• De Boelelaan 1105, VU University Amsterdam, 11th and 14th floor

    1081 HV Amsterdam

    Netherlands

Research Output 1971 2019

Filter
PhD Thesis - Research external, graduation external
2017

The Value of Deliberate Metaphor

Reijnierse, W. G. 2017 189 p.

Research output: ThesisPhD Thesis - Research external, graduation external

2016

De ontstaansgeschiedenis van het Negerhollands

van Rossem, C. 2016

Research output: ThesisPhD Thesis - Research external, graduation external

Floods, Worms, and Cattle Plague: Nature-induced Disaster at the Closing of the Dutch Golden Age 1672-1764

Sundberg, A. D. 2016 359 p.

Research output: ThesisPhD Thesis - Research external, graduation external

Nüsslein, A.: Les campagnes entre Moselle et Rhin dans l’Antiquité

Verhagen, J. W. H. P. 2016

Research output: ThesisPhD Thesis - Research external, graduation external

Radicale protestanten. Opkomst en ontwikkeling van de EO, de EH en de ChristenUnie en hun voorlopers (1945-2007)

van Mulligen, R. 2016

Research output: ThesisPhD Thesis - Research external, graduation external

Signs of the Shoah: The Hollandsche Schouwburg as a site of memory

Duindam, D. A. 2016 242 p.

Research output: ThesisPhD Thesis - Research external, graduation external

Verbondsonderwijs Geschiedenis van het gereformeerd-vrijgemaakt onderwijs in Nederland tot 1985

Spoelstra, T. 2016 262 p.

Research output: ThesisPhD Thesis - Research external, graduation external

Open Access
File

World-Formative Rest: Faithful Cultural Discipleship in a Secular Age

Cooke, C. 2016

Research output: ThesisPhD Thesis - Research external, graduation external

2015

An enactive approach to psychiatry

de Haan, S. E. 2015

Research output: ThesisPhD Thesis - Research external, graduation external

De adel in Noord-Brabant, 1814-1918. Groepsvorming, adellijke levensstijl en regionale identiteit

Douma, K. 2015 Universiteit Tilburg.

Research output: ThesisPhD Thesis - Research external, graduation external

FOR A BETTER WORLDLINESS: THE THEOLOGICAL DISCIPLESHIP OF ABRAHAM KUYPER AND DIETRICH BONHOEFFER

Himes, B. M. 2015

Research output: ThesisPhD Thesis - Research external, graduation external

FOR A BETTER WORLDLINESS: THE THEOLOGICAL DISCIPLESHIP OF ABRAHAM KUYPER AND DIETRICH BONHOEFFER

Himes, B. M. 2015

Research output: ThesisPhD Thesis - Research external, graduation external

Memory in Architecture: Contemporary memorial projects and their predecessors

Tanovic, S. 2015 Delft. 362 p.

Research output: ThesisPhD Thesis - Research external, graduation external

2014

Die Evangelikale Bewegung in Österreich. Grundzüge ihrer historischen und theologischen Entwicklung von 1945 bis 1998

Hinkelmann, F. 2014

Research output: ThesisPhD Thesis - Research external, graduation external

Ekphrasis. Between Description and Narration

Koopman, N. 2014 Amsterdam. 383 p.

Research output: ThesisPhD Thesis - Research external, graduation external

"The Beautiful Image Has Come Out." The Nocturnal Fire Ceremony and the Revival of the Anu Cult at Late Babylonian Uruk

Krul, J. 2014 255 p.

Research output: ThesisPhD Thesis - Research external, graduation external

The Frigid Golden Age. Experiencing Climate Change in the Dutch Republic, 1560-1720.

Degroot, D. 2014 534 p.

Research output: ThesisPhD Thesis - Research external, graduation external

voor het hoogste het beste De Angelsaksische invloed op de verspreiding van religieuze traktaten in Nederland (1913-1959)

Fikse-Omon, K. 2014

Research output: ThesisPhD Thesis - Research external, graduation external

2013

Joodse ondernemers in het Nederlandse film- en bioscoopbedrijf tot 1940

de Jong, F. E. 2013 284 p.

Research output: ThesisPhD Thesis - Research external, graduation external

Kunst en kunstenaars van de Kultuurkamer. Geschiedenis en collectieve herinnering 1922-2012

Wesselink, C. C. 2013

Research output: ThesisPhD Thesis - Research external, graduation external

Memories from the Rif. Moroccan Berber activists between history and myth

Karrouche, N. F. F. 13 Dec 2013 297 p.

Research output: ThesisPhD Thesis - Research external, graduation external

Musealisering van de oorlog. Bezetting en verzet in museale context

Somers, E. 2013 Zwolle: WBOOKS. 352 p.

Research output: ThesisPhD Thesis - Research external, graduation external

Ubuntu strategies in contemporary South African culture

Stuit, H. 2013 248 p.

Research output: ThesisPhD Thesis - Research external, graduation external

2012

De wortels van de Randstad. Overheidsinvloed en stedelijke hiërarchie in het westen van nederland tussen de 13de en 20ste eeuw

Brand, A. D. 2012 Delft: Technische Universiteit Delft. 352 p.

Research output: ThesisPhD Thesis - Research external, graduation external

Heritage under Siege. Military Implementation of the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict

Kila, J. D. 2012 Leiden: Brill/Nijhoff. 320 p.

Research output: ThesisPhD Thesis - Research external, graduation external

Hollandse Films met een Hollands Hart. Nationale identiteit en de Jordaanfilms 1934-1936

Pafort-Overduin, C. 2012 364 p.

Research output: ThesisPhD Thesis - Research external, graduation external

Koloniale collecties, Nederlands aanzien. De Europese elite van Nederlands-Indië belicht door haar verzamelingen, 1811-1957

Drieënhuizen, C. A. 2012 472 p.

Research output: ThesisPhD Thesis - Research external, graduation external

2011

Cultural Promotion and Imperialism. The Dante Alighiery Society and the British Council Contesting het Mediterreanean in the 1930s

van Kessel, T. M. C. 2011 Eigen Beheer. 241 p.

Research output: ThesisPhD Thesis - Research external, graduation external

De onttovering van de waanzin. Wetenschap, het bovennatuurlijke en de opkomst van een psychologisch mensbeeld.

Engelbrecht, J. M. 2011

Research output: ThesisPhD Thesis - Research external, graduation external

Dialogics of Motherhood. South African Women's Writing and the Politics of Translocation

Robbe, K. 2011 295 p.

Research output: ThesisPhD Thesis - Research external, graduation external

Marga Klompé (1912-1986). Een biografie.

Mostert, G. J. 2011 Amsterdam: BOOM. 654 p.

Research output: ThesisPhD Thesis - Research external, graduation external

2010

Constantijn Huygens, de kunst en het hof

Broekman, I. 2010 zonder plaats.

Research output: ThesisPhD Thesis - Research external, graduation external

Formação de palavras compostas em português brasileiro: uma análise de interfaces

Bopp da Silva, T. 2010 Porto Alegre. 195 p.

Research output: ThesisPhD Thesis - Research external, graduation external

Norwegian women's migration to Amsterdam and Hoorn 1600-1750. Life experiences, social mobility and integration.

Sundsback, K. C. 2010

Research output: ThesisPhD Thesis - Research external, graduation external

Over diepe breuken en lange lijnen in de geschiedenis van tekstedities in de Nederlanden 1591-1863

Rock, J. A. T. 2010

Research output: ThesisPhD Thesis - Research external, graduation external

2009

Chinese New Migrants in Suriname; the inevitability of ethnic performing

Tjon Sie Fat, P. B. 2009 Amsterdam: Amsterdam University Press. 467 p.

Research output: ThesisPhD Thesis - Research external, graduation external

Fabels van Liefde: Het mythologisch-amoureuze toneel van de rederijkers (1475-1621)

van Herk, A. C. M. 2009 zonder plaats. 454 p.

Research output: ThesisPhD Thesis - Research external, graduation external

Regional Integration and Differentiation in a Globalizing China: The Blending of Government and Business in Post-Colonial Macau

dr. Trigo de Sousa, M. I. 2009 Amsterdam: Eigen Beheer. 283 p.

Research output: ThesisPhD Thesis - Research external, graduation external

Traumatic: The psychologica impact of pediatric intensive care treatment

Bronner, M. B. 2009 Enschede: Gildeprint. 168 p.

Research output: ThesisPhD Thesis - Research external, graduation external

2008

'In zo goede order als in eenige stad in Holland'. Het stedelijk bouwbedrijf van Holland in de achttiende eeuw

Medema, G. H. 2008 Utrecht: Eigen Beheer. 300 p.

Research output: ThesisPhD Thesis - Research external, graduation external

Recontructing Rationality

Dorstewitz, P. 2008 London.

Research output: ThesisPhD Thesis - Research external, graduation external

2007

De energiemarkt en energiehandel in Holland in de Late Middeleeuwen

Cornelisse, C. 2007 371 p.

Research output: ThesisPhD Thesis - Research external, graduation external

There is more(s) in Television

Krijnen, T. 2007 Amsterdam.

Research output: ThesisPhD Thesis - Research external, graduation external

2006

De feiten verdraaid: Over tekstvolgorde, talige markering en sprekerbetrokkenheid

Bekker, B. 2006 Rotterdam: Eigen Beheer.

Research output: ThesisPhD Thesis - Research external, graduation external

The client's instruction: Lawyer-client interaction and ciminal defence case preparation

Komter, M. L. 2006 325 p.

Research output: ThesisPhD Thesis - Research external, graduation external