• De Boelelaan 1105, VU University Amsterdam, 11th and 14th floor

    1081 HV Amsterdam

    Netherlands

Research Output 1971 2019

Filter
PhD Thesis - Research external, graduation VU
2017

Bouwkunst en de Nieuwe Orde: Collaboratie en berechting van Nederlandse architecten 1940-1950

Keuning, D., 2017, 416 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File
2016

A grammar of Rapa Nui: the language of Easter Island

Kieviet, P. J. A., 2016

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File
Grammar
Rapa Nui
Easter Island
Language

Aspectos da Fonologia e da Morfologia da Fala do Quilombo do Curiau, Amapa, Brasil

Miranda da Silva, M., 2016

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Bang voor rood, geel en.... blauw? Goethe, Merleau-Ponty en fenomenologisch kleuronderzoek

Uitgeest, W., 2016

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Blessed is Egypt my People: Recontextualizing Coptic Identity outside of Egypt

Klempner, L. J., 2016

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File
Egypt

Defining Christ. The Church of the East and Nascent Islam

Metselaar-Jongens, M., 2016, 415 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File
Islam
Christ

Der minnen cracht: Opstellen over liefde in de Arturroman Die Riddere metter Mouwen

Smith, S. R., 2016

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Maar als je erover nadenkt ..... Een jaar literatuuronderwijs in groepen 7 en 8 van de basisschool

Cornelissen, G. E. C., 2016

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Narrative Companionship: Philosophy, Gender Stereotypes, and Young Adult Literature

Van Dyk, T. K., 2016

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File
Philosophy
Gender Stereotypes
Companionship
Young Adult Literature

Reverdy entre poesie et peinture: Cubisme et paragone dans les ecrits sur l'art (1912-1926) de Pierre Reverdy

Gorter, D. M. J., 2016

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Stone by Stone: Team Construction and Production Procedures of Sixth-Century Mosaics in Palestine and Transjordan

Zohar, D., 2016

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File
stone
mosaic

Verbondsonderwijs Geschiedenis van het gereformeerd-vrijgemaakt

Spoelstra, T., 2016

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Worldview and Psychotherapy: An Analysis of the Christian Integration Debate

Loonstra, B., 2016

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File
Psychotherapy
World View

Worship as a Formative Practice: The Worship Practices of Methodists, Baptists, and Free Brethren in Emerging Protestantism in Argentina (1867-1930)

Cornou, M. E., 2016

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File
Baptists
Argentina
Protestantism
Worship
Brethren
2015

Einde verhaal: Euthanasie en hulp bij zelfdoding in hedendaagse narratieve fictie

Schrover, W., 2015, Amsterdam: Vrije Universiteit. 430 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Het wezendorp Neerbosch: De protestants-christelijke weesinrichting Neerbosch en haar stichter Johannes van 't Lindenhout (1863-1903)

van Renssen, A., 2015

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Landlieden en hoogheemraden. De bestuurlijke ontwikkeling van het waterbeheer en de participatiecultuur in Delfland in de zestiende eeuw

de Wilt, C. G. D., 2015, Hilversum: Verloren. 404 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Vogels en mensen in Nederland 1500-1920

de Rijk, J. H., 2015, Rotterdam: Anoda. 290 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File
2014

Between colonial legacies and grassroots movements: exploring cultural heritage practice in the Ngadha and Manggarai Region of Flores

Sudarmadi, T., 2014, Amsterdam: Eigen Beheer.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Elastisch Europa. De integratie van Europa en de Nederlandse politiek, 1947-1968.

de Bruin, R. J., 2014, Amsterdam: Wereldbibliotheek. 328 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Improving the academic English reading proficiency of first-year students in Ghana: an educational design research approach

Stoffelsma, C. E., 2014

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

In Search of Organizing Principles as Formal Causes of Emergence: Beyond the Predictive Power of the Fundamental Laws of Physics: A Philosophical Investigation

Nagtzaam, R., 2014

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Mesopotamia in Greek and Biblical Perceptions: Idiosyncrasies and Distortions

Vlaardingerbroek, H. M., 2014, 358 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Tussen gewest en Generaliteit: Staatsvorming en financiering van de oorlog te water in de Republiek der Verenigde Nederlanden, in het bijzonder Zeeland (1586-1795)

Veenstra, W., 2014, Woubrugge. 400 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Voor het hoogste het beste: De Angelsaksische invloed op de verspreiding van religieuze traktaten in Nederland (1913-1959)

Omon, K., 2014, Barneveld: De Vuurbaak. 394 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File
2013

Dinamiche di popolamento nel Golfo Tirrenico attraverso l'analisi del territorio tra il Sele e il Lao

Scelza, F. U., 2013

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Objects in context, peoples in places Home, museum and belonging in the cultural landscape of Israel

Jaffe-Schagen, J. B., 2013, Yavna'el: Eigen Beheer. 378 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Simon Stevin en het hermetisme: Een cultuurhistorische studie naar zijn methodologie

Schilt, C., 2013, Velp: Eigen Beheer. 242 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File
2012

Aan deze zijde van de dood: Funeraire componenten van seculariserende cultuurlandschappen in Nederland 1576 - 2010

Cappers, W. P. R. A., 2012, 925 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Een nobele en pieuse carriere: Predikanten aan het negentiende-eeuwse Oranjehof

de Jong-Slagman, J., 2012, Amsterdam.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Het bewoonbare land: Geschiedenis van de volkshuisvestingsbeweging in Nederland

Beekers, W. P., 2012, BOOM. 372 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Jac. van Ginneken onder vuur: Over eigentijdse en naoorlogse kritiek op de taalkundige J.J.A. van Ginneken S.J. (1877-1945)

van der Stroom, G. P., 2012, Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU. 372 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Les voyages de Hollande et la perception francaise des Provinces-Unies dans la premiere moitie du XVIIe siecle

Nijenhuis, A., 2012, Amsterdam: Amsterdam University Press.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Life and culture of the Roman small town of Tienen: Transformations of cultural behavior by comparative analysis of material culture assemblages

Martens, M. S. M. C., 2012, Amsterdam. 334 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Love me till my heart stops: Existentialist Engagement in Contemporary American Literature

den Dulk, A., 2012

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Verbeelde herinnering. Essays over naoorlogse beeldende kunst en het culturele geheugen.

Weijers, W. J. G., 2012

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

2011

Augustine on the Relations between the Living and the Deceased: A Discourse-Linguistic Commentary on De cura pro mortuis gerenda

Rose, P. J., 2011, Amsterdam. 483 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Een Europese antirevolutionair: Het Europabeeld van Groen van Prinsterer in tekst en context

Bijl, J. P., 2011

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Eilardus Westerlo (1738-1790): From Colonial Dominee to American Pastor

Naborn, R. A., 2011

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Fonologia e Gramatica do Nheengatu

da Cruz, A., 2011, Utrecht: LOT. 626 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Fonologia e Gramatica Katukina-Kanamari

dos Anjos Goncalves Da Silva, Z., 2011, Utrecht: LOT. 430 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Gouda 1787: Radicalisering - Revolutie - Restauratie

Knoops, W. A., 2011, Amsterdam: Bataafsche Leeuw. 622 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Pangumbaran ing bang wetan: The Dutch Reformed Church in late eighteenth century Java An eastern adventure

Soleiman, Y., 2011, 267 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Wonen in een grensgebied: Een langetermijngeschiedenis van het Oost-Nederlandse cultuurlandschap (500 v. Chr.-1300 na Chr)

van der Velde, H. M., 2011, Amersfoort: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 308 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Wonen in een grensgebied.Een langetermijngeschiedenis van het Oost-Nederlandse cultuurlandschap (500 v.Chr.-1300 na Chr.)

Van der Velde, H. M., 2011, Amersfoort: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 308 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Zo doen wij dat nu eenmaal: Literatuuropvattingen op open protestants-christelijke basisscholen

van Koeven, B. H., 2011, 318 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File
2010

A Grammar of Moskona: An East Bird's Head Language of West Papua, Indonesia

Gravelle-Kams, G. J., 2010, Amsterdam: Vrije Universiteit.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

De terugkeer van Jhwh's Dienaar: Jesaja 44-46 als betoog

Lugtigheid, P., 2010

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Forum Hadriani. De vergeten stad van Hadrianus: Ontwikkeling, uiterlijk en betekenis van het 'Nederlands Pompeji'

Buijtendorp, T. M., 2010, Amsterdam: Vrije Universiteit. 1150 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Language Change on the Dutch Frisian Island of Ameland. Linguistic and sociolinguistic findings

Janssen, M. M., 2010, Utrecht: LOT. 259 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic