Research Output 1998 2020

Filter
Chapter
2020

Boëtius Epo

de Jong, H., 2020, Great Christian Jurists in the Low Countries.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

2019

Ambtsneerlegging door bestuurders bij voorzienbare stuurloosheid

de Roo, K., Dec 2019, JB (Huizink-bundel). p. 461-475 (ZIFO-reeks; no. 27).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Bank en Kredietwezen

Joosen, E. P. M., 2019, (Accepted/In press) Compendium Financieel Recht. Rank, P., Haentjens, M. & Raas, R. (eds.). Sdu juridisch

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Commentaar op artikel 117-124 Boek 10 BW en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen

Vlas, P., 2019, Groene Serie, Rechtspersonen. Wolters Kluwer, p. 1-45 45 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

De toekomst van art. 17 lid 3 onderdeel b Wet VPB 1969 als antimisbruikbepaling

Potgens, F. P. G. & Bosman, R. A., Jul 2019, De toekomst van de vennootschapsbelasting : Lessen uit 50 jaar Wet VPB 1969. van de Streek, J. & Stevens, T. (eds.). Deventer: Wolters Kluwer, p. 187-202 16 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

De zelfrijdende auto en het recht: Enkele beschouwingen over verkeersrechtelijke en aansprakelijkheidsrechtelijke implicaties

van Wees, K. A. P. C., May 2019, Recht en Technologie : Vraagstukken van de digitale revolutie. van den Berg, L. (ed.). Den Haag : Boom Juridische uitgevers, p. 153-166 14 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Early Modern Scholasticism on acquisitive and extinctive prescription

Hallebeek, J., 2019, Limitation and prescription: A comparative legal history . Dondorp, H. (ed.). Duncker & Humblot, p. 229-262 33 p. (Comparative studies in continental and Anglo-American legal history; vol. 33).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Erkenning en tenuitvoerlegging onder de Europese Verordening huwelijksvermogensstelsels en de Europese Verordening partnerschapsvermogens

Zilinsky, M., 2019, Nieuw IPR-relatievermogensrecht. Vlas, P. (ed.). SDU Uitgevers, p. 87-100 (WPNR Boekenreeks; no. 9).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Familierechtelijk onderzoek ‘goes empirical’: van pionieren naar een gangbare onderzoeksmethode

Akkermans, A., Bijleveld, C. C. J. H., Antokolskaia, M. V. & Schrama, W. M., 2019, Nederlandse encyclopedie voor Empirical Legal Studies.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Grensoverschrijdende fusie, splitsing en omzetting

van Veen, W. J. M., 2019, Handboek Notarieel Ondernemingsrecht II: vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij. Snijders-Kuipers, B. & Rensen, G. J. C. (eds.). Deventer: Wolters Kluwer, Vol. 132-2. p. 327-362 36 p. (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Mergers
Art
Documentation

Grensoverschrijdende ondergrondse kabels en leidingen

Vlas, P., Sep 2019, Verwant met verband: Ruimte, Recht en Wetenschap: Vriendenbundel voor prof. mr. J. Struiksma. Huisman, P. J. P., Neerhof, A. R. R. & van Ommeren, F. J. F. (eds.). Den Haag: Instituut voor Bouwrecht, p. 563-570 8 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Proportionality in the Single Rule Book

Joosen, E. P. M. & Lehmann, M., 2019, The Palgrave Handbook of European Banking Law. Chiti, M. & Santoro, V. (eds.). Palgrave / MacMillan, p. 65-90 26 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

proportionality
banking
supervision
firm
regulation

Prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen

Joosen, E. P. M., 2019, (Accepted/In press) Handboek Beleggingsondernemingen. Busch, D. & Lieverse, K. (eds.). Tweede Druk ed. Wolters Kluwer, p. 223-364 141 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Tax Controversy 2020 - The Netherlands

Potgens, F. P. G., Mensing, I. & van Straalen, S., 10 Aug 2019, Tax Controversy 2020: Lexology Getting The Deal Through. Jeens, R. (ed.). 2019 ed. London: Law Research Business Limited , p. 78-84 7 p. (Getting The Deal Through).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Two Interpretations of D. 17,1,27,1 in Early Byzantine Law: Obligation to Reddere and Unjust Enrichment

de Jong, H., 2019, De rebus divinis et humanis: Essays in honour of Jan Hallebeek. Dondorp, H., Schermaier, M. & Sirks, B. (eds.). Vandenhoeck & Ruprecht, p. 77-90 14 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Uitbesteding van werkzaamheden

Joosen, E. P. M., 2019, (Accepted/In press) Handboek Beleggingsondernemingen. Busch, D. & Lieverse, K. (eds.). 2de ed. Deventer: Wolters Kluwer, p. 631-664 33 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Vennootschapsrecht

van Veen, W. J. M., 2019, Notamail Verklaard: Selectie Notamails 2018. Stubbé, J. P. M. & Schoenmaker, F. A. M. (eds.). Den Haag: SDU Uitgeverij, p. 62-79 18 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Verbondenheid van Kerk en Staat in het vroeg-moderne regalisme

Hallebeek, J., 7 Feb 2019, Perspectieven op de godsdienstvrijheid en de verhouding tussen staat en religie. van den Broeke, C., Overbeeke, A. J., van der Ploeg, T. J. & van der Schyff, G. (eds.). Zutphen: Uitgeverij Paris, p. 19-32 14 p. (NTKR : Tijdschrift voor Recht en Religie; vol. 2018, no. 2).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

2018

Algemene begrippen van internationaal belastingrecht

Potgens, F. P. G. & van Raad, P. M. C., 2 May 2018, Cursus Belastingrecht, studenteneditie 2018-2019: Internationaal Belastingrecht. 2018 ed. Deventer: Wolters Kluwer, p. 27-56 30 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Algemene definities (art. 3 OESO-Modelverdrag)

Potgens, F. P. G., 2 May 2018, Cursus Belastingrecht, studenteneditie 2018-2019: Internationaal Belastingrecht. van Raad, C. (ed.). 2018 ed. Deventer: Wolters Kluwer, p. 219-228 10 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Anti-misbruikregel voor vaste inrichtingen gelegen in derde staten (art. 29, lid 8, OESO-Modelverdrag)

Potgens, F. P. G., 2 May 2018, Cursus Belastingrecht, studenteneditie 2018-2019: Internationaal Belastingrecht. van Raad, C. (ed.). 2018 ed. Deventer: Wolters Kluwer, p. 458 1 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Artiesten en sportbeoefenaars (art. 17 OESO-Modelverdag)

Potgens, F. P. G., 2 May 2018, Cursus Belastingrecht, studenteneditie 2018-2019: Internationaal Belastingrecht. van Raad, C. (ed.). 2018 ed. Deventer: Wolters Kluwer, p. 406-411 6 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) en aanverwante ontwikkelingen

Potgens, F. P. G., 2 May 2018, Cursus Belastingrecht, studenteneditie 2018-2019: Internationaal Belastingrecht. van Raad, K. (ed.). 2018 ed. Deventer, p. 19-25 7 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Belastingen (art. 2 OESO-Modelverdrag)

Potgens, F. P. G., 2 May 2018, Cursus Belastingrecht, studenteneditie 2018-2019: Internationaal Belastingrecht. van Raad, C. (ed.). 2018 ed. Deventer: Wolters Kluwer, p. 212-214 3 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Belastingheffing van buitenlandse belastingplichtingen: art. 7.1-7.8

Potgens, F. P. G., 20 May 2018, Inkomstenbelasting. van Raad, C. (ed.). 2018 ed. Deventer: Wolters Kluwer, p. 459-584 125 p. (Cursus Belastingrecht; vol. 3)(Studenteneditie 2018-2019).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Bestuurders- en commissarissenbeloningen (art. 16 OESO-Modelverdrag)

Potgens, F. P. G., 2018, Internationaal Belastingrecht. van Raad, C. (ed.). Deventer: Wolters Kluwer, p. 402-406 5 p. (Cursus Belastingrecht).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Bronnen van het Nederlandse internationale belastingrecht

Potgens, F. P. G., 2 May 2018, Cursus Belastingrecht, studenteneditie 2018-2019: Internationaal Belastingrecht. van Raad, K. (ed.). 2018 ed. Deventer: Wolters Kluwer, p. 3-5 3 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Carve out

Kappelle, H. M., 2018, Pensioenactualiteiten 2018. Breuker, H. & Schols, E. (eds.). Haarlem: Thomas & Brinkman, p. 89-95 6 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Commentaar bij artikelen 1 t/m 14, 67 t/m 68, 985 t/m 994, 1019dd

Zilinsky, M., 2018, Tekst & Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering. van Mierlo, A. J. M. & van Nispen, C. J. J. C. (eds.). 2018 ed. Wolters Kluwer, (Tekst & Commentaar).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Commentaar bij Besluit voorkoming dubbele belasting 2001

Potgens, F. P. G. (ed.), 2018, Fiscale Encyclopedie De Vakstudie: Nederlands Internationaal Belastingrecht. Deventer: Wolters Kluwer, artikelen 5, 6, 7, 14, 14a, 16, 17, 18, 20, 21, 27, 29, 53, 55

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Commentaar op art. 1008-1012 Rv, rechtspleging inzake teruggave cultuurgoederen

Vlas, P., Jul 2018, Groene Serie, Burgerlijke Rechtsvordering: Supplement 379. Deventer: Wolters Kluwer

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Compensation Schemes for Damage Caused by Healthcare and Alternatives to Court Proceedings in the Netherlands: The Netherlands National Report to the 20th General Congress of the International Academy of Comparative Law, Fukuoka, Japan, 22-28 July 2018

Laarman, B. S. & Akkermans, A. J., 2018, (Accepted/In press) Netherlands Reports to the Twentieth International Congress of Comparative Law. Intersentia, 18 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

File
Compensation and Redress
Netherlands
Japan
Delivery of Health Care
Legal Liability

De objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinsten: art. 15e t/m 15j

Potgens, F. P. G., 20 Mar 2018, Cursus belastingrecht, studenteneditie 2018-2019: Vennootschapsbelasting. Strik, S. (ed.). 2018 ed. Deventer: Wolters Kluwer, p. 585-603 18 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Dividenden, interesten en royalty's: Inleiding

Potgens, F. P. G., 2 May 2018, Cursus Belastingrecht, studenteneditie 2018-2019: Internationaal Belastingrecht. van Raad, C. (ed.). 2018 ed. Deventer: Wolters Kluwer, p. 350-350 1 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Dividenden (art. 10 OESO-Modelverdrag)

Potgens, F. P. G., 2018, Cursus Belastingrecht, studenteneditie 2018-2019: Internationaal Belastingrecht. van Raad, C. (ed.). 2018 ed. Deventer: Wolters Kluwer, p. 350-364 15 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Eerste Afdeling Algemene bepalingen: Commentaar op art. 621 t/m 642 Rv

Vlas, P., 2018, Groene Serie Burgerlijke Rechtsvordering: Derde boek Van regtspleging van onderscheiden aard. Deventer: Wolters Kluwer, Vol. Supplement 379. (Groene Serie).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Gerechtigheid tot verdragsvoordelen (art. 29 OESO-Modelverdrag): Art. 29 OESO-Modelverdrag

Potgens, F. P. G., 2 May 2018, Cursus Belastingrecht, studenteneditie 2018-2019: Internationaal Belastingrecht. van Raad, C. (ed.). 2018 ed. Deventer: Wolters Kluwer, p. 450-453 4 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Het voorkomen van dubbele belasting van zijn inwoners

Potgens, F. P. G., 2 May 2018, Cursus Belastingrecht, studenteneditie 2018-2019: Internationaal Belastingrecht. van Raad, K. (ed.). 2018 ed. Deventer, p. 6-7 2 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Hoogleraren en andere docenten

Potgens, F. P. G., 2 May 2018, Cursus Belastingrecht, studenteneditie 2018-2019: Internationaal Belastingrecht. van Raad, C. (ed.). 2018 ed. Deventer: Wolters Kluwer, p. 426 1 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

II. IPR thematisch commentaar

Zilinsky, M., 2018, Groene Serie Bijzondere overeenkomsten. Bartels, S. & Breedveld-De Voogd, C. (eds.). Wolters Kluwer, (Groene Serie).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Inkomsten uit onroerend goed (art. 6 OESO-Modelverdrag)

Potgens, F. P. G., 2 May 2018, Cursus Belastingrecht, studenteneditie 2018-2019: Internationaal Belastingrecht. van Raad, C. (ed.). 2018 ed. Deventer: Wolters Kluwer, p. 282-286 5 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Inleiding

Potgens, F. P. G., 2 May 2018, Cursus Belastingrecht, studenteneditie 2018-2019: Internationaal Belastingrecht. van Raad, K. (ed.). 2018 ed. Deventer: Wolters Kluwer, p. 1-2 2 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Interest (art. 11 OESO-Modelverdrag)

Potgens, F. P. G., 2 May 2018, Cursus Belastingrecht, studenteneditie 2018-2019: Internationaal Belastingrecht. van Raad, C. (ed.). 2018 ed. Deventer: Wolters Kluwer, p. 365-371 7 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Internationale toedeling van winsten en inkomsten

Potgens, F. P. G., 2 May 2018, Cursus Belastingrecht, studenteneditie 2018-2019: Internationaal Belastingrecht. van Raad, K. (ed.). 2018 ed. Deventer: Wolters Kluwer, p. 12-18 7 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Limitation-on-benefits-bepaling (art. 29, lid 1-7, OESO-Modelverdrag)

Potgens, F. P. G., 2 May 2018, Cursus Belastingrecht, studenteneditie 2018-2019: Internationaal Belastingrecht. van Raad, C. (ed.). 2018 ed. Deventer: Wolters Kluwer, p. 457-458 2 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Methoden ter voorkoming van dubbele belasting

Potgens, F. P. G., 2 May 2018, Cursus Belastingrecht, studenteneditie 2018-2019: Internationaal Belastingrecht. van Raad, K. (ed.). 2018 ed. Deventer: Wolters Kluwer, p. 7-12 5 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Multilateraal Instrument

Potgens, F. P. G., 2 May 2018, Cursus Belastingrecht, studenteneditie 2018-2019: Internationaal Belastingrecht. van Raad, C. (ed.). 2018 ed. Deventer: Wolters Kluwer, p. 202-205 4 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Niet-zelfstandige arbeid (art. 15 OESO-Modelverdrag)

Potgens, F. P. G., 2 May 2018, Cursus Belastingrecht, studenteneditie 2018-2019: Internationaal Belastingrecht. van Raad, C. (ed.). 2018 ed. Deventer: Wolters Kluwer, p. 386-401 16 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Objectieve band

Potgens, F. P. G., 2 May 2018, Cursus Belastingrecht, studenteneditie 2018-2019: Internationaal Belastingrecht. van Raad, K. (ed.). 2018 ed. Wolters Kluwer, p. 3-3 1 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Overheidsfuncties (art. 19 OESO-Modelverdrag)

Potgens, F. P. G., 2 May 2018, Cursus Belastingrecht, studenteneditie 2018-2019: Internationaal Belastingrecht. van Raad, C. (ed.). 2018 ed. Wolters Kluwer, p. 422-425 4 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional