Molecular Cell Biology

Research Output

Filter
Report
1987

Microbial desulphurization of coal - Report 1

Bos, P., Boogerd, F. C. & Huber, T. F., Oct 1987, 43 p.

Research output: Book / ReportReportAcademic

1988

Microbial desulphurization of coal. - Report 2

Bos, P., Boogerd, F. C. & Huber, TF., 1988, 58 p.

Research output: Book / ReportReportAcademic

1989

Microbial desulphurization of coal. - Report 3

Boogerd, F. C., Bos, P. & Huber, FJ., 1989, 108 p.

Research output: Book / ReportReportAcademic

1999

The current status of the new generation ocean colour sensors for monitoring Dutch waters

Hoogenboom, H. J., Dekker, A. G., Hakvoort, H., Peters, S. W. M. & Pasterkamp, R., 1999, Den Haag: RIKZ. 40 p.

Research output: Book / ReportReportProfessional

2000

Eindverslag voorstudie modellering Noordzee.

Mulder, CDP. & Zonneveld, C., 2000, Unknown Publisher.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Mechanismen van opname, accumulatie en toxiciteit van zware metalen bij uiterwaardenvegetatie.

Verkley, J. A. C., ten Bookum, W. M., Sneller, F. E. C. & Bernhard, R., 2000, Lelystad: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, RIZA. 135 p.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Risico's van de natuurlijke arseenbelasting in Noord-Holland.

Verkley, J. A. C., ten Bookum, W. M., Wekx, P. D. & Khodabux, E. R., 2000, Amsterdam: Provincie Noord-Holland, Afdeling Onderzoek.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Zaadbank in potentieel vochtige duinvalleien in de Amsterdamse Waterleidingduinen.

Ernst, W. H. O., 2000, Amsterdam: Ecologie en Ecotoxicologie van Planten, Vrije Universiteit. 60 p.

Research output: Book / ReportReportAcademic

2001

Final report on the project debdeg 'realistic characterizations of the biodegradation of coupounds'. Prepared for STW

Hanegraaf, P. P. F., Brandt, B. W. & Kooijman, S. A. L. M., 2001, Amsterdam: Vrije Universiteit.

Research output: Book / ReportReportAcademic

2002

A note on inverses of non-decreasing, shifted levy processes.

Ferreira, J. A., 2002, Amsterdam: Centre for Mathematics and Computer Science. 4 p.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Linking microbial community structure to pollution: Biolog-substrate utilization.

van Verseveld, H. W., 2002, Amsterdam: Vrije Universiteit. (IPO publicaties; no. 141)

Research output: Book / ReportReportProfessional

Natural attenuation en voormalige stortplaatsen. NA-toetsingsmethodiek en set kenmerkende NA-parameters.

van Vossen, W. J., Frapporti, G., Heimovaara, T., de Jong, M. A., van Ras, N. J. P., Slenders, J. L. A., van Verseveld, H. W. & van der Waarde, J. J., 2002, 's-Hertogenbosch: Royal Haskoning. (IPO-publicaties; no. NR 141)

Research output: Book / ReportReportProfessional

2003

A goodness of fit statistic for the geometric distribution. Technical Report PNA-R0110.

Ferreira, J. A., 2003, Amsterdam: Centre for Mathematics and Computer Science. 9 p.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Merimon 2001, final report

van der Woerd, H. J., Eleveld, M. A., Hakvoort, H., Pasterkamp, R. & Peters, S. W. M., 2003, Amsterdam: Instituut voor Milieuvraagstukken. 49 p. (IVM Report; no. E-03/04)

Research output: Book / ReportReportAcademic

Merimon 2001 - Final Report

van der Woerd, H. J., Eleveld, M. A., Hakvoort, H., Pasterkamp, R. & Peters, S. W. M., 2003, Amsterdam: Dept. of Spatial Analysis and Decision Support. 67 p. (IVM Report; no. E-03/04)

Research output: Book / ReportReportAcademic

Open Access
File

On the nonparametric prediction of conditionally stationary sequences. Technical report PNA-R0304

Caires, S. & Ferreira, J. A., 2003, Amsterdam: Mathematics and Comuter Science. 32 p.

Research output: Book / ReportReportAcademic

2004

Biology-based methods.

Kooijman, S. A. L. M., Bedaux, J. J. M., Pery, A. R. R. & Jager, D. T., 2004, Paris: ISO en OECD. (TC147/SC5/WG 10/N0390)

Research output: Book / ReportReportProfessional

Exploring the future of the IJsselmeer. Report to the River Dialogue project on the Dutch citizens' jury

Huitema, D., van de Kerkhof, M. F., Terweij, R. C., van Tilburg, G. M. & Winsemius, F., 2004, Amsterdam: Dept. of Environmental Policy Analysis. 94 p. (IVM Report; no. W-04/09)

Research output: Book / ReportReportAcademic

Mogelijkheden voor autogene vestiging en introductie van Knopbies (Schoenus nigricans) in de Van Limburg Strium-vallei (AWD).

van Til, M. & Ernst, W. H. O., 2004, Amsterdam: VU Amsterdam, Waterleidingbedrijf. 48 p.

Research output: Book / ReportReportProfessional