Research Output 1966 2020

Filter
Chapter
2019

Interviewstudie geweld in de residentiële jeugdzorg: Bronstudie 1 bij het sectorrapport geweld in de residentiële jeugdzorg (1945-heden)

Bekkema, N., de Schipper, J. C. & Oosterman, M., 11 Jun 2019, Deel 3: Bronstudies: 1. Bronstudies bij de sectorstudie Geweld in de residentiële jeugdzorg. p. 1 61 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Sectorstudie Geweld in de residentiële jeugdzorg

Exalto, J., Bekkema, N., de Ruyter, D., Rietveld-van Wingerden, M., de Schipper, J. C., Oosterman, M. & Schuengel, C., 11 Jun 2019, Sector- en themastudie Geweld in de jeugdzorg. Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg (ed.). The Hague

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Open Access

Vechtscheidingen: Kinderen uit de Knel

Visser, M. M., Jonkman, C. S. & Lawick, J., 2019, (Submitted) Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten: Redactie: Susan Bögels, Caroline Braet. Boom uitgevers

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

2018

Causality in the associations between exercise, personality, and mental health

De Moor, M. & De Geus, E., 1 Jan 2018, The Exercise Effect on Mental Health: Neurobiological Mechanisms. CRC, Taylor and Francis, p. 67-99 33 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Causality
Personality
Mental Health
Anxiety
Genetic Pleiotropy

Cognitive constraints on learning to read in children with an intellectual disability who are deaf or hard of hearing

van Wingerden-Fontein, E. G., van Tilborg, A. & van Balkom, H., 25 Oct 2018, Evidence-based practices in deaf education. Knoors, H. & Marschark, M. (eds.). Oxford University press, p. 263-282 20 p. (Perspectives on Deafness).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

2017

De rol van het sociale netwerk bij (v)echtscheidingen

Finkenauer, C., Visser, M. M., Schoemaker, K., Kluwer, E. S., van Lawick, J. & de Schipper, J. C., 2017, Actuele ontwikkelingen in het familierecht. Schrama, W. & Jepessen de Boer, C. G. (eds.). Ars Aqui Libri, p. 11-20 10 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

divorce
social network

Diagnostiek van verstoorde gehechtheid

de Schipper, J. C., Sterkenburg, P. S., Giltaij, H. P., Schuengel, C. & Oosterman, M., 2017, Diagnostiek bij kinderen, jongeren en gezinnen. : Deel IV: specifieke klachten onder de loep. Bosmans, G., Claes, L., Bijttebier, P. & Noens, I. (eds.). 1 ed. Leuven, BE: Acco Uitgeverij, Vol. IV. p. 257 276 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Ontwikkeling van Gehechtheid. Handboek Emotionele ontwikkeling van verstandelijke beperking

Sterkenburg, P. S. & Zaal, S., 2017, Handboek Emotionele ontwikkeling van verstandelijke beperking. de Bruijn, J., Van den Broek, J., Vonk, J. & Twint, B. (eds.). Utrecht: Boom uitgevers, p. 109-122 11 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Wat wil je zelf? Ouders met een lichte verstandelijke beperking motiveren om hulp te vragen

Frielink, N., Schuengel, C. & Embregts, P. J. C. M., 2017, 1 op de 4: Kindermishandeling, een publiek probleem. Amsterdam: Van Gennep, p. 133-139 8. (Jaarboek bij Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

2016

Adult Attachment and Care Staff Functioning

Schuengel, C., Clegg, J. A., de Schipper, J. C. & Kef, S., 2016, Attachment in intellectual and developmental disability: A clinician's guide to practice and research. Fletcher, H. K., Flood, A. & Hare, D. J. (eds.). Chichester, UK: Wiley-Blackwell, p. 151-171

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Casus 19 ‘Placebobehandeling’

Kef, S., 2016, Ethische dilemma’s in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Schermer, M., Ewals, F. & Weisz, M. (eds.). Assen: Koninklijke Van Gorcum, p. 120-122

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Gehechtheidsstoornissen

Giltaij, H., Sterkenburg, P. S. & Schuengel, C., 2016, Handboek Psychiatrie en lichte verstandelijke beperking. Didden, R., Troost, P., Moonen, X. & Groen, W. (eds.). Utrecht: De Tijdstroom, p. 127-144

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Kinter unter dem Einfluss des Erlebens von Gewalt zwischen den Eltern. Welche Hilfen gibt es für die Beteiligten?

