Notary and Tax Law

Research Output 1995 2020

Filter
Case note
2002

Case note: Arrest Hof Amsterdam (Geen kwade trouw indien door onachtzaamheid belastingconsulent te weinig belasting is geheven)

Thomas, E., 2002, May 02, 2001. (Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht; vol. 2002, no. 1)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Arrest Hof Den Haag (Bezwaar tegen nihilaanslag vennootschapsbelasting houdt niet automatisch ook bezwaar tegen beschikking vaststelling verlies in)

Thomas, E., 2002, No. 2002/512, Dec 11, 2001. (Fiscaal Tijdschrift FED; vol. 2002, no. 2928)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Arrest Hof Den Haag (De fiscale behandeling van een in 1995 afgesloten obligatielening, identiek aan een in 1989 afgesloten obligatielening, kan slechts in de toekomst worden gewijzigd)

Thomas, E., 2002, Oct 09, 2001. (Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht; vol. 2002, no. 4)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Arrest Hof Den Haag (De heffingsrente is niet berekend over een periode van aan de Belastingdienst te wijten vertraging)

Thomas, E., 2002, Oct 03, 2001. (Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht; vol. 2002, no. 5)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Arrest Hof Den Haag (Rechtsmiddelen tegen carry-back beschikking kunnen niet de omvang van een verlies betreffen)

Thomas, E., 2002, No. 2002/511, Dec 11, 2001. (Fiscaal Tijdschrift FED; vol. 2002, no. 2928)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Arrest Hof Den Haag (Slechts één geschrift van de inspecteur kan als uitspraak op bezwaar worden aangemerkt)

Thomas, E., 2002, Sep 28, 2001. (Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht; vol. 2002, no. 7/8)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Arrest Hoge Raad (Aanbod fiscale vaststellingsovereenkomst kan middels een aangifte conform aanslag door de inspecteur worden aanvaard)

Thomas, E., 2002, Feb 21, 2001. (Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht; vol. 2002, no. 1)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Arrest Hoge Raad (Belanghebbende heeft zich willens en wetens blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat zijn winstaandeel tot een te laag bedrag in de primitieve aanslag zou worden begrepen)

Thomas, E., 2002, May 03, 2002. (Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht; vol. 2002, no. 7/8)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Arrest Hoge Raad (Belanghebbende was redelijkerwijs niet in verzuim bij de te late indiening van zijn beroepschrift bij gebreke van een nieuw besluit na heroverweging in bezwaarfase)

Thomas, E., 2002, Mar 08, 2002. (Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht; vol. 2002, no. 11/12)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Arrest Hoge Raad (Geen opgewekt vertrouwen bij een fout in een door de belastingdienst verstrekte aangiftediskette)

Thomas, E., 2002, Dec 07, 2001. (Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht; vol. 2002, no. 2)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Arrest Hoge Raad (Geen sterk genoeg vermoeden voor onjuistheid van de aangifte en derhalve geen verzuim van de onderzoeksplicht)

Thomas, E., 2002, Jun 06, 2001. (Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht; vol. 2002, no. 3)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Arrest Hoge Raad (Informatie van een eenheid Grote Ondernemingen vormt voor een eenheid Particulieren een nieuw feit in de zin van art. 16, lid 1 AWR)

Thomas, E., 2002, May 24, 2002. (Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht; vol. 2002, no. 7/8)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Arrest Hoge Raad (Interne compensatie. Art. 8: 69 AWB verhindert niet dat het Hof een positieve en negatieve correctie binnen één aanslag saldeert)

Thomas, E., 2002, No. 2002/588, Aug 09, 2002. (Fiscaal Tijdschrift FED; vol. 2002, no. 2934)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Arrest Hoge Raad (Onder omstandigheden kan de inspecteur een ambtelijk verzuim plegen door bij de wijziging van een rekening-courant vordering en het niet doen van aangifte geen nadere gegevens op te vragen)

Thomas, E., 2002, Nov 02, 2001. (Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht; vol. 2002, no. 3)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Arrest Hoge Raad (Rechter kan hardheidsclausule niet toepassen)

Thomas, E., 2002, Mar 29, 2002. (Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht; vol. 2002, no. 6)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Arrest Hoge Raad (Schermprintjes van uitspraak niet aangemerkt als uitspraak op bezwaar)

Thomas, E., 2002, Jun 07, 2002. (Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht; vol. 2002, no. 11/12)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Arrest Hoge Raad (Verliesverrekening. Een onbevoegd genomen aanslag raakt niet aan de geldigheid van de verliesbeschikking over hetzelfde boekjaar)

Thomas, E., 2002, No. 2002/734, Nov 22, 2002. (Fiscaal Tijdschrift FED; vol. 2002, no. 2944)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Hof Amsterdam (Splitsing: zakelijk motief)

Bellingwout, J. W., 2002, No. 00.01358, Jan 30, 2002. (Ondernemingsrecht; vol. 2002, no. 6)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

2003

Case note: Hof Arnhem (De 'chi kwadraat'-methode kan op zichzelf niet het bewijs vormen dat de administratie niet deugt)

Thomas, E., 2003, No. 01.00978, Jan 03, 2003. (Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht; vol. 2003, no. 5)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Hoge Raad (Belanghebbende heeft andere inkomstenbron niet vermeld)

Thomas, E., 2003, No. 38.039, Mar 28, 2003. (Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht; vol. 2003, no. 7)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Hoge Raad (Griffierecht voor vervanging niet betaald, cassatieberoep niet-ontvankelijk)

Thomas, E., 2003, No. 38.243, Feb 28, 2003. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; vol. 2003, no. 450 nr. 10)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Hoge Raad (Het hof berekende de proceskostenvergoeding niet onjuist)

Thomas, E., 2003, No. 37.488, Feb 28, 2003. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; vol. 2003, no. 452 nr. 10)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Hoge Raad (Het Hof heeft de bewijslast ten onrechte 'omgekeerd')

Thomas, E., 2003, No. 38.122, Apr 18, 2003. (Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht; vol. 2003, no. 7)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Hoge Raad (Onjuiste aangifte wegens te hoge aftrek voorbelasting)

Thomas, E., 2003, No. 00291/02, Jan 14, 2003. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; vol. 2003, no. 325 nr. 7)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Hoge Raad (Onterecht betaalde BTW kan niet bij civiele rechter worden teruggevorderd)

Thomas, E., 2003, No. C01/321, Jan 24, 2003. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; vol. 2003, no. 326 nr. 7)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Hoge Raad (Proces van aanslagoplegging is onderdeel van omkering van de bewijslast)

Thomas, E., 2003, No. 37.866, Mar 14, 2003. (Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht; vol. 2003, no. 7)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Hoge Raad (Verminderling van de voorlopige aanslag 1994 in combinatie met het volgen van de aangiften over 1995 en 1996 leidt niet tot gewekt vertrouwen over 1997)

Thomas, E., 2003, No. 37.463, Jan 17, 2003. (Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht; vol. 2003, no. 4)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HvJ EG (Art. 49 en art. 50 EG-verdrag (art. 60 EG-verdrag oud))

Thomas, E., 2003, No. C-234/01, Jun 12, 2003. (Fiscaal Tijdschrift FED; vol. 2003, no. 476)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

2004

Case note: Rechtbank Amsterdam, sector Kanton

van der Burght, G., 2004, Aug 25, 2004. (Jurisprudentie onderneming & recht; vol. 2004, no. 303)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

2005

Case note: Gerechtshof 's-Hertogenbosch

van der Burght, G., 2005, No. 69, Feb 01, 2005. (Jurisprudentie onderneming & recht; vol. 2005)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Hof 's-Gravenhage, nr. BK-04/00513 MI(LJ-nummer: AT4321)

Merks, P. F. E. M., 2005, No. FED 2005/99, Mar 01, 2005. (Fiscaal Tijdschrift FED; vol. 2005)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Hoge Raad (Wanneer is een overeenkomst een op 15 oktober bestaande overeenkomst zoals bedoeld in artikel 75 Wet IB 1964)

Kappelle, H. M., 2005, Apr 29, 2005. (Fiscaal Tijdschrift FED; vol. 2005, no. 80)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

2006

Case note: Hoge Raad

Kappelle, H. M., 2006, Nov 18, 2006. (Fiscaal Tijdschrift FED; vol. 2006, no. 21)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

2009

Case note: Hof van Jusitite van de Europese Gemeenschappen (Zaak C-429/07, X BV: de Commissie als opgedrongen vriend van de fiscale rechter bij het bepalen van de aftrekbaarheid van kartelboetes)

Geursen, W. W., 2009, Jun 11, 2009. (Actualiteiten Mededingingsrecht; vol. 2009)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

File

Case note: Rechtbank Haarlem (Rietvink B.V. t. Belastinginspecteur, AWB 08/493, LJN: BF7320)

Geursen, W. W., 2009, Oct 03, 2008. (Actualiteiten Mededingingsrecht; vol. 2009)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

File

Case note: Rechtbank ’s-Gravenhage (Janssen de Jong Groep B.V. en 2. Janssen de Jong Infra B.V. / de Staat er Nederlanden (zaak 337607, rolnr. KG ZA 09-616))

Geursen, W. W., 2009, Jun 26, 2009. (Actualiteiten Mededingingsrecht; vol. 2009)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

File
2010

Case note: CBb (De NMa verliest de gastransporttariefzaak, maar wint beleidsvrijheid)

Geursen, W. W., 2010, Jun 29, 2010. (Actualiteiten Mededingingsrecht; vol. 2010)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

File

Case note: Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba (Setel N.V./AVR Holding N.V.)

Geursen, W. W., 2010, Aug 26, 2008. (Actualiteiten Mededingingsrecht; vol. 2010)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

File

Case note: Gerechtshof Amsterdam

Geursen, W. W., 2010, No. 49, Mar 11, 2010. (Fiscaal Tijdschrift FED; vol. 2010)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Hof Arnhem

Pieterse, L. J. A., 2010, Nov 03, 2009. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; vol. 2010, no. 182)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Hoge Raad

Geursen, W. W., 2010, No. 76, Apr 09, 2010. (Fiscaal Tijdschrift FED; vol. 2010)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Hoge Raad (Aantekening bij HR 8 oktober 2010, nr. 08/04644)

Boulogne, G. F., 2010, No. 118, Oct 08, 2010. (Fiscaal Tijdschrift FED; vol. 2010, no. 23)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

File

Case note: HR

Schreinemachers, M. A. & Pieterse, L. J. A., 2010, May 07, 2010. (Fiscaal Tijdschrift FED; vol. 2010, no. 78)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HR

Pieterse, L. J. A. & Schreinemachers, M. A., 2010, Feb 26, 2010. (Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht; vol. 2010, no. 48)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HvJ EU (Aantekening bij HvJ EU 20 mei 2010, Zwijnenburg)

Boulogne, G. F., 2010, No. 105, May 20, 2010. (Fiscaal Tijdschrift FED; vol. 2010, no. 20)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

File

Case note: Rechtbank Haarlem (Aantekening bij Rb. Haarlem 23 september 2010, nr. 08/07439)

Boulogne, G. F., 2010, No. 117, Sep 23, 2010. (Fiscaal Tijdschrift FED; vol. 2010, no. 23)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

File
2011

Case note: Hoge Raad (BP Europe SE / Service-Stations Benschop Woerden B.V.)

Geursen, W. W., 2011, Jul 08, 2011. (Actualiteiten Mededingingsrecht; vol. 2011)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

File