Art and Culture, History, Antiquity

Research Output 1971 2019

Filter
PhD Thesis - Research external, graduation external
2016

Floods, Worms, and Cattle Plague: Nature-induced Disaster at the Closing of the Dutch Golden Age 1672-1764

Sundberg, A. D., 2016, 359 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation externalAcademic

Homer and Rhetoric in Byzantium, Eustathios of Thessalonike on the Composition of the Iliad, door Baukje van den Berg

van Opstall, E. M., 2016

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation externalAcademic

Les campagnes entre Moselle et Rhin dans l’Antiquité

Nusslein, A. C., 2016

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation externalAcademic

Signs of the Shoah: The Hollandsche Schouwburg as a site of memory

Duindam, D. A., 2016, 242 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation externalAcademic

Shoah
Sites of Memory
Memorial
Jews
Persecution

Verbondsonderwijs Geschiedenis van het gereformeerd-vrijgemaakt onderwijs in Nederland tot 1985

Spoelstra, T., 2016, 264 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation externalAcademic

Open Access
File
2015

De adel in Noord-Brabant, 1814-1918. Groepsvorming, adellijke levensstijl en regionale identiteit

Douma, K., 2015, Universiteit Tilburg.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation externalAcademic

Het wezendorp Neerbosch De protestants‐christelijke weesinrichting Neerbosch en haar stichter Johannes van ’t Lindenhout (1863-1903)

van Renssen, A., 2015

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation externalAcademic

Memory in Architecture: Contemporary memorial projects and their predecessors

Tanovic, S., 2015, Delft. 362 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation externalAcademic

2014

Die Evangelikale Bewegung in Österreich. Grundzüge ihrer historischen und theologischen Entwicklung von 1945 bis 1998

Hinkelmann, F., 2014

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation externalAcademic

Ekphrasis. Between Description and Narration

Koopman, N., 2014, Amsterdam. 383 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation externalAcademic

"The Beautiful Image Has Come Out." The Nocturnal Fire Ceremony and the Revival of the Anu Cult at Late Babylonian Uruk

Krul, J., 2014, 255 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation externalAcademic

The Frigid Golden Age. Experiencing Climate Change in the Dutch Republic, 1560-1720.

Degroot, D., 2014, 534 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation externalAcademic

2013

Joodse ondernemers in het Nederlandse film- en bioscoopbedrijf tot 1940

de Jong, F. E., 2013, 284 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation externalAcademic

Kunst en kunstenaars van de Kultuurkamer. Geschiedenis en collectieve herinnering 1922-2012

Wesselink, C. C., 2013

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation externalAcademic

Memories from the Rif. Moroccan Berber activists between history and myth

Karrouche, N. F. F., 13 Dec 2013, 297 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation externalAcademic

Musealisering van de oorlog. Bezetting en verzet in museale context

Somers, E., 2013, Zwolle: WBOOKS. 352 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation externalAcademic

The decline of the Chinese Council of Batavia: the loss of prestige and authority of the traditional elite amongst the Chinese community between 1900-1942

Erkelens, M., 2013

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation externalAcademic

2012

De wortels van de Randstad. Overheidsinvloed en stedelijke hiërarchie in het westen van nederland tussen de 13de en 20ste eeuw

Brand, A. D., 2012, Delft: Technische Universiteit Delft. 352 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation externalAcademic

Heritage under Siege. Military Implementation of the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict

Kila, J. D., 2012, Leiden: Brill/Nijhoff. 320 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation externalAcademic

Hollandse Films met een Hollands Hart. Nationale identiteit en de Jordaanfilms 1934-1936

Pafort-Overduin, C., 2012, 364 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation externalAcademic

Koloniale collecties, Nederlands aanzien. De Europese elite van Nederlands-Indië belicht door haar verzamelingen, 1811-1957

Drieënhuizen, C. A., 2012, 472 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation externalAcademic

2011

Cultural Promotion and Imperialism. The Dante Alighiery Society and the British Council Contesting het Mediterreanean in the 1930s

van Kessel, T. M. C., 2011, Eigen Beheer. 241 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation externalAcademic

De onttovering van de waanzin. Wetenschap, het bovennatuurlijke en de opkomst van een psychologisch mensbeeld.

