Research Output 1998 2020

Filter
PhD Thesis - Research VU, graduation VU
2019

Bruggen bouwen over de kenniskloof: De inzet van medisch deskundigen in arbeidsongeschiktheidsgeschillen door de bestuursrechter

Faas, W. A., 2019, 358 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Deux Poids, Deux Mesures: A critical frame analysis of the Dutch debate on family-related asylum claims

Arbaoui, Y., 2019, 247 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Rightful Relations with Distant Strangers: A Kantian Critique of the Law of the European Union in the Wider World

Ganesh, A. R., 2019, 276 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Tax Treaty Residence of Entities

Gooijer, J., 2019, 360 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

The Distributed Conduct of War: Reframing Debates on Autonomous Weapons, Human Control and Legal Compliance in Targeting

Ekelhof, M. A. C., 2019, 295 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File
Open Access
File
2018

Courts, Crisis, and Contestation: Democratic Judicial Decision-Making in Times of Crisis

Henderson, L. M., 2018, 196 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Deaths along southern EU borders

Last, T. K., 2018, 120 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Latent defect or excessive price? Exploring early modern legal approach to remedying defects in goods exchanged for money

de Bruijn, C. J., 2018, 568 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Meervoudige aansprakelijkstelling: Een analyse van rechtsfiguren die aansprakelijkstelling voor meer dan één strafbaar feit normeren

de Graaf, F. C. W., 2018, Den Haag: Boomjuridisch. 400 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Realisering van grondrechten: De rechtsplicht van de overheid tot de verwerkelijking van grondrechten bij botsende rationaliteiten en belangen in een rechtspolitieke context

van Sasse van IJsselt, P. B. C. D. F., 2018, 244 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Rechterlijke toetsing in het asielrecht: Een juridisch onderzoek naar de intensiteit van de rechterlijke toets in de Nederlandse asielprocedure van 2001-2015

Geertsema, K. E., 2018, Den Haag: Boom juridisch. 390 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

The Concealment Controversy: Sexual Orientation, 'Discretion' Reasoning and the Scope of Refugee Protection

Wessels, J. M., 2018, 308 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Wendbaar wetgeven

Lokin, M. H. A. F., 2018, 390 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Wendbaar wetgeven: De wetgever als systeembeheerder

Lokin, M., 31 Oct 2018, Den Haag. 391 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
Huns
2017

Adjudicating the Public Interest in Immigration Law: A Systematic Content Analysis of Strasbourg and Luxembourg Case Law on Legal Restrictions to Immigration and Free Movement

Hilbrink, E., 27 Oct 2017, Amsterdam. 359 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

A Solemn Tale of Horror: The Opening Statement of the Prosecution in International Criminal Trials

Stolk, S., 2017, 161 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Challenging Right-Wing Extremism in England and Wales and Greece: Tools Available in International, European and National Law

Alkiviadou, N., 2017, 541 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

De bestuurder in het onderwijs: De juridische positie van de bestuurder in vijf onderwijssectoren

Nolen, M. F., 2017, 693 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Eindelijk restitutie: De totstandkoming van Nederlandse akkoorden over joodse oorlogstegoeden (1997-2000)

Ruppert, C. J., 2017, 392 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Grasping Legal Time: A Legal and Philosophical Analysis of the Role of Time in European Migration Law.

Stronks, M., 3 Mar 2017, 292 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

migration
migrant
time
Law
residence permit
Open Access
File

International law as we know it: Cyberwar discourse and the construction of knowledge in international legal scholarship

Boer, L. J. M., 2017, 242 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Orde in het semipublieke domein: Particuliere en publiek-private orderegulering in juridisch perspectief

van Rooij, A. E., 2017, Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 666 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File
Public-private
Huns
Public Domain
2016

Kille mist: Het Nederlandse notariaat en de erfenis van de oorlog

Schutz, R., 2016, Amsterdam: Boom uitgevers. 592 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Omzetbelastingaspecten van ondernemingsfinanciering

Blokland, W. J., 2016, 394 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Opinionated Family Migration Policies? Public opinion and resistance to EU harmonization of family reunification policies in Europe

Sondergaard, J., 2016, Uitgeverij BoxPress. 152 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Shortcomings in the EU Merger Directive

Boulogne, G. F., 2016, Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International. 432 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File
2015

Between Rights and Market: Governmentality in EU External Trade and Environment Policy

Lawrence, J. C., 2015, 286 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File
governmentality
EU
market

Bijzonder ontslagprocesrecht

Bij de Vaate, D. M. A., 2015, 481 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File
Open Access
File

Facts Matter: A Study into the Casuistry of Substantive International Criminal Law

Cupido, M., 2015, The Hague: Eleven International Publishers. 206 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Globalization and the Internal Market: Process-based Measures Within the EU Legal Order

Ankersmit, L. J., 2015, 414 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

legal order
EU
globalization
market

Other Income under Tax Treaties: An Analysis of Article 21 of the OECD Model Convention

Bosman, R. A., 2015, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International. 511 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Parallelle procedures en misbruik van procesrecht onder de EEX-Verordening II

Vlek, J. F., 2015, Deventer: Kluwer. 250 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Stille getuigen: Het recht belastende getuigen in strafzaken te ondervragen (artikel 6 lid 3 sub d EVRM)

de Wilde, B., 2015, Deventer: Wolters Kluwer. 732 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

the Contours of International Prosecutions: As Defined by Facts, Charges, and Jurisdiction

Fry, E. G., 2015, 186 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

The Law and Politics of the Crime of Aggression

de Hoon, A. M., 2015, 271 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File
aggression
offense
Law
politics
2014

Het Zelfrealisatierecht: Ruimtelijk instrumentarium in verhouding tot het eigendomsrecht

Groen, L. C., 2014, Den Haag: Stichting Instituut voor Bouwrecht. 487 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Re-integratie bij letselschade

Opdam, M., 2014, 's-Hertogenbosch: BOXPress. 306 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Semipublieke instellingen: De juridische positie van instellingen op het snijvlak van overheid en samenleving

Jak, N., 2014, Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 451 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File