Overbeek, M. M., de Schipper, J. C., Lamers, F. & Schuengel, C., 2016, Bindungstraumatisierungen. Wenn Bindungspersonen zu Tätern werden.. Stuttgart. Germany.: klett-cotta, p. 180 201 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Residentiële hulpverlening

Schuengel, C., 2016, Pedagogiek in beeld: Een inleiding in de pedagogische studie van opvoeding, onderwijs en hulpverlening. van IJzendoorn, M. H. & van Rosmalen, L. (eds.). 3 ed. Houten: Bohn Stafleu, Van Loghum, p. 217-228

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Trust and the perception of self-control: Knowing when to trust others

Finkenauer, C. & Righetti, F., 2016, Handbook of self-regulation: Research, theory, and applications. Vohs, K. D. & Baumeister, R. F. (eds.). Guilford Press, p. 247-263

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

2015

Dynamics in the caregiving situation of children of incarcerated mothers

Hissel, S. C. E. M., Oosterman, M., Bijleveld, C., Van Der Laan, P. & Schuengel, C., 24 Jul 2015, Lives of Incarcerated Women: An International Perspective. Taylor and Francis Inc., p. 89-105 17 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Fertility-related norms across Europe: A multi-level analysis

Liefbroer, A. C., Merz, E. M. & Testa, M. R., 2015, Reproductive decision-making in a macro-micro perspective. Philipov, D., Liefbroer, A. C. & Klobas, J. E. (eds.). Dordrecht: Springer, p. 141-163

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

multi-level analysis
fertility
decision making
macro level
micro level

Sociaal-emotioneel functioneren

Van der Burg, J., Schuengel, C. & Vonk, J., 2015, Kinderrevalidatie. Hadders-Algra, M., Maathuis, K., Pangalila, R. F., Becher, J. & de Moor, J. (eds.). Assen: Van Gorcum, p. 229-244

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Tienerzwangerschappen

Kroneman, L. M. & Bonnet, M., 2015, Handboek psychiatrie en zwangerschap. Lambregtse-van den Berg, M., Van Kamp, I. & Wennink, H. (eds.). Utrecht: De Tijdstroom, p. 315-322 7 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Uitdagingen voor de gehandicaptenzorg

Schuengel, C., 2015, Nieuwe kijk op de praktijk. Damen, E., Duyvendak, J. W., Hokken, R. & The, A. M. (eds.). Amsterdam: Cordaan & Universiteit van Amsterdam, p. 73-79

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

2014

Integratieve Therapie voor Gehechtheid en Gedrag

Sterkenburg, P. S., 2014, Handboek verstandelijke beperking: 24 succesvolle methoden.. Twin, B. & de Bruijn, J. (eds.). Amsterdam: BOOM, p. 259-267 8 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Integratieve Therapie voor Gehechtheid en Gedrag: behandelprotocol.

Sterkenburg, P. S. & Schuengel, C., 2014, Protocollaire behandelingen voor kinderen met psychische klachten.. Braet, C. & Bögels, S. (eds.). Amsterdam: BOOM, p. 465-481 16 p. (Geheel herziene druk.).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Orthopedagogues and the realization of inclusion of people with disabilities in the Netherlands

Moonen, X., Kef, S. & Fischer, K., 2014, PROinkluzivna klima skoly. Janosko, P. & Hornaková, M. (eds.). Rozomberok: VERBUM, p. 104-109 6 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

2013

De kans op veilige gehechtheid in een pleeggezin

Oosterman, M., Schuengel, C. & Delfos, M. F., 2013, (pleeg)kinderen en vreemd gedrag!?. Delfos, M. F. & Visscher, N. (eds.). Amsterdam: SWP, p. 59-65

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Persoonlijkheid en persoonlijkheidsstoornissen

Distel, M. A., de Moor, M. H. M. & Polderman, T. J. C., 2013, Handboek Psychiatrie en Genetica. Claes, S. & van Os, J. (eds.). Utrecht: De Tijdstroom, p. 105-119 223 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Praten met kinderen bij (een vermoeden van) kindermishandeling.

Reedijk, T. P., Houwelingen, M. & Visser, M. M., 2013, Medisch handboek kindermishandeling.. Springer, p. 439-445

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Samen Stevig Staan: een kind-ouder interventie voor jeugdigen met externaliserende gedragsproblemen en een licht verstandelijke beperking

Schuiringa, H., van Nieuwenhuijzen, M., Orobio de Castro, B. & Matthys, W., 2013, Met het oog op behandeling 3.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Verstoorde gehechtheid

Schuengel, C., 2013, Leerboek psychiatrie kinderen en adolescenten. Doreleijers, T. A. H., Boer, F., Huisman, J. & de Haan, E. (eds.). Utrecht: De Tijdstroom, p. 245-254

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

2012

Attraction and affiliation

Karremans, J. C. & Finkenauer, C., 2012, An Introduction to Social Psychology: A European Perspective. Hewstone, M., Stroebe, W. & Jonas, K. (eds.). Oxford: Blackwell, p. 353-386

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Inspelen op de drie basisbehoeften van jonge kinderen in pleeggezinnen

Oosterman, M., Schuengel, C. & Dozier, M., 2012, Op weg met pleegzorg: Kansen en risico's. Vanderfaeillie, J., Van Holen, F. & Vanschoonlandt, F. (eds.). Leuven/Den Haag: ACCO, p. 296-307

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Understanding discordant relationships between teachers and disruptive kindergarten children: An observational study of teachers' pedagogical practices

Spilt, J. L. & Koomen, H. M. Y., 2012, Advances in learning environments research series: Interpersonal Relationships in Education: An overview of contemporary research. Den Brock, P., Tartwijk, J., Levy, J. & Wubbels, T. (eds.). Rotterdam: Sense publishers, p. 37-49

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Verklaren en voorspellen van gedrag in pestsituaties

Aleva, E. A., Blank, S. & Pronk, J., 2012, Pesten op school: Achtergronden en interventies. Goossens, F. A., Vermande, M. M. & Van Der Meulen, M. (eds.). Den Haag: Boom Lemma, p. 57-80 243 p. (1; no. 1).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

‘Serious gaming’ als interventie voor het stimuleren van sensitiviteit, empathie en responsiviteit van begeleiders in de zorg voor mensen met een visuele en/of verstandelijke beperking

Sterkenburg, P. S., 2012, Psychoanalyse in de media: gebruik van media binnen en buiten de behandelkamer.. Zevalkink, J. & Groenendijk, I. (eds.). Assen: Van Gorcum, p. 37-49 12 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

2011

Artificial language learning in adults and children

Folia, V., Udden, J., Forkstam, C., de Vries, M. H. & Petersson, K. M., 2011, The Earliest Stages of Language Learning. Gullberg, M. & Indefrey, P. (eds.). Oxford: Wiley-Blackwell

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Biologische factoren bij riskant middelengebruik door jongeren

Huizink, A. C., 2011, Grensoverschrijdend gedrag van pubers. Clerkx, M., de Groot, R. & Prins, F. (eds.). Antwerpen-Apeldoorn: Garant Uitgevers n.v., p. 5 (O & A reeks; no. 3).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

De gehechtheidsrelatie als buffer tegen stress.

Sterkenburg, P. S. & Schuengel, C., 2011, Voor de verandering: een psychodynamische kijk op ontwikkeling.. Zevalkink, J. & Sterkenburg, P. S. (eds.). Assen: Van Gorcum, p. 87-99 13 p. (Dag van de psychoanalyse).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Emotionele en gedragsproblemen

Koomen, H. M. Y. & Spilt, J. L., 2011, Interventie bij onderwijsleerproblemen. De Jong, P. & Koomen, H. (eds.). Antwerpen-Apeldoorn: Garant, p. 111-131

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Gehechtheidstheorie van Janssen

Janssen, C. G. C., 2011, Zelfverwondend gedrag aan banden. Diagnostiek, interventie en evaluatie bij ernstige zelfverwonding bij kinderen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking. Hendrikse, B., van den Heuvel, J. & Gosenshuis, G. (eds.). Utrecht: CCE, p. 48-53

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Gezinsvoogdij en Voogdij

Slot, N. W., 2011, Jeugdpsychiatrie en Recht. Duits, N. & Bartels, J. A. C. (eds.). Assen: Van Gorcum, p. 302-312

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Het beloop van psychische problemen bij adolescenten na psychotherapie: Onderzoek naar de ouder-adolescent relatie als veilige basis

Willemen, A. M., 2011, Voor de verandering: Een psychodynamische kijk op ontwikkeling. Zevalkink, J. & Sterkenburg, P. S. (eds.). Assen: Van Gorcum

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Kindermishandeling

Lamers-Winkelman, F., 2011, Jeugdpsychiatrie en Recht. Duits, N. & Bartels, J. A. C. (eds.). Assen: Van Gorcum, p. 54-62 9 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Minder bang en boos: gesloten behandeling van jongeren met een licht verstandelijke beperking

van der Helm, P., van Nieuwenhuijzen, M. & Wegter, H., 2011, Wat werkt in de gesloten jeugdzorg?. van der Helm, P., Hanrath, J. & Jonker, E. (eds.). Amsterdam: SWP, p. 202-214

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Pesten op school

Vermande, M. M., van der Meulen, M., Aleva, E. A., Olthof, T. & Goossens, F. A., 2011, Interventies in het onderwijs: werken aan goede verhoudingen. Poleij, C. & Taal, M. (eds.). Den Haag: Boom Lemma, p. 71-91

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Relevante en bruikbare filosofie. Naar een didactiek van de wijsgerige vorming met het oog op diversiteit

Koster, E., Aalberts, J. M. C. & Boschhuizen, R., 2011, Pionieren in diversiteit. Filosoferen met het oog op anderen. Koster, E. & Musschenga, A. W. (eds.). Amsterdam: VU University Press, p. 257-274 275 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Verstoorde gehechtheid

Schuengel, C. & Oosterman, M., 2011, Jeugdpsychiatrie en recht: Wetgeving, zorgveld en praktijk. Duits, N. & Bartels, J. A. C. (eds.). Assen: Van Gorcum, p. 115-121

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

‘Deep heart stimulation’: psychotherapie bij ‘moeilijke’ cliënten met verstoord ‘sociaal engagement’

Schuengel, C. & Janssen, C. G. C., 2011, Voor de verandering: Een psychodynamische kijk op ontwikkeling. Zevalkink, J. & Sterkenburg, P. S. (eds.). Assen: Van Gorcum

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

2010

Bewogen voor en door de psychiatrische patiënt

Theunissen, J., Duurkoop, P. & Dekker, J. M., 2010, Bewogen Beweging, Verleden, heden en toekomst van de cliëntenbeweging in de GGZ. van Dijkum, C., Henkelman, L. & Vroegh, T. (eds.). Amsterdam

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Care for people with learning difficulties and with a visual impairment: A train the trainers program

Arentz, T., Sterkenburg, P. S. & Stolk, J., 2010, Contemporary Issues in Intellectual Disabilities. Merrick, J. (ed.). New York: Prasher

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Conclusies

Loeber, R., Slot, N. W. & Hoeve, M., 2010, Misdadigers van morgen? Over de ontwikkeling en effectieve aanpak van jeugddelinquentie onder twaalfminners. Loeber, R., Slot, W., van der Laan, P., Hoeve, M. & Graas, D. (eds.). Amsterdam: SWP, p. 219-243 320 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Criminele kinderen en toekomstige misdadigers: De kernvragen

Loeber, R., Slot, N. W., van der Laan, P. H. & Hoeve, M., 2010, Misdadigers van morgen? Over de ontwikkeling en effectieve aanpak van jeugddelinquentie onder twaalfminners. Loeber, R., Slot, N. W., van der Laan, P., Hoeve, M. & Graas, D. (eds.). Amsterdam: SWP, p. 9-22 319 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic