Research Output 1966 2019

Filter
Book

Tussen afkomst en toekomst. Case studies naar de schoolloopbanen van leerlingen van 10-21 jaar

Terwel, J., Rodrigues, G. R. & van de Koot-Dees, D., 2011, Antwerpen-Apeldoorn: Garant. 157 p.

Research output: Book / ReportBookAcademic

File

Werken vanuit je kern: professionele ontwikkeling vanuit kwaliteiten, flow en inspiratie

Evelein, F. & Korthagen, F. A. J., 2011, Amsterdam: Boom/Nelissen.

Research output: Book / ReportBookProfessional

2010

Ontplooiing door communicatie. Geschiedenis van het onderwijs aan doven en slechthorenden in Nederland

Rietveld-van Wingerden, M. & Tijsseling, C., 2010, Antwerpen/Apeldoorn: Garant. 270 p.

Research output: Book / ReportBookProfessional

Opvoeden in de multi-etnische stad (oratie)

Pels, T. V. M., 2010, Utrecht/Amsterdam: Verwey-Jonker Instituut / VU.

Research output: Book / ReportBookAcademic

Open Access
File

Van alles wat meenemen. Diversiteit in opvoedingsstijlen in Nederland

van Keulen, A., van Beurden, A. & Pels, T. V. M., 2010, Bussum: Coutinho.

Research output: Book / ReportBookProfessional

2009

De wet op de jeugdzorg in de dagelijkse praktijk

Graas, T. A. M., Liefaard, T., Schuengel, C., Slot, N. W. & Stegge, G. T. M., 2009, Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. 246 p.

Research output: Book / ReportBookAcademicpeer-review

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. Versie 3. M.m.v. N.A.M. Perquin & M. Lever

van Montfoort, A. & Slot, N. W., 2009, Utrecht: Mogroep Jeugdzorg.

Research output: Book / ReportBookAcademic

Het oudere brein: minder snel en efficiënt, wel flexibel

Burgmans, S. & Jolles, J., 2009, Den Haag: Bio-wetenschappen en maatschappij. (Brein in beeld. Cahier Aging)

Research output: Book / ReportBookAcademicpeer-review

HOREB 2. Het activiteitenboek

de Koning, L. & Poland, M., 2009, Alkmaar: De Activiteit/Welgraven.

Research output: Book / ReportBookAcademic

Ontwikkelingsgericht werken in de bovenbouw van de basisschool

van Oers, B., 2009, Alkmaar: De Activiteit.

Research output: Book / ReportBookAcademic

Schematising activities in early childhood education

Poland, M., 2009, Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing AG&Co. KG.

Research output: Book / ReportBookAcademic

Signaleren van verstoord gehechtheidsgedrag: Best practice voor het diagnosticeren van gehechtheidsproblemen bij kinderen/jongeren met een visuele en/of verstandelijke beperking

Dekker-van der Sande, F. & Janssen, C. G. C., 2009, Den Haag: BOOM. 191 p.

Research output: Book / ReportBookAcademic

Werk-in-uitvoering. Samen nadenken over de identiteit van de school

ter Avest, I. & Bakker, C., 2009, Amersfoort: NZV uitgevers. 40 p.

Research output: Book / ReportBookAcademic

2008

Eigen Wijs

ter Avest, I., 2008, Budel: Damon. 110 p.

Research output: Book / ReportBookProfessional

Gedrag onder de loep. Methodisch observeren in theorie en praktijk

Goossens, F. A., 2008, Naarden/Bussum: Coutinho.

Research output: Book / ReportBookProfessional

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. De nieuwe methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling

Slot, N. W. & van Montfoort, A., 2008, Utrecht: MOgroep.

Research output: Book / ReportBookProfessional

Indicatiestelling leerlinggebonden financiering MBO: Instrumentarium

Resing, W. C. M., Evers, A., Koomen, H. M. Y. & Bleichrodt, N., 2008, Amsterdam: Boom test uitgevers. 215 p.

Research output: Book / ReportBookAcademic

Indicatiestelling speciaal onderwijs en leerlinggebonden financiering: Condities en Instrumentarium (derde herziene druk)

Resing, W. C. M., Evers, A., Koomen, H. M. Y., Pameijer, N. K. & Bleichrodt, N., 2008, Amsterdam: Boom test uitgevers. 363 p.

Research output: Book / ReportBookAcademic

Legal Realism Regained: Saving Realism from Critical Acclaim

de Been, W. H. J., 2008, Palo Alto: Stanford University Press. 264 p. (Jurists: Profiles in legal theory)

Research output: Book / ReportBookAcademicpeer-review

Tomorrow’s criminals: The development of child delinquency and effective interventions

Loeber, R., Slot, N. W., van der Laan, P. H. & Hoeve, M., 2008, Farnham, UK: Ashgate.

Research output: Book / ReportBookAcademic

Voor-werk; Voorwerk voor Structureel Identiteits Beraad

Bakker, C. & ter Avest, I., 2008, Rotterdam: Agilo. 40 p.

Research output: Book / ReportBookProfessional

Werk in uitvoering; Elf bouwstenen voor Structureel Identiteits Beraad

ter Avest, I. & Bakker, C., 2008, Rotterdam: Agilo. 40 p.

Research output: Book / ReportBookProfessional

2007

Geluk is zo gewoon nog niet

de Ruyter, D. J., 2007, Amsterdam: VU Uitgeverij. (Waterinklezing; no. 2007)

Research output: Book / ReportBookAcademic

Indicatiestelling binnen het MBO: Instrumenten

Resing, W. C. M., Evers, A., Koomen, H. M. Y. & Bleichrodt, N., 2007, Amsterdam: BOOM.

Research output: Book / ReportBookProfessional

Pedagogische kwaliteit op de kaart

Leeman, Y. & Wardekker, W. L., 2007, Baarn: HB Uitgevers.

Research output: Book / ReportBookProfessional

Wat is er van ze geworden?

ter Avest, I., Bakker, D. J., Bakker, C. & Burggraaf, H., 2007, Bennekom: In eigen beheer.

Research output: Book / ReportBookAcademic

2006

De school is van ons. De visie van eigenwijze jongeren op voortgezet onderwijs

Drop, B. & Volman, M. L. L., 2006, Assen: Van Gorcum. 120 p.

Research output: Book / ReportBookProfessional

Een werkboek voor kinderen die ruzies en geweld thuis hebben meegemaakt

Visser, M. M., Leeuwenburgh, I. & Lamers-Winkelman, F., 2006, Amsterdam: SWP. 53 p. (Horizon; no. 3)

Research output: Book / ReportBookProfessional

Een werkboek voor ouders van kinderen die ruzies en geweld thuis hebben meegemaakt

Visser, M. M., Leeuwenburgh, I. & Lamers-Winkelman, F., 2006, Amsterdam: SWP. 61 p. (Horizon; no. 4)

Research output: Book / ReportBookProfessional

Gehechtheidsstrategieën van zeer problematische jongeren: Onderzoek, diagnostiek en methodiek

Schuengel, C., Venmans, J. A. M. A., van IJzendoorn, M. H. & Zegers, M. A. M., 2006, Amsterdam: SWP.

Research output: Book / ReportBookProfessional

Onveilig gehecht of een hechtingsstoornis. Het onderkennen van hechtingsproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking

Wijnroks, L., Janssen, C. G. C. & Eskamp, S., 2006, Utrecht: Lemma. 70 p.

Research output: Book / ReportBookProfessional

Therapeutenhandleiding bij een werkboek voor kinderen die ruzies en geweld thuis hebben meegemaakt

Leeuwenburgh, I., Visser, M. M. & Lamers-Winkelman, F., 2006, Amsterdam: SWP. 79 p. (Horizon; no. 3)

Research output: Book / ReportBookProfessional

Therapeutenhandleiding bij een werkboek voor ouders van kinderen die ruzies en geweld thuis hebben meegemaakt

Visser, M. M., Leeuwenburgh, I. & Lamers-Winkelman, F., 2006, Amsterdam: SWP. 95 p. (Horizon; no. 4)

Research output: Book / ReportBookProfessional

The Self-Marginalization of Wilhelm Stekel. Freudian Circles Inside and Out

Bos, J. & Groenendijk, L. F., 2006, New York: Springer. 222 p. (Path in Psychology)

Research output: Book / ReportBookAcademic

Vijf eeuwen opvoeden in Nederland. Idee en praktijk (1500-2000)

Bakker, N., Noordman, J. & Rietveld-van Wingerden, M., 2006, Assen: Van Gorcum. 621 p.

Research output: Book / ReportBookAcademic

2005

Dwarsdenken. Essays over ontwikkelingsgericht Onderwijs

van Oers, B., 2005, Assen: Van Gorcum.

Research output: Book / ReportBookAcademic

Een dienende en ondersteunende rol - samenvatting van een onderzoek naar identiteit bij (PCT)ASVZ-Zuidwest

Westerman, W. E., 2005, Amsterdam: Educa Transfer Projects.

Research output: Book / ReportBookProfessional

Handreiking voor identiteitsgesprekken over het pedagogische klimaat van onze school

Westerman, W. E., 2005, Amsterdam: Hendrik Piersonleerstoel voor Christelijk Onderwijs. 11 p.

Research output: Book / ReportBookProfessional

Handreiking voor identiteitsgesprekken over het toelatingsbeleid van leerlingen op onze school

Westerman, W. E., 2005, Amsterdam: Hendrik Piersonleerstoel voor Christelijk Onderwijs. 12 p.

Research output: Book / ReportBookProfessional

Kindermishandeling: de politiek een zorg

Bullens, R. A. R., Baartman, H. E. M. & Willems, J. C. M., 2005, Amsterdam: SWP. 319 p. (Kinderstudies ACK)

Research output: Book / ReportBookAcademic

2004

Marie le Prince de Beaumont. Belle en het Beest

Rietveld-van Wingerden, M., 2004, Den Haag: Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur. 12 p. (De Waare Rijkdom; no. 4)

Research output: Book / ReportBookPopular

Ontwikkelingspsychologische visies op jonge kinderen

Westerman, W. E., 2004, Baarn: Bekadidact. 144 p. (Het Jonge Kind, Pedagogische Reeks)

Research output: Book / ReportBookProfessional

Rekenproblemen en dyscalculie. Theorie, onderzoek, diagnostiek en behandeling

Ruijssenaars, A. J. J. M., van Luit, J. E. H. & van Lieshout, E. C. D. M., 2004, Rotterdam: Lemniscaat. 391 p. (Ortho)

Research output: Book / ReportBookAcademic

Zin in mijn klas?

ter Avest, I., 2004, Budel: Damon. 133 p.

Research output: Book / ReportBookProfessional

2003

Bijzonder gemotiveerd. Een onderzoek naar de ideale school volgens dragers en vragers van confessioneel basisonderwijs

Dijkstra, A. B. & Miedema, S., 2003, Assen: Van Gorcum. 120 p.

Research output: Book / ReportBookProfessional