Notary and Tax Law

Research Output 1995 2020

Filter
Case note
Case note

Aftrek Hypotheekrente Spaanse eigen woning; antwoord op prejudiciële vragen

Potgens, F. P. G., 2 Mar 2017, 2 p.. No. NLF 2017/432, No. C-285/15, Feb 09, 2017. (NLFiscaal)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Belgische belastingheffing over inkomsten uit onroerende zaken in strijd met vrijheid van kapitaal

Bosman, R. A., 3 May 2018, No. C-110/17, (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Beslistermijn niet opgeschort tot na het kalenderjaar; recht op dwangsom met wettelijke rente

Ip, W. Y., 2018, No. 17/00740, Dec 19, 2017. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Open Access
File

Case C-284/16 (Achmea) - H&I 2018/151: EU:C:2018:158

Boulogne, F., 1 Apr 2018, (Accepted/In press) No. EU:C:2018:158, No. C-284/16, Mar 06, 2018.

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: ( C-591/17: Noot bij conclusie A-G Wahl in zaak Commissie/Duitsland): Duitse tolheffing is niet discriminatoir

Blokland, W., 2019, 2 p.. No. ECLI:EU:C:2019:99, Feb 06, 2019.

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Advocaat Generaal (Belastingverdrag Nederland-Duitsland; besluit over verdeling heffingsrecht ontslagvergoedingen kan niet worden toegepast)

Gooijer, J., 2016, No. 2515, Aug 26, 2016. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; vol. 2016)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: AG HvJ (Behandeling van insolventieuitkeringen voor grensarbeiders)

Potgens, F. P. G., 2016, No. 126, No. EU:C:2016:640-Zaak C-496/15, Sep 07, 2016.

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: A-G HvJ (C-389/18: Belgische regeling voor dividenden van dochterondernemingen in strijd met Moeder- dochterrichtlijn)

Bosman, A., 3 Oct 2019, No. ECLI:EU:C:2019:680, (NTFR; no. 2019/2439)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: A-G HvJ (C-68/18: Roemeense heffing op energieproducten en elektriciteit strijdig met Unierecht?)

Bosman, A., 18 Jul 2019, No. ECLI:EU:C:2019:422, (NLFiscaal; vol. 2019, no. 1615)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: AG - HvJ EU (Terugname verliezen bij overdracht vaste inrichting niet in strijd met EU-recht - Timac Agro)

Boulogne, G. F., 2015, No. 2719, Sep 03, 2015. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; vol. 2015)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Arrest Hof Amsterdam (Geen kwade trouw indien door onachtzaamheid belastingconsulent te weinig belasting is geheven)

Thomas, E., 2002, May 02, 2001. (Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht; vol. 2002, no. 1)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Arrest Hof Den Haag (Bezwaar tegen nihilaanslag vennootschapsbelasting houdt niet automatisch ook bezwaar tegen beschikking vaststelling verlies in)

Thomas, E., 2002, No. 2002/512, Dec 11, 2001. (Fiscaal Tijdschrift FED; vol. 2002, no. 2928)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Arrest Hof Den Haag (De fiscale behandeling van een in 1995 afgesloten obligatielening, identiek aan een in 1989 afgesloten obligatielening, kan slechts in de toekomst worden gewijzigd)

Thomas, E., 2002, Oct 09, 2001. (Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht; vol. 2002, no. 4)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Arrest Hof Den Haag (De heffingsrente is niet berekend over een periode van aan de Belastingdienst te wijten vertraging)

Thomas, E., 2002, Oct 03, 2001. (Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht; vol. 2002, no. 5)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Arrest Hof Den Haag (Rechtsmiddelen tegen carry-back beschikking kunnen niet de omvang van een verlies betreffen)

Thomas, E., 2002, No. 2002/511, Dec 11, 2001. (Fiscaal Tijdschrift FED; vol. 2002, no. 2928)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Arrest Hof Den Haag (Slechts één geschrift van de inspecteur kan als uitspraak op bezwaar worden aangemerkt)

Thomas, E., 2002, Sep 28, 2001. (Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht; vol. 2002, no. 7/8)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Arrest Hoge Raad (Aanbod fiscale vaststellingsovereenkomst kan middels een aangifte conform aanslag door de inspecteur worden aanvaard)

Thomas, E., 2002, Feb 21, 2001. (Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht; vol. 2002, no. 1)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Arrest Hoge Raad (Belanghebbende heeft zich willens en wetens blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat zijn winstaandeel tot een te laag bedrag in de primitieve aanslag zou worden begrepen)

Thomas, E., 2002, May 03, 2002. (Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht; vol. 2002, no. 7/8)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Arrest Hoge Raad (Belanghebbende was redelijkerwijs niet in verzuim bij de te late indiening van zijn beroepschrift bij gebreke van een nieuw besluit na heroverweging in bezwaarfase)

Thomas, E., 2002, Mar 08, 2002. (Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht; vol. 2002, no. 11/12)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Arrest Hoge Raad (Geen opgewekt vertrouwen bij een fout in een door de belastingdienst verstrekte aangiftediskette)

Thomas, E., 2002, Dec 07, 2001. (Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht; vol. 2002, no. 2)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Arrest Hoge Raad (Geen sterk genoeg vermoeden voor onjuistheid van de aangifte en derhalve geen verzuim van de onderzoeksplicht)

Thomas, E., 2002, Jun 06, 2001. (Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht; vol. 2002, no. 3)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Arrest Hoge Raad (Informatie van een eenheid Grote Ondernemingen vormt voor een eenheid Particulieren een nieuw feit in de zin van art. 16, lid 1 AWR)

