Dutch Private Law

Activities

Filter
PhD thesis examination

Beroepsaansprakelijkheid ten opzichte van derden

A.J. Akkermans (Examiner)
9 Mar 2001

Activity: PhD thesis ExaminationPhD thesis examination

Lid promotiecommisie mw. A.M. Santing-Ubs, Kerken in geding, RU Groningen

T.J. van der Ploeg (Examiner)
19 Dec 2002

Activity: PhD thesis ExaminationPhD thesis examination

Onoverdraagbaarheid van vorderingen krachtens partijbeding

A.J. Akkermans (Examiner)
30 Oct 2003

Activity: PhD thesis ExaminationPhD thesis examination

De civiele zitting centraal: informeren, afstemmen en schikken

A.J. Akkermans (Examiner)
21 May 2010

Activity: PhD thesis ExaminationPhD thesis examination

Lidmaatschap leescommissie

L.M. Coenraad (Examiner)
15 Nov 2011

Activity: PhD thesis ExaminationPhD thesis examination

Liability for Asbestos-Related Injuries

A.J. Akkermans (Examiner)
17 Jan 2013

Activity: PhD thesis ExaminationPhD thesis examination

Aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade

A.J. Akkermans (Examiner)
12 Sep 2013

Activity: PhD thesis ExaminationPhD thesis examination

Lidmaatschap leescommissie

W.J.M. van Veen (Examiner)
14 Oct 2013

Activity: PhD thesis ExaminationPhD thesis examination

Rolinka Wijne - proefschrift Medische Aansprakelijkheid

A.J. Van (Examiner)
2013

Activity: PhD thesis ExaminationPhD thesis examination

Liability for asbestos related diseases

A.J. Van (Examiner)
17 Jan 2013

Activity: PhD thesis ExaminationPhD thesis examination

Lid leescommissie verdediging Ilse Martens, proefschrift De onderhoudsverplichting tussen ex-echtgenoten

M.V. Antokolskaia (Examiner)
13 Jan 2014

Activity: PhD thesis ExaminationPhD thesis examination

Grensoverschrijdende juridische splitsing van kapitaalvennootschappen

W.J.M. van Veen (Examiner)
10 Jun 2014

Activity: PhD thesis ExaminationPhD thesis examination

Judges and Mass Litigation. A (Behavioural) Law & Economics Perspective

A.J. Akkermans (Examiner)
15 Dec 2014

Activity: PhD thesis ExaminationPhD thesis examination

Lidmaatschap leescommissie

L.M. Coenraad (Examiner)
25 Feb 2015

Activity: PhD thesis ExaminationPhD thesis examination

Globalization and the Internal Market - Process-Based Measures Within the EU Legal Order

M.R.F. Senftleben (Examiner)
20 Feb 2015

Activity: PhD thesis ExaminationPhD thesis examination

Lidmaatschap leescommissie

L.M. Coenraad (Examiner)
16 Oct 2015

Activity: PhD thesis ExaminationPhD thesis examination

Lidmaatschap leescommissie

L.M. Coenraad (Examiner)
20 Jan 2015

Activity: PhD thesis ExaminationPhD thesis examination