Faculty of Religion and Theology

  • De Boelelaan 1105

    1081 HV Amsterdam

    Netherlands

Research Output 1891 2019

Filter
Chapter
1993

Erasmus' Auseinandersetzung mit Augustin im Streit mit Luther uber den freien Willen

Burger, C. P. M., 1993, Auctoritas Patrum. Zur Rezeption der Kirchenväter im 15. und 16. Jahrhundert. Contributions on the reception of the churchfathers in the 15th and 16th century.. Grane, L. & Schindler, A. (eds.). Mainz: Inst.Eur. Gesch. , Beih.37, p. 1-13

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

“Auteurschap en datering van 1 Petrus.”

Zwiep, A. W., 1993, Verkenningen in de katholieke brieven en Hebreeën. Knevel, A. G., van Houwelingen, P. H. R. & Paul, M. J. (eds.). Kampen: Kok, p. 51-58 (Theologische Verkenningen: Bijbel en Exegese; vol. 7).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterPopular

“Karakteristiek en betekenis van 1 Petrus.”

Zwiep, A. W., 1993, Verkenningen in de katholieke brieven en Hebreeën. Knevel, A. G., van Houwelingen, P. H. R. & Paul, M. J. (eds.). Kampen: Kok, p. 59-66 (Theologische Verkenningen: Bijbel en Exegese; vol. 7).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterPopular

1994

-- [Review of: JJ Beumer, H Visser (1994) Pleisterplaatsen; De spiritualiteit van de diakonale gemeente en parochie; De kerk als markt; Vijftig jaar Open Deur; Spiritualiteit en engagement]

Stoppels, S., 1994, Pleisterplaatsen; De spiritualiteit van de diakonale gemeente en parochie; De kerk als markt; Vijftig jaar Open Deur; Spiritualiteit en engagement. Beumer, JJ. & Visser, H. (eds.). s.l.: Werkboek Inloopcentra, p. 1-3

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Bevinden de kerken zich op een hellend vlak?

Dekker, G., 1994, 1944 en vervolgens- Tien maal over vijftig jaar Vrijmaking. Harinck, G. & te Velde, M. (eds.). Barneveld

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Biblische Voraussetzungen für und gegen den Synkretismus

Wessels, A., 1994, Interreligioser Dialog zwischen Traditon und Moderne. Schwarzenau, KP. & Tworuschka, U. (eds.). Balve, p. 79-94

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Bucer's ecclesiology in the colloquies with the Catholics 1540-41

Augustijn, C., 1994, Martin Bucer. Reforming church and community. Neuser, WH. (ed.). Cambridge: University Press, p. 107-121

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Calvin in Strasbourg

Augustijn, C., 1994, Calvinus Sacrae Scripturae Professor. Calvin as Confessor of Holy Scripture. Neuser, WH. (ed.). Grand Rapids, Michigan: Eerdmans Publishing Company, p. 166-177

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Computer Assisted Clause Description of Deuteronomy 8

Bosman, H. J., 1994, Proceedings of the Fourth International Colloquium Bible and Computer: Desk and Discipline, in Amsterdam August 15-18 1994. Paris/Geneve: Champion-Slatkine, p. 76-100

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Daar maken we een project van!

Stoffels, H. C., 1994, Dag apostolaat. Een bonte verzameling columns over het missionaire werk, geschreven op verzoek van het H.E.B. D. Driebergen, p. 42-43

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

De grenzen van het rechtendiscours

Reinders, J. S., 1994, Ethiek van zorg. Een discussie. Manschot, H. & Verkerk, M. (eds.). Amsterdam/Meppel: BOOM, p. 74-96

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

De positie van de bevindelijk-gereformeerden in de Nederlandse samenleving

Dekker, G., 1994, 50 Jaar Driestar in een veranderende samenleving. Kampen/Gouda, p. 20-33

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

De twee lijnen van Luthers ambtsbegrip

Boendermaker, J. P., 1994, Reformatie, kennis van de Reformatie. Kampen: Kok, p. *-*

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

De twee lijnen van Luthers ambtsbegrip

Boendermaker, J. P., 1994, Reformatie, prediking en ambt, Congresbundel 1992-1993, Stichting ter Bevordering van de kennis van de Reformatie. Kampen: Kok, p. x-x

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Dialogue in Job 21. "Virtual Quotations" or text grammatical markers

Talstra, E., 1994, Bibliotheca Ephemerides Theologicarum Lovaniesium: The Book of Job. p. 329-341

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Een goede dokter bespaart zijn patient het bittere einde- H.M. Kuitert over euthanasie en levensbeeindiging.

