Research Output 1985 2020

Filter
Conference contribution
2018

A New Sense of (Dark) Humour in Tibet: Brown Phlegm and Black Bile

Blezer, H. W. A., Dec 2018, (Accepted/In press) Provisional title: Knowledge and Context in Tibetan Medicine. McGrath, W. (ed.). BTSL ed. Leiden: Brill Academic Publishers, Vol. 43. p. 1-39 39 p. (Brill’s Tibetan Studies Library; vol. TBA, no. TBA).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademicpeer-review

Tibet
Dark Humour
Tibetan Medicine
Cross Section
Trajectory

Общее прошлое как основа для переосмысления теологии

Tolstaja, K., 2018, (Accepted/In press) Диалог религий в современном мире: проблемы и перспективы 2. Материалы. Kolosova, I. & Tolstoj, E. V. (eds.). Moscow: Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of Russia, Vol. 2.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademicpeer-review

2017

Der Gerechte Frieden in den Friedenskirchen

Enns, F., 2017, Handbuch Friedensethik. Werkner, I-J. & Ebeling, K. (eds.). Wiesbaden: Springer, p. 362-376

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademicpeer-review

Overseas Filipino Workers: Unknown Heroes of the Kingdom of God

Lee, S., 7 Oct 2017, People Disrupted: Doing Mission Responsibly Among Refugees & Migrants. Jennings, J. N., Baker, D. P., Bonk, J. J., Kim, J. & Lee, J. H. (eds.). 2017 Korean Global Mission Leadership Forum ed. William Carey Library, p. 80 85 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionProfessional

Workers
Kingdom of God
Hero

The Pilgrimage of Justice and Peace: A Fresh Ecumenical Approach ini the Violent Context of Colombia

Enns, F. & Pacheco Lozano, A. F. P., 2017, Conrad Grebel Review. 3-2017 ed. Vol. 35. p. 308-322 15 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademicpeer-review

The World According to the rMa Family

Blezer, H. W. A., Sep 2017, Zentralasiatische Studien. Andiast, Schweiz, Vol. 45 (2016). p. 21 39 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademic

2016

Am Beginn eines ökumenischen “Pilgerwegs der Gerechtigkeit und des Friedens”. Für eine theolo-gisch begründete, politisch verantwortliche und ökumenisch anschlussfähige Friedensethik – aus der Perspektive der Friedenskkrchen

Enns, F., 2016, Reformation und Reform. Kümpers-Greve, A. & Gorschenek, G. (eds.). Münsterschwarzach: Benedict Press, p. 79-105

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademic

A New Sociocultural Agenda in the Quest for the Unity of the Church: Sociocultural Identities in the Faith and Order Document “Nature and Mission of the Church”

van der Borght, E. A. J. G., 2016, Pathways for Ecclesial Dialogue in the Twenty-First Century: Revisiting Ecumenical Method. Chapman, M. D. & Haar, M. (eds.). London: Palgrave Macmillan, p. 195-210

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademicpeer-review

Das Zweite Vatikanische Konzil aus der Perspektive der Mennoniten

Enns, F., 2016, Blick zurück nach vorn. Das Zweite Vatikanum aus der Perspektive der multilateralen Ökumene. Dieckmann, E. & Kardinal Lehmann, K. (eds.). Würzburg: Echter, p. 43-46

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademicpeer-review

De theologische betekenis van het protestantisme

van der Kooi, C., 2016, Waar een Woord is ... Het protestantisme doordacht. Van t'Kruis, S. (ed.). Zoetermeer: Boekencentrum, p. 75-85

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionProfessional

De tweetalige waarheid van dual belongers

van der Braak, A. F. M., 2016, Tussen waarheid en wijsheid: De waarheidsvraag in het licht van religieuze diversiteit. Amsterdam University Press, p. 53-68

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademic

Die „Politik Jesu“. John Howard Yoders christologisch begründeter Pazifismus und seine friedens-kirchlichen Implikationen (1927-1997)

Enns, F., 2016, Christlich-theologischer Pazifismus im 20. Jahrhundert. Hofheinz, M. & van Orschott, F. (eds.). Münster: Aschendorff Verlag, p. 231-252

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademicpeer-review

Europe as a Contested Space and European Cities as Shifting Symbols of Europe through History: Historical Changes in the Spatial Orientation of Europe and its Images of “Europeanness”

Minnema, L., 2016, Contested Spaces, Common Ground: Space and Power Structures in Contemporary Multireligious Societies. Ulrich Winkler, Lidia Rodriguez Fernandez & Oddbjorn Leirvik (eds.). Boston Leiden: Brill Rodopi, p. 319-346

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademicpeer-review

Foreword

van den Brink, G., 2016, You Know It Completely. The Concept of Middle Knowledge and Biblical Interpretation in Luis de Molina, Herman Bavinck, and William Lane Craig. Chiew, S. S. (ed.). Frankfurt: Peter Lang, p. 13-14

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionProfessional

Foundational Reflections on Buddhist Identities

Blezer, H. W. A., 2016, Collected Papers from the Workshop on the Western Perspective on Chinese Buddhism: “What Can the West Learn from Chinese Buddhism”, held at the occasion of the opening of Longquan Great Compassion Monastery in Utrecht, December 9th 2015. Utrecht, Longquan Great Compassion Monastery: Longquan Great Compassion Monastery, p. 70-77

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionProfessional

Geestelijke verzorging vanuit diversiteitsperspectief

de Jongh, E. C. T., 2016, Grensgangers. Pendelen tusssen geloof en cultuur. Erwich, R. & Praamsma, J. M. (eds.). Utrecht: Kok, p. 199-211

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionProfessional

"'God is liefde'. Een theologisch-literaire bijdrage"

Brinkman, M. E., 2016, Door woorden gekust. Talen van liefde. Goud, J. (ed.). Zoetermeer: Klement, p. 87-99

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionProfessional

God's Repentance and Immutability

van der Kooi, C., 2016, Evangelicals and Sources of Authority. Klaver, M., Paas, S. & van Staalduine-Sulman, E. (eds.). Amsterdam: VU-University Press, p. 231-244

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademicpeer-review

How Hindus Reject Violence: Hinduism, Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi and Non-Violence in Political Action

van Bijlert, V. A., 2016, Gewaltfreiheit und Gewalt in den Religionen: Politische und theologische Herausforderungen. Enns, F. & Weisse, W. (eds.). Muenster and New York: Waxmann, p. 259-275

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademicpeer-review

Inleiding

van der Braak, A. F. M., 2016, Tussen waarheid en wijsheid: De waarheidsvraag in het licht van religieuze diversiteit. Amsterdam: Amsterdam University Press, p. 7-24

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademic

Inleiding bij de vierde druk

van Vlastuin, W., 2016, Opwekking. van Vlastuin, W. (ed.). Apeldoorn: De Banier, p. 6-24

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionProfessional

Introduction: Evangelicals and Sources of Authority

Klaver, M., Paas, S. & van Staalduine-Sulman, E., 2016, Evangelicals and Sources of Authority. Klaver, M., Paas, S. & van Staalduine-Sulman, E. (eds.). Amsterdam: VU University Press, p. 1-22

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademicpeer-review

Is Don Juan in Mozarts 'Don Giovanni' muzikaal-erotisch?

Stoker, W., 2016, Maar zie, ik heb lief! Eros in kunst en religie. Alma, H & Goud, J. (ed.). Meinema, p. 55-66

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademic

File

Is It Natural for Humans to Believe in God?

van den Brink, G., 2016, Rationalität im Gespräch / Rationality in Conversation. Mühling, M. (ed.). Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, p. 347-359

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademicpeer-review

File

Islamitisch gevangenispastoraat, context, enkele grondslagen en uitdagingen

Ajouaou, M., 2016, De gekooide mens. Gevangenisstraf als doorleefde realiteit. Leuven: Leuven University Press

