Art and Culture, History, Antiquity

Research Output 1971 2019

Filter
PhD Thesis - Research external, graduation VU
2017

Bouwkunst en de Nieuwe Orde: Collaboratie en berechting van Nederlandse architecten 1940-1950

Keuning, D., 2017, 416 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File
2016

Bang voor rood, geel en.... blauw? Goethe, Merleau-Ponty en fenomenologisch kleuronderzoek

Uitgeest, W., 2016

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Blessed is Egypt my People: Recontextualizing Coptic Identity outside of Egypt

Klempner, L. J., 2016

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File
Egypt

Defining Christ. The Church of the East and Nascent Islam

Metselaar-Jongens, M., 2016, 415 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File
Islam
Christ

Stone by Stone: Team Construction and Production Procedures of Sixth-Century Mosaics in Palestine and Transjordan

Zohar, D., 2016, 240 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File
stone
mosaic

Verbondsonderwijs Geschiedenis van het gereformeerd-vrijgemaakt

Spoelstra, T., 2016

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Worship as a Formative Practice: The Worship Practices of Methodists, Baptists, and Free Brethren in Emerging Protestantism in Argentina (1867-1930)

Cornou, M. E., 2016, 279 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File
Baptists
Argentina
Protestantism
Worship
Brethren
2015

Het wezendorp Neerbosch: De protestants-christelijke weesinrichting Neerbosch en haar stichter Johannes van 't Lindenhout (1863-1903)

van Renssen, A., 2015, 417 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Landlieden en hoogheemraden: De bestuurlijke ontwikkeling van het waterbeheer en de participatiecultuur in Delfland in de zestiende eeuw

de Wilt, C. G. D., 2015, Hilversum: Verloren. 404 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Vogels en mensen in Nederland 1500-1920

de Rijk, J. H., 2015, Rotterdam: Anoda. 290 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File
2014

Between colonial legacies and grassroots movements: exploring cultural heritage practice in the Ngadha and Manggarai Region of Flores

Sudarmadi, T., 2014, Amsterdam: Eigen Beheer.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Elastisch Europa: De integratie van Europa en de Nederlandse politiek, 1947-1968

de Bruin, R. J., 2014, Amsterdam: Wereldbibliotheek. 328 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Mesopotamia in Greek and Biblical Perceptions: Idiosyncrasies and Distortions

Vlaardingerbroek, H. M., 2014, 358 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Tussen gewest en Generaliteit: Staatsvorming en financiering van de oorlog te water in de Republiek der Verenigde Nederlanden, in het bijzonder Zeeland (1586-1795)

Veenstra, W., 2014, Woubrugge. 400 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Voor het hoogste het beste: De Angelsaksische invloed op de verspreiding van religieuze traktaten in Nederland (1913-1959)

Omon, K., 2014, Barneveld: De Vuurbaak. 394 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File
2013

Dinamiche di popolamento nel Golfo Tirrenico attraverso l'analisi del territorio tra il Sele e il Lao

Scelza, F. U., 2013

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Objects in context, peoples in places Home, museum and belonging in the cultural landscape of Israel

Jaffe-Schagen, J. B., 2013, Yavna'el: Eigen Beheer. 378 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Simon Stevin en het hermetisme: Een cultuurhistorische studie naar zijn methodologie

Schilt, C., 2013, Velp: Eigen Beheer. 242 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File
2012

Aan deze zijde van de dood: Funeraire componenten van seculariserende cultuurlandschappen in Nederland 1576 - 2010

Cappers, W. P. R. A., 2012, 925 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Een nobele en pieuse carriere: Predikanten aan het negentiende-eeuwse Oranjehof

de Jong-Slagman, J., 2012, Amsterdam.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Het bewoonbare land: Geschiedenis van de volkshuisvestingsbeweging in Nederland

Beekers, W. P., 2012, BOOM. 372 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Les voyages de Hollande et la perception francaise des Provinces-Unies dans la premiere moitie du XVIIe siecle

Nijenhuis, A., 2012, Amsterdam: Amsterdam University Press. 556 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Life and culture of the Roman small town of Tienen: Transformations of cultural behavior by comparative analysis of material culture assemblages

Martens, M. S. M. C., 2012, Amsterdam. 334 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Verbeelde herinnering: Essays over naoorlogse beeldende kunst en het culturele geheugen

Weijers, W. J. G., 2012, Amsterdam: Vrije Universiteit. 30 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File
2011

Augustine on the Relations between the Living and the Deceased: A Discourse-Linguistic Commentary on De cura pro mortuis gerenda

Rose, P. J., 2011, Amsterdam. 483 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Een Europese antirevolutionair: Het Europabeeld van Groen van Prinsterer in tekst en context

Bijl, J. P., 2011

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Eilardus Westerlo (1738-1790): From Colonial Dominee to American Pastor

Naborn, R. A., 2011, 288 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Gouda 1787: Radicalisering - Revolutie - Restauratie

Knoops, W. A., 2011, Amsterdam: Bataafsche Leeuw. 622 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Pangumbaran ing bang wetan: The Dutch Reformed Church in late eighteenth century Java An eastern adventure

Soleiman, Y., 2011, 267 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Wonen in een grensgebied: Een langetermijngeschiedenis van het Oost-Nederlandse cultuurlandschap (500 v. Chr.-1300 na Chr)

van der Velde, H. M., 2011, Amersfoort: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 308 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File
2010

Forum Hadriani. De vergeten stad van Hadrianus: Ontwikkeling, uiterlijk en betekenis van het 'Nederlands Pompeji'

Buijtendorp, T. M., 2010, Amsterdam: Vrije Universiteit. 1150 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Want ik verlang zeer naar de school: Twee schoolhoofden en de dagelijkse gang van zaken bij het openbaar lager onderwijs in Schoonhoven in de tweede helft van de negentiende eeuw

van Rijlaarsdam, H. J. C., 2010, Amsterdam: Vrije Universiteit. 308 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File
2009

In strijd met de roeping der vrouw: De Staatkundig Gereformeerde Partij en het vrouwenkiesrecht

Post, H. A., 2009, Heerenveen: Groen.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Ritueel in beeld. De Boerenbruiloften en hun publiek in de tijd van Bruegel en zijn navolgers

Henneke, W. M. A., 2009, Amsterdam.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

The kingdom of Mycenae: A Great Kingdom in the Late Bronze Age Aegean

Kelder, J. M., 2009, Amsterdam. 179 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Thetic Constructions in Koine Greek: with special attention to clauses with eiui be, yivouai occur, epxouai come, idov/ide behold, and complement clauses of opao see

Bailey, N. A., 2009, Eigen Beheer. 427 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File
2008

Aards, betrokken en zelfbewust: De verwevenheid van cultuur en religie in katholiek Utrecht, 1300-1600

Bogaers, L. C. J. J., 2008

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

De classis Edam, 1572-1650: Opbouw van een nieuwe kerk in een verdeelde samenleving

Geudeke, E., 2008

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File
2007

Animals in ritual and economy in a Roman frontier community: Excavations in Tiel-Passewaaij

Groot, M., 2007

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

De draad in eigen handen: Vrouwen en loonarbeid in de Nederlandse textielnijverheid, 1581-1810

van Nederveen Meerkerk, E. J. V., 2007

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

De Staat koopt kunst: De geschiedenis van de collectie 20ste-eeuwse kunst van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voorgangers (1932-1992)

Kuyvenhoven, F. R. E., 2007

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Een Spaanse Groninger in Marokko. De levens van Johan Willem Ripperda (1682-1737)

van der Veen, S., 2007

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Laat uw doel hervorming zijn! Facetten van de geschiedenis van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland (1909-1959)

Werkman, P. E., 2007, 408 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Modern Organ Style in Karl Straube's Reger Editions

Adams, D. W., 2007, Amsterdam: Eigen Beheer.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Rhetorische Selbstportrats: Nationale Selbstdarstellung in der deutschen Literatur der Fruhen Neuzeit

Lammersen-van Deursen, N., 2007

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Uit de diepten: Nederlandse egodocumenten over de nazi concentratiekampen

Siertsema, G., 2007

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Willem van Konijnenburg: Leonardo van de Lage Landen

Rijnders, M. L. J., 2007

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File
2006

De Dom van Utrecht in de zestiende eeuw: Inrichting, decoratie en gebruik van de katholieke kathedraal

de Groot, A., 2006

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

De sermone figurato quaestio rhetorica: Per un' ipotesi di pragmatica linguistica antica

Ascani, A., 2006

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File