Thomas, E., 2002, May 24, 2002. (Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht; vol. 2002, no. 7/8)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Arrest Hoge Raad (Interne compensatie. Art. 8: 69 AWB verhindert niet dat het Hof een positieve en negatieve correctie binnen één aanslag saldeert)

Thomas, E., 2002, No. 2002/588, Aug 09, 2002. (Fiscaal Tijdschrift FED; vol. 2002, no. 2934)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Arrest Hoge Raad (Onder omstandigheden kan de inspecteur een ambtelijk verzuim plegen door bij de wijziging van een rekening-courant vordering en het niet doen van aangifte geen nadere gegevens op te vragen)

Thomas, E., 2002, Nov 02, 2001. (Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht; vol. 2002, no. 3)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Arrest Hoge Raad (Rechter kan hardheidsclausule niet toepassen)

Thomas, E., 2002, Mar 29, 2002. (Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht; vol. 2002, no. 6)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Arrest Hoge Raad (Schermprintjes van uitspraak niet aangemerkt als uitspraak op bezwaar)

Thomas, E., 2002, Jun 07, 2002. (Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht; vol. 2002, no. 11/12)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Arrest Hoge Raad (Verliesverrekening. Een onbevoegd genomen aanslag raakt niet aan de geldigheid van de verliesbeschikking over hetzelfde boekjaar)

Thomas, E., 2002, No. 2002/734, Nov 22, 2002. (Fiscaal Tijdschrift FED; vol. 2002, no. 2944)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: CBb (De NMa verliest de gastransporttariefzaak, maar wint beleidsvrijheid)

Geursen, W. W., 2010, Jun 29, 2010. (Actualiteiten Mededingingsrecht; vol. 2010)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

File

Case note: Conclusie A-G Van Hilten, nr 12/05005

Wolf, R. A., 2014, No. 2457, Oct 08, 2013. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; vol. 2013)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Conclusie A-G Van Hilten 9 april 2013, nr 12/02808

Wolf, R. A., 2013, No. 1425, (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; vol. 2013)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: EHRM (Gladysheva tegen Rusland)

Ploeger, H. D. & Groetelaers, D. A., 2012, Dec 06, 2011. (European Human Rights Cases; vol. 2012, no. 6)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: EHRM (Société Bouygues Telecom tegen Frankrijk)

Geursen, W. W., 2012, No. 197, Mar 13, 2012. (European Human Rights Cases; vol. 2012)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

File

Case note: Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba (Setel N.V./AVR Holding N.V.)

Geursen, W. W., 2010, Aug 26, 2008. (Actualiteiten Mededingingsrecht; vol. 2010)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

File

Case note: Gerechtshof Amsterdam

Geursen, W. W., 2010, No. 49, Mar 11, 2010. (Fiscaal Tijdschrift FED; vol. 2010)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Aan naar recht van Gibraltar opgerichte vennootschap opgelegde navorderingsaanslagen zijn EU-proof en terecht opgelegd)

Gooijer, J., 2015, Jan 27, 2015. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; vol. 2015, no. 984)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Geen uitstel winstneming voor projectontwikkelaar voor in tranches geleverd perceel)

Gooijer, J., 2015, No. 768, Jan 20, 2015. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; vol. 2015)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Gerechtshof Den Haag (Administratief medewerker ambassade VS in Nederland heeft recht op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting)

Gooijer, J., 2015, Oct 14, 2015. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; vol. 2015, no. 3194)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Boulogne, G. F., 2015, No. 1565, Jan 30, 2015. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Gerechtshof 's-Hertogenbosch

van der Burght, G., 2005, No. 69, Feb 01, 2005. (Jurisprudentie onderneming & recht; vol. 2005)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: GHSHE (17/00585: Regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen is niet in strijd met art. 1 EP, bij het EVRM)

Gooijer, J., 28 Feb 2019, No. ECLI:NL:GHSHE:2018:4756, Nov 15, 2018. (NTFR; vol. 2019, no. 917)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: GHSHE (18/00224 t/m 18/00226: Oostenrijkse Privatstiftung heeft geen recht op teruggaaf dividendbelasting)

Gooijer, J., 2019, No. ECLI:NL:GHSHE:2019:382, Jan 31, 2019. (ntfr; vol. 2019, no. 1439)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: GHSHE (200.216.565_01: Noot): Geen aanspraak op restitutie ‘leegstands-btw’ voor verkoper kantoorpand

Blokland, W., 2019, 2 p.. No. ECLI:NL:GHSHE:2019:2537, Jul 16, 2019.

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Hof Amsterdam (Aanzuivering van verliezen door vermindering R/C-vordering is verstrekking van informeel kapitaal)

Gooijer, J., 2012, Jul 05, 2013. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; vol. 2012, no. 2390)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Hof Amsterdam (Splitsing: zakelijk motief)

Bellingwout, J. W., 2002, No. 00.01358, Jan 30, 2002. (Ondernemingsrecht; vol. 2002, no. 6)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Hof Amsterdam (Vaststelling van grenzen van onroerende zaken)

Ploeger, H. D. & Bounjouh, H., 2015, No. CLI: NL: GHAMS: 2015: 1841, May 12, 2015. (Tijdschrift voor Bouwrecht; vol. 8, no. 12)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Hof Arnhem

Pieterse, L. J. A., 2010, Nov 03, 2009. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; vol. 2010, no. 182)

Research output: Case NoteCase noteProfessional