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionProfessional

Johan Herman Bavinck: Zielzorger in de wetenschap

Paas, S., 2016, Verder kijken: Honderdvijfendertig jaar Vrije Universiteit Amsterdam in de samenleving. Flipse, A. (ed.). Amsterdam: VU University Press, p. 139-145

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionProfessional

Lijden in de Bijbel: een verkenning

van den Brink, G., 2016, Lijden en volhouden. Boer, T. A. & Mul, D. (eds.). Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, p. 19-35

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionProfessional

File

Met liefde en beleid. Reflecties bij de beschreven initiatieven

Stoppels, S., 2016, Avontuur van geloof. Praktijkverhalen van gemeentestichting met reflectie voor heel de kerk. Blok, O. (ed.). Amsterdam: Unie van Baptistengemeenten in Nederland (www.baptisten.nl), p. 87-104

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionProfessional

Models of Church Development in the Netherlands

Stoppels, S., 2016, Die Zukunft der Kirche in Europa. Moldenhauer, C. & Monsees, J. (eds.). Neukirchen: Neukirchener Theologie, p. 33-47

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademic

Nonviolence and violence in Buddhism

van der Braak, A. F. M., 2016, Gewaltfreiheit und Gewalt in den Religionen. Politische und Theologische Herausforderungen. Enns, F. & Weisse, W. (eds.). Muenster: Waxmann, p. 247-258

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademic

Personal and Communal Mystagogy in St Maximus the Confessor

Bakker, H. P. S., 2016, The Mystagogy of the Church Fathers. Van Geest, P. (ed.). Louvain: Peeters

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademicpeer-review

Pneumatologie in der Versöhnungslehre Karl Barths

van der Kooi, C., 2016, Karl Barth als Lehrer der Versöhnung (1950-1968). Vertiefung-Öffnung-Hoffnung. Beintker, M., Plasger, G. & Trowitzsch, M. (eds.). Zürich: Theologischer Verlag Zürich, p. 331-347

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademicpeer-review

Schoonheid als zicht op Gods Toekomst

Stoker, W., 2016, Vast in Verwarring. van Putten, R. (ed.). Kampen: Brevier, p. 145-158

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionProfessional

Open Access
File

The Changing Face of Unity or: Cutting the Right Edges in the Proper Way

Bakker, H. A., 2016, Catholicity under Pressure: The Ambiguous Relationship between Diversity and Unity. Proceedings of the 18th Academic Consultation of the Societas Oecumenica. Heller, D. & Szentpétery, P. (eds.). Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, p. 81-89 (51).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademicpeer-review

Towards an Evangelical Hermeneutic of Authority

Bakker, H. A., 2016, Evangelicals and Sources of Authority: Essays Under the Auspices of the Center of Evangelical and Reformation Theology (CERT). Klaver, M. & Paas, S. (eds.). Amsterdam: VU University Press, p. 25-43

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademicpeer-review

Van hetzelfde: Religies en gelijkgeslachtelijkheden

Bos, D. J., 2016, I Believe I Am Gay. Izkovitch, H. & van Lit, A. (eds.). Amsterdam, p. 75-82

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionProfessional

Versöhnung durch einen Akt der Gewalt? Der Kreuzestod Jesu Christi – aus der Perspektive der Friedenskirche

Enns, F., 2016, Gewaltfreie Erlösung. Kreuzestheologie im Ringen mit der Satisfaktionstheorie.. Weaver, J. D. (ed.). Münster: LIT Verlag, p. 1-22

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademicpeer-review

Vertrauen schaffen in einer multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft

Kalsky, M., 2016, Vertrauen in unsicheren Zeiten. Optionen für die Zukunft. Tagungsband zum Symposion Dürnstein 2016. Baatz, U. & Biffl, G. (eds.). Krems (Austria): Edition Donau-Universität Krems, p. 65-70

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademic

Why Church Planting in Europe? On Authorizing a Common Evangelical Practice

Paas, S., 2016, Evangelicals and Sources of Authority. Paas, S., Klaver, M. & Staalduine, E. V. (eds.). Amsterdam University Press, p. 184-205

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademicpeer-review

2015

´“Project Ukraine” – Christian Churches in Ukraine and their Relations 1991-2014,´

Bruning, A., 2015, Religion, State, Society and Identity in Transition: Ukraine. van Laarse, R. (ed.). Oosterwijk: WLP, p. 357-395

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionProfessional

Adoration or Idolatry? HC 80 in the Context of the Catechetical Teaching of Joannes Anastasius in the Palatinate

de Boer, E. A., 2015, The Spirituality of the Heidelberg Catechism. Papers of the International Conference on the Heidelberg Catechism held in Apeldoorn 2013. Huijgen, A. (ed.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, p. 129-147

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademic

Chinese Chan Buddhism in the Netherlands as an Example of Multiple Religious Belonging

van der Braak, A. F. M., 2015, Religion and Social Cohesion: Western, Chinese and Intercultural Perspectives. van der Braak, A. F. M., Dedong, W. & Zhu, C. (eds.). Amsterdam: VU University Press, p. 159-168

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademic

"De belijdenis der vaderen weer gehoord aan 's lands Hoogescholen". Hervormd-gereformeerde theologiebeoefening aan de academie

van den Brink, G., 2015, Bonders in opmars. Hervormd-gereformeerden 1890-1960. Exalto, J. & van Lieburg, F. (eds.). Apeldoorn: Labarum Academic, p. 165-194

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademicpeer-review

De Geest als tegenwoordige en vernieuwende kracht

van der Kooi, C., 2015, Weergaloze kennis.Opstellen over Jezus Christus, Openbaring en Schrift, Katholiciteit en Kerk, aangeboden aan prof.dr. B. Kamphuis. de Bruijne, A., Burger, H. & Velde, D. (eds.). Zoetermeer: Boekencentrum, p. 57-66

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademicpeer-review

De rede

van den Brink, G., 2015, Ankerplaatsen waar geloven houvast vindt. Opstellen aangeboden aan dr. Wim Dekker. Dekker, W. M., Foppen, B. K., de Leede, B. & van Noppen, K. (eds.). Zoetermeer: Boekencentrum, p. 127-140

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionProfessional

Der heilige Geist bei Schleiermacher und Barth

van der Kooi, C., 2015, Karl Barth und Friedrich Schleiermacher. Zur Neubestimmung ihres Verhältnisses. Gockel, M. & Leiner, M. (eds.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, p. 213-218

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademic

'Dus pa'i nad, Bad kan smug po and Melancholia in the teaching on the six Lamps (sGron ma drug gi gdams pa), the Fourfold Collection ('Bum bzhi), and the Fourfold Tantra (rGyud bzhi)

Blezer, H. W. A., 2015, Tibetan and Himalayan Healing: an Anthology for Anthony Aris. Ramble, C. & Roesler, U. (eds.). Kathmandu: Vajra Publications, p. 43-64

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademic

Erfzonde of oorsprongszonde? Over de waarde van een innovatief dogmatisch voorstel

van den Brink, G., 2015, Jan Hoek: Theoloog tussen preekstoel en leerstoel. Vergunst, P. J. & van Campen, M. (eds.). Zoetermeer: Boekencentrum, p. 101-113

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionProfessional

Evolution as a Bone of Contention between Church and Academy: How Abraham Kuyper Can Help Us Bridge the Gap

van den Brink, G., 2015, The Kuyper Center Review Volume Five: Church and Academy. Graham, G. (ed.). Grand Rapids: Eerdmans, p. 92-103

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademicpeer-review

God gaat toch veel geheimnisvoller met ons om? Voorzienigheid en toeval in verband met de evolutie

van den Brink, G., 2015, Om het Godsgeheim. De theologie van Martien E. Brinkman. van der Kooi, C. (ed.). Amsterdam: VU University Press, p. 25-38

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionAcademic