Research Output 1966 2019

Filter
Book
2017

Academische Werkplaats Kindermishandeling: De wetenschappelijke resultaten en praktische adviezen

Visser, M. M., van Delft, I., Schoemaker, K., de Schipper, J. C. & Finkenauer, C., Sep 2017, Amsterdam: Department of Clinical Child and Family Studies, VU University. 74 p.

Research output: Book / ReportBookProfessional

Open Access
2016

Hulpverlening voor kinderen na partnergeweld. Wat werkt? Hoe? Voor wie?

Overbeek, M. M., 2016, Amsterdam, The Netherlands: BV Uitgeverij SWP. 80 p.

Research output: Book / ReportBookPopular

Mentalistaion can be learned: Introduction to Mentalization Based Support (MBS)

Dekker, F. & Sterkenburg, P. S., 2016, Doorn: Eduweb.

Research output: Book / ReportBookProfessional

2015

Mentaliseren kan je leren: Introductie in Mentaliseren Bevorderende Begeleiding (MBB)

Dekker, F. & Sterkenburg, P. S., 2015, Doorn: Bartiméus Reeks. Webedu. 120 p.

Research output: Book / ReportBookProfessional

2014

Ik kies voor zelfcontrole: Actieboek

De Boo, G. & Liber, J. M., 2014, Amsterdam: SWP Uitgeverij. 102 p.

Research output: Book / ReportBookProfessional

Ik kies voor zelfcontrole: Trainershandleiding

De Boo, G. & Liber, J. M., 2014, Amsterdam: SWP Uitgeverij. 99 p.

Research output: Book / ReportBookProfessional

Kinderen uit de Knel; een interventie voor gezinnen verwikkeld in een vechtscheiding

Visser, M. M. & van Lawick, J. M., 2014, Amsterdam: SWP. 176 p.

Research output: Book / ReportBookProfessional

TSCYC Vragenlijst over traumasymptomen bij jonge kinderen

Tierolf, B. & Lamers-Winkelman, F., 2014, Amsterdam: Hogrefe Uitgevers.

Research output: Book / ReportBookProfessional

2013

Handboek Storm en Spetters. Een ouder-en-kindercursus na ruzie en geweld thuis, kindergroep

van Heteren, J., van Borren, J., te Riele, C., de Schipper, J. C. & Lamers-Winkelman, F., 2013, Amsterdam: Department of Clinical Child and Family Studies, VU University.

Research output: Book / ReportBookAcademic

Web van regels. Een juridische analyse van vrijheidsbeperking in de zorg voor jongeren en jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking

Dörenberg, V. E. T., Embregts, P. J. C. M., van Nieuwenhuijzen, M. & Frederiks, B. J. M., 2013, Leiden: Hogeschool Leiden.

Research output: Book / ReportBookProfessional

Pesten op school: achtergronden en interventies

Goossens, F. A., Vermande, M. M. & van der Meulen, M., 2012, Den Haag: BOOM.

Research output: Book / ReportBookProfessional

2011

Ellis en het verbreinen. Over hersenen, gedrag en educatie.

Jolles, J., 2011, Amsterdam: Neuropsych Publishers.

Research output: Book / ReportBookPopular

Jong & Ouder

Oosterman, M., Bonnet, M. & Schuengel, C., 2011, Houten: Uitgeverij Spectrum.

Research output: Book / ReportBookProfessional

Jong & ouder: Tien portretten van moeders onder de twintig

Oosterman, M., Bonnet, M. & Schuengel, C., 2011, Houten: Uitgeverij Unieboek/Het Spectrum bv.

Research output: Book / ReportBookAcademic

2009

De wet op de jeugdzorg in de dagelijkse praktijk

Graas, T. A. M., Liefaard, T., Schuengel, C., Slot, N. W. & Stegge, G. T. M., 2009, Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. 246 p.

Research output: Book / ReportBookAcademicpeer-review

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. Versie 3. M.m.v. N.A.M. Perquin & M. Lever

van Montfoort, A. & Slot, N. W., 2009, Utrecht: Mogroep Jeugdzorg.

Research output: Book / ReportBookAcademic

Het oudere brein: minder snel en efficiënt, wel flexibel

Burgmans, S. & Jolles, J., 2009, Den Haag: Bio-wetenschappen en maatschappij. (Brein in beeld. Cahier Aging)

Research output: Book / ReportBookAcademicpeer-review

Signaleren van verstoord gehechtheidsgedrag: Best practice voor het diagnosticeren van gehechtheidsproblemen bij kinderen/jongeren met een visuele en/of verstandelijke beperking

Dekker-van der Sande, F. & Janssen, C. G. C., 2009, Den Haag: BOOM. 191 p.

Research output: Book / ReportBookAcademic

2008

Gedrag onder de loep. Methodisch observeren in theorie en praktijk

Goossens, F. A., 2008, Naarden/Bussum: Coutinho.

Research output: Book / ReportBookProfessional

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. De nieuwe methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling

Slot, N. W. & van Montfoort, A., 2008, Utrecht: MOgroep.

Research output: Book / ReportBookProfessional

Indicatiestelling leerlinggebonden financiering MBO: Instrumentarium

Resing, W. C. M., Evers, A., Koomen, H. M. Y. & Bleichrodt, N., 2008, Amsterdam: Boom test uitgevers. 215 p.

Research output: Book / ReportBookAcademic

Indicatiestelling speciaal onderwijs en leerlinggebonden financiering: Condities en Instrumentarium (derde herziene druk)

Resing, W. C. M., Evers, A., Koomen, H. M. Y., Pameijer, N. K. & Bleichrodt, N., 2008, Amsterdam: Boom test uitgevers. 363 p.

Research output: Book / ReportBookAcademic

Tomorrow’s criminals: The development of child delinquency and effective interventions

Loeber, R., Slot, N. W., van der Laan, P. H. & Hoeve, M., 2008, Farnham, UK: Ashgate.

Research output: Book / ReportBookAcademic

2007

Indicatiestelling binnen het MBO: Instrumenten

Resing, W. C. M., Evers, A., Koomen, H. M. Y. & Bleichrodt, N., 2007, Amsterdam: BOOM.

Research output: Book / ReportBookProfessional

2006

Een werkboek voor kinderen die ruzies en geweld thuis hebben meegemaakt

Visser, M. M., Leeuwenburgh, I. & Lamers-Winkelman, F., 2006, Amsterdam: SWP. 53 p. (Horizon; no. 3)

Research output: Book / ReportBookProfessional

Een werkboek voor ouders van kinderen die ruzies en geweld thuis hebben meegemaakt

Visser, M. M., Leeuwenburgh, I. & Lamers-Winkelman, F., 2006, Amsterdam: SWP. 61 p. (Horizon; no. 4)

Research output: Book / ReportBookProfessional

Gehechtheidsstrategieën van zeer problematische jongeren: Onderzoek, diagnostiek en methodiek

Schuengel, C., Venmans, J. A. M. A., van IJzendoorn, M. H. & Zegers, M. A. M., 2006, Amsterdam: SWP.

Research output: Book / ReportBookProfessional

Onveilig gehecht of een hechtingsstoornis. Het onderkennen van hechtingsproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking

Wijnroks, L., Janssen, C. G. C. & Eskamp, S., 2006, Utrecht: Lemma. 70 p.

Research output: Book / ReportBookProfessional

Therapeutenhandleiding bij een werkboek voor kinderen die ruzies en geweld thuis hebben meegemaakt

Leeuwenburgh, I., Visser, M. M. & Lamers-Winkelman, F., 2006, Amsterdam: SWP. 79 p. (Horizon; no. 3)

Research output: Book / ReportBookProfessional

Therapeutenhandleiding bij een werkboek voor ouders van kinderen die ruzies en geweld thuis hebben meegemaakt

Visser, M. M., Leeuwenburgh, I. & Lamers-Winkelman, F., 2006, Amsterdam: SWP. 95 p. (Horizon; no. 4)

Research output: Book / ReportBookProfessional

2005

Kindermishandeling: de politiek een zorg

Bullens, R. A. R., Baartman, H. E. M. & Willems, J. C. M., 2005, Amsterdam: SWP. 319 p. (Kinderstudies ACK)

Research output: Book / ReportBookAcademic

2004

Rekenproblemen en dyscalculie. Theorie, onderzoek, diagnostiek en behandeling

Ruijssenaars, A. J. J. M., van Luit, J. E. H. & van Lieshout, E. C. D. M., 2004, Rotterdam: Lemniscaat. 391 p. (Ortho)

Research output: Book / ReportBookAcademic

2002

Indicatiestelling: Condities en Instrumentarium. In het kader van leerlinggebonden financiering

Resing, W. C. M., Evers, A., Koomen, H. M. Y., Pameijer, N. K., Bleichrodt, N. & Boxtel, H., 2002, Lochem: NDC-Boom. 256 p.

Research output: Book / ReportBookProfessional

Naar een objectieve en betrouwbare toetsing van de criteria voor toewijzing aan speciaal onderwijs / leerlinggebonden financiering

Resing, W. C. M., Evers, A., Koomen, H. M. Y., Pameijer, N. K., Bleichrodt, N. & Boxtel, H., 2002, Zoetermeer: TCAI. 40 p.

Research output: Book / ReportBookProfessional

Precursors of functional literacy

Verhoeven, L., Elbro, C. & Reitsma, P., 2002, Amsterdam: Benjamins. 360 p.

Research output: Book / ReportBookAcademic

2001

Antisociaal gedrag bij jeugdigen. Determinanten en interventies

van Leeuwen, H., Slot, N. W. & Uijterwijk, M., 2001, Lisse: Swets & Zeitlinger.

Research output: Book / ReportBookProfessional

Ernstige en gewelddadige jeugdcriminaliteit: Omvang, oorzaken en interventies

Loeber, R., Slot, N. W. & Sergeant, J. A., 2001, Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.

Research output: Book / ReportBookProfessional

Leerstofpakketten bij De Leesweg

Vieijra, J. M. M., Geelhoed, J. W., Benschop, A., Stroombergen, S., Nederlof, L. & Reitsma, P., 2001, Utrecht: Thieme Meulenhoff. 117 p.

Research output: Book / ReportBookProfessional

2000

Een werkboek voor kinderen die seksueel misbruik hebben meegemaakt.

Lamers-Winkelman, F. & Bicanic, I., 2000, Utrecht: SWP. 54 p. (Horizon Reeks; no. 1A)

Research output: Book / ReportBookProfessional

Een werkboek voor ouders van seksueel misbruikte kinderen.

Lamers-Winkelman, F., 2000, Utrecht: SWP. 36 p. (Horizon Reeks; no. 2A)

Research output: Book / ReportBookProfessional

Therapeutenhandleiding bij een werkboek voor kinderen die seksueel misbruik hebben meegemaakt.

Lamers-Winkelman, F., 2000, Utrecht: SWP. 80 p. (Horizon Reeks; no. 1B)

Research output: Book / ReportBookProfessional

Therapeutenhandleiding bij een werkboek voor ouders van seksueel misbruikte kinderen.

Lamers-Winkelman, F., 2000, Utrecht: SWP. 72 p. (Horizon Reeks; no. 2B)

Research output: Book / ReportBookProfessional

Verder met CLAS. Resultaten en overdraagbaarheid van contextuele hulpverlening na seksueel misbruik.

Baeten, P. A. C. M., Zwikker, M. C., Baartman, H. E. M. & Janssen, C. G. C., 2000, Utrecht: NIZW. 157 p.

Research output: Book / ReportBookAcademic

VGF. Experimentele gebruikershandleiding van de Vragenlijst Gezinsfunctioneren

Brink, T., van der Steege, M., van der Haar, A., Jagers, H., Veerman, J. W. & Baartman, H. E. M., 2000, Utrecht: NIZW.

Research output: Book / ReportBookProfessional

1999

Competentievergroting in de residentiele jeugdzorg. Hulpverlening voor kinderen en jongeren in tehuizen.

Slot, N. W. & Spanjaard, H. J. M., 1999, Baarn: INTRO.

Research output: Book / ReportBookProfessional

Leescircus - ondersteuning en remedikring van beginnende lezers: CD-rom en Handleiding voor de leerkracht.

Reitsma, P. & e.a., U., 1999, Amsterdam: Meulenhoff Educatief.

Research output: Book / ReportBookProfessional

Scholen en mensen in protestants Pijnacker. Een Nederlandse onderwijsgeschiedenis van de twintigste eeuw.

Borst, A. M., Prenger, G. & Sturm, J. C., 1999, Zoetermeer: Boekencentrum. 192 p.

Research output: Book / ReportBookAcademic