Research Output 1979 2020

Filter
Report
2018

Het GLB na 2020: mogelijkheden voor biodiversiteit, bodem en klimaat

Erisman, J. W. & van Doorn, A., 2018, Bunnik: Louis Bolk Instituut (WUR). 31 p. (WENR rapport; vol. 2908)

Research output: Book / ReportReportProfessional

2017

Geological and Geodiversity Mapping Project on the Brazil - Suriname border: Explanatory note for the geological and mineral resources and geodiversity maps

Fraga, L., Dreher, A., Kroonenberg, S., de Roever, E. W. F., Faraco, T., Wong, T., Reis, N. & Lago, A., Jul 2017, CPRM . 61 p.

Research output: Book / ReportReportAcademic

geodiversity
mineral resource
project
border
2016

Maldives Monsoon and Sea Level

Betzler, C. G., Eberli, G. P., Alvarez Zarikian, C. A., Expedition 359 Scientists, IODP. & Reijmer, J. J. G., 2016, International Ocean Discovery Program, College Station, USA.

Research output: Book / ReportReportAcademic

monsoon
sea level
carbonate
Miocene
contourite
2014

Baseline hydrogeochemistry of the strategic water storage and recovery project in Liwa, Abu Dhabi

Stuijfzand, P. J., Smidt, E. & Zuurbier, K. G., 2014, KWR. 63 p. (KWR 2014.073)

Research output: Book / ReportReportAcademic

Diagnose en prognose van de arseenconcentratie in het ruwe water van de winning Ouddorp

Stuijfzand, P. J., Aggenbach, C. J. S. & Lafort, R., 2014, KWR. 89 p. (KWR 2014.032)

Research output: Book / ReportReportAcademic

Een Ahrensburg-site uit de eerste helft van de Late Dryas langs de A2 bij Geldrop (gemeente Heeze en Leende) A2 Aalsterhut

Tump, M., Vroomans, M. A. K., Tebbens, L. A. & Kasse, C., 2014, BAAC. 182 p.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Het Merovingisch grafveld

Lauwerier, R. C. G. M., De Kort, J. W., Altena, E., Brandenburgh, C. R., Hendriks, J., van der Jagt, I. M. M., Kars, M., Kootker, L. M. & Panhuysen, R. G. A. M., 2014, Amersfoort: In: R.C.G.M. Lauwerier & J.W. De Kort (eds.): Merovingers in een villa 2. Romeinse villa en Merovingisch grafveld Borgharen - Pasestraat. Onderzoek 2012. (Rapportage Archeologische Monumentenzorg; no. 222)

Research output: Book / ReportReportAcademic

Onderzoeksplan ter kwantificering van de effecten van langdurige innamestops op bronnen (en natuur)

Stuijfzand, P. J., 2014, KWR. 37 p. (KWR 2014.028)

Research output: Book / ReportReportAcademic

Ontwikkeling van zoet-zoutgradiënten met en zonder dynamisch kustbeheer; een onderzoek naar de mogelijkheden van meer natuurlijke ontwikkeling in het kustgebied

Grootjans, A. P., Stuijfzand, P. J., Everts, H., de Vries, N., Kooijman, A., Oostermeijer, G., Mijssen, M., Wouters, B. & Petersen, J., 2014, VBNE. 119 p. (VNBE- rapport 2014/OBN193-DK)

Research output: Book / ReportReportAcademic

Prediction of recovered water quality of the strategic ASR project in Liwa, Abu Dhabi

Stuijfzand, P. J., Hartog, N. & Smidt, E., 2014, KWR. 62 p. (KWR 2014.0??)

Research output: Book / ReportReportAcademic

Reservoiranalyse van PWN’s duininfiltratiesystemen ter bepaling van de overbruggingsmogelijkheden en effecten van langdurige innamestops

Stuijfzand, P. J., 2014, KWR. 56 p. (KWR 2014.074)

Research output: Book / ReportReportAcademic

The Alkmaar mass graves: A multidisciplinary approach to war victims and gunshot trauma

Schats, R., Kootker, L. M., Hermsen, R., Davies, G. R. & Hoogland, L. M. P., 2014, Routledge, London. (C Knüsel & M Smith (eds.) The Routledge Handbook of the Bioarchaeology of Human Conflict)

Research output: Book / ReportReportAcademic

The freshmaker, an innovative tool for fresh water storage and abstraction in salinized areas using sophisticated horizontal directional drilled wells (HDDWs)

Zuurbier, K. G., Zaadnoordijk, W. J. & Stuijfzand, P. J., 2014, KWR. 16 p. (KWR 2014.056)

Research output: Book / ReportReportAcademic

Zoet-zout gradiënten op 4 eilanden, in hydrologisch en hydrogeochemisch perspectief

Stuijfzand, P. J., Amatirsat, D., Estrada de Wagt, I., van Bloemendal Bland, C., Oskam, B., van Loon, D., Everts, H. & Grootjans, A. P., 2014, KWR. 141 p. (KWR rapport BTO 2014.221 (s))

Research output: Book / ReportReportAcademic

2013

Assessment the Global Fire Assimilation System (GFASv1)

Andela, N., Kaiser, J. W., Heil, A., van Leeuwen, T. T., van der Werf, G. R., Wooster, M. J., Remy, S. & Schultz, M. G., 2013, Amsterdam: MACC, Monitoring Athmospheric Composition and Climate II. 75 p.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Deltafact Ondergrondse Waterberging

Zuurbier, K. G., Stuijfzand, P. J. & Loon, A., 2013, KWR/STOWA deltaproof.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Excursiegids Flevoland, omgeving Schokland, 12 september 2013. Postacademisch Scholingstraject Archeologie PASTA

Kluiving, S. & Kasse, C., 2013, Amsterdam: Vrije Universiteit. 20 p.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Haalbaarheid van ondergrondse berging via A(S/T)R in Hollands kustduinen. in druk..

Stuijfzand, P. J., Nienhuis, P., Anthonio, A. & Zuurbier, K. G., 2013, KWR.

Research output: Book / ReportReportProfessional

HYDRO-PERM: workshop to develop joint future permafrost hydrology research in Svalbard

Kooi, H. & Chritiansen, H. H., 2013, Svalbard Science Forum.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Recommended fire emission service enhancements

Kaiser, J. W., Andela, N., Atherton, J., de Jong, M., Heil, A., Paugam, R., Remy, S., Schultz, M. G., van der Werf, G. R., van Leeuwen, T. T. & Wooster, M. J., 2013, London: MACC, Monitoring Atmospheric Composition & Climate II. 90 p.

Research output: Book / ReportReportAcademic

2012

Effecten van bodempassage op de kwaliteit van het onttrokken oeverfiltraat door de winning Engelsche Werk nabij Zwolle. KWR-rapport KWR 2012.036, 57p.

Stuijfzand, P. J., van der Berg, G., de Jonge, M. & Blonk, A., 2012, KWR. 57 p.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Effecten van peilgestuurde drainage op natuur

Kuijper, M. J. M., Broers, H. P. & Rozemeijer, J. C., 2012, Deltares. 54 p.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Geochemische effecten van zandsuppleties in Nederland, langs de kust van Ameland tot Walcheren

Stuijfzand, P. J., Arens, S. M., Oost, A. P. & Baggelaar, P. K., 2012, Bosschap. 150 p.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Hexavalent chromium in drinking water and its sources – a literature study

de Jongh, C., Hofman, R., Puijker, L. & Stuijfzand, P. J., 2012, Nieuwegein: Watercycle Research Institute, Nieuwegein, Netherlands,. 46 p.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater Deelrapport B: Toestand en trends

Klein, J., Rozemeijer, J., Broers, H. P. & van der Grift, B., 2012, Deltares. 90 p.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Op zoek naar de sleutel. Evaluatie van zes interventies binnen de Donnergelden in Amsterdam.

Bakker, I., Pels, T. V. M., Roeleveld, W. & Essayah, O., 2012, Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Report on studies of the bulk phase behavior of CO2 and of gas mixtures containing CO2, CH4, NOx and SOx in porous medium at various temperatures and pressures

Kooi, H., Gutierrez Neri, M., Tambach, T., Obdam, A., Loeve, D. & Hemert, P., 2012, cato. 81 p.

Research output: Book / ReportReportProfessional

RESPOND, Risk Evaluation of Soil Pollution for produtiON of Drinking water; modelbeschrijving en gebruiksaanwijzing.

Vink, C. & Stuijfzand, P. J., 2012, KWR. 58 p.

Research output: Book / ReportReportProfessional

The ADAPTS programme in Ghana - Synthesis report

Kinney, K., Alfa, B., Groen, J., Hoogland, M., Pauw, P. P. & Lasage, R., 2012, Amsterdam: Institute for Environmental Studies (IVM). 16 p. (Report; no. R12-02)

Research output: Book / ReportReportAcademic

2011

Archeologisch en paleolandschappelijk onderzoek

Lambrechts, B., Broothaerts, N. & Vanmontfort, B., 2011, Mechelen: De Nekker. (EPA rapport 23)

Research output: Book / ReportReportProfessional

De positie van de politie: een verkennende studie voor de strategische onderzoeksagenda politie.

Boutellier, J. C. J., van Steden, R., Bakker, I. & Roeleveld, W., 2011, Apeldoorn: Politieacademie i.s.m. VU en Verwey Jonker Instituut.

Research output: Book / ReportReportAcademic

File

Effecten van ontzouting van infiltratiewater op grondwater en vegetatie in het infiltratiesysteem van de Oostduinen (Goeree)

Aggenbach, C. J. S., Dorland, C. & Stuijfzand, P. J., 2011, KWR. 106 p.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Evaluatie gevolgen van een soortgelijk kernongeval Fukushima voor de Nederlandse drinkwatervoorziening.

van Leerdam, R., Puijker, L. M., Schriks, M. & Stuijfzand, P. J., 2011, BTO.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Hoe houden we de rivier gezond? Een natuurlijk kader voor beleid in het Maasstroomgebied

Venhuizen, G. & Vandenberghe, J., 2011, KvR. 21 p.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Hydrogeochemische vraagtekens bij diepinfiltratie van Brabants Biesboschwater te Ossendrecht of Huijbergen door Evides

Stuijfzand, P. J. & Rijk, S., 2011, Nieuwegein: KWR. (2011.061)

Research output: Book / ReportReportAcademic

Hydrologie en hydrochemie van de 4 lysimeters te Castricum; Overzicht van resultaten met uitzicht op haalbaarheid van reanimatie van het lysimeterstation

Stuijfzand, P. J. & Rambags, F., 2011, Utrecht: KWR. 111 p. (2011.020(s))

Research output: Book / ReportReportAcademic

Impact of climate change on modelled runoff of the Ocoña river in Peru

Lasage, R., Ward, P. J., Belinfante, T., Singh, M. & de Moel, H., 2011, Amsterdam: Institute for Environmental Studies, VU University. 29 p. (IVM Report; no. R-11/09)

Research output: Book / ReportReportAcademic

Open Access
File

Monitoring van effecten van uitbreiding van de voorzuivering met H2O2/UV/AKF op waterkwaliteitsveranderingen tijdens duininfiltratie door PWN

Stuijfzand, P. J., 2011, Nieuwegein: KWR. 42 p. (2011.003)

Research output: Book / ReportReportAcademic

Naar een meetsysteem van ecohydrologische effecten van zandsuppleties op Ameland

Groen, J., Stuijfzand, P. J. & Tolk, L. F., 2011, s.l.: Acacia water. 36 p. (Project 363)

Research output: Book / ReportReportAcademic

Nulmetingen wind, zout, regen- en grondwater 2009-2011

Stuijfzand, P. J. & Arens, S. M., 2011, s.l.: ARENS BSDO. 68 p. (RAO2011.03)

Research output: Book / ReportReportAcademic

Water quality changes following deep well injection of BWRO concentrate; results from the BWRO pilots Noardburgum and Zevenbergen

Raat, K. J., Stuijfzand, P. J., Boukes, H. & Oosterhof, A. T., 2011, Zevenbergen: BTO. 33 p. (2011.105(s))

Research output: Book / ReportReportAcademic