Faculty of Religion and Theology

  • De Boelelaan 1105

    1081 HV Amsterdam

    Netherlands

Research Output 1891 2019

Filter
Chapter
2009

Rust, ruimte en reflectie. Op zoek naar de chill-out rooms van de evangelische beweging

Stoffels, H. C., 2009, Ooit evangelisch. De achterdeur van evangelische gemeenten. de Bruijne, O., Pit, P. & Timmerman, K. (eds.). Kampen: Kok, p. 126-132

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterPopular

Semantic differences in European research cooperation from a methodological and theoretical perspective: Translation and terminology

Bertram-Troost, G. D. & Miedema, S., 2009, Teenagers' perspectives on the role of religion in their lives, schools and socities. A European quantitave study. Valk, P., Bertam-Troost, G. D., Friederici, M. & Béraud, C. (eds.). Münster/New York/München/Berlin: Waxmann, p. 29-40

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

setr-i avret (covering intimate parts of the body)

Okumus, F., 2009, DIA, Turkish Encyclopedia of Islam. Istanbul: TDV ISAM (Turkish Religious Foundation - Center for Islamic Studies), p. 576 1 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Statenvertaling

den Hollander, A. A., 2009, Het gereformeerde geheugen. Harinck, G., Paul, H. & Wallet, B. (eds.). Amsterdam: Bert Bakker, p. 538-548 11 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Tagore’s Vision of the Indian Nation: 1900-1917

van Bijlert, V. A., 2009, Rabindranath Tagore: Reclaiming a Cultural Icon. O'Connell, K. M. O. & O'Connell, J. T. (eds.). Kolkata: Visva-Bharati, p. 46-62

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

The Catechism in Preaching

op 't Hof, W. J., 2009, The Church's Book of Comfort. van 't Spijker, W. (ed.). Grand Rapids: Reformation Heritage Books, p. 187-210 24 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterPopular

The Church as Sacrament

Brinkman, M. E., 2009, The Unity of the Church. A Theological State of the Art and Beyond. van der Borght, E. (ed.). Leiden-Boston: Brill, p. 327-343 350 p. (Studies in Reformed Theology; no. 18).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

The Deniers of the Resurrection of the Dead and their Social Status in Roman Corinth

de Boer, M. C., 2009, Saint Paul and Corinth: 1950 Years Since the Writing of the Epistles to the Corinthians, Vol. I.. Belezos, C. J. (ed.). Athens: Psichogios Publications, p. 329-346 19 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

The power of personal commitment. Dutch teachers and religious diversity

van der Want, A., ter Avest, I., Bakker, C., Bertram-Troost, G. D. & Miedema, S., 2009, Teachers responding to religious diversity in Europe. Researching biography and pedagogy. van der Want, A., Bakker, C., ter Avest, I. & Everington, J. (eds.). Münster/New York/München/Berlin: Waxmann, p. 81-94

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

The Reality of the Unified Church

Mosher, A. K., 2009, Unity of the Church. Van der Borght, E. A. J. G. (ed.). Leiden: Brill, p. 283-291

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

The Sacraments

Janse, W., 2009, The Calvin Handbook. Selderhuis, H. J. (ed.). Grand Rapids, MI/ Cambridge, UK: William B. Eerdmans, p. 344-355

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Toch ziet hij de pijn en het verdriet

Paas, S., 2009, Hete hangijzers. Dekker, C. & van Veelen, M. (eds.). Amsterdam: Buijten & Schipperhein

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Verrassende genadeleer. Nicolaas van Straatsburg OP: De preek over de gulden berg (circa 1324/1326)

Burger, C. P. M., 2009, De Middelnederlandse preek. Mertens, T., Stoop, P. & Burger, C. P. M. (eds.). Hilversum: Verloren, p. 67-89 23 p. (Middeleeuwse Studiën en Bronnen; no. CXVI).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Why This? Why Me? A Theological Reflection on Ethics and Providence.