Reinders, J. S., 1994, Ethiek tussen hemel en aarde. Essays over de theologie en ethiek van H.M. Kuitert. van Leeuwen, E. (ed.). Baarn: Ten Have, p. 62-80

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Een uitnodigende gemeente. Gedachten over een kerk die werft

Stoppels, S., 1994, De relativering voorbij. Gedachten over de voortgang van de christelijke traditie. Boeve, L. (ed.). Kampen, p. 53-65

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Eindigheid, respect en eerbied. H.M. Kuitert over de morele grenzen van medisch handelen

Reinders, J. S., 1994, Een mens moet van ophouden weten. In gesprek met Harry Kuitert, opstellen over medische ethiek en gezondheidszorg aangeboden aan H.M. Kuitert ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag. Reinders, JS. & Dondorp, WJ. (eds.). Baarn: Ten Have, p. 128-143

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Erfelijkheid, ethiek - en de onmisbaarheid van levensbeschouwing

Reinders, J. S., 1994, Moet moraal weer? Voorbij de vrijblijvendheid en zedemeesterij. Koelega, D. (ed.). Kampen: Kok, p. 51-74

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Erfelijkheid, identiteit en ethiek- Een ethisch perspectief op hulpverlening bij erfelijkheidsadvisering

Reinders, J. S., 1994, Verslag studiedag 'pastoraat bij erfelijke en aangeboren aandoeningen', woensdag 29 juni 1994. Groningen, p. 8-18

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Gehate God, gehate mens? De calvinistische voorzienigheidsleer

van Egmond, A., 1994, Haat en religie. Haan, W. & van Harskamp, A. (eds.). Kampen: Kok, p. 28-43

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

God haat de zonde maar heeft de zondaar lief: angst en walging in hedendaags orthodox protestantisme

Stoffels, H. C., 1994, Haat en religie. Haan, W. & van Harskamp, A. (eds.). Kampen: Kok, p. 61-74

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Gregor von Rimini (ca.1300-1358)

Burger, C. P. M., 1994, Evangelisches Lexikon für Theologie und Gemeinde. Wuppertal: Brockhaus, p. 816-817

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Haat en apokalyptisch geloof

Kranenborg, R., 1994, Haat en religie. Haan, W. & van Harskamp, A. (eds.). Kampen: Kok, p. 129-143

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Haat en Hindoeisme

van der Burg, C. J. G., 1994, Haat en Religie. Haan, W. & van Harskamp, A. (eds.). Kampen: Kok, p. 91-104

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Haat en vijandbeeld in emancipatietheologien

de Wit, J. H., 1994, Haat en religie. Haan, W. & van Harskamp, A. (eds.). Kampen: Kok, p. 75-90

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Het gebed door de eeuwen heen.

Boendermaker, J. P., 1994, Even stil.... over bidden met kinderen. Westera, B. (ed.). Amersfoort, p. 53-56

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Het imago van het Oude Testament.

Schuman, N. A., 1994, Haat en religie. Haan, W. & van Harskamp, A. (eds.). Kampen, p. 14-27

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Historie en historia (liturgische visie op de christolgie van Marquardt)

Boendermaker, J. P., 1994, Broeder Jehoshoea, opstellen voor Professor Ben Hemelsoet. Kampen: Kok, p. 202-206

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Hoe ruim trekt gij uw kring? Het mislukte samengaan van H. Pierson met A. Kuyper (1877-1894)

Vree, J., 1994, Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800, deel 2. p. 74-104

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Kerkrecht als theologische en juridische discipline, en andere hoofdstukken

van Drimmelen, L. C., 1994, Syllabus Kerk en Recht. Amsterdam: VU-Uitgeverij, p. 1-17

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Kerkrecht als theologische en juridische disipline, en andere hoofdstukken

van Drimmelen, L. C., 1994, Syllabus Kerk en Recht. Amsterdam: VU-Uitgeverij, p. 1-17

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Logion 97 vom manichaischen Gesichtspunkt aus gesehen

Helderman, J., 1994, Der Gottesspruch iun der koptischen Literarur. Hans-Martin Schenke zum 65. Geburtstag. Halle, p. 149-161

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Medisch handelen en wilsonbekwaamheid- een casusbespreking

Reinders, J. S., 1994, Wat zou u doen? Medisch-ethische casuistiek met commentaren. Depuis, HM. (ed.). Houten/ Zaventem: Bohn, Stafleu, van Lochum, p. 154-158

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Niederlande

Augustijn, C., 1994, Theologische Realenzyklopädie, 24. Müller, G. (ed.). Berlin/New York: De Gruyter, p. 474-502 (Bd.; no. 24).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Nikolaus von Clemanges (ca. 1360-1437)

Burger, C. P. M., 1994, Theologische Realenzyklopädie, bd. 24. Müller, G. (ed.). Berlin/New York: De Gruyter, p. 546-549

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Op zoek naar Franeker academisch drukwerk. Impressies van een drietal studiereizen naar Roemenie (1991-1993)

Postma, F., 1994, Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1993. Amsterdam, p. 27-47

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Oudtestamentische prediking bij Luthher

Boendermaker, J. P., 1994, Reformatie, prediking en ambt, Congresbunder 1992-1993, Stichting ter Bevordering van de kennis van de Reformatie. Kampen: Kok, p. 7-26

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Over wie Mozes schreef, en de profeten......(Johannes 1:45), De belijdenis van Fillipus in het licht van Joh.1:51

Baarda, T., 1994, Opstellen voor Professor Ben Hemelsoet. Broeder Jehosjoea, J. (ed.). Kampen: Kok, p. 63-76

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Psalm 98 and Deutero-Isaiah: Linguistic Analogies and Literary Affinity

Leene, H., 1994, proceedings of the Fourth International Colloquium Bible and Computer: Desk and Discipline, in Amsterdam August 15-18 1994. Paris/Geneve: Champion-Slatkine\, p. 313-340

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Respectvolle bejegening- enkele cultuurfilosofische kanttekeningen

Reinders, J. S., 1994, Bejegening: Ethiek of etiquette. van Hanenberg, AJM. (ed.). Utrecht: NVGZ, p. 5-12

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Survey Guided Development: een weg naar een vitale gemeente? Een tussentijdse evaluatie

Hendriks, J., 1994, Betrokken hemel, betrokken aarde. Naar een praktische theologie van lokale kerkopbouw. Baart, A. & Hofte, B. (eds.). Baarn, p. 106-136

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

The anti-cult movement in the Netherlands: an unsuccesful affair

Kranenborg, R., 1994, Anti-cult movements in cross-cultural perspective. Shupe, A. & Bromley, DG. (eds.). New-York/ London, p. 221-236

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

The Story of the VIM

Talstra, E. & de Wit-Gosker, T., 1994, All together (k)now. Possibilities for integration in Europe, secondary education. de Wit, T. (ed.). Utrecht, p. 5-23

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

What Kind of Critical Apparatus for the Greek New Testament Do We Need? The Case of Luke 23:48

Baarda, T., 1994, New Testament Textual Criticism, Exegesis and Early Church History, A Discussion of Methods.. Aland, B. & Delobel, J. (eds.). Kampen: Kok-Pharos, p. 37-97

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Winti: une nouvelle religion magique en Hollande

Kranenborg, R., 1994, Le Defi magique. Martin, JB. & Laplantine, F. (eds.). Lyon: Lyon-Presse Universitaire, p. 297-315

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

1995

-- [Review of: AP van den Broek (1995) Als kostelijke olie... Een orienterende studie naar siaconale/missionaire leefgemeenschappen in grote steden]

Stoppels, S., 1995, Als kostelijke olie... Een orienterende studie naar siaconale/missionaire leefgemeenschappen in grote steden. van den Broek, AP. (ed.). s.l.: Werkboek Inloopcentra, p. 4-4

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

-- [Review of: E Riphagen-Hamoen (1995) Leefgemeenschappen in Nederland. Hulpverlening, opvang en bezinning]

Stoppels, S., 1995, Leefgemeenschappen in Nederland. Hulpverlening, opvang en bezinning. Riphagen-Hamoen, E. (ed.). s.l.: Werkboek Inloopcentra, p. 5-5

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

-- [Review of: HJM Nouwen (1995) Open uw hart. De weg naar onszelf, de ander en God, vierde druk]

Stoppels, S., 1995, Open uw hart. De weg naar onszelf, de ander en God, vierde druk. Nouwen, HJM. (ed.). s.l.: Werkboek Inloopcentra, p. 6-6

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

-- [Review of: P Irik (1995) Een dapper zootje ongeregeld. Kerk zijn met en in de buurt]

Stoppels, S., 1995, Een dapper zootje ongeregeld. Kerk zijn met en in de buurt. Irik, P. (ed.). s.l.: Werkboek Inloopcentra, p. 5-5

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional