Faculty of Religion and Theology

  • De Boelelaan 1105

    1081 HV Amsterdam

    Netherlands

Research Output 1891 2020

Filter
Chapter
1986

Zonde

van de Beek, A., 1986, Zeven weerbarstige woorden van het christendom. Meinema, p. 44-60

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Open Access
File
1987

Het effect van Gods deugden in de geschiedenis

van de Beek, A., 1987, De godsleer en de huidige West-Europese cultuur. Crisis en herleving van het godsgeloof [The doctrine of God in present West-European culture. Crisis and revival of the faith in God. Kok, p. 34-47

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Open Access
File
1988

Hermeneutiek van het kerkrecht

van de Beek, A., 1988, Inleiding tot de studie van het kerkrecht. p. 59-74

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Open Access
File
1989

Klein - maar niet benauwd

van de Beek, A., 1989, De kerk verbouwen. Dingemans’ ecclesiologie kritisch bekeken. Callenbach, p. 84-98

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Open Access
File
1991

Fundamentalisme: excentriciteit en soliditeit van de geloofsgrond

van de Beek, A., 1991, Naar de letter. Beschouwingen over fundamentalisme. Grafiet, p. 17-40

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Open Access
File

Iets anders te zeggen

van de Beek, A., 1991, Huiswerk voor de kerk. SGO, p. 25-36

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Open Access
File
1992

Die Leere vom Wort Gottes

van de Beek, A., 1992, De zucht naar vrijheid. Ter Schegget doordacht. Ten Have, p. 96-108

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Open Access
File

Een jachtverbod op de snark

van de Beek, A., 1992, Theologie en natuurwetenschap: op zoek naar een snark?. Kok, p. 19-28

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Open Access
File

Vervlogen hoop en een nieuwe start

van de Beek, A., 1992, Veertig jaar orde in de Hervormde Kerk? Schetsen rond de hervormde kerkorde. Boekencentrum, p. 70-106

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Open Access
File
1993

Erasmus' Auseinandersetzung mit Augustin im Streit mit Luther uber den freien Willen

Burger, C. P. M., 1993, Auctoritas Patrum. Zur Rezeption der Kirchenväter im 15. und 16. Jahrhundert. Contributions on the reception of the churchfathers in the 15th and 16th century.. Grane, L. & Schindler, A. (eds.). Mainz: Inst.Eur. Gesch. , Beih.37, p. 1-13

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

“Auteurschap en datering van 1 Petrus.”

Zwiep, A. W., 1993, Verkenningen in de katholieke brieven en Hebreeën. Knevel, A. G., van Houwelingen, P. H. R. & Paul, M. J. (eds.). Kampen: Kok, p. 51-58 (Theologische Verkenningen: Bijbel en Exegese; vol. 7).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterPopular

“Karakteristiek en betekenis van 1 Petrus.”

Zwiep, A. W., 1993, Verkenningen in de katholieke brieven en Hebreeën. Knevel, A. G., van Houwelingen, P. H. R. & Paul, M. J. (eds.). Kampen: Kok, p. 59-66 (Theologische Verkenningen: Bijbel en Exegese; vol. 7).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterPopular

1994

-- [Review of: JJ Beumer, H Visser (1994) Pleisterplaatsen; De spiritualiteit van de diakonale gemeente en parochie; De kerk als markt; Vijftig jaar Open Deur; Spiritualiteit en engagement]

Stoppels, S., 1994, Pleisterplaatsen; De spiritualiteit van de diakonale gemeente en parochie; De kerk als markt; Vijftig jaar Open Deur; Spiritualiteit en engagement. Beumer, JJ. & Visser, H. (eds.). s.l.: Werkboek Inloopcentra, p. 1-3

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Bevinden de kerken zich op een hellend vlak?

