Faculty of Religion and Theology

  • De Boelelaan 1105

    1081 HV Amsterdam

    Netherlands

Research Output 1891 2020

Filter
Chapter
2009

Homiletische literatuur en praktijkmateriaal voor de prediking

Stark, F., 2009, Postille. Werkgroep Kerk en Prediking (ed.). Zoetermeer: Boekencentrum, p. 238-266 28 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

File

Ik en de ander, Levensbeschouwelijke zelfwording in het spanningsveld van heteronomie, autonomie en intersubjectiviteit.

Lanser - van der Velde, A. M. & ter Avest, I., 2009, Godsdienstpedagogiek, Dimensies en spanningsvelden. Aliï, E. T. (ed.). Zoetermeer: Meinema, p. 141-166 224 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Inleiding

Stoker, W., 2009, Roman & Religie Bespiegelingen over godsdienst in 'Knielen op een bed violen'. Edwin Koster & Wessel Stoker (ed.). Zoetermeer: Meinema, p. 7-21

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Inleiding

Koster, E. & Stoker, W., 2009, Roman & Religie. Bespiegelingen over godsdienst in 'Knielen op een bed violen'. Koster, E. & Stoker, W. (eds.). Zoetermeer: Meinema, p. 7-21 15 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

File

Introduction

den Hollander, A. A., 2009, Infant Milk or Hardy Nourishment? The Bible for Lay People and Theologians in the early modern period. den Hollander, A. A. & Francois, W. (eds.). Leuven: Peeters, p. xi-xviii 488 p. (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium; no. 221).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Johannes Hoornbeeck als theoloog van de Nadere Reformatie in zijn betekenis voor het reformatorisch onderwijs

op 't Hof, W. J., 2009, Johannes Hoornbeeck. Reformatorisch onderwijs en de schat der eeuwen. Kampen: De Groot Goudriaan, p. 41-62 22 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterPopular

"Judas and the Jews: Anti-Semitic Interpretation of Judas Iscariot Past and Present."

Zwiep, A. W., 2009, Jesus and Paul: Global Perspectives in Honor of James D.G. Dunn. A Festschrift for His 70th Birthday.. Oropeza, B. J., Robertson, C. K. & Mohrmann, D. C. (eds.). London: T.&T. Clark International, p. 72-82 (Library of New Testament Studies; vol. 414).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Kerk en postmoderniteit

Vroom, H. M., 2009, Postmodern gereformeerd. Naar een visie op christen-zijn in de hedendaagse belevingscultuur. Beinder, P. (ed.). Amsterdam: Buijten & Schippenheijn, p. 58-72

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Leerlingen en docenten over omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit. Ter introductie

Miedema, S., 2009, Geloven in samen leven. Avest, K. H. & Bertram-Troost, G. D. (eds.). Amsterdam: Science Guide, p. 12-20

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Meaning” as a replacement for “Justification.” On the Conseqences of Secularization and Pluralization’

Vroom, H. M., 2009, What is Justification About? Reformed Contributions to an ecumenical theme. Weinrich, M. & Burgess, J. P. (eds.). Grand RApids: Eerdmans, p. 248-261

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Moeilijk opvoedbaar? Enkele opmerkingen over Abraham Kuyper en het 'zwarte ras'

Harinck, G., 2009, De gereformeerden en hun vormingsoffensief door de eeuwen heen.. Sleutel, J. W., de Ruyter, D. J. & Miedema, S. (eds.). Zoetermeer: Meinema, p. 140-156-9 224 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Nieuwe structuren voor de gereformeerde geloofsbeleving

Paas, S., 2009, Postmodern gereformeerd: Naar een visie op christen-zijn in de hedendaagse belevingscultuur. Beunder, P. (ed.). Amsterdam: Buijten & Schipperhein

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Over dialoog. Valkuilen, mogelijkheden en voorwaarden

Vroom, H. M., 2009, Verder dan dialoog. Een handreiking voor dialooggroepen. Dane, H. & Jong, de-Berg van de, N. (eds.). Utrecht/ Doorn: Bezinningscentrum Protestantse Kerk in Nederland, p. 51-63

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Predestinatie voor eeuwig uit (de) gratie? Over de ongemakkelijke verkiezingsleer van Calvijn en Co.

