Research Output 1975 2020

Filter
Report
1987

Beheren is vooruitzien: Kostenplanning en -beheersing bij planmatig beheer en onderhoud

Koolma, H. M., Valk, J. J. H. & Voorene, J. L., 1987, Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Collectieve eigen woningverbetering

Hofman, H. & Koolma, H. M., 1987, Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. 30 p.

Research output: Book / ReportReportProfessional

De naoorlogse woningvoorraad onderzocht: een trend en programmeringsstudie

Koolma, H. M. & Klijn, E. H., 1987, Delft: Delftse Universitaire Pers. 126 p.

Research output: Book / ReportReportProfessional

1994
1995

De sociale minima: trendstudie 1980-1994

Bosselaar, J. H., Jehoel-Gijsberts, G. & Kemperman, M., 31 Dec 1995, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Research output: Book / ReportReportAcademic

1996

De onderste baan belicht

Bosselaar, J. H. & Vermeulen, H., 2 Aug 1996, OSATilburg.

Research output: Book / ReportReportAcademic

2000

Koplopers in disability management (Trend setters in disability management)

Bosselaar, H. & Reijenga, FA., 2000, TNO Arbeid.

Research output: Book / ReportReportProfessional

2001

Return to work of disabled persons: The Dutch re-integration voucher

Bosselaar, J. H. & Prins, R., 31 Dec 2001, Astri Leiden.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Sectoranalyse WAO 1999

Bosselaar, J. H., Veerman, T., Duvekot, L. & Lenderink, A., 2001, Elsevier.

Research output: Book / ReportReportAcademic

2005

Samen werken aan de oplossing voor het bezwaar. Eindverslag project Mediation bij Bezwaar en Beroep

Bosselaar, J. H., Cuelenaere, B. & Heijdel, W., 31 Dec 2005, UWV.

Research output: Book / ReportReportProfessional

2007

Sociaal vertrouwen in de Marathonbuurt: Resultaten bewonersenquête

Boutellier, J. C. J. & van Wonderen, R., 2007, Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. 79 p.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Sociaal vertrouwen in Oud-Zuid: Literatuurverkenning en ontwikkeling van een meetinstrument

Boutellier, J. C. J., van Wonderen, R., Tan, S., de Groot, I. N. J. & Nieborg, S., 2007, Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. 130 p.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Vormgeving Cliëntenparticipatie WWB

Berg, B., Veer, V. D. & Bosselaar, J. H., 2007, VUG/Min. van SZW.

Research output: Book / ReportReportProfessional

2009

Responsive Regulation bij de Voedsel en Waren Autoriteit: Een empirisch onderzoek naar de theoretische veronderstellingen

van Wijk, E. G. & Mascini, P., 2009, Den Haag: Boom Juridische uitgevers. (Handhaving en Gedrag)

Research output: Book / ReportReportAcademic

2010

Gemeenten en niet-melders WIJ

Bosselaar, J. H. & van den Berg, M., 2010, VUG/Min. van SZW.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Multiproblematiek bij cliënten, verslag van een verkenning in relatie tot (arbeids) participatie

Bosselaar, J. H., Prins, R., Maurits, E. & Molenaar-Cox, P., 31 Dec 2010, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Participatie-ontwikkeling in perspectief

Bosselaar, J. H., 2011, divosa Utrecht.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Party Government in 40 Democracies 1945-2008. Composition-Duration-Personnel.

Woldendorp, J. J., Keman, H. & Budge, I., 2011, Amsterdam: Dept. of Political Science and Public Administration.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Politiesuïcide. Inventarisatie van zelfdoding door ambtenaren van politie in Nederland

Timmer, J. S., de Vos, R., Tillaart, J. & Gosepa, S., 2011, Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam. 52 p.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Open Access
Open Access
File
2012

Samenleven met verschillen: Signaleren van spanningen en versterken van vertrouwen in Amsterdamse buurten

Boutellier, J. C. J., Broekhuizen, J., van Wonderen, R., Boers, J., van Marissing, E. & Slot, J., 2012, Amsterdam: Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek.

Research output: Book / ReportReportProfessional

2013

30 maatregelen tegen uitgaansgeweld. Advies festivalbenadering Amsterdamse uitgaanspleinen

van der Land, M. & de Groot, I., 2013, Amsterdam: Leerstoel Veiligheid & Burgerschap. 44 p.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Actief, ondersteunend en inspirerend in veiligheid. Een onderzoek naar zelfredzaamheid en de rol van burgers, professionals en bestuurders

Hijlkema, S., van der Meulen, S. & Timmer, J. S., 2013, Zwolle: Windesheim. 102 p.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Open Access

De maatschappelijk nuttige tegenprestatie: schipperen

Corra, A. & Bosselaar, H., 2013, VU University Amsterdam.

Research output: Book / ReportReportAcademic

De maatschappelijk nuttige vtegenprestatie: schipperen tussen sociale integratie en repressie.

Bosselaar, J. H. & Corrà, A. D. R., 31 Dec 2013, VU University Amsterdam.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Designing Elections in Conflict-Prone Divided Societies. The Case of South Sudan

Dreef, S. & Wagner, W. M., 2013, Frankfurt am Main: Peace Research Institute Frankfurt. 36 p. (PRIF Report; no. 122)

Research output: Book / ReportReportAcademic

De uitschuifbare wapenstok in de basispolitiezorg. Evaluatie van de proef met de uitschuifbare wapenstok bij de politie in Zwolle en Deventer

van der Meulen, S., Bromlewe, E. & Timmer, J. S., 2013, Zwolle: Windesheim. 104 p.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Open Access
File

Fragmentation of Global Environmental Governance Architectures: A Literature Review

Isailovic, M., Widerberg, O. E. & Pattberg, P. H., 2013, VU Amsterdam: Institute of Environmental Studies. (Report W-13/09)

Research output: Book / ReportReportAcademic

File
fragmentation
governance
global governance
international law
political science

Korte inventarisatie naar naleefgedrag bedrijven

Six, F. E., 2013, The Hague: Ministerie van Economische Zaken.

Research output: Book / ReportReportAcademic

File

Ruimte voor zelforganisatie: Implicaties voor gemeenten (Wmo Essay 13)

Boutellier, J. C. J., Huygen, A. & van Marissing, E., 2013, Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Research output: Book / ReportReportProfessional

2014

Burgers in veiligheid. Een inventarisatie van burgerparticipatie op het domein van de sociale veiligheid.

Boutellier, J. C. J., van der Land, M. & van Stokkom, B. A. M., 2014, WODC, Ministerie van Veiligheid en Justitie. 136 p.

Research output: Book / ReportReportAcademic

File

De diversiteit van het willen. Een onderzoek naar de dynamiek van motivaties achter regelnaleving

van Wijk, E. G. & Six, F. E., 2014, Den Haag: Boom Lemma. 75 p. (Handhaving en Gedrag)

Research output: Book / ReportReportAcademic

Earth System Challenges and A Multi-layered Approach for the Sustainable Development Goals

Young, O. R., Underdal, A., Kanie, N., Andresen, S., Bernstein, S., Biermann, F., Gupta, J., Haas, P. M., Iguchi, M., Kok, M., Levy, M., Nilsson, M., Pintér, L. & Stevens, C., 2014, Tokyo: United Nations University Institute for the Advanced Study of Sustainability. (Policy Brief #1)

Research output: Book / ReportReportAcademic

Effectieve managementstrategieën: Duiden, verbinden en vakmanschap

Bannink, D. B. D. & Goosen, C., 2014, Utrecht: Divosa/VU. 6 p.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Gewoon, dichtbij - VNG jaarbericht 2014; gedeelde verantwoordelijkheid voor lokale kwaliteiten

Boutellier, J. C. J. & Gilsing, R., 2014, Den Haag: VNG. 68 p.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Integrating Governance into the Sustainable Development Goals

Biermann, F., Stevens, C., Bernstein, S., Gupta, A., Kabiri, N., Kanie, N., Levy, M., Nilsson, M., Pintér, L., Scobie, M. & Young, O. R., 2014, Tokyo: United Nations University Institute for the Advanced Study of Sustainability. (Policy Brief #3)

Research output: Book / ReportReportAcademic

Open Access
File

Manifest: Er waart een golf van idealisme door Nederland

Schuyt, T. N. M. & Mariani, E. E., 2014, Amsterdam: VU, FSW, Werkgroep Filantropische Studies. 29 p.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Nieuwe tijden, nieuw bestuur. De Wmo in de improvisatiemaatschappij

Boutellier, J. C. J., 2014, Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Research output: Book / ReportReportProfessional

File
File