Notary and Tax Law

Research Output 1995 2020

Filter
Case note
2019

Belgische methode ter voorkoming van dubbele belasting in strijd met vrij verkeer van werknemers

Bosman, R. A., 4 Apr 2019, No. C-174/18, Mar 14, 2019. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; vol. 2019, no. 14)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: A-G HvJ (C-389/18: Belgische regeling voor dividenden van dochterondernemingen in strijd met Moeder- dochterrichtlijn)

Bosman, A., 3 Oct 2019, No. ECLI:EU:C:2019:680, (NTFR; no. 2019/2439)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: A-G HvJ (C-68/18: Roemeense heffing op energieproducten en elektriciteit strijdig met Unierecht?)

Bosman, A., 18 Jul 2019, No. ECLI:EU:C:2019:422, (NLFiscaal; vol. 2019, no. 1615)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: GHSHE (17/00585: Regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen is niet in strijd met art. 1 EP, bij het EVRM)

Gooijer, J., 28 Feb 2019, No. ECLI:NL:GHSHE:2018:4756, Nov 15, 2018. (NTFR; vol. 2019, no. 917)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: GHSHE (18/00224 t/m 18/00226: Oostenrijkse Privatstiftung heeft geen recht op teruggaaf dividendbelasting)

Gooijer, J., 2019, No. ECLI:NL:GHSHE:2019:382, Jan 31, 2019. (ntfr; vol. 2019, no. 1439)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Hof Den Haag (BK-17/00881: Voorvoegingsverliezen waren niet verrekenbaar omdat er geen winst was bij onderdeel oude fiscale eenheid)

Gooijer, J., 2019, No. ECLI:NL:GHDHA:2018:2465, Sep 19, 2018. (NTFR; vol. 2019, no. 157)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HR (17/04584: Dutch MFN Clause)

Potgens, F. P. G., 13 Dec 2019, 11 p.. No. ECLI:NL:HR:2019:57, Jan 18, 2019. (International Tax Law Reports; vol. 2019, no. 22)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: HR (17/04584: Teruggaaf van dividendbelasting wegens toepassing meestbegunstigingsclausule in verdrag met Zuid-Afrika)

Gooijer, J., 2019, No. ECLI:NL:HR:2019:57, Jan 24, 2019. (NTFR; vol. 2019, no. 172)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HR (17/05809: Juist oordeel dat geen sprake is van vaste inrichting in Zuid-Korea)

Bosman, A., 1 Aug 2019, No. ECLI:NL:HR:2019:1220, (NLFiscaal; no. 2019/1748)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HR (18/00053: Hoge Raad wijst een herstelarrest wegens een te ruime vernietiging van de hofuitspraak)

Ip, W. Y., 2019, No. ECLI:NL:HR:2019:60, Jan 18, 2019. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Open Access
File

Case note: HR (18/00472)

Pechler, E. B., 2019, No. 18/00472, Mar 29, 2019. (BNB; vol. 2019, no. 102)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HR (18/00874 7 december 2018)

Pechler, E. B., 2019, No. ECLI:NL:GHARL:2018:764, Dec 07, 2018. (BNB; vol. 2019, no. 47)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HR (18/02931)

Pechler, E. B., 2019, No. ECLI:NL:HR:2019:322, Mar 08, 2019. (BNB; vol. 2019, no. 84)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HR (18/04507)

Pechler, E. B., 2019, No. ECLI:NL:HR:2019:1048, Jun 28, 2019. (BNB; vol. 2019, no. 162)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HR (18/04855)

Pechler, E. B., 2019, No. ECLI:NL:HR:2019:743, Jun 07, 2019. (BNB; vol. 2019, no. 150)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HR (19/00157 t/m 19/00163)

Pechler, E. B., 2019, No. ECLI:NL:HR:2019:145, Feb 01, 2019. (BNB; vol. 2019, no. 57)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case Note: OGEAC (CUR201700127 t/m CUR201700129: Gerecht Eerste aanleg Curaçao, Renteaftrek beperkt omdat geldlening indirect verband houdt met winstuitdeling)

Gooijer, J., 2019, No. ECLI:NL:OGEAC:2019:47, Mar 19, 2019. (NTFR; vol. 2019, no. 1879)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Rb. Zeeland-West-Brabant (17/6979 en en 17/7982: Prematuur bezwaar tegen latere betaling is ontvankelijk)

Ip, W. Y., 2019, No. ECLI:NL:RBZWB:2019:490, Feb 05, 2019. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Open Access
File

Duitse exitheffing over latent meerwaarde op aandelen bij emigratie van natuurlijke persoon naar Zwitserland in strijd met Overeenkomst EU-Zwitserland

Bosman, R. A., 21 Mar 2019, No. ECLI:EU:C:2019:138, No. C-581/17, Feb 26, 2019. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; vol. 2019, no. 691)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Geen volledige vrijstelling voor buitenlands pensioen; strijdigheid met VWEU: Case note: HvJ EU (C-174/18: HvJ EU 14-03-2019, C-174/18, met noot)

Potgens, F. P. G., 4 Apr 2019, 3 p.. No. ECLI:EU:C:2019:205, Mar 14, 2019. (NLFiscaal)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Onthouden fiscale voorrechten ex art. 10, lid 6, Zetelovereenkomst Europees Octrooi Bureau is volgens A-G Wattel in strijd met vrij werknemersverkeer

Bosman, A., 14 Nov 2019, No. 19/02014, No. ECLI:NL:PHR:2019:1030, Oct 08, 2019. (NTFR; no. 2019/2808)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Verdrag met België verhindert afwaardering vordering als verlies uit row

Bosman, R. A., 28 Mar 2019, No. ECLI:NL:HR:2019:358, Mar 15, 2019. (NLFiscaal; vol. 4, no. 13)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

2018

Belgische belastingheffing over inkomsten uit onroerende zaken in strijd met vrijheid van kapitaal

Bosman, R. A., 3 May 2018, No. C-110/17, (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Beslistermijn niet opgeschort tot na het kalenderjaar; recht op dwangsom met wettelijke rente

Ip, W. Y., 2018, No. 17/00740, Dec 19, 2017. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Open Access
File

Case C-284/16 (Achmea) - H&I 2018/151: EU:C:2018:158

Boulogne, F., 1 Apr 2018, (Accepted/In press) No. EU:C:2018:158, No. C-284/16, Mar 06, 2018.

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Conclusie A-G Niessen 10 juli 2018, nr 17/05316, Inspecteur heeft terecht 15% buitenlandse bronbelasting verrrekend voor Franse dividenden

Gooijer, J., 6 Sep 2018, No. ECLI:NL:PHR:2018:831, Jul 10, 2018. (NTFR; vol. 2018, no. 35-36/2013)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Geen recht op proceskostenvergoeding nu naheffingsaanslag parkeerbelasting is te wijten aan fout van belanghebbende

Ip, W. Y., 2018, No. 17/03020, Dec 22, 2017. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Open Access
File

Gemachtigde maakt impliciet kenbaar voldoende bereikbaar te zijn op e-mailadres

Ip, W. Y., 2018, No. 17/00534, (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Open Access
File

Hoge Raad 15 december 2017

Pechler, E. B., 2018, No. 16/05072, Dec 15, 2017. (BNB; vol. 2018, no. 51)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Hoge Raad 17 augustus 2018

Pechler, E. B., 2018, No. 17/01448, Aug 17, 2018. (BNB; vol. 2018, no. 182)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Hoge Raad 23 februari 2018

Pechler, E. B., 2018, No. 17/00645, 17/00646, 17/00649, Feb 23, 2018. (BNB; vol. 2018, no. 99)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Hoge Raad 30 maart 2018

Pechler, E. B., 2018, No. 17/04403, Mar 30, 2018. (BNB; vol. 2018, no. 123)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Hoge Raad 5 oktober 2018

Pechler, E. B., 2018, No. 17/00373, Oct 05, 2018. (BNB; vol. 2018, no. 207)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Hoge Raad 8 juni 2018

Pechler, E. B., 2018, No. 16/04239, Jun 08, 2018. (BNB; vol. 2018, no. 145)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Inkomen uit participatie in Zuid-Amerikaanse teakhoutplantages in Nederland belast; Gerechtshof Den Haag, nr. BK-17/00389

Bosman, R. A., 1 Feb 2018, No. ECLI:NL:GHDHA:2017:3585, (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Inspecteur levert te laat stukken in en krijgt processuele sancties: ongelijk en een hogere proceskostenveroordeling

Ip, W. Y., 2018, No. 16/5239, Feb 08, 2018.

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Open Access
File

Meestbegunstigingsclausule Verdrag Nederland-Zuid-Afrika niet van toepassing; geen teruggaaf dividendbelasting; Parket bij de Hoge Raad, nr. 17/04584

Gooijer, J., 12 Apr 2018, No. ECLI:NL:PHR:2018:181, Feb 20, 2018. (NTFR; vol. 2018, no. 15/881)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Nederland heffingsbevoegd ook als het woonstaat noch bronstaat is; Rechtbank Zeeland-West-Brabant, nr. BRE - 16 _ 2478

Bosman, R. A., 1 Mar 2018, No. ECLI:NL:RBZWB:2018:93, (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Rec)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Nederlandse regeling heffingskorting niet strijdig met VWEU: Concl. A-G, zaak Zyla

Potgens, F. P. G., 9 Aug 2018, 3 p.. No. ECLI:EU:C:2018:562, No. C-272/17, Jul 11, 2018. (NLF; vol. 2018, no. 1696)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Noot bij conclusie A-G HvJ over aftrek van btw bij oplichting (NLF 2018/0372)

Blokland, W. J., 15 Feb 2018, 2 p.. No. ECLI:EU:C:2018:45, No. C-660/16/C-661/16, Jan 30, 2018. (NLFiscaal; vol. 3, no. 7)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Noot bij HR 22 september 2017, nr. 15/04171 (BNB 2018/1)

Blokland, W. J., 2 Jan 2018, 3 p.. No. ECLI:NL:HR:2017:2431, No. 15/04171, Sep 22, 2017. (BNB - Beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; vol. 2018, no. 1)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Noot bij HR 24 november 2017, nr. 16/00961 (BNB 2018/38)

Blokland, W. J., 1 Feb 2018, 3 p.. No. ECLI:NL:HR:2017:2983, No. 16/00961, Nov 24, 2017. (BNB - Beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; vol. 2018, no. 4)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Noot bij HR 8 juni 2018, nr. 16/02056 (NLF 2018/1311)

Blokland, W. J., 15 Jun 2018, 1 p.. No. ECLI:NL:HR:2018:864, No. 16/02056, Jun 08, 2018.

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Noot bij HvJ 21 maart 2018, nr. C-533/16 (NLF 2018/0758)

Blokland, W. J., 1 Apr 2018, 1 p.. No. ECLI:EU:C:2018:204, No. C-533/16, Mar 21, 2018.

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Oostenrijkse Privatstiftung is transparant; Rechtbank Zeeland-West Brabant, nr. AWB-15_6920

Bosman, R. A., 7 Jun 2018, No. ECLI:NL:RBZWB:2018:1646 , Mar 20, 2018. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Pro-rata-aftrek hypotheek-rente Spaanse eigen woning: NLF 2018/0152

Potgens, F. P. G., 18 Jan 2018, 2 p.. No. ECLI:NL:GHDHA:2017:3582, No. 17/00505, , Dec 05, 2017. (NLFiscaal; vol. 3, no. 3)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Schumacker-rechtspraak; persoonsgebonden aftrek; doorschuifbeschikking

Potgens, F. P. G., 8 Feb 2018, 2 p.. No. ECLI:NLGHARL:2017:11199, No. 16/01423 en 16/01424, Dec 19, 2017. (NLFiscaal; vol. 6, no. NLF 2018/300)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Uitspraak op bezwaar tegen voorlopige aanslag is een beslissing op verzoek herziening

Ip, W. Y., 2018, No. 17/6284, 17/6285, Dec 19, 2017. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Open Access
File

Verbruik elektriciteit voor productie van elektriciteit; verplichte vrijstelling

Bosman, R. A., 26 Jul 2018, No. ECLI:EU:C:2018:498, (NLFiscaal)

Research output: Case NoteCase noteProfessional