Non-programmatic Research - Law

Research Output 1994 2016

Filter
Book editing
2013

Stoffer en blik. Opstellen aangeboden aan Cees Maris van Sandelingenambacht

Pessers, D. W. J. M. (ed.) & Jacobs, F. (ed.), 2013, Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. 186 p.

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

2012

Tort, behaviour and social context

Niemeijer, E. (ed.) & Schwitters, R. (ed.), 2012, Den Haag: BOOM. 106 p. (Recht der Werkelijkheid; no. 33)

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

Zorg en Recht

Niemeijer, E. (ed.) & Huls, N. (ed.), 2012, Den Haag: BOOM. 104 p. (Recht der Werkelijkheid; no. 31)

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

2004

Prominenten kijken om. Achttien rechtsgeleerden uit de lage landen over leven, werk en recht

Faber, S. (ed.), Veen, T. J. (ed.), Coppens, C. (ed.) & Donker, G. (ed.), 2004, Hilversum: Verloren. 381 p.

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

Verdrag betreffende de Europese Unie c.a.

Winter, J. A. (ed.) & Baas, A. (ed.), 2004, Deventer: Kluwer. 696 p. (Schuurman & Jordens; no. 157a)

Research output: Book / ReportBook editingProfessional

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap; Tekst en Jurisprudentie

Winter, J. A. (ed.) & Baas, A. (ed.), 2004, Deventer: Kluwer. 1130 p. (Schuurman & Jordens; no. 157/1)

Research output: Book / ReportBook editingProfessional

Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001

Winter, J. A. (ed.) & Baas, A. (ed.), 2004, Deventer: Kluwer. 695 p. (Schuurman & Jordens; no. 168)

Research output: Book / ReportBook editingProfessional

2003

Het Hof Wijst, Arresten Beginselen Europees recht

Smit, M. L. (ed.) & Sap, J. W. (ed.), 2003, Amsterdam: Vuropa. 106 p.

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

2001

George Puchinger. Jonge jaren 1921-1945

de Bruijn, J. (ed.), 2001, Soesterberg: UItgeverij Aspect. 360 p.

Research output: Book / ReportBook editingProfessional

2000

Een vreemde man, en die ons vreemd ontviel.

de Bruijn, J. (ed.), Lokin, J. H. A. (ed.), van Soest-Zuurdeek, L. J. (ed.) & (red.) Zwalve, W. J. (ed.), 2000, Amsterdam: VU. 432 p. (Liber amicorum voor E.W.A. Hensen (1950-1999))

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

1999

Een Leidse vriendschap. De briefwisseling tussen Herman Bavinck en Christiaan Snouck Hurgronje, 1875-1921.

de Bruijn, J. (ed.) & Harinck, G. (ed.), 1999, Baarn: Uitgeverij Ten Have. 192 p.

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

Religious Currents and Cross-Currents. Essays on Early Modern Protestantism and the Protestand Enlightenment.

de Bruijn, J. (ed.), Holtrop, P. N. (ed.), van der Wall, E. G. E. (ed.) & van den Berg, J. (ed.), 1999, Leiden: Uitgeverij Brill. (Volume XCV ; Studies in the Histroy of Christian Thought)

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

Wilhemina in de volksverbeelding

de Bruijn, J. (ed.), Fasseur, C. (ed.), Harinck, G. (ed.), Ruitinga, A. G. (ed.) & Tieman, A. F. (ed.), 1999, Amsterdam: HDC. 58 p.

Research output: Book / ReportBook editingProfessional

1998

De slag om Tjakra Negara. Een verslag in drie brieven.

de Bruijn, J. (ed.) & Colijn, H. (ed.), 1998, Amsterdam: VU Uitgeverij. 32 p.

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

Een lastige erfenis? Kerkelijke archieven van de twintigste eeuw.

de Bruijn, J. (ed.), Holtrop, P. N. (ed.) & Woelderink, G. (ed.), 1998, Zoetermeer: Meinema. 176 p.

Research output: Book / ReportBook editingProfessional

Geen heersende kerk, geen heersende staat. De verhouding tussen kerken en staat, 1796 - 1996.

de Bruijn, J. (ed.) & (eds) Clemens, T. (ed.), 1998, Zoetermeer: Het Boekencentrum.

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

1996

De Frans-Duitse as: Tiranniek of sypathiek?

Jehee, M. C. J. (ed.), de Koning, J. A. (ed.) & Sap, J. W. (ed.), 1996, Groningen: Wolters-Noordhoff.

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

1995

Administraftiefrechtelijke Beslissingen

Michiels, F. C. M. A. (ed.), 1995, Zwolle: Tjeenk Willink.

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

Commentaar Wet milieubeheer

Michiels, F. C. M. A. (ed.), 1995, 's Gravenhage: VUGA.

Research output: Book / ReportBook editingAcademic

Dooyeweerd herdacht. Referaten gehouden op het Dooyeweerd-symposium aan de Vrije Universiteit Amsterdam

de Bruijn, J. (ed.), 1995, Amsterdam: VU Uitgeverij.

Research output: Book / ReportBook editingPopular