Research Output

Filter
Chapter
1989

The influence of social movements on government policy.

Huberts, L. W., 1989, Organizing for change: social movement organizations in Europe and the United States. . Klandermans, B. (ed.). Greenwich & London: JAI Press Inc., Vol. 2. p. 395-426 31 p. (International Social Movement Research ).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Van een groots mandaat naar een stille herverdeling: verdeling, sturing en politisering in het volkshuisvestingsbeleid

Koolma, H. M. & Klijn, E. H., 1989, Overheid: op de (terug)tocht of naar een nieuw profiel. Ringeling, A. B. (ed.). The Hague: VUGA, p. 115-136

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

1991

Criminaliteit als moreel vraagstuk: vijf jaar justitieel preventiebeleid

Boutellier, J. C. J., 1991, Burgerschap, levensbeschouwing en criminaliteit: Humanistische, katholieke en protestantse visies op de kwaliteit van de huidige samenleving. Cliteur, P. B., van Gennip, P. A. & Layendecker, L. (eds.). Amersfoort: De Horstink

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

1994

Criminologie van de toekomst: een literatuurverkenning

Boutellier, J. C. J., 1994, Rechtsverzorging en wetenschap. Boutellier, J. C. J., van de Bunt, H. G. & Aalberts, M. M. J. (eds.). Arnhem: Gouda Quint/ WODC, p. 39-48

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Het geëmancipeerde slachtoffer: Een nadere beschouwing over solidariteit en slachtofferschap

Boutellier, J. C. J., 1994, Hoe punitief is Nederland?. Moerings, M. (ed.). Arnhem: Gouda Quint/ WODC

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

1997

Kwetsbaarheid en zorgethiek: Over de morele motieven van een postmoderne staat

Boutellier, J. C. J., 1997, Denken over zorg: Concepten en praktijken. Utrecht: Tijdstroom

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Zelfstandigen en armoede

Bosch, L. H. M., Bosselaar, H. & Zwinkels, W., 1 Jan 1997, De kwetsbaren, Tweede jaarrapport armoede. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

2004

Op zoek naar waarden, normen en wat dies meer zij

Boutellier, J. C. J., 2004, Bindingsloos of bandeloos: Normen, waarden en individualisering. Boutellier, J. C. J., de Beer, P. & van Praag, C. (eds.). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, p. 7-12

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

File
2007

Kristallen in vloeistof: Veiligheid in het werk van Zygmunt Bauman

Boutellier, J. C. J., 2007, Zygmunt Bauman: De schaduwzijde van de vloeibare moderniteit. Den Haag: Boom juridisch, p. 37-50

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Naar eigen regie over workability

Bosselaar, J. H., 31 Dec 2007, Ziek en mondig op het werk. Dilemma’s bij veranderende verhoudingen: Dilemma’s bij veranderende verhoudingen. van Lieshout, P. (ed.). Geling Publishing

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

2011

(leiding workshop) Workshop 5: Rol politie bij inrichting morele ruimte.

Boutellier, J. C. J., 2011, De opdracht van de politie: Verslag van een conferentie. Deelman, P. (ed.). Den Haag: SMVP Producties, p. 91-96

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterPopular

Comparing of Police Use of Firearms in the EU

Timmer, J. S. & Pronk, G. J., 2011, Eigensicherung & Schusswaffeneinsatz bei der Polizei. Beitrage aus Wissenschaft und Praxis 2011. Lorei, C. (ed.). Frankfurt am Main: Verlage für der Polizeiwissenschaft, p. 181-192 11 p. (Schritenreihe Polizei & Wissenschasft).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

De politiepet te boven: De meerwaarde van speciale eenheden voor de Nederlandse politietaak

Timmer, J. S., 30 Sep 2011, Universalis. Liber Amicorum Cyrille Fijnaut. Spapens, T., Groenhuijsen, M. & Kooijmans, T. (eds.). Antwerpen - Cambridge: Intersentia Uitgevers, p. 601-612 11 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

2012

Corruptie, integriteit en goed bestuur.

Huberts, L. W. J. C., 2012, Kruistocht tegen corruptie. Boeiend perspectief of gevecht tegen windmolens?. Breeveld, H. (ed.). Paramaribo: UNDP & Democracy Unit, p. 7-17 11 p. (Democracy Unit Cahier; no. 14).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterPopular

File

Go with the flow and Undo the knots: intelligence and interconnectivity in transnational organized crime policing

den Boer, M. G. W., 2012, Handbook of Transnational Organized Crime. Allum, F. & Gilmour, S. (eds.). London and New York: Routledge, p. 418-430

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Integriteit en internationale veiligheid

den Boer, M. G. W., 2012, Integriteit - Integriteit en integriteitsbeleid in Nederland. van den Heuvel, J. H. J., Huberts, L. W. J. C. & Muller, E. R. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 427-443 (Handboeken Veiligheid).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

The Development of the WTO interest group population. Exploring density, stability and diversity over time

Hanegraaff, M., Beyers, J. & Braun, C. H. J. M., 2012, The scale of interest organization in democratic politics. Halpin, D. & Jordan, G. (eds.). New York: Palgrave Macmillan, p. 180-200 20 p. (Interest groups, advocacy and democracy series).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Waarden en integriteit

van der Wal, Z., 2012, Integriteit: Integriteit en Integriteitsbeleid in Nederland. Heuvel, J. H. J., Huberts, L. W. J. C. & Muller, E. R. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 87-102 (Handboeken Veiligheid).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

2013

21st Century social investment imperatives

Hemerijck, A. C., 2013, A Future Worth Living For. Reynolds, B. & Healy, S. (eds.). Dublin: Social Justice Ireland, p. 43-59

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

21st Century Social Investment Imperatives.

Hemerijck, A. C., 2013, Framing a New Progressive Narrative, FEPS Next Left Publications, 2013, pp. 184-200.. Stetter, A. Skrzypek (eds.), E., Duffek, K. & Skrzypek, A. (eds.). Brussels: FEPS Next Left Publications, p. 184-200

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

A study into welfare localization

Trommel, W. A., 2013, Crafting Local Welfare Lanscapes. Bannink, D. B. D., Bosselaar, J. H. & Trommel, W. A. (eds.). Den Haag: Eleven, p. 9-23 171 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Conclusion: Towards a democratic multilevel parliamentary field?

Crum, B. J. J. & Fossum, J. E., 2013, Practices of Inter-Parliamentary Coordination in International Politics. The European Union and Beyond.. Crum, B. J. J. & Fossum, J. E. (eds.). Colchester: ECPR Press, p. 251-268 18 p. (ECPR - Studies in European Political Science).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

De dialoog aan de keukentafel. Op zoek naar nieuw evenwicht tussen publieke en eigen verantwoordelijkheid

Bosselaar, J. H., 1 Feb 2013, Bouwplaats lokale verzorgingsstaat. Bosselaar, H. & Vonk, G. (eds.). Boom juridisch

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

De Eurocrisis en de Soevereiniteitsparadox, in: T. Kwakkelstein, A. van Dam en A. van Ravenzwaaij (red.), Omslag. Perspectieven op Goed Bestuur in 2020

Hemerijck, A. C., 2013, Omslag. Perspectieven op Goed Bestuur in 2020. Kwakkelstein, en A. van Ravenzaaij, T., van Dam, A. & van Ravenzaaij, A. (eds.). Den Haag: Boom Lemma Uitgevers, p. 83-100 17 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

De-industrialization and the expansion of the welfare: A reassessment

Manow, P., van. Kersbergen, K. & drs. Schumacher, G., 2013, Political Economy of the Service Sector. Wren, A. (ed.). Oxford: Oxford University press, p. 227-247

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

De louterende werking van bestuurlijke bescheidenheid

Trommel, W. A., 2013, Bouwplaats lokale verzorgingsstaat. Wetenschappelijke reflecties op decentralisaties in de sociale zekerheid en zorg. Bosselaar, H. J. & Vonk, G. (eds.). Den Haag: Boom Lemma, p. 115-125

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

De macht van het kapitaal

van Apeldoorn, B., 2013, Tegenwicht: waarom waarden ertoe doen. Hurenkamp, M., Nierop, A. & SIe Dhian Ho, M. (eds.). Amsterdam: Van Gennep, p. 339-352 14 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Discourse and tractable morality

de Graaf, G., 2013, Handbook of the Philosophical Foundations of Business Ethics. Lütge, C. (ed.). Heidelberg: Springer, p. 581-602

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

File

Do local landscapes emerge? Reflecting on local welfare crafting in the Netherlands

Bannink, D. B. D., Bosselaar, J. H. & van der Veer, J. C. V., 2013, Crafting Local Welfare Landscapes. Bannink, D. B. D., Bosselaar, J. H. & Trommel, W. A. (eds.). The Hague: Eleven International Publishers, p. 141-154 171 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Dutch perspectives on European police co-operation

den Boer, M. G. W., 2013, The Netherlands as an EU Member: Awkward or Loyal Partner?. Schout, A. & Rood, J. (eds.). The Hague: Eleven Publishers, p. 127-142

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Economic performance and institutions: Capturing the dependent variable (full reproduction of article with the same title, published in 2012 in European Political Science Review, 4(1): 73-96)

Vis, B., Woldendorp, J. J. & Keman, J. E., 2013, Comparative Public Policy. Hill, M. (ed.). London: Sage Publications, p. 3-28 (Vol. 4) 26 p. (The SAGE Library of the Public Sector).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Een andere kijk op veiligheid

van Steden, R. & Hoogland, J., 2013, In vertrouwen leven. Tegendraadse beschouwingen over veiligheid. van Steden, R. & Hoogland, J. (eds.). Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, p. 7-18

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Een Collectief Scholingsfonds naast de WW pp. 49-64.

Hemerijck, A. C. & Nierop, A., 2013, Een Collectief Scholingsfonds naast de WW (tMij een Zorg! De Toekomst van de Sociale Zekerheid. Herschberg, S. (ed.). Amsterdam: Balans, p. 49-64 15 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

End of an era

Overbeek, H. W., 2013, Hans Keman: An Institution in Comparative Political Science. Woldendorp, J. J. W. (ed.). Amsterdam: Private publication, p. 95-100 6 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Ethiek en veiligheid (Hoofdstuk 7)

Kolthoff, E. W., 2013, Veiligheid: Studies over inhoud, organisatie en maatregelen (2e herziene druk). Muller, E. R. (ed.). Alphen aan den Rijn: Kluwer, p. 179-197

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Europees veiligheidsbeleid: balanceren tussen soevereiniteit en solidariteit

den Boer, M. G. W., 2013, Veiligheid - Veiligheid en veiligheidsbeleid in Nederland. Muller, E. R. (ed.). Deventer: Kluwer, p. 671-690 (Handboeken Veiligheid).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Filantropie en de sector filantropie in kort bestek

Schuyt, T. N. M., 2013, Geven in Nederland. Giften, Nalatenschappen, Sponsoring en Vrijwilligerswerk. Schuyt, T. N. M., Gouwenberg, B. & Bekkers, R. (eds.). Amsterdam: Reed Elsevier Education, p. 29-34 5 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Fundamenteel onderzoek voor de publieke zaak?! Wanneer impopulaire maatregelen te nemen en hoe ermee weg te komen

Vis, B., 2013, Passie voor de publieke zaak. van Genugten, M., Honigh, M. & Trommel, W. (eds.). Den Haag: Boom Lemma, p. 19-36 214 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Global climate governance and energy choices

Zelli, F., Pattberg, P. H., Stephan, H. & van Asselt, H., 2013, The Handbook of Global Energy Policy. Goldthau, A. (ed.). Chichester: Wiley, p. 340-357 530 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Governability after a fashion. Why the capacity to govern local welfare cannot be taken for granted

Koornstra, H. R., 2013, Crafting Local Welfare Landscapes. Bannink, D., Bosselaar, H. & Trommel, W. (eds.). The Hague: Eleven, p. 47-63 171 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Governing through networks: A systemic approach

Rice, D. A., 2013, Network theory in the public sector: Building new theoretical frameworks. Keast, R., Mandell, M. & Agranoff, R. (eds.). New York: Routledge, p. 103-117

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Grondslagen en structuur van het Nederlands recht

van Montfort, A. J. G. M., 2013, Geheel volgens de regels, Inleiding recht voor bedrijf en overheid. van Montfort, A. J. G. M. (ed.). 2e ed. Den Haag: Lemma, p. 17-38 22 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Gulle gevers? Private bijdragen aan cultuur in Nederland

Schuyt, T. N. M. & Bekkers, R. H. F. P., 2013, Boekman 97: De Staat van Cultuur. Amsterdam/ Den Haag: Boekmanstichting / Sociaal en Cultureel Planbureau, p. 125-132 7 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

File

Het democratisch dilemma van de Muntunie

Crum, B. J. J., 2013, De Politiek van de Euro. Biografie van een kwetsbare munt. Cuperus, R., Pilon, A. & Wiersma, J. M. (eds.). Amsterdam: Van Gennep, p. 73-86 14 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Het managen van activering: een dubbele uitdaging

Bannink, D. B. D., 2013, Bouwplaats lokale verzorgingsstaat. Wetenschappelijke reflecties op decentralisaties in de sociale zekerheid en zorg. Bosselaar, H. J. & Vonk, G. (eds.). Den Haag: Boom Lemma, p. 89-100 126 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

How to analyze welfare states and their development?

Vis, B., 2013, The Routledge Handbook of the Welfare State. Greve, B. (ed.). London and New York: Routledge, p. 274-282 474 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

How to integrate philanthropy within the welfare state: the Dutch case

Schuyt, T. N. M., 2013, Non-profit och välfärden. Trägårdh, L. & et al (eds.). Stockholm: Johnsons Foundation, p. 35-47 12 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Inleiding

Schuyt, T. N. M., 2013, Geven in Nederland. Giften, Nalatenschappen, Sponsoring en Vrijwilligerswerk. Schuyt, T. N. M., Gouwenberg, B. & Bekkers, R. H. F. P. (eds.). Amsterdam: Reed Business education, p. 23-28 5 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Inleiding: op de bouwplaats van de lokale verzorgingsstaat

Bosselaar, J. H. & Vonk, G., 2013, Bouwplaats lokale verzorgingsstaat. Wetenschappelijke reflecties op decentralisaties in de sociale zekerheid en zorg. Bosselaar, H. J. & Vonk, G. (eds.). Den Haag: Boom Lemma, p. 11-17

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Integrity of governance: What it is (not) and what is next

Huberts, L. W. J. C., 2013, Good, Bad and Next in Public Governance. The Winelands Papers 2012. Minderman, G., Venkat Raman, A., Cloete, F. & Woods, G. (eds.). The Hague: Eleven International Publishing, p. 183-208 284 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

File