Art and Culture, History, Antiquity

Research Output 1971 2019

Filter
PhD Thesis - Research VU, graduation VU
2003

Hoofdstad in gebreke. Manoeuvreren met publieke werken in Amsterdam 1851-1901

Jager, I. W. M., 2003, Rotterdam: 010. 560 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

2002

Allegories of Abstraction

Lütticken, S., 2002

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Een nieuwe vormentaal der gemeenschap. Joost Baljeu en het tijdschrift Structure, een kunstenaarsdebat

Jobse, M., 2002

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Family, Family Firm, and Strategy. Six Dutch family firms in the food industry 1880-1970

Arnoldus, D. J. G., 2002, Amsterdam: Aksant. 448 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Reconstructing the Pasture. A reconstruction of pastoral landuse in Italy in the first millennium BC

Veenman, F. A., 2002, Amsterdam: Archeologisch Instituut VU. 278 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

2001

De strijd voor Rhetorica. Poëtica en positie van rederijkers in Vlaanderen, Brabant, Zeeland en Holland tussen 1450 en 1620

Moser, P. H., 2001, Amsterdam: Amsterdam University Press. 292 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Kennisverwerving in de Nederlandse industrie 1870-1970

Faber, J., 2001, Amsterdam: Aksant. 342 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Local Identities. Landscape and community in the late prehistoric Meuse-Demer-Scheldt region

Gerritsen, F. A., 2001, 320 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

2000

Beminde broeder die ik vand op 's werelts pelgrims wegen. Jan Luyken (1649-1712) als illustrator en medereiziger van John Bunyan (1628-1688)

van 't Veld, H., 2000

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Coins or money. Exploring the monetization and functions of Roman coinage in the Belgic Gaul and Lower Germany 50 BC - AD 450

Aarts, J. G., 2000, 325 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

De hoop van weleer. Vakbeweging en maatschappelijke vernieuwing in Frankrijk

Reitsma, H., 2000, amsterdam. 229 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

De opstand in zwart-wit. Propagandaprenten uit de Nederlandse opstand 1566-1584

Horst, D. R., 2000, Amsterdam VU. 337 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

De staat van dienst? De gewestelijke ambtenaren van Holland en Zeeland in de vijftiende eeuw

Damen, M. J. M., 2000

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Het jawoord in beeld. Huwelijksafbeeldingen in middeleeuwse handschriften (1250-1400) van het Liber Extra

Nieuwenhuisen, K. A., 2000, 231 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

North by Northwest. Seafaring, Science, and the Earth Magnetic Field (1600-1800)

Jonkers, A. R. T., 2000

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Van de retoriek tot de realisatie. De West-Duitse partijen en de eenwording 1987-1990

van der Krol, P. I., 2000, Amsterdam: Eigen Beheer. 367 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

1999

Deining. Koers en karakter van de ARP ter discussie 1956-1970.

van den Berg, J. J., 1999, Kampen: Kok. 492 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

De Kaap de Goede Hoop. Een Nederlandse vestigingskolonie 1680-1730

Biewenga, A. W., 1999, Amsterdam: Prometheus-Bert Bakker. 351 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

'Hoe bedriechlijk dat die vrouwen zijn'. Vrouwenlisten in de beeldende kunst van de veertiende eeuw tot ca. 1650 met de nadruk op de Nederlanden.

Bleyerveld, Y. L., 1999

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Willem Nicolaas Rose (1801-1877). Stedenbouw, civiele techniek en architectuur

Berens, H. E. M., 1999, Amsterdam: VU. 423 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

1998

Codex Hummercensis (Groningen, UB, PEIP12). An Old Frisian Legal Manuscript in Low Saxon Guise

Johnston, T. S. B., 1998, Leeuwarden: Fryske Akademy. 626 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Constructing Messapian Landscapes. Settlement Dynamics, Social Organization and Culture Contact in the Margins of Graeco-Roman Italy

Burgers, G. L. M., 1998, Amsterdam: Gieben Publishers. 327 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

De 17 Keuren en de 24 Landvechten in de Ommelander Rechts handschriften

Sijtsema, J. C., 1998, Amsterdam: VU Uitgeverij. 444 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Film als kunst: Reacties op een nieuw medium in Nederland, 1895 - 1940

van Beusekom, A., 1998, 336 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Leidsvrouwen en zaakwaarneemsters. Een geschiedenis van de Actiegroep Man Vrouw Maatschappij (MVM) 1968-1973.

Ribberink, J. C. A. P., 1998, Hilversum: Verloren. 352 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

North Brabant in Roman and Early Medieval Times

Verwers, W. J. H., 1998, Amersfoort: Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek. 172 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

1997

Ambacht, kunst, wetenschap. De bevordering van de bouwkunst in Nederland (1775-1880)

Krabbe, C. P., 1997, Zutphen/Zeist.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Calvinisme en koloniale stadscultuur, Batavia 1619-1725

Niemeyer, H. E., 1997, 414 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Daar was de bron. De beweging van Tachtig in de ogen van Albert Verwey

Custers, L. E. X. E., 1997, Maarssen: De Ploeg. 482 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

"Die ostafrikanische Schweiz": plantages, planters en plattelandsontwikkeling in West-Usambara, Oost-Afrika, ca. 1870-1930

Huijzendveld, F. D., 1997, Amsterdam: Posthumus Instituut. 523 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Margiality in Saul Bellow's early novels

Rubin, D., 1997, 300 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Muurvast & gebeiteld. Beeldhouwkunst in de bouw 1840-1940

Koopmans, Y., 1997, Rotterdam: NAi Uitgevers. 648 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Philips Galle (1537-1612): engraver and print publisher in Haarlem and Antwerp

Sellink, M. S., 1997, 510 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Profeten en hun vaderland. De geografische herkomst van de gereformeerde predikanten in Nederlamd van 1572 tot 1816

van Lieburg, F. A., 1997, Zoetermeer: Boekencentrum. 399 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

1996

De leer van het ornament. Versieren volgens voorschrift 1850-1930

Simon Thomas, M. W. F., 1996, Amsterdam: De Bataafse Leeuw. 304 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

1990

The reality of symbols: Studies in the iconology of Netherlandish art 1400

Bedaux, J. B. M. F., 1990, Amsterdam, etc.: Gary Schwartz.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File
1981

La Societe Neerlandaise et ses gradues, 1575-1814 : une recherche serielle sur le statut des intellectuels

Frijhoff, W. T. M., 1981

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File