Faculty of Religion and Theology

  • De Boelelaan 1105

    1081 HV Amsterdam

    Netherlands

Research Output 1891 2020

Filter
PhD Thesis - Research external, graduation VU
2003

De opstanding van de doden in de theologie van K. Barth, R. Bultmann en W. Pannenberg

Stam, C., 2003, 384 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Een sikkel in een vreemde oogst? De juridische verhouding tussen hervormde gemeenten en de Nederlandse Hervormde Kerk in het bijzonder bij kerkfusie

Post, J. J. H., 2003, 278 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Geest en cultuur. Een theologisch onderzoek naar creativiteit in het licht van de visie van Calvijn op cultuur

Geluk, C. G., 2003, 282 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Smoky fires

Vriend, W. H., 2003, Amsterdam: Vrije Universiteit. 224 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

The Search for Valid Criteria: Textual Criticism, the Synoptic Problem, and Historical Jesus Research.

Shin, H. W., 2003

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Zuiver lezen: de Lectio Divina van Johannes Cassianus en de bijbelse hermeneutiek

Reedijk, W. M., 2003, 293 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

2002

Critical Faith: Toward a renewed understanding of religious life and its public accountability

Kuipers, R. A., 2002

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Het verscheurde beeld. De vraag naar lot, kwaad en lijden in de pastoraal-theologische theorievorming benaderd vanuit het joodse denken over de mens als beeld Gods.

Kemp, M. S. F., 2002, Boekencentrum. 678 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Talen naar God. Wegwijzers bij Paul Ricoeur.

Jansen, M. M., 2002, Narratio. 372 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

The Spirit of Liberation: Jürgen Moltmann's Trinitarian Pneumatology

Yoo, T. W., 2002, 249 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Vreugde als aanzet tot geloof. Over geloofservaring, vreugde en angst, toegespitst op het Oude Testament

Ridder, A. W., 2002

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

2001

An Examination of the Greek of the Lukan Infancy Narrative

Jung, C. W., 2001

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Die Wirklichkeit des Menschen im Personalismus Martin Bubers, Ferdinand Ebners, Emil Brunners und Friedrich Gogartens

Han, S. H., 2001, Hamburg: Dr. Kovac. 507 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

The Pulpit of Tears

Howarth, T. M., 2001

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Verboden en getolereerd. Een onderzoek naar lutheranen, lutheranisme en lutherse gemeentevorming in Gelderland ten tijde van de Republiek

van Manen, K. G., 2001, Hilversum: Verloren.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Voor ons de zondvloed: een onderzoek naar de ontwikkelingen van de doopliturgie aan de hand van het zondvloedgebed

van Arkel, D., 2001, Zoetermeer: Meinema.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

2000

Interpreting society: a study of the political theology of M.M. Thomas and its implications for mission

Chacko, M., 2000

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Kinder im Gottesdienst. Theorie und Praxis generationenübergreifenden Feierns

Gäbler-Kaindl, C., 2000, Stuttgart, Duitsland: Kohlhammer.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

1999

A relevance-theoretic approach to the translation and discourse markers: with special reference to the Greek text of the gospel of Luke

Winedt, M. D., 1999, Utrecht: Drukkerij Elinkwijk BV.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

1998

Rituelen in het individuele pastoraat. Een praktisch-theologisch onderzoek. Promovenda: C.J. Menken-Bekius.

Menken-Bekius, C. J., 1998, Kampen: Kok. 293 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

1996

Ordening van dienst. Achtergronden van en ontwikkelingen in de eredienst van de Gereformeerde Kerken in Nederland

de Jong, K. W., 1996, Baarn: Ten Have. 437 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

1995

Auf der Suche nach Akademischen Drucken von Franeker in den Spuren der Peregrinatio Hungarica

Postma, F., 1995, Amsterdam. 370 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

God en mens onderweg. Hoofdmomenten uit de theologische geschiedbeschouwing van Klaas Schilden

drs. Veldhuizen, P., 1995, Leiden: Groen en Zoon. 399 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

In Search of Text Syntax: Toward a Syntactic Text-Segmentation Model for Biblical Hebrew Narative [Applicatio 14}

den Exter-Blokland, F., 1995, Amsterdam: VU Boekhandel/Uitgeverij.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Op het tweede plan. Evangelisten in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw

Mink, G. J., 1995, Leiden: Groen. 296 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Secularization and Sanctification. A Study of Karl Barth's Doctrine of Sanctification and Its Contextual Application to the Korean Church

Rhee, J. S., 1995, Amsterdam: Free University Press. 324 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Spelen met vuur. Een onderzoek naar de relatie tussen de charismatische beweging en de Gereformeerde Kerken in Nederland

van Kooij, R., 1995, Zoetermeer: Boekencentrum.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

1994

Calvijn en de zelfstandigheid van de kerk

Speelman, H. A., 1994, Kampen: Kok. 264 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Zephaniah's Oracles against the Nations

Ryou, D. H., 1994, 411 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic