Art and Culture, History, Antiquity

Research Output 1971 2019

Filter
PhD Thesis - Research VU, graduation VU
2013

Becoming better Muslims Religious authority and ethical improvement in Aceh, Indonesia

Kloos, D., 2013

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Blind in een gidsland: Over de bejegening van mensen met een visuele beperking in de Nederlandse verzorgingsmaatschappij, 1920-1990

van Trigt, P. W., 2013, Hilversum: Verloren. 203 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Een kwestie van politieke moraliteit: Politieke corruptieschandalen en goed bestuur in Nederland, 1848-1940

Kroeze, D. B. R., 2013, Hilversum: Verloren. 387 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Exploring the Roman villa World between Tongres and Cologne: A landscape archaeological approach

Jeneson, C. F., 2013

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Planting the seeds of change: A bioarchaeological approach to developments in landscape and land use in first millennium BC southeast Italy

Lentjes, D. M., 2013, 291 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

The archipelago of difference: Physical anthropology in the Netherlands East Indies, ca. 1890-1960

Sysling, F. H., 2013, Amsterdam: De auteur. 321 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Werkers van de wereld: Globalisering, maritieme arbeidsmarkten en de verhouding tussen Aziaten en Europeanen in dienst van de VOC

van Rossum, M., 2013

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File
2012

Ambachtelijk geschoold: Haarlemse en Rotterdamse ambachtslieden en de circulatie van technische kennis, ca. 1400-1720

Tump, J., 2012, Ridderkerk: Ridderprint. 287 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Defining the universal city. The International Federation for Housing and Town Planning and transnational planning dialogue 1913-1945

Geertse, M. A., 2012, 340 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Dichters en verdiensten: De sociale verankering van het dichterschap van Jan Vos (1610-1667)

Geerdink, N., 2012, Hilversum: Verloren. 164 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

G.H. Breitner: Vijf studies over een Amsterdamse schilder en zijn tijd

Bergsma, J. H. G., 2012, 352 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

The Dream in Antiquity: Aspects and Analyses

Bilbija, J., 2012, Amsterdam: Vrije Universiteit. 486 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

The impact of empire on market prices in Babylon: in the Late Achaemenid and Seleucid periods, ca. 400 - 140 B.C.

Pirngruber, R., 2012, 319 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File
2011

Computer Games as a Narrative Medium

Veugen, J. I. L., 2011, 303 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Lateinische epistemische Partikeln: Nempe, quippe, scilicet, videlicet und nimirum

Schrickx, J. G., 2011, München. 267 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Settling in a Changing World: Villa Development in the Northern Provinces of the Roman Empire

Habermehl, D. S., 2011, Amsterdam. 241 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File
2010

Leven als een kunstenaar: Invloeden op de beeldvorming van moderne kunstenaars Auguste Rodin, Georgia O'Keeffe, Francis Bacon

Kisters, A. C., 2010, Amsterdam: Eigen Beheer.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Regionale Kracht: Economisch beleid in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland, 1945-2000

Molema, A. M., 2010, Amsterdam: Vrije Universiteit. 360 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Warfare and Society in Early Greece: From the Fall of the Mykenaian Palaces to the End of the Persian Wars

Brouwers, J. J., 2010, Eigen Beheer.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File
2009

Argument and Narrative: A Discourse analysis of ten Ciceronian speeches

van Gils, L. W., 2009, Amsterdam: Eigen Beheer. 376 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Bataafs platteland: Het Romeinse nederzettingslandschap in het Nederlandse Kromme-Rijngebied

Vos, W. K., 2009, Amsterdam. 372 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

De wetten van de bouwkunst: Nederlandse architectuurboeken in de negentiende eeuw

Brouwer, P. A., 2009, Amsterdam: Eigen Beheer. 310 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Een kleine dijk met een groot doel: De financiering van de Diemerdijk, 1591-1864

Fransen, A. W. F., 2009

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Romanisering van rurale gemeenschappen in de Civitas Batavorum: De casus Tiel-Passewaaij

Heeren, S., 2009, Amersfoort: Rijksdienst Archeologie Cultuurlandschap en Monumenten. 364 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Voor het volk om Christus'wil: Een geschiedenis van het CNV

Hazenbosch, P., 2009, Hilversum: Verloren.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File
2008

Discourse Modes and Bases: A Study of the Use of Tenses in Vergil's Aeneid

Adema, S. M., 2008, 229 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File
Tense
Modes of Discourse
Virgil
Aeneid
Narrative Mode

Het hoofd van de stad: Amsterdam en zijn burgemeester tijdens het interbellum

Kaal, H. G. J., 2008, Amsterdam: Aksant.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Minerva in de polder: Waterstaat en techniek in het hoogheemraadschap van Rijnland (1500-1856)

Zeischka, S., 2008, Hilversum: Verloren. 441 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File
2007

Anamnesis. Formen des Elegischen von Brecht bis Grünbein

Schlösser, C., 2007

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Grijsaards in zwart-wit: De verbeelding van de ouderdom in de Nederlandse prentkunt (1550-1650)

Janssen, A. N. P., 2007, Zutphen: Walburg Pers.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Looking for Genres: The effect of film figure movement on genre recognition

Visch, V. T., 2007

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File
2006

De derde orde van Sint Franciscus in het middeleeuwse bisdom Utrecht: Een bijdrage tot de institutionele geschiedenis van de Moderne Devotie

van Engen, H., 2006

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Picturing Art History: The Rise of the Illustrated History of Art in the Eighteenth Century

Vermeulen, I. R., 2006, Amsterdam.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Stadsrand in transformatie: De specifieke ontwikkelingsgang van de stadsrand, inzichtelijk gemaakt met negentiende-eeuws Haarlem

Suurenbroek, F., 2006

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Ziekentroosters op de pastorale markt 1550-1880

de Niet, J., 2006

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

2005

A King translated: James VI & I and the Dutch interpretations of his works (1593-1603)

Stilma, A. J., 2005

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

De algemene banken en het effectenbedrijf 1860-1914

Geljon, P. A., 2005

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

De biografie van het landschap. Drie essays over landschap, erfgoed en geschiedenis

Kolen, J. C. A., 2005, Amsterdam. 328 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Eclecticisme: Over moderne architectuur in de negentiende eeuw

Palmaerts, G. J. P., 2005, Rotterdam: 010. 320 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Gebruik en betekenis van Romeins wapen- en paardetuig uit niet-militaire contexten in de civitas Batavorum

Nicolay, J. A. W., 2005

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Gereformeerde heiligen: de religieuze exempeltraditie in vroegmodern Nederland

Exalto, J., 2005, Nijmegen: Vantilt. 366 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

M. Tullius Cicero, De Finibus bonorum et malorum, de boeken IV en V.

van der Wal, R. L., 2005

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Nassau en de macht van Oranje. De strijd van de Friese Nassaus voor de erkenning van hun rechten, 1702-1747

Bruggeman, M., 2005

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Nassau in het Nieuws. Nieuwsprenten van Maurits van Nassaus militaire ondernemingen uit de periode 1590-1600

Klinkert, C. M., 2005, Deventer: Walburg Pers.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

2004

Drugs in de kunst: Van opium tot LSD, 1798-1968

ten Berge, J. P., 2004

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Rederijkers: Conformisten en rebellen. Literatuur, cultuur en stedelijke netwerken (1400-1650)

van Dixhoorn, A. C., 2004

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

2003

Bruiden van Christus: De tweede religieuze vrouwenbeweging in Leiden en Zwolle, 1380-1580

van Luijk, M. D., 2003

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

De taal van de klerken uit de Hollandse grafelijke kanselarij (1300-1340): Naar een lokaliseringsprocedure voor het veertiende-eeuws Middelnederlands

Rem, M., 2003, Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU. 323 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Het huis en de regels van het denken: Een cultuurhistorisch onderzoek naar het werk van Simon Stevin, Jacob Cats en Pieter de Hoogh

de Mare, H., 2003, 1416 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File