Dekker, G., 1994, 1944 en vervolgens- Tien maal over vijftig jaar Vrijmaking. Harinck, G. & te Velde, M. (eds.). Barneveld

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Biblische Voraussetzungen für und gegen den Synkretismus

Wessels, A., 1994, Interreligioser Dialog zwischen Traditon und Moderne. Schwarzenau, KP. & Tworuschka, U. (eds.). Balve, p. 79-94

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Bucer's ecclesiology in the colloquies with the Catholics 1540-41

Augustijn, C., 1994, Martin Bucer. Reforming church and community. Neuser, WH. (ed.). Cambridge: University Press, p. 107-121

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Calvin in Strasbourg

Augustijn, C., 1994, Calvinus Sacrae Scripturae Professor. Calvin as Confessor of Holy Scripture. Neuser, WH. (ed.). Grand Rapids, Michigan: Eerdmans Publishing Company, p. 166-177

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Computer Assisted Clause Description of Deuteronomy 8

Bosman, H. J., 1994, Proceedings of the Fourth International Colloquium Bible and Computer: Desk and Discipline, in Amsterdam August 15-18 1994. Paris/Geneve: Champion-Slatkine, p. 76-100

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Daar maken we een project van!

Stoffels, H. C., 1994, Dag apostolaat. Een bonte verzameling columns over het missionaire werk, geschreven op verzoek van het H.E.B. D. Driebergen, p. 42-43

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

De grenzen van het rechtendiscours

Reinders, J. S., 1994, Ethiek van zorg. Een discussie. Manschot, H. & Verkerk, M. (eds.). Amsterdam/Meppel: BOOM, p. 74-96

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

De hervormde kerk: administratieve eenheid of gemeenschap der heiligen?

van de Beek, A., 1994, Geloven we in dezelfde God? Het gesprek in de Nederlandse Hervormde Kerk. Boekencentrum, p. 11-44

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Open Access
File

De positie van de bevindelijk-gereformeerden in de Nederlandse samenleving

Dekker, G., 1994, 50 Jaar Driestar in een veranderende samenleving. Kampen/Gouda, p. 20-33

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

De twee lijnen van Luthers ambtsbegrip

Boendermaker, J. P., 1994, Reformatie, prediking en ambt, Congresbundel 1992-1993, Stichting ter Bevordering van de kennis van de Reformatie. Kampen: Kok, p. x-x

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

De twee lijnen van Luthers ambtsbegrip

Boendermaker, J. P., 1994, Reformatie, kennis van de Reformatie. Kampen: Kok, p. *-*

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Dialogue in Job 21. "Virtual Quotations" or text grammatical markers

Talstra, E., 1994, Bibliotheca Ephemerides Theologicarum Lovaniesium: The Book of Job. p. 329-341

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Een goede dokter bespaart zijn patient het bittere einde- H.M. Kuitert over euthanasie en levensbeeindiging.

Reinders, J. S., 1994, Ethiek tussen hemel en aarde. Essays over de theologie en ethiek van H.M. Kuitert. van Leeuwen, E. (ed.). Baarn: Ten Have, p. 62-80

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Een uitnodigende gemeente. Gedachten over een kerk die werft

Stoppels, S., 1994, De relativering voorbij. Gedachten over de voortgang van de christelijke traditie. Boeve, L. (ed.). Kampen, p. 53-65

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Eindigheid, respect en eerbied. H.M. Kuitert over de morele grenzen van medisch handelen

Reinders, J. S., 1994, Een mens moet van ophouden weten. In gesprek met Harry Kuitert, opstellen over medische ethiek en gezondheidszorg aangeboden aan H.M. Kuitert ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag. Reinders, JS. & Dondorp, WJ. (eds.). Baarn: Ten Have, p. 128-143

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Erfelijkheid, ethiek - en de onmisbaarheid van levensbeschouwing

Reinders, J. S., 1994, Moet moraal weer? Voorbij de vrijblijvendheid en zedemeesterij. Koelega, D. (ed.). Kampen: Kok, p. 51-74

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Erfelijkheid, identiteit en ethiek- Een ethisch perspectief op hulpverlening bij erfelijkheidsadvisering

Reinders, J. S., 1994, Verslag studiedag 'pastoraat bij erfelijke en aangeboren aandoeningen', woensdag 29 juni 1994. Groningen, p. 8-18

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Gehate God, gehate mens? De calvinistische voorzienigheidsleer

van Egmond, A., 1994, Haat en religie. Haan, W. & van Harskamp, A. (eds.). Kampen: Kok, p. 28-43

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

God haat de zonde maar heeft de zondaar lief: angst en walging in hedendaags orthodox protestantisme

Stoffels, H. C., 1994, Haat en religie. Haan, W. & van Harskamp, A. (eds.). Kampen: Kok, p. 61-74

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Gregor von Rimini (ca.1300-1358)

Burger, C. P. M., 1994, Evangelisches Lexikon für Theologie und Gemeinde. Wuppertal: Brockhaus, p. 816-817

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Haat en apokalyptisch geloof

Kranenborg, R., 1994, Haat en religie. Haan, W. & van Harskamp, A. (eds.). Kampen: Kok, p. 129-143

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Haat en Hindoeisme

van der Burg, C. J. G., 1994, Haat en Religie. Haan, W. & van Harskamp, A. (eds.). Kampen: Kok, p. 91-104

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Haat en vijandbeeld in emancipatietheologien

de Wit, J. H., 1994, Haat en religie. Haan, W. & van Harskamp, A. (eds.). Kampen: Kok, p. 75-90

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Het gebed door de eeuwen heen.

Boendermaker, J. P., 1994, Even stil.... over bidden met kinderen. Westera, B. (ed.). Amersfoort, p. 53-56

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Het imago van het Oude Testament.

Schuman, N. A., 1994, Haat en religie. Haan, W. & van Harskamp, A. (eds.). Kampen, p. 14-27

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Historie en historia (liturgische visie op de christolgie van Marquardt)

Boendermaker, J. P., 1994, Broeder Jehoshoea, opstellen voor Professor Ben Hemelsoet. Kampen: Kok, p. 202-206

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Hoe ruim trekt gij uw kring? Het mislukte samengaan van H. Pierson met A. Kuyper (1877-1894)

Vree, J., 1994, Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800, deel 2. p. 74-104

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Kerkrecht als theologische en juridische discipline, en andere hoofdstukken

van Drimmelen, L. C., 1994, Syllabus Kerk en Recht. Amsterdam: VU-Uitgeverij, p. 1-17

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Kerkrecht als theologische en juridische disipline, en andere hoofdstukken

van Drimmelen, L. C., 1994, Syllabus Kerk en Recht. Amsterdam: VU-Uitgeverij, p. 1-17

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Logion 97 vom manichaischen Gesichtspunkt aus gesehen

Helderman, J., 1994, Der Gottesspruch iun der koptischen Literarur. Hans-Martin Schenke zum 65. Geburtstag. Halle, p. 149-161

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Medisch handelen en wilsonbekwaamheid- een casusbespreking

Reinders, J. S., 1994, Wat zou u doen? Medisch-ethische casuistiek met commentaren. Depuis, HM. (ed.). Houten/ Zaventem: Bohn, Stafleu, van Lochum, p. 154-158

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Niederlande

Augustijn, C., 1994, Theologische Realenzyklopädie, 24. Müller, G. (ed.). Berlin/New York: De Gruyter, p. 474-502 (Bd.; no. 24).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Nikolaus von Clemanges (ca. 1360-1437)

Burger, C. P. M., 1994, Theologische Realenzyklopädie, bd. 24. Müller, G. (ed.). Berlin/New York: De Gruyter, p. 546-549

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Op zoek naar Franeker academisch drukwerk. Impressies van een drietal studiereizen naar Roemenie (1991-1993)

Postma, F., 1994, Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1993. Amsterdam, p. 27-47

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Oudtestamentische prediking bij Luthher

Boendermaker, J. P., 1994, Reformatie, prediking en ambt, Congresbunder 1992-1993, Stichting ter Bevordering van de kennis van de Reformatie. Kampen: Kok, p. 7-26

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Over wie Mozes schreef, en de profeten......(Johannes 1:45), De belijdenis van Fillipus in het licht van Joh.1:51

Baarda, T., 1994, Opstellen voor Professor Ben Hemelsoet. Broeder Jehosjoea, J. (ed.). Kampen: Kok, p. 63-76

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Psalm 98 and Deutero-Isaiah: Linguistic Analogies and Literary Affinity

Leene, H., 1994, proceedings of the Fourth International Colloquium Bible and Computer: Desk and Discipline, in Amsterdam August 15-18 1994. Paris/Geneve: Champion-Slatkine\, p. 313-340

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic