Marynissen, A. C., 2003

Research output: Online publication or Non-textual formDesignOther research output

2002

Teksten Jan van Hout

Koppenol, J. M., 2002

Research output: Online publication or Non-textual formDesignOther research output

2000

Corpus Moderne Nederlandse dialecten met dr. A.C.M. Goeman, Meertens Instituut, prof.J.Taeldeman, Gent, prof. J. Goossens em. Leuven/Muenster

van Reenen, P. T., 2000

Research output: Online publication or Non-textual formDesignOther research output

Harvard University, Institute for Landscape Studies "Dumbarton Oaks"

de Jong, E. A., 2000

Research output: Online publication or Non-textual formDesignOther research output

ongeveer 300 Oudfranse literaire teksten

van Reenen, P. T., 2000

Research output: Online publication or Non-textual formDesignOther research output

ruim 2500 originele Middelnederlandse oorkonden, 14de eeuw (met dr. M. Mulder)

van Reenen, P. T., 2000

Research output: Online publication or Non-textual formDesignOther research output

Soort databank: Corpus 14de-eeuwse oorkonden geschreven door scribenten in dienst van de graaf van Holland en Zeeland

Rem, M., 2000

Research output: Online publication or Non-textual formDesignOther research output