Research Output 1996 2019

Filter
Report

Botanisch en parasitologisch onderzoek inhumaties aan de site Paardenmarkt te Alkmaar

Houchin, R., 2012, IGBA-Rapport 2012-06.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Degradatie Archeologisch Bot Vlaardingen

van der Sluis, L., Kootker, L. M. & Kluiving, S. J., 2012, IGBA-rapport 2012-11.

Research output: Book / ReportReportAcademic

geologische herkomst van basalten van de limes in Hoograven (Utrecht)

Linthout, K., 2012, IGBA-rapport 2012-09.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Het nut van sonderen voor de Nederlandse archeologie

Koster, K., Profittlich, M., van der Meer, M. & Kars, H., 2012, Archeobrief 16/4, 22-26.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Meerjarig Monitoren Almer De Green, Januari-Juni 2012

van den Berg, M. M., 2012, IGBA-rapport 2012-12.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Nulmeting Almere De Green 2010-2011

van den Berg, M. M., 2012, IGBA-Rapport 2012-02.

Research output: Book / ReportReportAcademic

2011

Cirkels in het Zeeuwse land.

Theunissen, L., Muller, A. & de Kraker, A. M. J., 2011, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (Archeologische Monumentenzorg; no. 193)

Research output: Book / ReportReportAcademic

Inventarisatie Aardkundige Waarden in 15 terreinen van Staatsbosbeheer in de provincie Zeeland.

Kluiving, S. J. & Lelivelt, R. A., 2011, DELFT: Geo-logical. (GEO-LOGICAL; no. 54)

Research output: Book / ReportReportPopular

Inventarisatie Aardkundige Waarden in 69 terreinen van Staatsbosbeheer in de provincie Noord-Brabant.

Kluiving, S. J., Bouter, H. E. & Lelivelt, R. A., 2011, DELFT: Geo-logical. (GEO-LOGICAL; no. 55)

Research output: Book / ReportReportPopular

Lithologische en sedimentologische beschrijving vlgs. NEN5104-protocol locatie Ceintuurbaan

Kluiving, S. J., Cleveringa, P. & van Smeerdijk, D., 2011, Delft: Geo-logical. (061)

Research output: Book / ReportReportPopular

Lithologische en sedimentologische beschrijving vlgs. NEN5104-protocol van pollenbakken locatie Damrak

Kluiving, S. J., Cleveringa, P. & van Smeerdijk, D., 2011, Delft: Geo-logical. (GEO-LOGICAL; no. 062)

Research output: Book / ReportReportPopular

Lithologische en sedimentologische beschrijving vlgs. NEN5104-protocol van pollenbakken locatie Rokin.

Kluiving, S. J., Cleveringa, P. & van Smeerdijk, D., 2011, Delft: Geo-logical. (GEO-LOGICAL; no. 059)

Research output: Book / ReportReportPopular

Lithologische en sedimentologische beschrijving vlgs. NEN5104-protocol van pollenbakken locatie Stationsplein.

Kluiving, S. J., Cleveringa, P. & van Smeerdijk, D., 2011, Delft: Geo-logical. (GEO-LOGICAL; no. 058)

Research output: Book / ReportReportPopular

Lithologische en sedimentologische beschrijving volgs. NEN5104 -protocol van pollenbakken locatie Vijzelgracht.

Kluiving, S. J., Cleveringa, P. & van Smeerdijk, D., 2011, Delft: Geo-logical. (060; no. 060)

Research output: Book / ReportReportPopular

Synthese aardwetenschappelijk onderzoek locatie Damrak, Noord-Zuidlijn, Gemeente Amsterdam.

Kluiving, S. J., 2011, DELFT: Geo-logical. (GEO-LOGICAL; no. 53)

Research output: Book / ReportReportPopular

Trends in korrelgrootte/TGA analyse op het ruimtelijk vlak: resultaten van de "pilot" studie van 102 monsters uit Veldhoven-Zilverackers

Kluiving, S. J., Brijker, J. M., Voeten, D. & van Wijnen, J., 2011, Delft: Geo-logical. (GEO-LOGICAL; no. 56)

Research output: Book / ReportReportPopular

2010

Driel, De Breekenhof, monitoring van grondwaterspiegel archeologische vindplaatsen 2007-2010

van den Berg, M. M. & Vorenhout, M., 2010, Amsterdam: Vrije Universiteit. (IGBA; no. 2010-02)

Research output: Book / ReportReportProfessional

Open Access
File

Twee gebeeldhouwde consoles van natuursteen, in PC de Boer et al. (red.), Zevenhonderd jaar wonen, werken en begraven langs de Achterhaven

Melkert, M. J. A., 2010, Amersfoort: ADC. 4 p. (ADC Rapport; no. 2278)

Research output: Book / ReportReportProfessional

2009

Bodemkundig onderzoek van twee mogelijke Bronstijd inhumaties te Malden.

Kootker, L. M., 2009, Amsterdam: Instituut voor Geo- en Bioarcheologie. 22 p. (IGBA rapport 2009-06)

Research output: Book / ReportReportProfessional

Open Access
File

Dijken en bewoning van de Polder van Dronthen in historisch perspectief

de Kraker, A. M. J., 2009, Amsterdam: Instituut voor Geo- en Bioarcheologie. 19 p. (IGBA rapport; vol. 2009, no. 08)

Research output: Book / ReportReportProfessional

Open Access
File

Fysisch antropologisch onderzoek Purmerend - Plantsoengracht

Kootker, L. M. & Baetsen, S., 2009, Amsterdam: Instituut voor Geo- en Bioarcheologie. 27 p. (IGBA rapport 2009-09)

Research output: Book / ReportReportProfessional

Open Access
File

Fysisch antropologisch onderzoek van de crematieresten uit het grafveld Groesbeek-Spoorlaan.

