History and Social Aspects of Science

Research Output 1979 2020

Filter
Chapter
2019

Science to Bring the Nation Together: The Formation of Nomadic Congresses in the Netherlands and Flanders

Nieuwland, I. J. J., Oct 2019, Locations of Knowledge in Dutch Contexts. Dijksterhuis, F. J., Weber, A. & Zuidervaart, H. J. (eds.). Leiden: Brill, p. 155-184 30 p. (Knowledge Infrastructure and Knowledge Economy; vol. 6).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

The Impact of Russian Formalism on Linguistic Structuralism

Karstens, B., 2019, (Accepted/In press) Form and Formalism in Linguistics. McElvenny, J. (ed.). Berlin: Language Science Press

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Open Access
2018

Het KNMI en de wet van Buys Ballot (1854)

van Lunteren, F. H., 2018, Wereldgeschiedenis van Nederland. Amsterdam: Ambo/Anthos, p. 403-408 6 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Laboratorium - Het gezag van het experiment

van Lunteren, F. H., 2018, Leerboek medische geschiedenis. Hillen, H. F. P., Houwaart, E. S. & Huisman, F. G. (eds.). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, p. 95-108 14 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Authority
Medicine
Experiment
Revolution
2017

De posters van Othniel Charles Marsh in Teylers Museum

Nieuwland, I. J. J., 22 Sep 2017, 'Dingen die ergens toe dienen'. Hilversum: Uitgeverij Verloren, p. 106-109 4 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Een bijzondere maquette: Het monument van oprichting van het Wiskundig Genootschap te Amsterdam

Beckers, D. J., 2017, "Dingen die ergens toe dienen": Verhalen over materiële cultuur van wetenschap. van Gelder, E., Jorink, E., Nieuwland, I., Rijks, M. & Spruit, A. (eds.). Uitgeverij Verloren, p. 82-85

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterPopular

'Kleine zaken': De oude hoofdwacht op het Janskerkhof in Utrecht

van Lunteren, F. H., 2017, 'Dingen die ergens toe dienen'. Verhalen over materiële cultuur van wetenschap: Stories about the material culture of science. van Gelder et al., E. (ed.). Uitgeverij Verloren

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

"The Lonely Form Dies”: How Epistemic Virtues Connect Roman Jakobson’s New Science of Language and His Personality

Karstens, B., 2017, Epistemic Virtues in the Sciences and Humanities. van Dongen, J. & Paul, H. (eds.). Springer/Verlag, p. 149-171 (Boston Studies in the Philosophy and History of Science ; vol. 321).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

2016

Gerardus Johannes Sizoo: Vrij en verantwoordelijk in kernfysica, geloof & wetenschap en bestuur

Flipse, A. C., 2016, Verder kijken. Honderdvijfendertig jaar Vrije Universiteit Amsterdam in de samenleving - zesentwintig portretten. Flipse, A. C. (ed.). Amsterdam: VU University Press, p. 123-130 7 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Inleiding: Vrije Universiteit en samenleving sinds 1880

Flipse, A. C., 2016, Verder kijken. Honderdvijfendertig jaar Vrije Universiteit Amsterdam in de samenleving - zesentwintig portretten. Flipse, A. C. (ed.). Amsterdam: VU University Press, p. 11-18 8 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Jan Lever: Bioloog, bruggenbouwer en boegbeeld van de VU

Flipse, A. C., 2016, Verder kijken. Honderdvijfendertig jaar Vrije Universiteit Amsterdam in de samenleving - zesentwintig portretten. Flipse, A. C. (ed.). Amsterdam: VU University Press, p. 195-202 8 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Wiskundige voor een betere wereld: Hans Freudenthal (1905-1990) als onderwijskundige

Beckers, D. J., 2016, Zeven grondleggers van de onderwijskunde. Busato, V., van Essen, M. & Koops, W. (eds.). Amsterdam, p. 113-158

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

2014

Opportunities for Women in Early Genetics – An International Perspective.

Stamhuis, I. H. & Richmond, M. L., 2014, Elisabeth Schiemann (1881-1972), Vom AufBruch der Genetik und der Frauen in den UmBrüchen des 20.Jahrhunderts.. Nürnberg, R., Höxtermann, E. & Voigt, M. (eds.). Rangsdorf: Basilisken Presse, p. 54-85

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

The Lack of a Satisfactory Conceptualization of the Notion of Error in Historiography of Science: Two Main Approaches and their Shortcomings

Karstens, B., 2014, Error and Uncertainty in Scientific Practice. Boumans, M., Hon, G. & Petersen, A. C. (eds.). London: Pickering & Chatto, p. 13-37 (History and Philosophy of Technoscience).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

The Low Countries

Blancke, S., Flipse, A. C. & Braeckman, J., 2014, Creationism in Europe. Blancke, S., Flipse, A. C. & Braeckman, J. (eds.). Baltimore: Johns Hopkins University Press, p. 65-84 10 p. (Medicin, science, and religion in historical context).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Open Access
File

Vrij van tirannie en dictatuur

Flipse, A. C., 2014, Vrij van tirannie en dictatuur [brochure bevrijdingsmaaltijd 5 mei 2014].

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterPopular

VU tussen twee VU-ren. De identiteit van de Vrije Universiteit in de jaren zeventig

Flipse, A. C., 2014, Theologie, waarheidsliefde en religiekritiek. Over geloof en wetenschap aan de Nederlandse universiteiten sedert 1815. Dorsman, L. J. & Knegtsman, P. J. (eds.). Hilversum: Verloren, p. 83-102 25 p. (Universiteit en samenleving; no. 12).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Open Access
File
2013

Astronomers and the making of modern physics

van Lunteren, F. H., 2013, Physics as a Calling: Science for Society. Maas, A. & Schatz, H. (eds.). Leiden: Leiden University Press, p. 15-45

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Dirk Jan Struik (1894-2000)

Beckers, D. J. & Alberts, G., 2013, "Wonderen zijn verricht door de geestdrift van de stichter": Impressies van een eeuw wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis in de Lage Landen. Baneke, D., Fintelman, A. & Zuidervaart, H. (eds.). Den Haag, p. 271-275

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

'Natuuronderzoekers dagen de kerk uit.' Natuurwetenschappers, theologen en de kerken in de jaren vijftig

Flipse, A. C., 2013, ‘In de vergifkast’? Protestantse organisaties tussen kerk en wereld in de jaren 1950. Harinck, G. & van Trigt, P. (eds.). Zoetermeer: Meinema, p. 119-137 18 p. (Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme na 1800; no. 21).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Open Access
File

Tussen Tannery en Klein: Een historiografie van wiskunde in België en Nederland

Beckers, D. J. & Alberts, G., 2013, "Wonderen zijn verricht door de geestdrift van de stichter": Impressies van een eeuw wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis in de Lage Landen. Baneke, D., Fintelman, A. & Zuidervaart, H. (eds.). Den Haag, p. 173-186

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

2012

Bopp the Builder: Discipline Formation as Hybridization: the Case of Comparative Linguistics

Karstens, B., 2012, The Making of the Humanities. Volume II: From Early Modern to Modern Disciplines . Bod, R., Maat, J. & Weststeijn, T. (eds.). Amsterdam: Amsterdam University Press, p. 103 127 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Open Access

The Wandering Friend. Andrew Carnegie’s Dinosaur Invades Europe, 1904-1918.

Nieuwland, I. J. J., 2012, Popular Exhibitions, Science and Showmanship, 1840-1910. London: Pickering & Chatto, p. 219-236 18 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

‘Geen weelde, maar een offer’. Vrije Universiteit, achterban en de natuurwetenschappen

Flipse, A. C., 2012, Universiteit, publiek en politiek. Het aanzien van de Nederlandse universiteiten. Dorsman, L. J. & Knegtmans, P. J. (eds.). Hilversum: Verloren, p. 67-82 16 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Open Access
File
2011

'Amerikaanse geleerden van formaat die deze dingen heel anders zien.' Nederlandse gereformeerden en het creationisme

Flipse, A. C., 2011, Waar komen we vandaan? Anderhalve eeuw evolutiedebat in protestants-christelijk Nederland. Flipse, A. C. & Harinck, G. (eds.). Amsterdam: HDC, p. 31-39 9 p. (Ter Lezing; no. 8).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Open Access
File

Inleiding

Flipse, A. C. & Harinck, G., 2011, Waar komen we vandaan? Anderhalve eeuw evolutiedebat in protestants-christelijk Nederland. Flipse, A. C. & Harinck, G. (eds.). Amsterdam: HDC, p. 7 1 p. (Ter Lezing; no. 8).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Johannes Bosscha jr en het behoud van arbeidsvermogen

van Lunteren, F. H., 2011, Verborgen Krachten: Nederlanders op zoek naar energie. Cocquyt, T. & Maas, A. (eds.). Hilversum: Verloren

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

‘Er bestaat een statistische bevolkings-wetenschap’ - Anthony Beaujon over statistiek en neomalthusianisme

Stamhuis, I. H., 2011, Levenslopen in transformatie. Liber amicorum bij het afscheid van Prof. Dr. Paul M.M. Klep. Engelen, T., Boonstra, O. & Janssens, A. (eds.). Nijmegen: Valkhof Pers, p. 336-357

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

2010

'De schepping zou er even wonderbaar om zijn.' Geschiedenis van het evolutiedebat in gereformeerde en rooms-katholieke kring

Flipse, A. C., 2010, Botsen over het begin. Bavinck lezingen 2009. van Bekkum, K. & Harinck, G. (eds.). Barneveld: Nederlands Dagblad, p. 9-22 14 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

How can transdisciplinary research contribute to knowledge democracy?

Bunders - Aelen, J. G. F., Broerse, J. E. W., Keil, F., Pohl, C., Scholz, R. W. & Zweekhorst, M. B. M., 2010, Knowledge Democracy – Consequences for Science, Politics and Media. In't Veld, R. (ed.). Heidelberg: Springer, p. 125-152

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Open Access

Ostwald’s Utopias: Energeticism and the Wilhelminian Empire (1888-1918)

Wegener, F. D. A., 2010, Utopianism and the Sciences, 1880-1930. Kemperink, M. & Vermeer, L. (eds.). Leuven, p. 59-78

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Reflections on persistent problems and strategies for health system innovation

Broerse, J. E. W., Essink, D. R. & Bunders - Aelen, J. G. F., 2010, Transitions in Health Systems: Dealing with persistent problems. J.E.W. Broerse, D. & J.F.G. Bunders, P. D. (eds.). Amsterdam: VU University Press, p. 209-229

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

The Urgency for Change

Bunders - Aelen, J. G. F. & Broerse, J. E. W., 2010, Transitions in Health Systems: Dealing with persistent problems. J.E.W. Broerse, D. & J.F.G. Bunders, P. D. (eds.). Amsterdam: VU University Press, p. 1-18

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

2009

Groningen – Leiden – de Wereld. De succesvolle internationalisering van de Nederlandse astronomie

Baneke, D. M., 2009, Over de grens. Internationale contacten aan Nederlandse universiteiten sedert 1876. Dorsman, L. J. & Knegtmans, P. J. (eds.). Hilversum: Uitgeverij Verloren, p. 53-68

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

2008

Actuarial science, mathematics and statistics. The Association of Mathematical Advisors for Life Insurance Companies 1889-1920

Beckers, D. J., 2008, The statistical mind in modern society: the Netherlands 1850-1940 volume II. S.G.S.J. van Maarseveen, P.M.M. Klep & I.H. Stamhuis (eds.). Amsterdam: Aksant, p. 407-420

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Afterthoughts 4. Statistical thought and practice. A unique approach in the history and development of the sciences?

Stamhuis, I. H., 2008, The statistical mind in modern society. The Netherlands 1850-1940. Volume II: statistics and scientific work. Stamhuis, I. H., Klep, P. M. M. & Maarseveen, J. G. S. J. V. (eds.). Amsterdam: Aksant, p. 357-368

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Energie: voor niets gaat alleen de zon op

Flipse, A. C., 2008, De Bètacanon. Wat iedereen moet weten van de natuurwetenschappen. Dijkgraaf, R. H. (ed.). Amsterdam: Meulenhof, p. 36-39 4 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Entropie. Warmte gaat niet terug

Wegener, F. D. A., 2008, De bètacanon. Wat iedereen moet weten van de natuurwetenschappen. Dijkgraaf, R. H. (ed.). Amsterdam, p. 144-147

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Introduction to Vol. I and II. The statistical mind in modern society. The Netherlands 1850-1940.

Maarseveen, J. G. S. J. V., Stamhuis, I. H. & Klep, P. M. M., 2008, . Volume I: official Statistics, social progress and modern enterprise.. van Maarseveen, J. G. S. J., Stamhuis, I. H. & Klep, P. M. M. (eds.). Amsterdam: Amsterdam Aksant, p. 11-41

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Over nut en noodzaak van onderwijs in de wetenschapsgeschiedenis voor bètastudenten

van Lunteren, F. H., 2008, Over wetenschapshistorisch onderwijs. Sterken, C. (ed.). Brussel

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

The long road to an enduring national organisation of statistics

Stamhuis, I. H., 2008, The statistical mind in modern society. The Netherlands 1850-1940. Volume I: official Statistics, social progress and modern enterprise. Maarseveen, J. G. S. J. V., Klep, P. M. M. & Stamhuis, I. H. (eds.). Amsterdam: Aksant, p. 47-74

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

The Rise of Survey Sampling

Bethlehem, J., Stamhuis, I. H. & Maarseveen, J. G. S. J. V., 2008, The statistical mind in modern society. The Netherlands 1850-1940. Volume II: statistics and scientific work. Stamhuis, I. H., Klep, P. M. M. & Maarseveen, J. G. S. J. V. (eds.). Amsterdam: Aksant, p. 261-284

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

The statistical mind moulding heredity: Hugo de Vries and Mendelian genetics

Stamhuis, I. H., 2008, The statistical mind in modern society. The Netherlands 1850-1940. Volume II: statistics and scientific work. Stamhuis, I. H., Klep, P. M. M. & Maarseveen, J. G. S. J. V. (eds.). Amsterdam: Aksant, p. 67-90

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Why did the Dutch statistical society abandon statistics?

Stamhuis, I. H., 2008, The statistical mind in modern society. The Netherlands 1850-1940. Volume II: statistics and scientific work. Stamhuis, I. H., Klep, P. M. M. & Maarseveen, J. G. S. J. V. (eds.). Amsterdam: Aksant, p. 133-158

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

‘Wij namen alles vreselijk serieus’. De eerste meisjesstudenten in de exacte vakken aan de gereformeerde Vrije Universiteit (1930-1960)

Stamhuis, I. H. & Hertz, B., 2008, Over studenten en hun rol in de Nederlandse samenleving sedert 1876. Dorsman, L. J. & Knegtmans, P. J. (eds.). Hilversum: Verloren, p. 53-72

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

2007

Hendricus Gerardus van de Sande Bakhuyzen

van Lunteren, F. H., 2007, The Biographical Encyclopedia of Astronomers. New York: Springer

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Lof scheppende geesten: een elftal natuuronderzoekers over wetenschap en religie

de Pater, C., 2007, Omhoog kijken in platland: Over geloven in de wetenschap. Dekker, C., van Woudenberg, R. & van den Brink, G. (eds.). Ten Have, p. 76-104 29 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

2006

Van wiskunstige wetenschappen tot zuivere wiskunde -de negentiende eeuw

Beckers, D. J., 2006, Een cultuurgeschiedenis van de wiskunde. Machiel Keestra (ed.). Amsterdam: Nieuwezijds, p. 151-179

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Wissenschaft internationalisieren: Hendrik Antoon Lorentz, Paul Ehrenfest und ihre Arbeit für die internationale Wissenschafts-Community

van Lunteren, F. H., 2006, Einstein und Europa – Dimensionen moderner Forschung. Kaiser, G. & Claussen, A. (eds.). Dusseldorf, p. 25-35

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

‘Beati possidentes’: The Royal Dutch Academy and the Standard Metre

van Lunteren, F. H., 2006, Who needs Scientific Instruments. Grob, B. & Hooijmaijers, H. (eds.). Leiden, p. 17-27

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic