Research Output 1966 2019

Filter
Book
2003

Narratives of childhood

van Oers, H. J. M., 2003, Amsterdam: VU Press. 188 p.

Research output: Book / ReportBookAcademic

2002

Committed to Europe's future. Contributions from education and religious education. A reader

Schreiner, P., Spinder, H., Taylor, J. & Westerman, W. E., 2002, Münster: CoGree. 127 p.

Research output: Book / ReportBookProfessional

Identiteit in uitvoering

de Wolff, A. C. J., 2002, Zoetermeer: Meinema. 129 p.

Research output: Book / ReportBookAcademic

Indicatiestelling: Condities en Instrumentarium. In het kader van leerlinggebonden financiering

Resing, W. C. M., Evers, A., Koomen, H. M. Y., Pameijer, N. K., Bleichrodt, N. & Boxtel, H., 2002, Lochem: NDC-Boom. 256 p.

Research output: Book / ReportBookProfessional

Naar een objectieve en betrouwbare toetsing van de criteria voor toewijzing aan speciaal onderwijs / leerlinggebonden financiering

Resing, W. C. M., Evers, A., Koomen, H. M. Y., Pameijer, N. K., Bleichrodt, N. & Boxtel, H., 2002, Zoetermeer: TCAI. 40 p.

Research output: Book / ReportBookProfessional

Onderzoek naar de pedagogische functie van het onderwijs op klas- en schoolniveau

Miedema, S., Veugelers, W., Zwaans, A., ten Dam, G., Klaassen, C., Leeman, Y., Meijen, W. & Sleegers, P., 2002, Den Haag: NWO. 58 p.

Research output: Book / ReportBookAcademicpeer-review

Precursors of functional literacy

Verhoeven, L., Elbro, C. & Reitsma, P., 2002, Amsterdam: Benjamins. 360 p.

Research output: Book / ReportBookAcademic

Symbolizing and modelling in mathematics education

Gravemeijer, K. P. E., Lehrer, R., Verschaffel, L. & van Oers, H. J. M., 2002, Dordrecht: Kluwer. 310 p.

Research output: Book / ReportBookAcademicpeer-review

2001

Antisociaal gedrag bij jeugdigen. Determinanten en interventies

van Leeuwen, H., Slot, N. W. & Uijterwijk, M., 2001, Lisse: Swets & Zeitlinger.

Research output: Book / ReportBookProfessional

Ernstige en gewelddadige jeugdcriminaliteit: Omvang, oorzaken en interventies

Loeber, R., Slot, N. W. & Sergeant, J. A., 2001, Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.

Research output: Book / ReportBookProfessional

Leerstofpakketten bij De Leesweg

Vieijra, J. M. M., Geelhoed, J. W., Benschop, A., Stroombergen, S., Nederlof, L. & Reitsma, P., 2001, Utrecht: Thieme Meulenhoff. 117 p.

Research output: Book / ReportBookProfessional

2000

Een werkboek voor kinderen die seksueel misbruik hebben meegemaakt.

Lamers-Winkelman, F. & Bicanic, I., 2000, Utrecht: SWP. 54 p. (Horizon Reeks; no. 1A)

Research output: Book / ReportBookProfessional

Een werkboek voor ouders van seksueel misbruikte kinderen.

Lamers-Winkelman, F., 2000, Utrecht: SWP. 36 p. (Horizon Reeks; no. 2A)

Research output: Book / ReportBookProfessional

Reken maar! Reflecties op de praktijk.

Nelissen, J. & van Oers, B., 2000, Baarn: Bekadidact. 120 p. (JSW boek; no. 26)

Research output: Book / ReportBookProfessional

Therapeutenhandleiding bij een werkboek voor kinderen die seksueel misbruik hebben meegemaakt.

Lamers-Winkelman, F., 2000, Utrecht: SWP. 80 p. (Horizon Reeks; no. 1B)

Research output: Book / ReportBookProfessional

Therapeutenhandleiding bij een werkboek voor ouders van seksueel misbruikte kinderen.

Lamers-Winkelman, F., 2000, Utrecht: SWP. 72 p. (Horizon Reeks; no. 2B)

Research output: Book / ReportBookProfessional

Verder met CLAS. Resultaten en overdraagbaarheid van contextuele hulpverlening na seksueel misbruik.

Baeten, P. A. C. M., Zwikker, M. C., Baartman, H. E. M. & Janssen, C. G. C., 2000, Utrecht: NIZW. 157 p.

Research output: Book / ReportBookAcademic

VGF. Experimentele gebruikershandleiding van de Vragenlijst Gezinsfunctioneren

Brink, T., van der Steege, M., van der Haar, A., Jagers, H., Veerman, J. W. & Baartman, H. E. M., 2000, Utrecht: NIZW.

Research output: Book / ReportBookProfessional

Zin op school. Zingeving in het voortgezet onderwijs.

Alma, H. A., Janssen, J., Lier, J., Miedema, S. & van Spaendonck, J., 2000, Nijmegen: KSGV. 88 p.

Research output: Book / ReportBookAcademic

1999

Competentievergroting in de residentiele jeugdzorg. Hulpverlening voor kinderen en jongeren in tehuizen.

Slot, N. W. & Spanjaard, H. J. M., 1999, Baarn: INTRO.

Research output: Book / ReportBookProfessional

Leescircus - ondersteuning en remedikring van beginnende lezers: CD-rom en Handleiding voor de leerkracht.

Reitsma, P. & e.a., U., 1999, Amsterdam: Meulenhoff Educatief.

Research output: Book / ReportBookProfessional

Scholen en mensen in protestants Pijnacker. Een Nederlandse onderwijsgeschiedenis van de twintigste eeuw.

Borst, A. M., Prenger, G. & Sturm, J. C., 1999, Zoetermeer: Boekencentrum. 192 p.

Research output: Book / ReportBookAcademic

Scholen voor sociale competentie. Een pedagogisch-didactische benadering.

Volman, M. L. L. & ten Dam, G., 1999, Lisse: Swets & Zeitlinger. 206 p.

Research output: Book / ReportBookAcademic

Welfare states and normative orientations toward women's employment.

van Hekken, S. M. J., K|nzler, J. & Schulze, H., 1999, Stamford, Connecticut: JAI Press Inc. 29 p.

Research output: Book / ReportBookAcademicpeer-review

Zelfstandig spellen.

Geelhoed, J. W., Leene, A. & Reitsma, P., 1999, Baarn: Bekadidact.

Research output: Book / ReportBookProfessional

1998

Jaarboek 1998 Pedagogiek

Bakker, G., Sturm, J. C., Goossens, F. A., Groenendijk, L. F., Jahja, R., Lalay-Cederburg, C., Langerak, P. & Zwart, M., 1998, Amsterdam: Vrije Universiteit, Faculteit der Psychologie en Pedagogiek. 116 p.

Research output: Book / ReportBookProfessional

Kennis over kansen. Determinanten en primaire preventie van sexueel misbruik van kinderen

Hoefnagels, C. J., 1998, Amsterdam: Vrije Universiteit. 111 p.

Research output: Book / ReportBookAcademic

Kwaliteit van bestaan in ASVZ-Zuid-West, verslag van een onderzoek

Janssen, C. G. C., v.d. Wereld, J. & Schipper, K., 1998, Sliedrecht: ASVZ. 189 p.

Research output: Book / ReportBookAcademic

Kwaliteit van bestaan van mensen met een verstandelijke handicap. Ontwikkeling van een instrument voor woonvoorzieningen en de stand van zaken in Nederlandse instellingen.

Vreeke, G. J., Janssen, C. G. C., Resnick, S. & Stolk, J., 1998, Amersfoort: 's Heeren Loo. 189 p.

Research output: Book / ReportBookAcademic

Leesproblemen. Beschrijving, achtergrond, interventie

van der Leij, D. A. V., 1998, Rotterdam: Lemniscaat. 386 p.

Research output: Book / ReportBookAcademicpeer-review

Licht en schaduw. Een onderzoek naar de zinervaring van ouders en groepsleiders in de zorg voor kinderen met een ernstige, meervoudige handicap.

Stolk, J. & Kars, H., 1998, Amersfoort: 's Heeren Loo. 233 p. (Serie Monografiekn)

Research output: Book / ReportBookAcademicpeer-review

Onderwijskunde, een kennisbasis voor professionals. Werkboek

Roelofs, E., Lagerweij, N., Streumer, J., Terwel, J. & van Wessum, L., 1998, Groningen: Wolters-Nordhoff. 198 p.

Research output: Book / ReportBookAcademic

Problems and interventions in literacy development

Reitsma, P. & Verhoeven, L., 1998, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 372 p.

Research output: Book / ReportBookAcademicpeer-review

Scholen voor sociale competentie. Een pedagogisch didactische benadering

Volman, M. L. L., 1998, Amsterdam: Instituut voor de Lerarenopleiding (UvA). 150 p.

Research output: Book / ReportBookAcademic

Techniek: leuke hobby, saaie baan?

Volman, M. L. L., 1998, Amsterdam: SCO Kohnstamm Instituut. 33 p.

Research output: Book / ReportBookAcademic

Van dynamiek tot dynamiet. Determinanten en primaire preventie van fysieke mishandeling van kinderen

Hoefnagels, C. J., 1998, Amsterdam: Vrije Universiteit. 101 p.

Research output: Book / ReportBookAcademic

Vragenlijst continuiteit van zorg vanuit clientenperspectief VCC. Eindrapport voor NWO, Onderzoeksprogramma Kwaliteit van Zorg

Casparie, A. F., Foets, M., Raaijmakers, M. F., de Bakker, D. H., Schneider, M. J., Sterkenburg, P. S., Janssen, C. G. C., Bijman-Schulte, A. M., Bakker, R. H., Moorer, P., Dassen, T. W. N. & Suurmeijer, T. P. B. M., 1998, Utrecht: Nivel. 150 p.

Research output: Book / ReportBookAcademicpeer-review

Vragenlijst continuiteit van zorg vanuit clientperspectief. Handleiding en vragenlijsten

Casparie, A. F., Foets, M., Raaijmakers, M. F., de Bakker, D. H., Schneider, M. J., Sterkenburg, P. S., Janssen, C. G. C. & Bijman-Schulte, A. M., 1998, Utrecht: NIVEL en NWO-KWAZO. 38 p.

Research output: Book / ReportBookAcademic

1997

Development of interaction and attachment: traditional and non-traditional approaches

Koops, W., Hoeksma, J. B. & van den Boom, D. C., 1997, Amsterdam: North-Holland. 326 p.

Research output: Book / ReportBookAcademic

Gezinnen onder druk

Baartman, H. E. M., Doek, J. E., Draijer, N., Koops, W. & de Ruyter, D. J., 1997, Kampen: Kok Agora. 126 p.

Research output: Book / ReportBookAcademic

Grenzen aan de groep? Een onderwijspedagogisch perspectief op leren in contexten

Terwel, J., 1997, Amsterdam: Vrije Universiteit. 38 p.

Research output: Book / ReportBookProfessional

File

Jaarboek Pedagogiek

Sturm, J. C. & Borst, A. M., 1997, Amsterdam: Vakgroep pedagogiek.

Research output: Book / ReportBookPopular

Onderwijs: participatie en reflectie.

Wardekker, W. L., 1997, Zaandam: Academie voor ontwikkelingsgericht Onderwijs. 18 p. (nvt; no. nvt)

Research output: Book / ReportBookPopular

Pedologisch Jaarboek 1997

Pijnenburg, H. C. E., van Rijswijk, C. M., Ruijssenaars, A. J. J. M. & Veerman, J. W., 1997, Delft: Eburon. (Pedologisch Jaarboek 1997)

Research output: Book / ReportBookAcademicpeer-review

Tussen traditie en vernieuwing. Over de ideale protestants-christelijke basisschool.

de Ruyter, D. J. & Miedema, S., 1997, Kampen: Kok. 127 p.

Research output: Book / ReportBookAcademicpeer-review

1996

Christelijk onderwijs in ontwikkeling. Jaarboek 1996

Miedema, S. & Klifman, H., 1996, Kampen: Kok. 146 p.

Research output: Book / ReportBookPopular

Education and cultural transmission: Historical studies of continuity and change in families, schooling and youth cultures

Sturm, J. C., 1996, Gent: CSHP. 360 p.

Research output: Book / ReportBookAcademic

Omnibus, Frans voor het studiehuis uhvm, katern 1

Hoekstra, T., Schouten-van Pareren, M. C., van den Berg, M., Wagenaar, E., Wesseling, A. & Matter, J., 1996, Leiden: SMD. 215 p.

Research output: Book / ReportBookProfessional