Reinders, J. S., 2009, The Providence of God. Murphy, F. & Ziegler, P. A. (eds.). Edinburgh: T&T Clark, p. 290-306

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Willem Teellinck, vader van de Nadere Reformatie

op 't Hof, W. J., 2009, Reformatorische spiritualiteit. Kampen: De Groot Goudriaan, p. 339-353 15 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterPopular

Woord vooraf

op 't Hof, W. J., 2009, De praktijk of beoefening der godzaligheid. Kampen: De Groot Goudriaan, p. 13-15 3 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterPopular

"Zoo'n vreemde jongen". Het protestantisme voor arbeiders en katholieken verklaard

Stoffels, H. C., 2009, Vreemd! Varianten van verscheidenheid en verschil in godsdienst en kerk. Nauta, R. (ed.). Nijmegen: Valkhof Pers, p. 136-150 152 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

‘Twijfel en onmacht: afscheid van de evangelische gemeente’. Reactie op onderzoek ‘Ooit Evangelisch

Klaver, M., 2009, Ooit Evangelisch, de achterdeur van evangelische gemeenten. Bruijne, O. & Timmermans, K. (eds.). Kampen: Kok, p. 146-154

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterPopular

2008

Calvijn en de humanisten

Burger, C. P. M., 2008, Calvijn Handboek. Selderhuis, H. J. (ed.). Kampen: Kok, p. 165-170

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Calvijns commentaar op Exodus-Deuteronomium

Boer, E. A., 2008, Johannes Calvijn. zijn leven, zijn werk. Balke, W., Klok, J. C. & van 't Spijker, W. (eds.). Kampen: Kok, p. 232-234 3 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Christenen en de stad

Paas, S., 2008, Geef mij maar Amsterdam: Over de politieke, culturele en religieuze verhouding tussen stad en provincie in heden en verleden. Groot, G. & Kennedy, J. (eds.). Amsterdam: Buijten & Schipperhein, p. 105-115

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Christus

van der Kooi, C., 2008, Calvin Handbuch. Selderhuis, H. J. (ed.). Tübingen: Mohr und Siebeck, p. 252-261

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

De Evangelicale Beweging

Klaver, M., 2008, Handboek Religie in Nederland. Borg, M. . T. & Borgman, E. (eds.). Zoetermeer: Meinema, p. 146-159

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

"De tweede geboorte van Gods kerk". Calvijns preken en colleges over Ezechiël

Boer, E. A., 2008, Johannes Calvijn. Zijn leven, zijn werk. Balke, W., Klok, J. C. & van 't Spijker, W. (eds.). Kampen: Kok, p. 248-250 3 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Die schoone Stadt Godts

Visser, P., 2008, Tod und Jenseits in der Schriftkultur der Frühen Neuzeit. Wiesbaden: Harrossowitz Verlag, p. 137-168

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Handboek Religie in Nederland

Versteeg, P. G. A., 2008, Handboek Religie in Nederland. ter Borg, M., Buitelaar, M., Kuiper, Y. & Plum, R. (eds.). Zoetermeer: Boekencentrum

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Heilige Geest en Europese cultuur

van der Kooi, C., 2008, De werking van de Heilige Geest in de Europese cultuur en traditie. Borgman, E. & van der Kooi, K. (eds.). Kampen: Kok, p. 60-72

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Homiletische literatuur en praktijkmateriaal voor de prediking

Stark, F., 2008, Postille. werkgroep Kerk en Prediking (ed.). Zoetermeer: Boekencentrum, 312 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterPopular

Hope without salvation: anti-religious optimism among dutch young adults

Ganzevoort, R. R. & Roukema-Koning, B., 2008, Weal and woe II. Empirical reflections and theological explorations. Ganzevoort, R. R. & Mulder, A. C. (eds.). Munster: LIT-Verlag, p. 18-57 39 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Open Access
File

Inleiding

van Geest, P., 2008, Twintig preken van Augustinus. Amsterdam: Van Gennep, p. 7-11 (De kracht van binnen. Inspiratie voor het goede leven).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Inleiding

van der Kooi, C., 2008, De brief aan de Romeinen. van der Kooi, C., Spijkerboer, A. A. & Tolstaja, K. (eds.). Amsterdam: BOOM, p. xi-xxxi

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Inleiding

van Geest, P., 2008, Thomas a Kempis, De Navolging van Christus. Amsterdam: Ambo/ Anthos, p. 9-12

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Inleiding: 'Tijdgenoten, die tot mij spreken...'De catecheses van Benedictus XVI over de kerkvaders uit Oost en West

van Geest, P., 2008, De kerkvaders. Paus Benedictus XVI (ed.). Oestgeest, p. 10-22

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Inleiding bij H. Bavinck, Gereformeerde Katholiciteit

van der Kooi, C., 2008, Gereformeerde Katholiciteit. van Bekkum, K. & Selderhuis, H. (eds.). Barneveld: Nederlands Dagblad, p. 7-16

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Islam in Southeast Asia

van Doorn-Harder, P. A., 2008, The Islamic World. Rippin, A. (ed.). Taylor & Francis Ltd

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Poetry of Theologian Geerhardus Vos

Harinck, G., 2008, Dutch-American Arts and Letters in Historical Perspective. p. 69-80

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Protestantisme

Stoffels, H. C., 2008, Handboek religie in Nederland. ter Borg, M. (ed.). Zoetermeer: Meinema, p. 122-145

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Reformed Ecclesiology

van der Borght, E. A. J. G., 2008, The Routhledge Companion to the Christian Church. Mannion, G. & Mudge, L. (eds.). New York/ London: Routledge, p. 187-201

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Stranger in a Familiar Land: Living as a Christian in Christian Nationalism

Mosher, A. K., 2008, Christian Identity. Van der Borght, E. A. J. G. (ed.). Leiden: Brill, p. 273-282

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

The lessing/Schumann controversy Lessing's stance on contingency compared to Kant's stance

Grube, D. M., 2008, Religions Challenged by Contingency: Theological and Philosophical Approaches to the Problem of Contingency. Brill Academic Publishers, Vol. 12. p. 89-115 27 p. (Studies in Theology and Religion; vol. 12).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

The New Preachers in Galatia: Their Identity, Message, Aims and Impact

de Boer, M. C., 2008, Jezus, Paul, and Early Christianity. Buitenwerf, R., Hollander, H. W. & Tromp, J. (eds.). Leiden/ Boston: Brill, p. 39-60

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Twin Sisters with a Changing Character. How neo-Calvinists dealt with the Modern Discrepancy between Bible and Natural Sciences

Harinck, G., 2008, Nature and scripture in the Abrahamic Religions. van der Meer, J. & Mandelbrote, S. H. (eds.). Leiden: Brill, p. 317-370

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Voorwoord

van Geest, P., 2008, Berkel en Rodenrijs. Groeneveld, H. (ed.). Utrecht, p. 11-12

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Αραβική Γλώσσα και Ανατολικές-Ισλαμικές Σπουδές (Arabic language and Oriental-Islamic studies)

Ellethy, Y. A. I. A., 2008, Οριενταλισμός στα Όρια (Orientalism on Margins). Tsimpiridou, F. & Stamatopoulos, D. (eds.). Athens: Kritiki, p. 81-96

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

’Have we, with our penchant for being whole or half-Americans denied the characteristic that is so typically Dutch?’ Hoe Bilderdijk in Amerika verdween’

Harinck, G., 2008, Een eeuw rare kostgangers. Vereniging’Het Bilderdijk-Museum’ 1908-2008. van Hattum, M., Harinck, G., Rooijen, M. & van Eijnatten, J. (eds.). Amstelveen: Vrije Universiteit, p. 219-239

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

2007

Bijbelvertalen na de Naardense Bijbel

Dubbink, J., 2007, Van aanschijn tot zaaizaad . In gesprek met de vertaler van de Naardense Bijbel. van Willigenburg, T. (ed.). Vught: Skandalon, p. 70-89

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterPopular

Bringing the Gospel Back to Europe: Immigrant Churches in Evangelism

Koning, D. T., 2007, A Moving God. Jansen, M. & Stoffels, H. (eds.). LIT Verlag

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Chapter Eight: ‘Mennonites and Doopsgezinden in the Netherlands, 1535-1700

Visser, P., 2007, A Companion to Anabaptism and Spiritualism, 1521-1700. Roth, J. D. & Stayer, J. M. (eds.). Leiden/ Boston: Brill, p. 299-346

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Cultuur en trauma

Ganzevoort, R. R., de Vries, M. W. & Caes, C. I. M., 2007, Trauma. Aarts, P. & Visser, W. (eds.). Houten: Van Loghum Slaterus

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Open Access
File

De actuele betekenis van Augustinus' mensbeeld. Schoonheid in plaats van moralisme

Smalbrugge, M. A., 2007, Augustinus en Noordmans. Twee denkers in de spanning van moderniteit en postmoderniteit. van der Kooi, A., Neven, G. W. & Wassenaar, J. D. T. (eds.). Kampen, p. 78-88 11 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review