Research Output 1999 2019

Filter
Case note
2019

ABRvS 16 januari 2019

Stronks, M., 21 Mar 2019, No. JV 2019/50, No. 201801379/1/V2, Jan 16, 2019.

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Annotatie bij ABRvS 10 juli 2019 over vergoeding rechtsbijstand in asielzaken

Reneman, M., 2019, No. ECLI:NL:RVS:2019:2342, No. 201806267/1/A2, Jul 10, 2019. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 2019, no. 183)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: ABRvS (201801267/1/V3 :Noot bij ABRvS 30 oktober 2018)

de Hart, B., 2019, No. ECLI:NL:RVS:2018:3569, (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2019/39)

Research output: Case NoteCase noteAcademicpeer-review

Case note: CJEU (C-145/09: Tsakouridis, Landmark Cases on Asylum and Immigration Law) p. 347-356

Brouwer, E., Zwaan, K. M. & Kok, S. G., 2019, 10 p.. No. No 31, No. ECLI:EU:C:2010:708, Nov 23, 2010. (Jurisprudentie Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950-2019 )

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: EHRM (265-07: Noot bij EHRM 31 juli 2008, Omoregie t. Noorwegen

de Hart, B., 2019, No. ECLI:CE:ECHR:2008:0731JUD000026507, Jul 31, 2008. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950-2019, No. 23)

Research output: Case NoteCase noteAcademicpeer-review

Case note: Rb. Den Haag (AWB 18/6967: Rechtbank Den Haag 22 februari 2019)

Hutten, W. & Stronks, M., 11 Mar 2019, No. ECLI:NL:RBDHA:2019:2290, Feb 22, 2019. (JV; vol. 2019, no. 128)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

IND mag vreemdeling in voornemen tot buitenbehandelingstelling in gelegenheid stellen tot herstel verzuim in opvolgende asielaanvraag.

Reneman, M., 2019, No. ECLI:NL:RVS:2019:574, Feb 21, 2019. (AB bestuursrechtspraak; vol. 2019, no. 339)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Motivering. Afdeling bestuursrechtspraak geeft uitleg over toepassing verkorte motivering hoger beroep in vreemdelingenzaken.

Reneman, M., 2019, No. ECLI:NL:RVS:2019:1061, No. 201901423/1/V2, Apr 03, 2019. (AB Bestuursrechtspraak; vol. 2019, no. 451)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Art

Noot bij ABRvS 11 april 2019: Eenmaal geeindigd rechtmatig verblijf herleeft niet indien een vreemdeling zich opnieuw meldt bij een AZC.

Slingenberg, L., Jul 2019, Apr 11, 2019. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 24, no. 124)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Noot bij ABRvS 19 november 2018, Bepalingen CETA niet inroepbaar.

Slingenberg, C. H., Feb 2019, No. 201801628/1/V1, No. ECLI:NL:RVS:2018:3769, Nov 19, 2018. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 23, no. 21)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Noot bij ABRvS 20 maart 2019: Voorlopig uitstel van vertrek geen uitvoering Unierecht, Handvest niet van toepassing; Rva niet van toepassing op niet-asielzoekers

Slingenberg, C. H., May 2019, (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 2019, no. 104)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Noot bij EHRM 28 februari 2019, Khan t. Frankrijk: Opvang zeer jonge AMV in vluchtelingenkamp Calais; positieve verplichting voorkomen onmenselijke behandeling

Slingenberg, C. H., May 2019, No. 12267/16, Feb 28, 2019. (European Human Rights Cases; vol. 20, no. 92)(Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 24, no. 87)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Onthouden schorsende werking aan hoger beroep in asielzaken niet in strijd met Unierechtelijk doeltreffendheids- en gelijkwaardigheidsbeginsel.

Reneman, M., 2019, No. ECLI:NL:RVS:2019:457, Feb 20, 2019. (AB Bestuursrechtspraak; vol. 2019, no. 329)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Art
2018

ABRvS 29 maart 2018

Stronks, M., 24 May 2018, No. 201701815/1/V2, No. JV 2018/94, Mar 29, 2018.

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Annotatie ABRvS 15 augustus 2018

Battjes, H., 2018, Aug 15, 2018. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 2018, no. 127)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Annotatie ABRvS 20 april 2018

Battjes, H., 2018, No. ECLI:NL:RVS:2018:1320, No. 201705810/1/V2, Apr 20, 2018. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 2018, no. 112)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Annotatie ABRvS 21 maart 2018

Battjes, H., 2018, Mar 21, 2018. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 2018, no. 78)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Annotatie ABRvS 30 mei 2018

Battjes, H., 2018, No. ECLI:NL:RVS:2018:1795, No. 201706354/1/V3, May 30, 2018. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 2018, no. 128)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Annotatie ABRvS 7 juni 2018

Battjes, H., 2018, No. ECLI:NL:RVS:2018:1911, Jun 07, 2018. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 2018, no. 141)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Annotatie HvJ EU 18 oktober 2018

Battjes, H., 2018, No. C-662/17, Oct 18, 2018. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 2018, no. 192)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Annotatie HvJ EU 24 april 2018

Battjes, H., 2018, No. C-353/16, Apr 24, 2018. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 2018, no. 107)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Asiel. Psychologische tests voor beoordeling geloofwaardigheid homoseksualiteit in strijd met recht op privéleven.

Reneman, A. M., 2018, No. CJEU Case C-473/16, Jan 25, 2018. (AB Bestuursrechtspraak; vol. 2018, no. 85)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Hof van Justitie EU 25 juli 2018

Reneman, A. M., 2018, No. C-585/16, Jul 25, 2018. (AB Bestuursrechtspraak ; vol. 2018, no. 368)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Hof van Justitie EU 25 juli 2018

Reneman, A. M. & Schüller, F., 2018, No. C-585/16, Jul 25, 2018. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 2018, no. 179)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Hof van Justitie EU 26 september 2018

Reneman, A. M. & Hillary, L., 2018, No. C-180/17, Sep 26, 2018. (AB Bestuursrechtspraak; vol. 2018, no. 236)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Hof van Justitie EU 25 januari 2018, C-473/16, ECLI:EU:C:2018:3613

Spijkerboer, T. P., 2018, 13 p.. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 22, no. 90)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Open Access
File

Horen in beroep niet vereist als feitelijke omstandigheden geen ruimte laten voor enige twijfel gegrondheid bestreden beslissing.

Reneman, A. M., 2018, No. CJEU Case C-348/16, Jul 26, 2017. (AB Bestuursrechtspraak; vol. 2018, no. 70)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Noot bij ABRvS 2 mei 2018, over aard legaal verblijf voor verblijfsrecht onbepaalde tijd EU burger

Boeles, P., 2018, No. ECLI:NI:RVS:2018:1490, No. 201704963/1/V3, May 02, 2018. (JV (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht); vol. 2018, no. 123)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Noot bij ABRvS 31 januari 2018, intrekking verblijfsvergunning gezinslid wegens fraude

Boeles, P., 2018, No. ECLI:NL:RVS:2018:360, No. 201609959/1/V2, Jan 31, 2018. (AB; vol. 2018, no. 146)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Noot bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 24 augustus 2018: Lili en Howick

Spijkerboer, T. P., 2018, No. ECLI:NL:RVS:2018:2815, Aug 24, 2018. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 2018, no. 163)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Open Access
File

Noot bij EHRM 26 april 2018, Hoti-Kroatië over staatopvolging, staatloosheid en respect voor privé leven

Boeles, P., 2018, No. ECLI:CE:ECHR:2018:0426JUD006331114, No. EHRC 2018/156 , Apr 26, 2018. (JV (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht); vol. 2018, no. 89)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Noot bij HvJEU 13-12-2017: Effectieve rechtsbescherming. Beroep bij rechter tegen afwijzing visumaanvraag vereist

Brouwer, E. R., 2018, No. ECLI:EU:C:2017:960, Dec 13, 2017. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 2018, no. 157)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Noot bij HvJEU 16 januari 2018, C-240/17, over art. 25 SUO

Boeles, P., 2018, No. ECLI:EU:C:2018:8, No. C-240/17, Jan 16, 2018. (JV (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht); vol. 2018, no. 8)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Noot bij HvJEU 2 mei 2018, C-331/16 en C-366/16, over art. 1F Vluchtelingenverdrag en Unierecht

Boeles, P., 13 Sep 2018, No. ECLI:EU:C:2018:296, May 02, 2018. (EHRC; vol. 19, no. 9)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Noot bij HvJEU 7 december 2017 (Lopez Pastuzano), C-636/16, over langdurig ingezetene en openbare orde

Boeles, P., 2018, No. ECLI:EU:C:2017:949, Dec 07, 2017. (JV (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht); vol. 2018, no. 2)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Noot bij HvJEU 8 mei 2018, KA en anderen over Chavez-doctrine en Terugkeerrichtlijn

Boeles, P., 2018, No. ECLI:EU:C:2018:308, No. C-82/16 , May 08, 2018. (JV (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht); vol. 2018, no. 108)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Noot bij Rb Vk Den Haag zp Utrecht 29 januari 2018

Brouwer, E. R., 2018, No. AWB 17/13451, Jan 29, 2018. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 2018, no. 65)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Noot bij Vk Den Bosch 22 november 2017 over intrekking asielvergunning wegens openbare orde

Boeles, P., 2018, No. ECLI:NL:RBDHA:2017:14848, Nov 22, 2017. (JV (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht); vol. 2018, no. 37)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Rb Den Haag zp Middelburg 8 februari 2018

Stronks, M., 17 Apr 2018, No. AWB 17/9677, (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2018/5)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

2017

ABRvS, 02-12-2016

Battjes, H., 2017, No. JV 2017/36

Research output: Case NoteCase noteProfessional

ABRvS, 15-11-2016

Battjes, H., 2017, No. JV 2017/9

Research output: Case NoteCase noteProfessional

ABRvS, 18-01-2017

Battjes, H., 2017, No. JV 2017/79

Research output: Case NoteCase noteProfessional

ABRvS 05-04-2017, JV 2017/121

Boeles, P., 2017, Apr 05, 2017. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 2017)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

ABRvS 07-08-2017, JV 2017/206

Boeles, P., 2017, Aug 07, 2017. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 2017)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

ABRvS 14-11-2016, JV 2017/35

Boeles, P., 2017, Nov 14, 2016. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 2017)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

ABRvS 15-03-2017, JV 2017/116

Boeles, P., 2017, Mar 15, 2017. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 2017)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

ABRvS 15 maart 2017

Stronks, M., 23 Mar 2017, No. 201603294/1/V1 , (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017/115)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

ABRvS 26-04-2017, JV 2017/136

Boeles, P., 2017, Apr 26, 2017. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 2017)

Research output: Case NoteCase noteProfessional