Engelbrecht, J. M., 2011

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation externalAcademic

Marga Klompé (1912-1986). Een biografie.

Mostert, GJ., 2011, Amsterdam: BOOM. 654 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation externalAcademic

2010

Norwegian women's migration to Amsterdam and Hoorn 1600-1750. Life experiences, social mobility and integration.

Sundsback, K. C., 2010

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation externalAcademic

2009

Chinese New Migrants in Suriname; the inevitability of ethnic performing

Tjon Sie Fat, P. B., 2009, Amsterdam: Amsterdam University Press. 467 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation externalAcademic

Regional Integration and Differentiation in a Globalizing China: The Blending of Government and Business in Post-Colonial Macau

dr. Trigo de Sousa, M. I., 2009, Amsterdam: Eigen Beheer. 283 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation externalAcademic

2008

'In zo goede order als in eenige stad in Holland'. Het stedelijk bouwbedrijf van Holland in de achttiende eeuw

Medema, G. H., 2008, Utrecht: Eigen Beheer. 300 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation externalAcademic

2007

De energiemarkt en energiehandel in Holland in de Late Middeleeuwen

Cornelisse, C., 2007, 371 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation externalAcademic

2004

'Ik moet spreken': Het spiritueel leiderschap van Antoinette Bourignon (1616-1680)

de Baar, M., 2004

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation externalAcademic

Libretto im Progress: Brecht und Weills 'Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny' aus textgeschichtlicher Sicht

Nyström, E., 2004

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation externalAcademic

Strategic Affection? Gift Exchange in Seventeenth-Century Holland

Thoen, C. B. M., 2004

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation externalAcademic

2003

A. Linders, 'Frappez, frappez toujours! N.S. Corry Tendeloo (1897-1956) en het feminisme in haar tijd

Ribberink, J. C. A. P., 2003, Hilversum: Verloren. 287 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation externalAcademic

Bataven! Nederlandse vluchtelingen in Frankrijk 1787-1795

Rosendaal, J. G. M. M., 2003

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation externalAcademic

De Protestantse kerk op de Banda-eilanden 1795-1923

van Selm, M., 2003, 391 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation externalAcademic

Drank en drinkgerei. Een archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek naar de alledaagse drinkcultuur van de 18de-eeuwse Hollanders

Laan, C. A., 2003

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation externalAcademic

Ingelijst werk. De verbeelding van arbeid en beroep in de vroegmoderne Nederlanden

de Vries, A., 2003

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation externalAcademic

Land of Our Forefathers: Jan Paerl: A Khoikhoi Prophet in Cape Colonial Society 1761-1851

Viljoen, R. S., 2003

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation externalAcademic

Reading the soul

Bos, J., 2003

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation externalAcademic

Schip recht door zee. De octant in de Republiek in de achttiende eeuw.

Mörzer Bruyns, W. F. J., 2003, Amsterdam: KNAW. 260 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation externalAcademic

The divine wings of tragedy. Perceptions of natural disasters in the Kingdom of Naples and the Dutch Republic, 1630-1735

Mouthaan, J., 2003

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation externalAcademic

1998

Vissen in veenmeren. De sluisvisserij op aal tussen Haarlem en Amsterdam en de ecologische transformatie in Rijnland, 1440-1530

van Dam, P. J. E. M., 1998, Hilversum: Verloren. 304 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation externalAcademic

1997

Een in lied en leven. Het stichtelijk lied bij de Nederlandse protestanten tussen 1866 en 1938

Smelik, J., 1997, 's-Gravenhage: SDU. 516 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation externalAcademic

J.C. Smuts. Staatsmaan, holist, generaal

van Meurs, M. H., 1997, Amsterdam: Suid-Afrikaanse Instituut. 516 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation externalAcademic

Pieter de Swart en prins Willem IV

Schmidt, F. H., 1997, Amstelveen.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation externalAcademic

Populair drukwerk in de Gouden Eeuw. De almanak als handelswaar en lectuur.

Salman, J. L., 1997, Leiden.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation externalAcademic

1996

Zen in the fifties. Interaction in art between East en West

Westgeest, H. F., 1996, Zwolle: Waanders. 264 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation externalAcademic