Cuijpers, A. G. F. M., 2009, Amsterdam: Instituut voor Geo- en Bioarcheologie. 18 p. (IGBA rapport 2009-04)

Research output: Book / ReportReportProfessional

Open Access
File

Paleolandscape history in North-Western Greece: A multi-proxy analysis of lake sediments.

Graven, J., de Kort, I. & Gkouma, M., 2009, Amsterdam: Instituut voor Geo- en Bioarcheologie. 85 p. (IGBA rapport 2009-05)

Research output: Book / ReportReportAcademic

Wuustegraaf/Hemmen A1.1-Monitoring 2006 en 2007

Vorenhout, M., 2009, Amsterdam: Instituut voor Geo- en Bioarcheologie. 17 p. (IGBA rapport 2009-03)

Research output: Book / ReportReportProfessional

Open Access
File
2008

Bodemkunde en geologie voor archeologen

Kasse, C., Kluiving, S. J. & van den Berg, M. M., 2008, Vrije Universiteit Amsterdam.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Deel B. De Runde en haar omgeving; de historisch-geografische ontwikkeling met een beoordeling van de herontwikkeling van het huidige landschap.

de Kraker, A. M. J. & van den Berg, M. M., 2008, Amsterdam: Instituut voor Geo- en Bioarcheologie. 31 p.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Part B: De Runde and its surroundings: a historicalgeographical development and an assessment of the present landscape re-development.

de Kraker, A. M. J. & van den Berg, M. M., 2008, Amsterdam: Institute for Geo- and Bioarcheologie. 31 p.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Safeguarding and monitoring of below ground archaeology in river corridors and wetland environments.

van den Berg, M. M., 2008, Amsterdam: Institute for Geo- and Bioarcheology. 46 p.

Research output: Book / ReportReportProfessional

2007

Bodemkunde en geologie voor archeologen. Pasta cursusmodule 4.

Kasse, C., Kluiving, S. J. & van den Berg, M. M., 2007, Vrije Universiteit Amsterdam. 68 p.

Research output: Book / ReportReportProfessional

De West-Brabantse delta: een Verdronken Landschap vormgeven. Geo- and Bioarchaeological studies, vol 7.

Kluiving, S. J., Brand, N. & Borger, G. J., 2007, Amsterdam: Instituut voor Geo- en Bioarcheologie.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Open Access
File

Fysieke bescherming van de Neanderthalersite in Veldwezelt-Hezerwater te Lanaken (B)

Kars, H., Kasse, C. & Kocken, M., 2007, Amersfoort: Rapport ADC Heritage BV. 28 p.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Landschappelijke dynamiek in de zuidwestelijke delta van de Lage Landen

de Kraker, A. M. J. & Borger, G. J., 2007, Amsterdam: Instituut voor Geo- en Bioarcheologie. 136 p. (geoarchaeological and bioarchaelogical studies 8)

Research output: Book / ReportReportProfessional

Veen-Vis-Zout Landschappelijke dynamiek in de zuidwestelijke delta van de Lage Landen

de Kraker, A. M. J. & Borger, G. J., 2007, Amsterdam: Instituut voor Geo- en Bioarcheologie.

Research output: Book / ReportReportProfessional

2006

Archeologische kwaliteit op peil. Bestaande grondwatermeetnetten en het erfgoedbeheer

van den Berg, M. M., Aalbersberg, G. & Heeringen, R. H., 2006, Amsterdam: Instituut voor Geo- en Bioarcheologie. 174 p.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Archeometallurgie. Een onderzoek naar de ijzerproductie van drie locaties in de omgeving van Raalte.

Verschoor, T., 2006, Amsterdam: Instituut voor Geo- en Bioarcheologie. (IGBA Rapporten)

Research output: Book / ReportReportProfessional

De West-Brabantse Delta: een Verdronken Landschap Vormgegeven.

Kluiving, S. J. & Borger, G. J., 2006, Amsterdam: Instituut voor Geo- en Bioarcheologie. 209 p.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Open Access
File

Elektrisch weerstandsonderzoek Meteren Plantage, Geldermalsen, Huis te Meteren en Kasteel Blanckenstijn.

Dekker, M. & Kattenberg, A. E., 2006, Amsterdam: Instituut voor Geo- en Bioarcheologie. 15 p.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Open Access
File

Elektrisch weerstandsonderzoek Varik Molenblok, gemeente Neerijnen, Huis Varik.

Dekker, M. & Kattenberg, A. E., 2006, Amsterdam: Instituut voor Geo- en Bioarcheologie.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Open Access
File
2005

'Ancient landscape in Roman Nikopolis' Reconstruction of geomorphology and vegetation in the area of the Roman city of Nikopolis, Epirus, Greece; A Preliminary Report.

Janssen, L. J. T., Storme, A. L. H. & Kluiving, S. J., 2005, Amsterdam: Geoarcheologie. 75 p. (IGBA Rapport 2005-12)

Research output: Book / ReportReportProfessional

De conservering van archeologisch bot te Stede Broec

Jans, M. M. E., 2005, Amsterdam: Geoarcheologie. 10 p. (IGBA rapport 2005-06)

Research output: Book / ReportReportProfessional