Boer, E. A., 2009, Het calvinistisch ongemak. Calvijn als erflater en provocateur van het Nederlands protestantisme. Reeling Brouwer, R., de Leede, B. & Spronk, K. (eds.). Kampen: Kok, p. 37-49 13 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Preface

Visser, P., 2009, Between Hoirse & Buggy and Four-Wheel Drive.. Roessingh, C. & Plasil, T. (eds.). Amsterdam: VU University Press, p. 7-9

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Preken en delen in een open ruimte

Stark, F., 2009, Doopsgezind Jaarboekje 2010. Groenveld, J. & Hoekema, A. (eds.). Amsterdam: ADS, p. 42-46 5 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterPopular

File

Preken voor dovenmansoren? Toenadering tot de hoorders in preken van Calvijn

Stark, F., 2009, Het calvinistisch ongemak. Calvijn als erflater en provocateur van het Nederlandse protestantisme. Reeling Brouwer, R. R., de Leede, H. & Spronk, K. (eds.). Kampen: Kok, p. 143-153

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Pseudo-Dionigi, Sul potere sacro celeste

Fiori, E. B., 2009, Angeli: Ebraismo Cristianesimo Islam. Agamben, G. & Coccia, E. (eds.). Milano: Neri Pozza, (La quarta prosa).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Rechtvaardiging

Burger, C. P. M., 2009, Luthers gezien. Een oude traditie in een nieuwe kerk. Hallewas, E. & Mudde, H. (eds.). Kampen: Kok, p. 11-17

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Redelijk geloof? William Alston over de religieuze ervaring van Hans Sievez

Stoker, W., 2009, Roman & Religie: Bespiegelingen over godsdienst in 'Knielen op een bed violen'. Edwin Koster & Wessel Stoker (ed.). Zoetermeer: Meinema, p. 177-203-chapter 8 27 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

File

Religious education as encounter. Introduction

Miedema, S., 2009, Religious education as encounter. A tribute to John M. Hull. Miedema, S. (ed.). Münster/New York/München/Berlin: Waxmann, p. 9-20

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Religious education between certainty and uncertainty. Towards a pedagogy of diversity

Miedema, S., 2009, Religious education in a world of religious diversity. Meijer, W. A. J., Miedema, S. & Lanser-van der Velde, A. M. (eds.). Münster/New York/München/Berlin: Waxmann, p. 195-205

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Rust, ruimte en reflectie. Op zoek naar de chill-out rooms van de evangelische beweging

Stoffels, H. C., 2009, Ooit evangelisch. De achterdeur van evangelische gemeenten. de Bruijne, O., Pit, P. & Timmerman, K. (eds.). Kampen: Kok, p. 126-132

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterPopular

Semantic differences in European research cooperation from a methodological and theoretical perspective: Translation and terminology

Bertram-Troost, G. D. & Miedema, S., 2009, Teenagers' perspectives on the role of religion in their lives, schools and socities. A European quantitave study. Valk, P., Bertam-Troost, G. D., Friederici, M. & Béraud, C. (eds.). Münster/New York/München/Berlin: Waxmann, p. 29-40

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

setr-i avret (covering intimate parts of the body)

Okumus, F., 2009, DIA, Turkish Encyclopedia of Islam. Istanbul: TDV ISAM (Turkish Religious Foundation - Center for Islamic Studies), p. 576 1 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Statenvertaling

den Hollander, A. A., 2009, Het gereformeerde geheugen. Harinck, G., Paul, H. & Wallet, B. (eds.). Amsterdam: Bert Bakker, p. 538-548 11 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Tagore’s Vision of the Indian Nation: 1900-1917

van Bijlert, V. A., 2009, Rabindranath Tagore: Reclaiming a Cultural Icon. O'Connell, K. M. O. & O'Connell, J. T. (eds.). Kolkata: Visva-Bharati, p. 46-62

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

The Catechism in Preaching

op 't Hof, W. J., 2009, The Church's Book of Comfort. van 't Spijker, W. (ed.). Grand Rapids: Reformation Heritage Books, p. 187-210 24 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterPopular

The Church as Sacrament

Brinkman, M. E., 2009, The Unity of the Church. A Theological State of the Art and Beyond. van der Borght, E. (ed.). Leiden-Boston: Brill, p. 327-343 350 p. (Studies in Reformed Theology; no. 18).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

The Deniers of the Resurrection of the Dead and their Social Status in Roman Corinth

de Boer, M. C., 2009, Saint Paul and Corinth: 1950 Years Since the Writing of the Epistles to the Corinthians, Vol. I.. Belezos, C. J. (ed.). Athens: Psichogios Publications, p. 329-346 19 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

The power of personal commitment. Dutch teachers and religious diversity

van der Want, A., ter Avest, I., Bakker, C., Bertram-Troost, G. D. & Miedema, S., 2009, Teachers responding to religious diversity in Europe. Researching biography and pedagogy. van der Want, A., Bakker, C., ter Avest, I. & Everington, J. (eds.). Münster/New York/München/Berlin: Waxmann, p. 81-94

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

The Reality of the Unified Church

Mosher, A. K., 2009, Unity of the Church. Van der Borght, E. A. J. G. (ed.). Leiden: Brill, p. 283-291

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

The Sacraments

Janse, W., 2009, The Calvin Handbook. Selderhuis, H. J. (ed.). Grand Rapids, MI/ Cambridge, UK: William B. Eerdmans, p. 344-355

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Toch ziet hij de pijn en het verdriet

Paas, S., 2009, Hete hangijzers. Dekker, C. & van Veelen, M. (eds.). Amsterdam: Buijten & Schipperhein

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Verrassende genadeleer. Nicolaas van Straatsburg OP: De preek over de gulden berg (circa 1324/1326)

Burger, C. P. M., 2009, De Middelnederlandse preek. Mertens, T., Stoop, P. & Burger, C. P. M. (eds.). Hilversum: Verloren, p. 67-89 23 p. (Middeleeuwse Studiën en Bronnen; no. CXVI).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Why This? Why Me? A Theological Reflection on Ethics and Providence.

Reinders, J. S., 2009, The Providence of God. Murphy, F. & Ziegler, P. A. (eds.). Edinburgh: T&T Clark, p. 290-306

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Willem Teellinck, vader van de Nadere Reformatie

op 't Hof, W. J., 2009, Reformatorische spiritualiteit. Kampen: De Groot Goudriaan, p. 339-353 15 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterPopular

Woord vooraf

op 't Hof, W. J., 2009, De praktijk of beoefening der godzaligheid. Kampen: De Groot Goudriaan, p. 13-15 3 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterPopular

"Zoo'n vreemde jongen". Het protestantisme voor arbeiders en katholieken verklaard

Stoffels, H. C., 2009, Vreemd! Varianten van verscheidenheid en verschil in godsdienst en kerk. Nauta, R. (ed.). Nijmegen: Valkhof Pers, p. 136-150 152 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

‘Twijfel en onmacht: afscheid van de evangelische gemeente’. Reactie op onderzoek ‘Ooit Evangelisch

Klaver, M., 2009, Ooit Evangelisch, de achterdeur van evangelische gemeenten. Bruijne, O. & Timmermans, K. (eds.). Kampen: Kok, p. 146-154

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterPopular

2008

Calvijn en de humanisten

Burger, C. P. M., 2008, Calvijn Handboek. Selderhuis, H. J. (ed.). Kampen: Kok, p. 165-170

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Calvijns commentaar op Exodus-Deuteronomium

Boer, E. A., 2008, Johannes Calvijn. zijn leven, zijn werk. Balke, W., Klok, J. C. & van 't Spijker, W. (eds.). Kampen: Kok, p. 232-234 3 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Christenen en de stad

Paas, S., 2008, Geef mij maar Amsterdam: Over de politieke, culturele en religieuze verhouding tussen stad en provincie in heden en verleden. Groot, G. & Kennedy, J. (eds.). Amsterdam: Buijten & Schipperhein, p. 105-115

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Christus

van der Kooi, C., 2008, Calvin Handbuch. Selderhuis, H. J. (ed.). Tübingen: Mohr und Siebeck, p. 252-261

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

De Evangelicale Beweging

Klaver, M., 2008, Handboek Religie in Nederland. Borg, M. . T. & Borgman, E. (eds.). Zoetermeer: Meinema, p. 146-159

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

"De tweede geboorte van Gods kerk". Calvijns preken en colleges over Ezechiël

Boer, E. A., 2008, Johannes Calvijn. Zijn leven, zijn werk. Balke, W., Klok, J. C. & van 't Spijker, W. (eds.). Kampen: Kok, p. 248-250 3 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Die schoone Stadt Godts

Visser, P., 2008, Tod und Jenseits in der Schriftkultur der Frühen Neuzeit. Wiesbaden: Harrossowitz Verlag, p. 137-168

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Handboek Religie in Nederland

Versteeg, P. G. A., 2008, Handboek Religie in Nederland. ter Borg, M., Buitelaar, M., Kuiper, Y. & Plum, R. (eds.). Zoetermeer: Boekencentrum

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Heilige Geest en Europese cultuur

van der Kooi, C., 2008, De werking van de Heilige Geest in de Europese cultuur en traditie. Borgman, E. & van der Kooi, K. (eds.). Kampen: Kok, p. 60-72

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Homiletische literatuur en praktijkmateriaal voor de prediking

Stark, F., 2008, Postille. werkgroep Kerk en Prediking (ed.). Zoetermeer: Boekencentrum, 312 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterPopular