• De Boelelaan 1105, VU University Amsterdam, 11th and 14th floor

    1081 HV Amsterdam

    Netherlands

Research Output 1971 2019

Filter
Design
2013

Terrorscapes (website and digital platform)

van der Laarse, R., Baillie, B. & Mazzucchelli, F., 2013

Research output: Online publication or Non-textual formDesignOther research output

website
transdisciplinary
comparative research
collective memory
narration
2012

PhotoCLEC website

Edwards, E., Legene, S. & Lien, S., 2012

Research output: Online publication or Non-textual formDesignOther research output

Wiki-pagina Meertaligheid en Taalstoornissen VU: http://meertaligheidentaalstoornissenvu.wikispaces.com

Bos, P. H. F., 2012

Research output: Online publication or Non-textual formDesignOther research output

2011

Inleiding over en database van onder dwang verkochte landbouwgronden in Joodse handen, 1941-1942

ter Braake, S., 2011

Research output: Online publication or Non-textual formDesignOther research output

2008

Postdoc-onderzoek: internationaal deelonderzoek “Youth and Education”van het programma “Dynamics of War, Heritage and Memory”

Hondius, D. G., 2008

Research output: Online publication or Non-textual formDesignOther research output

2006

Databank veertiende-eeuwse niet-literaire teksten

Rem, M., 2006

Research output: Online publication or Non-textual formDesignOther research output

2005

Commodity Prices from Babylon (385-61 BC)

van der Spek, R. J., 2005

Research output: Online publication or Non-textual formDesignOther research output

Digitale databank (NASDAT) voor het opslaan van Nasaal-Harmonie systemen in de talen van de wereld

Wetzels, W. L. M., Clements, G. N. & Goedemans, R., 2005

Research output: Online publication or Non-textual formDesignOther research output

2004

Databank met foto's, beschrijving en transcripties van veertiende-eeuwse Brusselse oorkonden (in opbouw)

Rem, M., 2004

Research output: Online publication or Non-textual formDesignOther research output

Geannoteerd corpus N-geprefixeerde woorden Jakarta Indonesisch

Struijke, C. M., 2004

Research output: Online publication or Non-textual formDesignOther research output

RBBN: Referentie Bestand Belgisch Nederlands, gerealiseerd in samenwerking met Prof. dr. W. Smedts (KU Leuven)

Martin, W. J. R., 2004

Research output: Online publication or Non-textual formDesignOther research output

2003

Gewestelijke Financiën, provincie Utrecht 1579-1795

Verstegen, S. W., 2003

Research output: Online publication or Non-textual formDesignOther research output

Goeman-Taeldeman-Van Reenen-Project (GTRP), 1985-1995, Phonology & Morphology of Dutch & Frisian Dialects in 1.1 million transcriptions, version 2.2 (cd rom)

van Reenen, P. T., Goeman, A. C. M. & Taeldeman, J., 2003

Research output: Online publication or Non-textual formDesignOther research output

www.familienaam.nl & www.familienaam.be: Website met de verspreiding van de familienamen in Nederland en België

Marynissen, A. C., 2003

Research output: Online publication or Non-textual formDesignOther research output

2002

http:/www.let.vu.nl/groups/predicates.nsf

Los, B. L. J., 2002

Research output: Online publication or Non-textual formDesignOther research output

Teksten Jan van Hout

Koppenol, J. M., 2002

Research output: Online publication or Non-textual formDesignOther research output

2001

Pragglejaz

Steen, G. J., 2001

Research output: Online publication or Non-textual formDesignOther research output

2000

Corpus Moderne Nederlandse dialecten met dr. A.C.M. Goeman, Meertens Instituut, prof.J.Taeldeman, Gent, prof. J. Goossens em. Leuven/Muenster

van Reenen, P. T., 2000

Research output: Online publication or Non-textual formDesignOther research output

Harvard University, Institute for Landscape Studies "Dumbarton Oaks"

de Jong, E. A., 2000

Research output: Online publication or Non-textual formDesignOther research output

ongeveer 300 Oudfranse literaire teksten

van Reenen, P. T., 2000

Research output: Online publication or Non-textual formDesignOther research output

ruim 2500 originele Middelnederlandse oorkonden, 14de eeuw (met dr. M. Mulder)

van Reenen, P. T., 2000

Research output: Online publication or Non-textual formDesignOther research output

Soort databank: Corpus 14de-eeuwse oorkonden geschreven door scribenten in dienst van de graaf van Holland en Zeeland

Rem, M., 2000

Research output: Online publication or Non-textual formDesignOther research output