Dutch Private Law

Research Output 1975 2020

Filter
Book
2019

De aandeelhoudersvergadering van de beursvennootschap

Verdam, A. F. (ed.) & Dumoulin, S. (ed.), Nov 2019, 98 p.

Research output: Book / ReportBookAcademic

Entreeboek Ondernemingsrecht (leerboek)

Mellenbergh, R., Nov 2019, Nijmegen: Law Firm School. 208 p.

Research output: Book / ReportBookProfessional

JB- opstellen aangeboden aan Prof. mr J.B.Huizink

Verdam, A. F. (ed.) & van Veen, W. J. M. (ed.), Nov 2019

Research output: Book / ReportBookAcademic

Naleving van contact-/omgangsafspraken na scheiding: Een rechtsvergelijkend en sociaal wetenschappelijk perspectief

Antokolskaia, M. V., Jeppesen de Boer, C. G., Ruitenberg, G. C. A. M., Schrama, W., van der Valk, I. E. & Vrolijk, P., 12 Jul 2019, Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 388 p.

Research output: Book / ReportBookAcademic

Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij

Overes, C. H. C., van der Ploeg, T. J. & van Veen, W. J. M., 20 Aug 2019, 7de ed. Deventer: Wolters-Kluwer. 516 p.

Research output: Book / ReportBookAcademic

2017

Civil Society in Europe: Minimum Norms and Optimum Conditions of its Regulation

van Veen, W. J. M., van der Ploeg, T. J. & Versteegh, C. R. M., Jun 2017, Cambridge (UK): Cambridge: Cambridge University Press. . 589 p.

Research output: Book / ReportBookAcademicpeer-review

civil society
regulation
European institution
Council of Europe
European Court of Justice

De bestuurdersaansprakelijkheid in het internationaal privaatrecht: een probleem van kwalificatie

Zilinsky, M., 2017, Den Haag: Boom juridisch. 46 p. (Offerhauskring)

Research output: Book / ReportBookAcademicpeer-review

European Trade Mark Law – A Commentary

Kur, A. & Senftleben, M. R. F., 2017, Oxford: Oxford University Press. 864 p.

Research output: Book / ReportBookAcademicpeer-review

Health care professionals' attitudes towards evidence based medicine in the workers compensation setting: a cohort study

Elbers, N., Cameron, I., Chase, R., Craig, A., Guy, L., Harris, I., Middleton, J., Nicholas, M., Rebbeck, T., Walsh, J. & Willcock Co-investigator Keri Lockwood, S., 2017, (BMC medical informatics and decision making; vol. 17)

Research output: Book / ReportBookAcademicpeer-review

Workers' Compensation
Evidence-Based Medicine
Cohort Studies
Delivery of Health Care
Evidence-Based Practice

Rechtspersonen

Vlas, P., 2017, 5de, herz. ed. Antwerpen/Apeldoorn: Maklu. 275 p. (Praktijkreeks IPR; no. 9)

Research output: Book / ReportBookAcademicpeer-review

2016

Groene Serie, Burgerlijke Rechtsvordering, Supplement 368, art. 985-997a Rv

Vlas, P., 2016, Deventer: Wolters Kluwer.

Research output: Book / ReportBookAcademic

2015

Cremers Burgerlijke Rechtsvordering en Wet RO, supplementen 190 t/m 197

Vlas, P., 2015, Deventer: Kluwer.

Research output: Book / ReportBookProfessional

Getuigenbewijs in civiele zaken

de Groot, G., 2015, Deventer: Kluwer. 228 p. (Serie Burgerlijk Proces & Praktijk; no. 15)

Research output: Book / ReportBookAcademic

Grensoverschrijdende juridische fusies. De verschillende grondslagen, mogelijkheden en beperkingen

van Veen, W. J. M. & Bongard, M. P., 2015, Deventer: Kluwer. 549 p. (Recht & Praktijk Ondernemingsrecht; no. ONR7)

Research output: Book / ReportBookAcademic

Het zichtbare slachtoffer: privacy van slachtoffers binnen het strafproces

Malsch, M., Dijkman, N. & Akkermans, A. J., 2015, Amsterdam: Boom Criminologie. 209 p.

Research output: Book / ReportBookAcademicpeer-review

IPR en BW

Vlas, P., 2015, Deventer: Kluwer. 125 p. (Monografieën BW; no. A-27)

Research output: Book / ReportBookAcademicpeer-review

"Rechtsgemeenschapsconforme” uitleg. Enige beschouwingen over het uitleggen van contracten.

Bakker, P. S., 2015, Zutphen: Paris. 54 p. (Preadviezen CJV)

Research output: Book / ReportBookAcademic

File

Wilsgebreken

Schaub, M. Y., 2015, Deventer: Wolters Kluwer. 113 p. (Monografieen BW; no. B3)

Research output: Book / ReportBookAcademicpeer-review

2014

Bewijs

Wieten, H. L. G., 2014, Deventer: Kluwer. 147 p. (Studiereeks burgerlijk procesrecht; no. 3)

Research output: Book / ReportBookProfessional

Insolventierecht

Groot, E. F., 2014, 5de ed. Deventer: Kluwer. 136 p. (Studiereeks Burgerlijk Procesrecht; no. 6)

Research output: Book / ReportBookProfessional

Krediet financiering van bedrijfsovernames

Mellenbergh, R., 2014, Nijmegen: Ars Aequi Libri. 314 p. (Ars Aequi Libri)

Research output: Book / ReportBookProfessional

Notitie Denktank Overlijdensschade. Nieuwe richting benadering en berekening overlijdensschade

Laumen, J., Akkermans, A. J., Heijs, A., van der Hoeven, H. J., de Jager, H., de Koning, C. C. J., van Laar, J. M., Lauria, D., Neeser, M. J., Sap, J., Waaijenberg, X. I., van der Zalm, I. & Zwarts, F. A. R. M., 2014, Zeist: Uitgeverij Kerckebosch. 112 p.

Research output: Book / ReportBookAcademic

Open Access
File

Over de gespannen verhouding tussen klachtplicht en verjaring

Smeehuijzen, J. L., 2014, Den Haag: Boom Juridische uitgevers. (Offerhauskring)

Research output: Book / ReportBookAcademic

Rechtspraak Burgerlijk procesrecht 8e gewijzigde druk

Jongbloed, A. W., Meijer, G. J. & van Nispen, C. J. J. C., 2014, Den Haag: SDU Uitgevers.

Research output: Book / ReportBookProfessional

The accountability of financial regulators: a European and international perspective

Iglesias Rodriguez, P., 2014, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International. 392 p. (Banking and Finance Law; no. 22)

Research output: Book / ReportBookAcademic

2013

Commentaar bij uitspraken over ongehuwd samenleven

Schrama, W. M., 2013, Den Haag: SDU. 24 p. (Rechtspraak Relatievermogensrecht 2013)

Research output: Book / ReportBookProfessional

Notariële bescherming van ouderen, preadvies KNB

Blankman, C. & Engelbertink, C. G. C., 2013, Den Haag: SDU Uitgevers. 70 p.

Research output: Book / ReportBookAcademicpeer-review

Procederen in eerste aanleg

Wieten, H. L. G., 2013, 5e [bijgew.] ed. Deventer: Kluwer. 136 p. (Studiereeks burgerlijk procesrecht; no. 2)

Research output: Book / ReportBookProfessional

Rechtspersoon, vennootschap en onderneming

Huizink, J. B., 2013, 3de ed. Deventer: Kluwer. 441 p. (Studiereeks Burgerlijk Recht; vol. 7)

Research output: Book / ReportBookProfessional

Web van regels. Een juridische analyse van vrijheidsbeperking in de zorg voor jongeren en jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking

Dörenberg, V. E. T., Embregts, P. J. C. M., van Nieuwenhuijzen, M. & Frederiks, B. J. M., 2013, Leiden: Hogeschool Leiden.

Research output: Book / ReportBookProfessional

2012

Bewijs (vierde druk)

Wieten, H. L. G., 2012, Deventer: Kluwer. 132 p. (Studiereeks burgerlijk procesrecht; no. 3)

Research output: Book / ReportBookProfessional

Civiel deskundigenbewijs

de Groot, G., 2012, Den Haag: SDU. 160 p. (Monografieën Burgerlijk Procesrecht)

Research output: Book / ReportBookAcademicpeer-review

Gedragscode Behandeling Letselschade. Medische Paragraaf

Wilken, A. & Akkermans, A. J., 2012, Den Haag: De Letselschade Raad. 111 p.

Research output: Book / ReportBookAcademic

Open Access
File

Industriële Eigendom Deel 3 Vormen, Namen En Reclame

van Nispen, C. J. J. C., Huydecoper, J. L. R. A. & Cohen Jehoram, T., 2012, Deventer: Wolters Kluwer.

Research output: Book / ReportBookProfessional

Insolventie

Huizink, J. B., 2012, 7de, herz. ed. Deventer: Kluwer.

Research output: Book / ReportBookProfessional

Rechtspraak Burgerlijk procesrecht

Jongbloed, A. W., Meijer, G. J. & van Nispen, C. J. J. C., 2012, Den Haag: Sdu Uitegevers.

Research output: Book / ReportBookProfessional

2011

Bescherming van minderjarigen, afwezigheid bij vermissing

Blankman, C., 2011, Deventer: Kluwer. 23 p.

Research output: Book / ReportBookProfessional

Boek 2 BW, statuten en aandeelhoudersovereenkomsten. Stand van zaken en blik vooruit

van Veen, W. J. M., 2011, Deventer: Kluwer. 42 p. (ZIFO-reeks; no. 2)

Research output: Book / ReportBookAcademic

File

Conflictoplossing en scheidingsrecht

Coenraad, L. M., 2011, Nijmegen: Ars Aequi. 69 p. (Ars Aequi Cahiers Privaatrecht)

Research output: Book / ReportBookAcademic

Contractuele samenwerkingsvormen in beroep en bedrijf, derde druk

Huizink, J. B., 2011, Deventer: Kluwer.

Research output: Book / ReportBookProfessional

De aangepaste gemeenschap van goederen bij echtscheiding

Breederveld, B., 2011, Deventer: Kluwer. 196 p.

Research output: Book / ReportBookProfessional

Insolventierecht

Groot, E. F., 2011, 4de ed. Deventer: Kluwer. 136 p. (Studiereeks burgerlijk procesrecht; no. 6)

Research output: Book / ReportBookProfessional

Ontbinding van overeenkomsten

Bakels, F. B., 2011, Deventer: Kluwer juridisch. 135 p.

Research output: Book / ReportBookAcademic

Rechtspersoon, vennootschap en onderneming

Huizink, J. B., 2011, 2de ed. Deventer: Kluwer. 411 p. (Studiereeks burgerlijk recht; no. 7)

Research output: Book / ReportBookAcademic

2010

Cases, Materials and Text on Contract Law

Beale, H., Fauvarque-Cosson, B., Rutgers, J. W., Tallon, D. & Vogenauer, S., 2010, Oxford: Hart Publishing. 1358 p.

Research output: Book / ReportBookAcademic

Concern, aansprakelijkheid en zorgplicht

Huizink, J. B., 2010, Deventer: Kluwer. 18 p. (De Insolvente vennootschap, Insolad jaarboek 2010)

Research output: Book / ReportBookAcademic