Research Output 1999 2020

2020

(Not) Measuring Mixedness in the Netherlands

de Hart, B. & Jones, G., 2020, The Palgrave International Handbook of Mixed Racial and Ethnic Classification. Rocha, Z. L. & Aspinall, P. J. (eds.). Palgrave / MacMillan, p. 367-387

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

nationality
Netherlands
migration background
Religion
decolonization

Ex nunc toetsing. Rechtbanken moeten nieuwe en achtergehouden asielmotieven in beginsel betrekken bij beroep tegen afwijzing asielaanvraag.

Reneman, M., 2020, No. ECLI:NL:RVS:2019:2073, Jul 03, 2019. (AB Bestuursrechtspraak; vol. 2020, no. 6)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Humanity as Mask: Citizenship and Human Rights in the ‘Refugee Crisis’

Stronks, M., 29 Jan 2020, In : Leiden Journal of International law.

Research output: Contribution to JournalReview articleAcademicpeer-review

Legally invisible. Regulation of state-funded shelters for unlawfully staying families in the Netherlands

Slingenberg, L., Feb 2020, (Unpublished).

Research output: Contribution to ConferencePaperAcademic

Migratierecht zònder illegalen is irreëel en dus onhaalbaar

Stronks, M., 20 Jan 2020, In : NRC.

Research output: Contribution to JournalArticlePopular

The Virtues of Legal Time

Stronks, M., 7 Feb 2020.

Research output: Contribution to ConferencePaperAcademic

2019

[Book review of:] Accessing Asylum in Europe Extraterritorial Border Controls and Refugee Rights under EU Law, by Violeta Moreno-Lax

Spijkerboer, T. P., 2019, In : European Law Review. 44, p. 135-136 2 p.

Research output: Contribution to JournalBook/Film/Article reviewAcademic

Absoluut karakter Unierechtelijk verbod van refoulement bevestigd

Boeles, P., 2019, In : Journaal Vreemdelingenrecht. 2019, 3, p. 41-42 2 p.

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Advocaten zijn juist nodig voor een efficiënte asielprocedure

Stronks, M., 26 Nov 2019, In : NRC.

Research output: Contribution to JournalArticlePopular

Afterword: From the Iron Curtain to Lampedusa

Spijkerboer, T. P., 2019, Border Deaths: Causes, Dynamics and Consequences of Migration-related Mortality. Last, T. & Cuttitta, P. (eds.). Amsterdam: Amsterdam University Press, p. 163-169 7 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Alleenstaande minderjarigen verdwijnen uit de opvang

Reneman, M., 11 Jun 2019

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

Open Access

Beperking rechtsbijstand asielzoekers gaat door

Reneman, M., 25 Nov 2019

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

Blog: Hof van Justitie: overlastgevende asielzoekers mogen niet uit de opvang worden gezet, ook niet tijdelijk

Slingenberg, L., 15 Nov 2019

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Open Access

Carrier Sanctions and the Conflicting Legal Obligations of Carriers: Addressing Human Rights Leakage

Baird, T. & Spijkerboer, T. P., 2019, In : Amsterdam Law Forum. 11, 1, p. 4-19 15 p., 1.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

sanction
obligation
human rights
responsibility
remedies

Case note: ABRvS (201801267/1/V3 :Noot bij ABRvS 30 oktober 2018)

de Hart, B., 2019, No. ECLI:NL:RVS:2018:3569, (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2019/39)

Research output: Case NoteCase noteAcademicpeer-review

Case note: ABRvS (201801379/1/V2)

Stronks, M., 21 Mar 2019, No. JV 2019/50, No. ECLI:NL:RVS:2019:128, Jan 16, 2019.

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: ABRvS (201802759/1/V3: Inreisverbod ontneemt geen procesbelang aan procedure over verblijfsrecht)

Boeles, P., 18 May 2019, 2 p.. No. ECLI:NL:RVS:2018:3998, Dec 05, 2019. (Administratiefrechterlijke Beslissingen AB; vol. 2019, no. 20)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: ABRvS (201806267/1/A2: Annotatie over vergoeding rechtsbijstand in asielzaken)

Reneman, M., 2019, No. ECLI:NL:RVS:2019:2342, Jul 10, 2019. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 2019, no. 183)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: ABRvS (201901423/1/V2: Motivering. Afdeling bestuursrechtspraak geeft uitleg over toepassing verkorte motivering hoger beroep in vreemdelingenzaken)

Reneman, M., 2019, No. ECLI:NL:RVS:2019:1061, Apr 03, 2019. (AB Bestuursrechtspraak; vol. 2019, no. 451)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Art

Case note: ABRvS (Eenmaal geeindigd rechtmatig verblijf herleeft niet indien een vreemdeling zich opnieuw meldt bij een AZC, noot)

Slingenberg, L., Jul 2019, Apr 11, 2019. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 24, no. 124)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: ABRvS (Voorlopig uitstel van vertrek geen uitvoering Unierecht, Handvest niet van toepassing; Rva niet van toepassing op niet-asielzoekers, noot)

Slingenberg, C. H., May 2019, Mar 20, 2019. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 2019, no. 104)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: CJEU (C-145/09: Tsakouridis, Landmark Cases on Asylum and Immigration Law) p. 347-356

Brouwer, E., Zwaan, K. M. & Kok, S. G., 2019, 10 p.. No. No 31, No. ECLI:EU:C:2010:708, Nov 23, 2010. (Jurisprudentie Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950-2019 )

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: EHRM (12267/16: Khan t. Frankrijk: Opvang zeer jonge AMV in vluchtelingenkamp Calais; positieve verplichting voorkomen onmenselijke behandeling, noot)

Slingenberg, C. H., May 2019, No. ECLI:CE:ECHR:2019:0228JUD001226716, Feb 28, 2019. (European Human Rights Cases; vol. 20, no. 92)(Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 24, no. 87)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: EHRM (265-07: Noot bij EHRM 31 juli 2008, Omoregie t. Noorwegen

de Hart, B., 2019, No. ECLI:CE:ECHR:2008:0731JUD000026507, Jul 31, 2008. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950-2019, No. 23)

Research output: Case NoteCase noteAcademicpeer-review

Case note: HJEU (C‑582/17 en C-583/17)

Battjes, H., 2019, No. ECLI:EU:C:2019:280, Apr 02, 2019. (JV; vol. 2019, no. 91)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: HvJ EU (C-163/17)

Battjes, H., 2019, No. ECLI:EU:C:2019:218, Mar 19, 2019. (JV; vol. 2019, no. 89)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: HvJEU (C-233/18: Haqbin, Evenredigheid sancties amv in opvangcentra; ontzegging meest elementaire behoeften, al was het maar tijdelijk, niet geoorloofd)

Slingenberg, L., Dec 2019, No. ECLI:EU:C:2019:956, Nov 12, 2019. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 24, no. 197)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HvJ EU (C-297/17, C-318/17, C-319/17 en C-438/17: met noot)

Battjes, H., 2019, No. ECLI:EU:C:2019:219, Mar 19, 2019. (JV; vol. 2019, no. 90)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: HvJEU (C-47/17 en C-48/17: annotatie bij Hof van Justitie EU, 13 november 2018)

Brouwer, E., 2019, 2 p.. No. ECLI:EU:C:2018:900, Nov 13, 2018. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 2019, no. 4)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HvJ EU (C-556/17: Rechter moet internationale bescherming verlenen als bestuursorgaan zich niet aan eerdere uitspraak heeft gehouden, ook als nationaal recht dit verbiedt)

Reneman, M., 2019, No. ECLI:EU:C:2019:626, Jul 29, 2019. (AB bestuursrechtspraak; vol. 2019, no. 481)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HvJ EU (C-652/16: Ex nunc rechterlijke toetsing van nieuwe asielmotieven via bestuurlijke lus)

Reneman, M., 2019, No. ECLI:EU:C:2018:801, Oct 04, 2018. (AB Bestuursrechtspraak; vol. 2019, no. 72)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HvJEU (C-70/18: met noot)

Brouwer, E., 3 Oct 2019, 5 p.. No. ECLI:EU:C:2019:823, Oct 03, 2019. (JV; vol. 2019, no. 196)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HvJ EU (C-94/18: Chenchooliah: proceswaarborgen na verlies EU verblijfsrecht, met noot)

Boeles, P., 2019, 5 p.. No. ECLI:EU:C:2019:693, Sep 10, 2019.

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: HvJ EU (JV 2019/158: Vethanayagam, vertegenwoordiging bij visa, met noot)

Boeles, P., 2019, 3 p.. No. ECLI:EU:C:2019:627, Jul 29, 2019. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 2019, no. 158)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Rb. Den Haag (AWB 18/6967: Rechtbank Den Haag 22 februari 2019)

Hutten, W. & Stronks, M., 11 Mar 2019, No. ECLI:NL:RBDHA:2019:2290, Feb 22, 2019. (JV; vol. 2019, no. 128)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: RBDHA (AWB 18/9862: Twintig jaar als Nederlander geleefd, nooit Nederlander geweest, fraude grootouders)

Boeles, P., 2019, 4 p.. No. ECLI:NL:RBDHA:2019:8546, Aug 20, 2019.

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: RBDHA (AWB 19/702: Behoud duurzaam EU verblijfsrecht door korte bezoekjes?)

Boeles, P., 25 Oct 2019, 2 p.. No. ECLI:NL:RBDHA:2019:11278, Aug 27, 2019. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2019, no. 204)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: RVS (201606477/1/V1: Nareis, belangenafweging Gezinsherenigingsrichtlijn gelijk aan die van art 8 EVRM)

Boeles, P., 3 Apr 2019, 3 p.. No. ECLI:NL:RVS:2019:980, Mar 29, 2019. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 2019, no. 98)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: RVS (201704105/1/V3: Ongewenstverklaring Surinamer in België)

Boeles, P., 2019, 3 p.. No. ECLI:NL:RVS:2019:470, Feb 18, 2019.

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: RvS (201802214/1/V1)

Battjes, H., 2019, No. ECLI:NL:RVS:2019:557, Feb 19, 2019. (JV; vol. 2019, no. 75)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: RVS (201802365/1/V3: Gezinsherenigingsrichtlijn, hoofdverblijf geen voorwaarde voor voortduren verblijfsrecht)

Boeles, P., 2019, 2 p.. No. ECLI:NL:RVS:2019:1923

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: RVS (201803737/1/V1: onevenredigheid mvv-vereiste bij gezinshereniging)

Boeles, P., 3 Apr 2019, 2 p.. No. ECLI:NL:RVS:2019:1001, Mar 29, 2019. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 2019, no. 99)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Chanteren met asiel, Den Haag doet wat het Ankara verwijt

Stronks, M., 16 Oct 2019, In : NRC.

Research output: Contribution to JournalArticlePopular

Open Access

De empirische cyclus van Struiksma in het vreemdelingenrecht

Geertsema, K. & Spijkerboer, T. P., Sep 2019, Verwant met verband: Ruimte, Recht en Wetenschap: Vriendenbundel voor prof. mr. J. Struiksma. Huisman, P. J., A. R. N. & F. J. V. O. (eds.). 's-Gravenhage: Instituut voor Bouwrecht, p. 197-203 7 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

De kosten van lange asielprocedures

Reneman, M., 21 Nov 2019

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

Open Access

Deux Poids, Deux Mesures: A critical frame analysis of the Dutch debate on family-related asylum claims

Arbaoui, Y., 2019, 247 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VUAcademic

Open Access
File

Does the EU violate public procurement law in its external migration policy?

Spijkerboer, T. P. & Steyger, E., 28 Nov 2019

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

Open Access