Epistemology and Metaphysics

Research Output 1988 2020

Filter
Online publication or Website
2019

Do the Humanities Need a Relication Drive? A Debate Rages on: Retraction Watch, 13 February 2019

Peels, R., Bouter, L. M. & van Woudenberg, R., 2019

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteAcademic

Open Access
Replication
Rage

Wat kan je verwachten van klanten van prostituees?

Lagewaard, T., 2019

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

2018

Dat wat zich toont – Filosoferen over niet-feitelijke waarheden

Rutten, G. J. E., 2018

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

De relatie tussen dialectiek en retorica in de Retorica van Aristoteles

Rutten, G. J. E., 2018

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

Hersenkraker: dit is het nieuwste godsargument

Rutten, G. J. E., 2018

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

Niet-feitelijke waarheden

Rutten, G. J. E., 2018

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

Over niet-feitelijke waarheden: wat is waarheid bij Wittgenstein en onwaarheid denken bij Heidegger

Rutten, G. J. E., 2018

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

Plato’s De Sofist en een daarop geïnspireerd Godsargument

Rutten, G. J. E., 2018

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

Rationele argumenten voor het bestaan van God

Rutten, G. J. E., 2018

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

Spenglers duiding van de wiskunde als cultuurfenomeen

Rutten, G. J. E., 2018

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

Voorbij Kant. Op zoek naar onweerlegbare voorbeelden van a priori synthetische kennis

Rutten, G. J. E., 2018

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

Waarom bestaat God?

Rutten, G. J. E., 2018

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

2017

Can Mathematics Prove The Existence Of God?

Rutten, G. J. E., 2017

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

Cruijff en de nederlaag van ‘74’

Rutten, G. J. E., 2017

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

De amoureuze liefde: een innerlijke explicatie

Rutten, G. J. E., 2017

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

De vraag naar het lijden

Rutten, G. J. E., 2017

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

Een rol voor klanten in de regulering van prostitutie?

van Wijk, E. G. & Lagewaard, T. J., 6 Jun 2017

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

Open Access
Huns

Is de Bijbel onfeilbaar? Een hermeneutische sleutel

Rutten, G. J. E., 2017

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

Is er leven na de dood?

Rutten, G. J. E., 2017

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

Nee, geen bewijs. Wel een redelijk argument

Rutten, G. J. E., 2017

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

Wel goede argumenten, geen bewijs

Rutten, G. J. E., 2017

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

Wetenschap en geloof in God gaan prima samen

Rutten, G. J. E., 2017

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

2016

Bewustzijn sterke aanwijzing voor bestaan God

Rutten, G. J. E., 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

De kleine Logicomix. Een heroïsche zoektocht naar absolute zekerheid

Rutten, G. J. E., 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

De onzichtbare hand van de overredingskunst. Over retorica en waarheid

Rutten, G. J. E., 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

Een wetenschappelijke theodicee?

Rutten, G. J. E., 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

Europa kan niet zonder christendom

Rutten, G. J. E., 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

Het einde van het materialisme, fysicalisme, naturalisme en nog wat “ismen”

Rutten, G. J. E., 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

Het Longiniaans sublieme

Rutten, G. J. E., 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

Het semantisch argument: afsluitend naschrift

Rutten, G. J. E., 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

Het semantisch argument: een korte repliek op een ietwat ondoordachte kritiek

Rutten, G. J. E., 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

Hoe langer het stil blijft…

Rutten, G. J. E., 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

Modaal-epistemisch Godsargument 2.0

Rutten, G. J. E., 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

Negatieve en positieve theologie

Rutten, G. J. E., 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

Niet de Logica, maar de Retorica als Prima Philosophia

Rutten, G. J. E., 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

Nogmaals Anselmus

Rutten, G. J. E., 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

Trump is niet oorzaak maar gevolg van culturele crisis

Rutten, G. J. E., 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

Wij steunen: bijzondere leerstoel wetenschapsfilosofie [newsletter]

de Regt, H. W., 1 Oct 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

2015

Agnost hoeft hoop op inzicht in het bovenzintuiglijke niet op te geven

Rutten, G. J. E., 2015

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

Die ene formule

Rutten, G. J. E., 2015

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

Een pleidooi voor een substantiële metafysica

Rutten, G. J. E., 2015

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

Het sprookje van het spaghettimonster

Rutten, G. J. E., 2015

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

Hier wijst de taal ons zelf de weg. Contra fysicalisme

Rutten, G. J. E., 2015

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

Houdt God zich te goed voor ons verborgen?

Rutten, G. J. E., 2015

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

Is de wereldgrond geest of stof ?

Rutten, G. J. E., 2015

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

Is God het hoogste zijnde of het zijn zelf?

Rutten, G. J. E., 2015

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

Is schepping uit het niets mogelijk?

Rutten, G. J. E., 2015

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

Redelijke argumenten voor atheïsme?

Rutten, G. J. E., 2015

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

2014

Betekent christelijk geloof een vlucht uit de wereld ?

Rutten, G. J. E., 2014

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional