Research Output 1975 2019

Filter
Chapter
2018

Building a nexus between policing and care: the case of Flying Squads in Amsterdam

van Steden, R. 2018 Emerging governance : crafting communities in an improvising society. Boutellier, H. & Trommel, W. (eds.). The Hague: Eleven International Publishing, p. 51 65 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Compromise, value pluralism, and democratic liberalism

Overeem, P. 2018 Compromise and Disagreement in Contemporary Political Theory. Rostbøll, C. & Scavenius, T. (eds.). Abingdon UK/New York: Routledge, p. 115-129 (Routledge Innovations in Political Theory)

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Creating connections: the case of new welfare

Bosselaar, J. H. & van der Veer, J. C. V. 2018 Emerging Governance; Crafting Communities in an Improvising Society. Boutellier, H. & Trommel, W. (eds.). The Hague: Eleven International Publishing, p. 29-49

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Decentralizing child welfare in the Netherlands: Innovation, transformation and collaboration

Kortleven, W. J. 2018 Emerging governance: Crafting communities in an improvising society. Boutellier, H. & Trommel, W. (eds.). The Hague: Eleven International Publishing, p. 65-84 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Open Access
File

Decentralizing Dutch police information

Wagenaar, F. P., Kraassenberg, K. & Kee, L. 2018 Emerging Governance: Crafting communities in an improvising society. Boutellier, H. & Trommel, W. (eds.). The Hague: Eleven International Publishing, p. 107-117

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

De Federalist Papers en staatsmanschap

Overeem, P. 2018 De Federalist Papers: Bakermat van het moderne constitutionalisme. de Hert, P., Kinneging, A. & Versluis, G. (eds.). Eindhoven: Damon, p. 138-160

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Epiloque

Trommel, W. A. & Boutellier, J. C. J. 2018 Emerging Governance: Crafting Communities in an Improvising Society. Den Haag: Eleven Publishers, p. 189-198 9 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Gemeentelijke ombudsvoorzieningen: Normen en aanbevelingen voor behoorlijk overheidsoptreden

van Montfort, A. J. G. M. 2018 Degelijk en betrouwbaar bestuur: Liber amicorum Rudie Hulst. van Montfort, A. (ed.). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers (WLP), p. 117-132

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Implementation management: The work and social assistance act

Bannink, D. B. D. 2018 Emerging governance: Crafting communities in an improvising society. Boutellier, H. & Trommel, W. (eds.). The Hague: Eleven International Publishing, p. 119-134 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Nieuw land, oude verhalen: de constructie van erfgoedthemapark Batavialand

Rodenberg, J. 2018 Betrouwbaar en degelijk bestuur: Liber Amicorum Rudie Hulst . Van Montfort, A. J. G. M. (ed.). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers (WLP), p. 77-89 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Normatieve dynamiek in netwerken

van Putten, R. J. & van Steden, R. 2018 Het probleem samenwerken: Duiden en verbinden: ironische uitwegen voor vastgelopen samenwerking. Bannink, D. & Bosselaar, H. (eds.). Amsterdam: Boom bestuurskunde, p. 145-159

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

The Emergence of a New Paradigm in Governance of Welfare and Security

Trommel, W. A. & Boutellier, J. C. J. 2018 Emerging Governance: Crafting Communities in an Improvising World. Boutellier, H. & Trommel, W. (eds.). Den Haag: Eleven Publishers, p. 9-28 19 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

2017

Agenda for future research into the role of trust in regulatory regimes

Six, F. & van Ees, H. 2017 Trust in regulatory regimes. Six, F. & Verhoest, K. (eds.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing, Incorporated, p. 224-242

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren

Timmer, J. S. & van der Steeg, M. 2017 Openbare Orde en Veiligheid. Tekst & Commentaar. Vijfde druk. Muller, E. R., Brainich, E. T., Brouwer, J. G. & Schilder, A. E. (eds.). Deventer: Wolters Kluwer, p. 1173-1240 67 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Aristotle's politikos: Statesmanship, magnanimity, and the rule of the many

Overeem, P. 2017 Aristotle's Practical Philosophy: On the Relationship between His Ethics and Politics. Cohen de Lara, E. & Brouwer, R. (eds.). Cham: Springer International Publishing Switzerland, p. 35-49 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Aristotle
citizenship
political philosophy
Plato
political theory

Begrensde autoriteit: Wolterstorff over de staat

van Putten, R. J. 2017 Denken om shalom: De praktische filosofie van Nicholas Wolterstorff. van Putten, R. J., Cusveller, B. & Nijhoff, R. (eds.). Amsterdam: Buijten & Schippenheijn, p. 73-87

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Besluit geweldgebruik bij uitoefening buitengewone bevoegdheden

Timmer, J. S. & van der Steeg, M. 2017 Openbare Orde en Veiligheid. Tekst & Commentaar. Vijfde druk. Muller, E. R., Brainich, E. T., Brouwer, J. G. & Schilder, A. E. (eds.). Deventer: Wolters Kluwer, p. 1251-1259 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Besluit geweldgebruik defensiepersoneel in de uitoefening van de bewakings- en beveiligingstaak

Timmer, J. S. & van der Steeg, M. 2017 Openbare Orde en Veiligheid. Tekst & Commentaar. Vijfde druk. Muller, E. R., Brainich, E. T., Brouwer, J. G. & Schilder, A. E. (eds.). Deventer: Wolters Kluwer, p. 1261-1272 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Comparative research methods

Keman, J. E. & Pennings, P. J. M. 2017 D. Caramani (Ed.). Comparative Politics. 4 ed. Oxford: Oxford, UK: Oxford University Press, p. 49-63 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Demokratischer Frieden, demokratischer Krieg und liberales „peacebuilding"

Wagner, W. M. 2017 Friedens- und Konfliktforschung. Ide, T. (ed.). Barbara Budrich Publishers, p. 131-160

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

De officier van justitie als toezichthouder bij professionele fouten: Casestudy in de luchtvaartsector en de medische sector

Kortleven, W. J., Putman, K. & Waaijer, I. 1 Sep 2017 Over de muren van stilzwijgen: Liber amicorum Henk van de Bunt. Staring, R., van Swaaningen, R. & van Wingerde, K. (eds.). Den Haag: Boom Criminologie, p. 301-314 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Open Access
File

Drie beelden van jonge accountants over hun beroep

de Graaf, G., Rijsenbelt, A. & van Exel, N. J. A. 12 Dec 2017 Artikel 5.: De beroepseer van de accountant. Kloppenburgh, M. & Jansen, T. (eds.). Utrecht: Stichting Beroepseer, p. 159-170

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Ethical leadership: A complex and messy phenomenon

Heres, L., Huberts, L. W. J. C. & Lasthuizen, K. 2017 Radical Thoughts on Ethical Leadership. Jurkiewicz , C. J. & Giacalone , R. A. (eds.). Charlotte NC: Information Age Publishing, p. 135-150 16 p. (Ethics Series)

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Europe’s (halfway) social investment turn

Hemerijck, A. C. 2017 Social Development and Social Policy: International Experiences and China’s Reform. Dongtao, Q. & Lijun, Y. (eds.). World Scientific Publishers, p. 3-37

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Grondslagen en structuur van het Nederlands recht

van Montfort, A. J. G. M. 2017 Hoofdstukken recht voor niet-juristen. van Montfort, A. J. G. M. (ed.). Den Haag: Boom juridisch, p. 17-38 22 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Het zwijgen in de steen: Woningcorporaties in maatschappelijk vastgoed, trends en agenda-onderzoek

Koolma, H. M. 8 Oct 2017 10 jaar Barometer Maatschappelijk Vastgoed: Impact, trends en ontwikkelingen. Veuger, J. (ed.). Groningen: Hanzehogeschool Groningen, p. 164-178 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

trend
stone

Inleiding: Denken om shalom

van Putten, R. J., Cusveller, B. & Nijhoff, R. 2017 Denken om shalom: De praktische filosofie van Nicholas Wolterstorff. van Putten, R. J., Cusveller, B. & Nijhoff, R. (eds.). Amsterdam: Buijten & Schippenheijn, p. 9-15

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Introduction: Security/Mobility and the politics of movement

Hoijtink, M. 2017 Security/Mobility: Politics of movement. Leese, M. & Wittendorp, S. (eds.). Manchester: Manchester University Press, p. 1 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Oil elites and transnational alliances

de Graaff, N. A. 2017 The Geopolitics of Global Energy. The New Cost of Plenty . Lehman, T. (ed.). Boulder and London: Lynne Rienner Publishers, p. 65-84

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Prospect Theory

Vis, B. 2017 The SAGE Encyclopedia of Political Behavior . Moghaddam , F. (ed.). 1st edition ed. Thousand Oaks: Sage Publications, p. 670-672

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Public service ethics and integrity: Some general lessons

Overeem, P. 2017 Ethics of Counterterrorism. Kowalski, M. (ed.). BOOM, p. 19-34 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

public service
integrity
moral philosophy
torture

Regeling Dienst speciale interventies

Timmer, J. S. & van der Steeg, M. 2017 Openbare Orde en Veiligheid. Tekst & Commentaar. Vijfde druk.. Muller, E. R., Brainich, E. T., Brouwer, J. G. & Schilder, A. E. (eds.). Wolters Kluwer, p. 1241-1249 9 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Social inclusion and sustainable livelihood trajectories of portuguese immigrants in Curaçao: From contracted oil-workers through agro-commercial entrepreneurship to business elite

de Bruijn, J. G. M. & do Rego, C. P. 6 Jun 2017 Livelihoods and Development New Perspectives. de Haan, L. (ed.). Leiden: Koninklijke Brill NV, p. 69–94 25 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

entrepreneurship
livelihood
elite
immigrant
inclusion

The corporation in Political Science

van Apeldoorn, E. B. & de Graaff, N. A. 2017 The Corporation. A Critical, Multi-Disciplinary Handbook. Baars, G. & Spicer, A. (eds.). Cambridge: Cambridge: Cambridge University Press. , p. 134 159 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

The dual face of China's 'going global': Transnationalizing national oil companies, elites and global networks

de Graaff, N. A. Jul 2017 Geopolitical Economy of Energy and Environment. China and the European Union. Amineh, M. & Guang, Y. (eds.). Leiden and Boston: Brill Leiden, p. 42-73

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Trust in regulatory regimes: scoping the field

Six, F. E. & Verhoest, K. 2017 Trust in regulatory regimes. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, Incorporated, p. 1 36 p. 1

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

public administration
political science
empirical research
literature

Vertrouwen in accountants

Six, F. Dec 2017 Artikel 5: De beroepseer van de accountant. Kloppenburg, M. & Jansen, T. (eds.). Utrecht: Stichting Beroepseer, p. 173-181

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

When the going gets tough: processes of trust building and repair in regulatory relations

Six, F. & Verhoest, K. Jan 2017 Trust in regulatory regimes. Six, F. & Verhoest, K. (eds.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing, Incorporated, p. 60-79

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

2016

(On)mogelijke routes voor 'meer samenleving'

van Putten, R. J. 2016 Ontzuilde bezieling. Buijs, G. J. & Hoogland, J. (eds.). Den Haag: Boom bestuurskunde, p. 109-121

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Aan mooie woorden en ambities geen gebrek

Koolma, H. M. & van Montfort, A. J. G. M. 2016 Ontzuilde bezieling: Transformatie van burgers en maatschappelijke organisaties. Buijs, G. & Hoogland, J. (eds.). The Hague: Boom bestuurskunde, p. 57-69 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Actuele bestaansonzekerheid: Over de nieuwe condities van het sociale

Boutellier, J. C. J. 2016 Sociale (on)zekerheid. van lieshout, P. (ed.). University of Amsterdam Press, p. 29-42

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Analyseperspektiven für die chinesische Politik

Huotari, M., Stepan, M. & Heilmann, S. 2016 Das politische System der Volksrepublik China. Heilmann, S. (ed.). Wiesbaden: Springer, p. 17-25 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

China als Herausforderung gängiger Annahmen

Stepan, M. & Heilmann, S. 2016 Das Politische System der Volksrepublik China. Heilmann, S. (ed.). Wiesbaden: Springer, p. 12-15 4 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Compromise

Overeem, P. 2016 Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance. Farazmand, A. (ed.). Cham, CH: Springer

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Open Access
File

Democratic distinctiveness and the new security agenda

Wagner, W. M. & Geis, A. 2016 Transformations of Security Studies. Dialogue, Diversity and Discipline. Schlag, G., Junk, J. & Daase, C. (eds.). Abingdon/New York: Routledge, p. 122-137 16 p. (PRIO New Security Series)

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

De participatiesamenleving als moreel vraagstuk

Hoogland, J. 2016 Ontzuilde bezieling: Transformatie van burgers en maatschappelijke organisaties. Buijs, G. & Hoogland, J. (eds.). Den Haag: Boom bestuurskunde, p. 19 - 34 15 p. 1

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

De zekerheid van sociale verbanden: naar een maatschappelijk middenveld 2.0

van Steden, R. 2016 Ontzuilde bezieling: transformatie van burgers en van maatschappelijke organisaties. Buijs, G. & Hoogland, J. (eds.). Den Haag: Boom bestuurskunde, p. 97-108

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Dispute settlement systems and courts

Alter, K. & Hooghe, L. 2016 Handbook on Comparative Regionalism. Risse, T. & Boerzel, T. (eds.). Oxford: Oxford University press, p. 538-558

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Dutch approach to integrity of governance in context

Huberts, L. W. J. C. 2016 Integrity management in the public sector: The Dutch approach. Huberts, L. & Hoekstra, A. (eds.). The Hague: BIOS, p. 202-214 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

File

Gesellschaftliche Vereinigungen und Gewerkschaften

Shih, L., Zhu, Y., Stepan, M. & Heilmann, S. 2016 Das politische System der Volksrepublik China. Heilmann, S. (ed.). Wiesbaden: Springer, p. 262-269 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter