Dutch Private Law

Research Output 1975 2020

Filter
PhD Thesis - Research external, graduation VU
2011

Jeugdigen in Aruba: hoe worden ze (niet) delinquent? Empirisch gebaseerde voorstellen voor de aanpak van jeugddelinquentie in overeenstemming met het IVRK

van der Wal, H. A., 2011, Curaçao: Caribpublishing BV. 292 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File
2008

Children's Rights and the Minimum Age of Criminal Responsibility A Global Perspective: A Global Perspective Children's Rights and the Minimum Age A Global Perspective

Cipriani, D. J., 2008

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File
2007

Schuldsanering en goede trouw

Noordam, A. J., 2007, 748 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File
2006

Jeugdige zedendelinquenten: een studie naar subtype en recidive

Hendriks, J., 2006, Amsterdam: Vrije Universiteit. 152 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File
2005

Juvenile sex offenders and non-sex offenders : a comparative study

van Wijk, A. P., 2005, Amsterdam: Vrije Universiteit.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

2004

Human rights in youth sport; A critical review of children's rights in comparative sports

David, P. E., 2004, Amsterdam: Vrije Universiteit.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Publieke wenselijkheid of private beleidsvrijheid; De positie van besturen van verenigingen en stichtingen in het kader van de subsidieverstrekking of toelating (in het bijzonder van woningbouwcoroporaties).

Groeneveld-Louwerse, J. G., 2004, Deventer: Kluwer. 469 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

2003

De goede doelstichting; naar een systeem van overheidstoezicht?; Een rechtsvergelijkend onderzoek

mr. Versteegh, C. R. M., 2003, Utrecht: Lemma. 447 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

2001

De stiefouder: stiefkind van het recht

Draaisma, M. C. E. M., 2001

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Vreemde staten voor de Nederlandse rechter (J. Spiegel)

Spiegel, J., 2001, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

2000

Grensoverschrijdend faillissementsrecht in Europees perspectief (door T.M. Bos)

Bos, T. M., 2000, Deventer: Kluwer.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

1999

Just Rehabilation. A comparative Study

de Groot van Embden, J. A. O., 1999

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

The UN convention on the rights of the cild. A comparative study

Bischoff van Heemskerck, S. C., 1999

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

The United Nations Convention on the Rights of the Child. A Commentary

Detrick, S. L., 1999

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

1995

Medezeggenschap en besluiten in het bijzonder onderwijs

Overes, C. H. C., 1995, Lelystad: Vermande. 220 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic