LEARN! - Education, identity and diversity

Research Output 1995 2019

Filter
Report
2018

Digitale adaptieve leermiddelen in het onderwijs: Een destillaat van 11 vragen en antwoorden van de Kennisrotonde

van der Wilt, F. M., van der Veen, C., Bruijn, A. & Stam, R., Jul 2018, Den Haag: NRO. 26 p. (Dossiers; vol. 405-10-105)

Research output: Book / ReportReportProfessional

File
website
resources
learning
education

Jeugdteam voor de wijk en met de wijk: De werkwijze van het Jeugdteam Pelders-Hoornseveld-Poelenburg

Ponzoni, E., Beuk, M. & Schweitz, M., Apr 2018, Zaanstad: GGD Zaanstreek-Waterland. 76 p.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Open Access
File

Pedagogiek Dar al-Hudaa: Een analyse van de pedagogiek van islamitisch onderwijs van de stichting alFitrah

Pels, T. V. M., Hamdi, A., Klooster, E., Day, M. & Lahri, F., 2016, Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Preventie van intergenerationeel geweld Nederland en EU: verkenning van wat werkt

Steketee, M., Romkens, R., Pels, T. V. M., Lunnemann, K., Smits van Waesberghe, E., Mak, J., Mejdoubi, J. & Harthoorn, H., 2016, Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Young children (0-8) and digital technology (Dutch national report)

van Kruistum, C. J. & van Steensel, R., 2016, Vrije Universiteit Amsterdam & Erasmus Universiteit Rotterdam.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Open Access
File
2015
2014

Beter leren door onderzoek. Hoe begeleid je onderzoekend leren van leerlingen?

Tanis, M., Dobber, M., Zwart, R. C. & van Oers, B., 2014, Amsterdam: VU. 32 p.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Cahier 2: De Betekenis van Bildung

ter Avest, I., 2014, Den Haag: Hogeschool Inholland.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Development of vision and curriculum of teacher training RE

Bakker, C. & ter Avest, I., 2014, Utrecht: Utrechtse Adviesgroep Agilo.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Gastvrij Ontvangen

ter Avest, I., 2014, Rotterdam: Hogeschool Inholland. 15 p.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Haagse Intergratiemonitor 2014.

de Gruijter, M., Gilsing, R. & Pels, T. V. M., 2014, Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Ingekleurde Houtskoolschets

ter Avest, I., 2014, Amstelveen: Hogeschool Inholland. 11 p.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Jongerenwerk als schakel in positief jeugdbeleid

Pels, T. V. M. & de Gruijter, M., 2014, Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Lev op school, bouwen aan een levensbeschouwelijke cultuur van de school

ter Avest, I., 2014, Rotterdam: Hogeschool Inholland/PCBO Rotterdam-Zuid. 25 p.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Waarde(n)vol Inholland: Verslag van een kwetsbaar proces

ter Avest, I., 2014, Den Haag: Hogeschool Inholland.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Waardenorientatie van de nieuwe pabo D.

ter Avest, I., 2014, Rotterdam: Hogeschool Inholland.

Research output: Book / ReportReportProfessional

2013

Begrijpend luisteren en lezen op Villa Kakelbont: Planning, instructie en evaluatie.

van der Veen, C., 2013, Amsterdam: VU University.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Cliënt-, professional- en alliantiefactoren: hun relatie met het effect van zorg voor jeugd. Verkenning van kennis en kennishiaten voor het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector. : ZonMw.

Barnhoorn, J., Broeren, S., Distelbrink, M., de Greef, M., van Grieken, A., Jansen, W., Pels, T. V. M., Pijnenburg, H. & Raat, H., 2013, Den Haag: ZonMW.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Coach je Kind. Theoretische onderbouwing, methodiekhandleiding deel II.

Distelbrink, M., Pels, T. V. M., Tan, S. & Aarts, W., 2013, Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Daar zit muziek in... Eindrapportage

Visée, A. & van Oers, B., 2013, Amsterdam: Muziekschool Amsterdam. 144 p.

Research output: Book / ReportReportAcademic

File

Eer en partnergeweld onder Hindostanen.

Nanhoe, A., Lunnemann, K. & Pels, T. V. M., 2013, Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Research output: Book / ReportReportAcademic

In gesprek, tot zover en nu verder op de weg van waarde(n)vol Inholland

ter Avest, I., 2013, Den Haag: Hogeschool Inholland.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Op Weg, Elf richtingwijzers op de weg van Waarde(n)vol Inholland

ter Avest, I., 2013, Den Haag: Hogeschool Inholland.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Partnergeweld en opvoeding: Aandachtspunten voor gemeentelijk beleid (Wmo Essay 14).

Distelbrink, M., Pels, T. V. M. & Nanhoe, A., 2013, Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Peutercollege: verrijkte voorschool in Rotterdam. Literatuurstudie naar (voorwaarden voor) effectiviteit van voorschools aanbod.

Ketner, S., Pels, T. V. M., Gilsing, R. & Steketee, M., 2013, Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Van generatie op generatie: Een literatuurstudie naar het doorbreken van geweld en de rol van opvoeding

Lunnemann, K. & Pels, T. V. M., 2013, Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. (Wmo Kenniscahier; no. 20)

Research output: Book / ReportReportAcademic

Variatie in Diversiteit

ter Avest, I. & Bakker, C., 2013, Rotterdam: Utrechtse Adviesgroep Agilo/PCBO Rotterdam-Zuid.

Research output: Book / ReportReportProfessional

2012

Betekenisvol evalueren van taalonderwijs op Villa Kakelbont

van der Veen, C., 2012, Amsterdam: Vrije Universiteit.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Daar zit muziek in!

Visee, A. & van Oers, B., 2012, Amsterdam: Afdeling Onderwijswetenschappen en Theoretische Pedagogiek, VU Amsterdam.

Research output: Book / ReportReportAcademic

File

Divers gestuurd. Advies tot verankering van maatwerk in zorg voor jeugd.

Gilsing, R., Gruijter, M. D. & Pels, T. V. M., 2012, Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Op zoek naar de sleutel. Evaluatie van zes interventies binnen de Donnergelden in Amsterdam.

Bakker, I., Pels, T. V. M., Roeleveld, W. & Essayah, O., 2012, Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Ouderschap versterken. Literatuurstudie over opvoeding in migrantengezinnen en de relatie met VVE, school, CJG en justitiële voorzieningen.

Distelbrink, M., Pels, T. V. M., Jansma, A. & Gaag, R. V. D., 2012, Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Typen van protestants-christelijk basisonderwijs in een seculiere tijd. Schoolleiders aan het woord over de eigenheid van hun school

Bertram-Troost, G. D., Kom, C., ter Avest, I. & Miedema, S., 2012, Woerden: Besturenraad. 58 p.

Research output: Book / ReportReportProfessional

2010

Woordenschatonderwijs in de kleuterbouw. Praktijkbrochure december 2010

Poland, M. & Desjardijn, J., 2010, Alkmaar: De Activiteit. 3 p.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Onderzoeksrapportage Basisschool Oostelijke Eilandengroep

Poland, M., 2009, onbekend: Onderwijspedagogiek en Opvoedingsfilosofie.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Opvoeding in de migratiecontext. Review van recent onderzoek naar de opvoeding in gezinnen van nieuwe Nederlanders

Pels, T. V. M., Distelbrink, M. & Postma, L., 2009, Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Rapportage Basisschool Oostelijke Eilanden

Poland, M., 2009, Amsterdam: Vrije Universiteit.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Rapport over de vergelijking van vier professionele beroepscodes

Kole, J. J., 2009, Amsterdam: VU. (Project 'Actieplan professionalisering jeugdzorg', Deelproject 3. Tuchtrecht en beroepsethiek)

Research output: Book / ReportReportProfessional

Handelingsstrategieën van leerkrachten in doelgerichte interacties met jonge kinderen in risicosituaties

van Oers, B. & Peters, I., 2008, Amsterdam: VU. 125 p.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Rapportage Basisschool Oostelijke Eilandengroep. Onderzoeksrapportage

Poland, M. & Tanis, M., 2008, Amsterdam: VU. 19 p.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Religion and Education. Synthesis of findings of four case studies on the role of Christian organizations in basic education

Verbeel, G. & Westerman, W. E., 2008, Ede: Synergo.

Research output: Book / ReportReportPopular

Report: Teachers’ Code of Ethics

Westerman, W. E., 2008, Den Haag: PUM.

Research output: Book / ReportReportPopular

Samen school maken in de Bijlmer, Jaarverslag 2007-2008

ter Avest, I. & Clement, D., 2008, onbekend: Onderwijspedagogiek en Opvoedingsfilosofie.

Research output: Book / ReportReportProfessional