Faculty of Religion and Theology

  • De Boelelaan 1105

    1081 HV Amsterdam

    Netherlands

Research Output 1891 2020

Filter
PhD Thesis - Research external, graduation VU
2010

The Reconciliatory Potential of the Pela in the Moluccas: The Role of the GPM in this Transformation Process

Iwamony, R., 2010

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

The Theology of Benjamin Breckinridge Warfield: A Systematic Reconstruction

Zaspel, F. G., 2010, 436 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

The theology of Hendrikus Berkhof: A critical analysis of aspects of a contemporary design of Mediation Theology

Gavera, J., 2010, 304 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

The Unity of the Church According to Calvin and Its Meaning for the Churches in Indonesia

Batlajery, A. M. L., 2010, 182 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File
2009

Amicitia Christiana: Da Costa en Groen van Prinsterer in hun briefwisseling (1830 - 1860)

Barnhoorn, J. G., 2009, De Banier. 480 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

An Analysis of the Theological Justification of Apartheid in South Africa: A Reformed Theological Perspective

Manavhela, G. F., 2009

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Bruderliebe und Feindeshasz: Eine Untersuchung von fruhen Zinzendorftexten (1713-1727) in ihrem kirchengeschichtlichen Kontext

Bouman-Komen, G. H., 2009, Hildesheim/ Zürich/ New York. 466 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Clement Marot and religion: A reassessment in view of his Psalm paraphrases

Wursten, D., 2009

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Cultural Diversity in Peril: Can Cultural Policies Make a Difference?

Cliche Torkler, D. N., 2009

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Dietrich Bonhoeffer's Endurance: An Examination of One Christian's Persistence in the Face of Evil and Injustice

Mosher, A. K., 2009, 127 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Grond onder de voeten: Karl Barths scheppingsleer in KD III/1 opnieuw gelezen

Smedema, I. J., 2009, Zoetermeer: Boekencentrum Academic. 344 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

JICHUD. Eenheid in het werk van Martin Buber: De vraag naar de samenhang van zijn werk vanuit het perspectief van zijn zoektocht naar de eenheid van de werkelijkheid

Schravesande, J. H., 2009

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File
Open Access
File

Partners of Zaynab: A Gendered Perspective of Shia Muslim Faith

D'Souza, D., 2009, 444 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Roeien voor het leven... de kerk en een nieuwe hominide

Bos, J. A., 2009, Gorinchem: Narratio.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

The Spirit on All Flesh: Systematic Reflections on a Critical, Trinitarian Anthropology, with Special Reference to Oepke Noordmans and Fyodor Dostoyevski

Theron, J., 2009, 198 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Zonder grond onder de voeten: Een theologische analyse van het boek Job en Genesis 1-4 vanuit het perspectief van het kwaad in de schepping

Blom, C., 2009, 318 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Zoo heerlijk eenvoudig: Geschiedenis van de kinderbijbel in Nederland

van der Meiden, W. J., 2009

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File
2008

Ecclesia sine macula et ruga: Donatist Factors among the Ecclesiological Challenges for the Reformed Church of Hungary especially after 1989/90

Füsti Molnár, A. S., 2008, 316 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Jan Zoet, Amsterdammer 1609-1674: Leven en werk van een kleurrijk schrijver

Cordes, R., 2008

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Politeness and Addressee Honorifics in Bible Translation

Cho, J. Y., 2008

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File
2007

Anti-apartheid theology in the Dutch Reformed Family of Churches: A depth-hermeneutical analysis

Pauw, J. C., 2007, 290 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Eikon and Ayat: Points of Encouter between Indonesian Christian and Muslim Perspectives on Jesus

Subandrijo, B., 2007, 317 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File
2006

'adamah, levensgrond: een op syntactische waarneming stoelende bijbels-theologische studie met systematische en praktische aspecten

Storm, M., 2006, 226 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Als kinderen meevieren: Een onderzoek naar de discussie over kindercommunie binnen de kerken

Zegwaard, A. W., 2006, Gorinchem: Theologische Uitgeverij Narratio. 190 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Caleidoscoop. F.M. Dostojevski en de vroege dialectische theologie

Tolstoj, E. V., Neven, promotor, G. W., Van Riessen, co-promotor, R. D. N. & Van den Bercken,co-promotor, W., 2006, Gorinchem: Narratio. 353 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

De kerkelijk werker en het ambt

Post, H. A., 2006

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Experimenting with Qohelet: A Text-linguistic Approach to Reading Qohelet as Discourse

Walton, T. L., 2006, 218 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Faire de l’acte de mourir un nouvel acte de vivre

Ravalitera, J. A., 2006

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Herman Hoeksema: A Theological Biography

Baskwell, P. J., 2006, 331 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Met andere woorden....... Onderzoek naar de verzoeningsgedachte in het evangelie van Johannes. Een narratieve analyse

Couprie, H. C., 2006

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Om heil en genezing te vinden: De dienst der genezing en zijn plaats in instellingen van gezondheidszorg

de Vries, H. U., 2006

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Sharing in God's Mission: The Evangelical Pentecostal Union of Venezuela and The Christian Church (Disciples of Christ) in the United States 1960-1980

Alvarez, C. E., 2006

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

The Shifts in Hizbullah's Ideology: Religious Ideology, Political Ideology, and Political Program

Alagha, J. E., 2006

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Towards a functional discourse. Grammar analysis of Tiberian Hebrew

Anstey, M. P., 2006

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Verzoening tussen God en mens in Christus: Theologiehistorisch onderzoek naar de opvattingen in het twintigste-eeuwse Nederland

Borger-Koetsier, G. H., 2006, Zoetermeer: Boekencentrum. 336 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File
2005

De tragiek van de schepping. Het geding rondom Marcion in de Nederlandse theologie van de twintigste eeuw

Krijger, P., 2005

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Een geschiedenis van de classis: Classicale typen tussen idee en werkelijkheid (1571-2004)

van den Broeke, C., 2005, Kampen: Kok.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Environmental Ethics and Ecological Theology: Ethics as Integral Part of Ecosphere from an Indonesian Perspective

Borrong, R., 2005

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Kingdom, office and church: A story of A.A. van Ruler's Doctrine of Ecclestiastical Office with implications for the North American Ecumenical Discussion

Janssen, A. J., 2005

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

The Annihilation of Hell: Universal Salvation and the Redemption of Time in the Eschatology of Jürgen Moltmann.

Ansell, N., 2005

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

The Cross as Such and the Cross Overflowing

Cha, J., 2005

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

The Liberating Image. The Imago Dei in Genesis 1

Middleton, J. R., 2005

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

The Unity of the Church: The Implications of Karl Barth’s Ecclesiology for the Korean Context

Park, S. M., 2005

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

2004

De verdwijning der engelen uit kerk en theologie

de Graaff, L. F., 2004

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Simson in tweevoud: Een onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van Richteren 13-16

Bommel, J. P., 2004

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Werken zolang het dag is. Jacqueline Cornelie van Andel-Rutgers (1874-1951), gereformeerd zendelinge in Midden-Java

van der Woerdt, A. A., 2004

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

2003

Analyses Semantiques de l'Hébreu Biblique.

Bandony, L., 2003

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Arm und Reich im Jakobusbrief von Lateinamerika ausgelesen. Die Herausforderung eines prophetischen Christentums

Krüger Graf, R. J., 2003, 333 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic