Dutch Private Law

Research Output 1975 2020

Filter
PhD Thesis - Research VU, graduation VU
2019

Bruggen bouwen over de kenniskloof: De inzet van medisch deskundigen in arbeidsongeschiktheidsgeschillen door de bestuursrechter

Faas, W. A., 2019, 358 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Sustainability Reporting in Capital Markets: A Black Box?

Duarte Correia, A., 2019, 387 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File
Open Access
File
Open Access
File
2018

Deaths along southern EU borders

Last, T. K., 2018, 120 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File
2017

Experimental Legal Studies on Perceived Procedural Justice and Trust in Law and Society

Hulst, J. E., 2017, 198 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File
Open Access
File

Orde in het semipublieke domein: Particuliere en publiek-private orderegulering in juridisch perspectief

van Rooij, A. E., 2017, Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 666 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File
Public-private
Huns
Public Domain
2015

De toepassing van het Haags Kinderontvoeringsverdrag in Nederland en het belang van het kind

Ruitenberg, G. C. A. M., 2015, Boom Juridische uitgevers. 709 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Het medisch beoordelingstraject bij letselschade: Verslag van een juridisch handelingsonderzoek

Wilken, A., 2015, Boom Juridische uitgevers. 289 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking

van der Lans, M., 2015

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Het voorlopig getuigenverhoor

Groot, E. F., 2015, Deventer: Wolters Kluwer. 437 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Parallelle procedures en misbruik van procesrecht onder de EEX-Verordening II

Vlek, J. F., 2015, Deventer: Kluwer. 250 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File
2014

Re-integratie bij letselschade

Opdam, M., 2014, 's-Hertogenbosch: BOXPress. 306 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File
2013

Empowerment of injured claimants: Investigating claim factors, procedural justice and e-health

Elbers, N. A., 2013, Amsterdam: Ipskamp Drukkers. 221 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Grondslagen van partneralimentatie

Spalter, N. D., 2013, Den Haag: BOOM.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Zeker over zoeken? Naar een juridisch kader voor verrichtingen van zoeksystemen met betrekking tot via internet beschikbare open content

Boonk, M. L., 2013, 478 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File
2012

Redelijkheid en billijkheid als gedragsnorm

Bakker, P. S., 2012, Deventer: Kluwer. 187 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Toetsing van besluiten in het rechtspersonenrecht

Klein Wassink, A. J. M., 2012, Kluwer. 291 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File
2009

De grenzen van het recht op nakoming

Haas, D., 2009, Deventer: Kluwer. 420 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Effectiveness of guideline-based care of workers with mental health problems

Rebergen, D. S., 2009

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File
2008

De bevrijdende verjaring

Smeehuijzen, J. L., 2008, 388 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

De huwelijksgemeenschap bij echtscheiding: De omvang, ontbinding en verdeling door de rechter

Breederveld, B., 2008, 586 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Deprivation of Liberty of Children in Light of International Human Rights Law and Standards

Liefaard, T., 2008, 696 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Het deskundigenadvies in de civiele procedure

de Groot, G., 2008, Deventer: Kluwer. 560 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File
2007

De kwaliteitsrekening

Wolfert, E. C. M., 2007, Deventer: Kluwer. 235 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Mediation en Internet

Bol, S. H., 2007, Den Haag: SDU Uitgevers. 428 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Scheiden zonder vrijheid. Is gezamenlijk ouderlijk gezag in het belang van het kind?

van Rooijen, C., 2007, Nijmegen: Wolf legal publishers. 304 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

2006

De normatieve grondslagen van het Nederlandse euthanasierecht

Pans, E., 2006, Tilburg: Wolf legal publishers.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

2005

Vergoeding van psychisch letsel door de werkgever

Vegter, M. S. A., 2005, Den Haag: SDU Uitgevers. 756 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File
2004

De gebrekkige gewetensontwikkeling in het jeugdstrafrecht; implicaties voor de toerekening en behandeling

le Sage, L. F., 2004, Amsterdam: SWP. 175 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Insolventie in economisch perspectief

van Amsterdam, A. M. J. G., 2004, Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 358 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Scheiden: (ter)echter zonder rechter? een onderzoek naar de meerwaarde van scheidingsbemiddeling

Chin-A-Fat, B. E. S., 2004, Den Haag: SDU Uitgevers.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

2002

Ondernemingsconcentraties en marktliberalisering. Over macht en onmacht van rechters bij de toepassing van de artikelen 82 en 86 van het EG-verdrag

Abdullah Khan, R. A., 2002, Deventer: Kluwer. 297 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Vergoeding van immateriële schade wegens aantasting in de persoon

Verheij, A. J., 2002, Nijmegen: Ars Aequi. 629 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File
2001

Rechtvaardiging van kinderbescherming: Naar een nieuw maatregelenpakket na honderd jaar kinderbescherming

Bruning, M. R., 2001, Deventer: Kluwer Juridische Uitgevers.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Vruchtgebruik

van Gaalen, M. S., 2001

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

1999

De opzegging van distributieovereenkomsten

van de Paverd, C. A. M., 1999, Deventer: Kluwer. 363 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Middellijke vertegenwoordiging

Meijer, S. Y. T., 1999, Deventer: Kluwer. 325 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Rechterlijke vrijheid en partij-autonomie

Peletier, M. E. M. G., 1999, Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 248 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

1998

Kinderrechter in strafzaken. Evolutie en evaluatie

Bac, J. R., 1998, Deventer: Gouda Quint. 364 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Minderjarige zedendelinquenten en het strafrecht

Boelrijk, M. N. A., 1998

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Sponsoring van verenigingen en stichtingen. Rechtspersonenrechtelijke en verbintenisrechtelijke beschouwingen

Buys, S. G. M., 1998, Deventer: Kluwer. 315 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

1996

De wet op de Jeugdhulpverlening of particulier intiatief

Unen, A. A. W., 1996, Utrecht: Lemma. 558 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Insolventie en rechtspersoon

van der Heijden, C. M., 1996, Deventer: Kluwer. 229 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic