Research Output

Filter
Chapter
2014

Van bestuurlijke integriteit naar de kwaliteit van het publieke domein 2020: Uitweg of valkuil

Huberts, L. W. J. C., 2014, Alles voor het publiek domein. Bundel ter gelegenheid van het afscheid van prof. mr. Roel Bekker en prof.dr.mr. Roel Nieuwenkamp. Den Haag: CAOP, p. 80-85 6 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

File

Voorwoord

Schuyt, T. N. M., 2014, Handboek Fondsenwerving. Verstegen, M. C. G. (ed.). Peize: Tekst en Uitleg, p. 11-12 2 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Vreemde ogen dwingen? Juridische controlevoorzieningen en integriteit van bestuur

van Montfort, A. J. G. M., Huberts, L. W. J. C. & Dees, M., 2014, Integriteit in politiek en bestuur, De (on)mogelijkheden van het recht, Staatsrechtconferentie 2013. Loeffen S.C., S. C., Munneke, S. A. J., Neerhof, A. R. & Schilder, A. E. (eds.). Oisterwijk: Wolf legal publishers, p. 151-187 37 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

What goes wrong: Integrity violations

Huberts, L. W. J. C. & Lasthuizen, K. M., 2014, The Integrity of Governance. What it Is, What we Know, What is Done, and Where to Go. Huberts, L. W. J. C. (ed.). Basingstoke: Palgrave Macmillan, p. 110-134 (Governance and Public Management Series).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

What is valued in politics and administration

Huberts, L. W. J. C. & van der Wal, Z., 2014, The Integrity of Governance. What it Is, What we Know, What is Done, and Where to Go. Huberts, L. W. J. C. (ed.). Basingstoke: Palgrave Macmillan, p. 79-109 (Governance and Public Management Series).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Why it goes wrong: Causes of corruption

Huberts, L. W. J. C. & de Graaf, G., 2014, The Integrity of Governance. What it Is, What we Know, What is Done, and Where to Go. Huberts, L. W. J. C. (ed.). Basingstoke: Palgrave Macmillan, p. 144-166 (Governance and Public Management Series).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

2013

21st Century social investment imperatives

Hemerijck, A. C., 2013, A Future Worth Living For. Reynolds, B. & Healy, S. (eds.). Dublin: Social Justice Ireland, p. 43-59

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

21st Century Social Investment Imperatives.

Hemerijck, A. C., 2013, Framing a New Progressive Narrative, FEPS Next Left Publications, 2013, pp. 184-200.. Stetter, A. Skrzypek (eds.), E., Duffek, K. & Skrzypek, A. (eds.). Brussels: FEPS Next Left Publications, p. 184-200

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

A study into welfare localization

Trommel, W. A., 2013, Crafting Local Welfare Lanscapes. Bannink, D. B. D., Bosselaar, J. H. & Trommel, W. A. (eds.). Den Haag: Eleven, p. 9-23 171 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Conclusion: Towards a democratic multilevel parliamentary field?

Crum, B. J. J. & Fossum, J. E., 2013, Practices of Inter-Parliamentary Coordination in International Politics. The European Union and Beyond.. Crum, B. J. J. & Fossum, J. E. (eds.). Colchester: ECPR Press, p. 251-268 18 p. (ECPR - Studies in European Political Science).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

De dialoog aan de keukentafel. Op zoek naar nieuw evenwicht tussen publieke en eigen verantwoordelijkheid

Bosselaar, J. H., 1 Feb 2013, Bouwplaats lokale verzorgingsstaat. Bosselaar, H. & Vonk, G. (eds.). Boom juridisch

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

De Eurocrisis en de Soevereiniteitsparadox, in: T. Kwakkelstein, A. van Dam en A. van Ravenzwaaij (red.), Omslag. Perspectieven op Goed Bestuur in 2020

Hemerijck, A. C., 2013, Omslag. Perspectieven op Goed Bestuur in 2020. Kwakkelstein, en A. van Ravenzaaij, T., van Dam, A. & van Ravenzaaij, A. (eds.). Den Haag: Boom Lemma Uitgevers, p. 83-100 17 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

De-industrialization and the expansion of the welfare: A reassessment

Manow, P., van. Kersbergen, K. & drs. Schumacher, G., 2013, Political Economy of the Service Sector. Wren, A. (ed.). Oxford: Oxford University press, p. 227-247

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

De louterende werking van bestuurlijke bescheidenheid

Trommel, W. A., 2013, Bouwplaats lokale verzorgingsstaat. Wetenschappelijke reflecties op decentralisaties in de sociale zekerheid en zorg. Bosselaar, H. J. & Vonk, G. (eds.). Den Haag: Boom Lemma, p. 115-125

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

De macht van het kapitaal

van Apeldoorn, B., 2013, Tegenwicht: waarom waarden ertoe doen. Hurenkamp, M., Nierop, A. & SIe Dhian Ho, M. (eds.). Amsterdam: Van Gennep, p. 339-352 14 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Discourse and tractable morality

de Graaf, G., 2013, Handbook of the Philosophical Foundations of Business Ethics. Lütge, C. (ed.). Heidelberg: Springer, p. 581-602

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

File

Do local landscapes emerge? Reflecting on local welfare crafting in the Netherlands

Bannink, D. B. D., Bosselaar, J. H. & van der Veer, J. C. V., 2013, Crafting Local Welfare Landscapes. Bannink, D. B. D., Bosselaar, J. H. & Trommel, W. A. (eds.). The Hague: Eleven International Publishers, p. 141-154 171 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Dutch perspectives on European police co-operation

den Boer, M. G. W., 2013, The Netherlands as an EU Member: Awkward or Loyal Partner?. Schout, A. & Rood, J. (eds.). The Hague: Eleven Publishers, p. 127-142

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Economic performance and institutions: Capturing the dependent variable (full reproduction of article with the same title, published in 2012 in European Political Science Review, 4(1): 73-96)

Vis, B., Woldendorp, J. J. & Keman, J. E., 2013, Comparative Public Policy. Hill, M. (ed.). London: Sage Publications, p. 3-28 (Vol. 4) 26 p. (The SAGE Library of the Public Sector).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Een andere kijk op veiligheid

van Steden, R. & Hoogland, J., 2013, In vertrouwen leven. Tegendraadse beschouwingen over veiligheid. van Steden, R. & Hoogland, J. (eds.). Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, p. 7-18

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Een Collectief Scholingsfonds naast de WW pp. 49-64.

Hemerijck, A. C. & Nierop, A., 2013, Een Collectief Scholingsfonds naast de WW (tMij een Zorg! De Toekomst van de Sociale Zekerheid. Herschberg, S. (ed.). Amsterdam: Balans, p. 49-64 15 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

End of an era

Overbeek, H. W., 2013, Hans Keman: An Institution in Comparative Political Science. Woldendorp, J. J. W. (ed.). Amsterdam: Private publication, p. 95-100 6 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Ethiek en veiligheid (Hoofdstuk 7)

Kolthoff, E. W., 2013, Veiligheid: Studies over inhoud, organisatie en maatregelen (2e herziene druk). Muller, E. R. (ed.). Alphen aan den Rijn: Kluwer, p. 179-197

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Europees veiligheidsbeleid: balanceren tussen soevereiniteit en solidariteit

den Boer, M. G. W., 2013, Veiligheid - Veiligheid en veiligheidsbeleid in Nederland. Muller, E. R. (ed.). Deventer: Kluwer, p. 671-690 (Handboeken Veiligheid).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Filantropie en de sector filantropie in kort bestek

Schuyt, T. N. M., 2013, Geven in Nederland. Giften, Nalatenschappen, Sponsoring en Vrijwilligerswerk. Schuyt, T. N. M., Gouwenberg, B. & Bekkers, R. (eds.). Amsterdam: Reed Elsevier Education, p. 29-34 5 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Fundamenteel onderzoek voor de publieke zaak?! Wanneer impopulaire maatregelen te nemen en hoe ermee weg te komen

Vis, B., 2013, Passie voor de publieke zaak. van Genugten, M., Honigh, M. & Trommel, W. (eds.). Den Haag: Boom Lemma, p. 19-36 214 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Global climate governance and energy choices

Zelli, F., Pattberg, P. H., Stephan, H. & van Asselt, H., 2013, The Handbook of Global Energy Policy. Goldthau, A. (ed.). Chichester: Wiley, p. 340-357 530 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Governability after a fashion. Why the capacity to govern local welfare cannot be taken for granted

Koornstra, H. R., 2013, Crafting Local Welfare Landscapes. Bannink, D., Bosselaar, H. & Trommel, W. (eds.). The Hague: Eleven, p. 47-63 171 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Governing through networks: A systemic approach

Rice, D. A., 2013, Network theory in the public sector: Building new theoretical frameworks. Keast, R., Mandell, M. & Agranoff, R. (eds.). New York: Routledge, p. 103-117

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Grondslagen en structuur van het Nederlands recht

van Montfort, A. J. G. M., 2013, Geheel volgens de regels, Inleiding recht voor bedrijf en overheid. van Montfort, A. J. G. M. (ed.). 2e ed. Den Haag: Lemma, p. 17-38 22 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Gulle gevers? Private bijdragen aan cultuur in Nederland

Schuyt, T. N. M. & Bekkers, R. H. F. P., 2013, Boekman 97: De Staat van Cultuur. Amsterdam/ Den Haag: Boekmanstichting / Sociaal en Cultureel Planbureau, p. 125-132 7 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

File

Het democratisch dilemma van de Muntunie

Crum, B. J. J., 2013, De Politiek van de Euro. Biografie van een kwetsbare munt. Cuperus, R., Pilon, A. & Wiersma, J. M. (eds.). Amsterdam: Van Gennep, p. 73-86 14 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Het managen van activering: een dubbele uitdaging

Bannink, D. B. D., 2013, Bouwplaats lokale verzorgingsstaat. Wetenschappelijke reflecties op decentralisaties in de sociale zekerheid en zorg. Bosselaar, H. J. & Vonk, G. (eds.). Den Haag: Boom Lemma, p. 89-100 126 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

How to analyze welfare states and their development?

Vis, B., 2013, The Routledge Handbook of the Welfare State. Greve, B. (ed.). London and New York: Routledge, p. 274-282 474 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

How to integrate philanthropy within the welfare state: the Dutch case

Schuyt, T. N. M., 2013, Non-profit och välfärden. Trägårdh, L. & et al (eds.). Stockholm: Johnsons Foundation, p. 35-47 12 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Inleiding

Schuyt, T. N. M., 2013, Geven in Nederland. Giften, Nalatenschappen, Sponsoring en Vrijwilligerswerk. Schuyt, T. N. M., Gouwenberg, B. & Bekkers, R. H. F. P. (eds.). Amsterdam: Reed Business education, p. 23-28 5 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Inleiding: op de bouwplaats van de lokale verzorgingsstaat

Bosselaar, J. H. & Vonk, G., 2013, Bouwplaats lokale verzorgingsstaat. Wetenschappelijke reflecties op decentralisaties in de sociale zekerheid en zorg. Bosselaar, H. J. & Vonk, G. (eds.). Den Haag: Boom Lemma, p. 11-17

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Integrity of governance: What it is (not) and what is next

Huberts, L. W. J. C., 2013, Good, Bad and Next in Public Governance. The Winelands Papers 2012. Minderman, G., Venkat Raman, A., Cloete, F. & Woods, G. (eds.). The Hague: Eleven International Publishing, p. 183-208 284 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

File

Interparliamentary coordination in single market policy-making: The EU Services Directive

Crum, B. J. J. & Miklin, E., 2013, Practices of Inter-Parliamentary Coordination in International Politics. The European Union and Beyond. Crum, B. J. J. & Fossum, J. E. (eds.). Colchester: ECPR Press, p. 71-85 15 p. (ECPR - Studies in European Political Science).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Introduction

Bannink, D. B. D., Bosselaar, J. H. & Trommel, W. A., 2013, Crafting Local Welfare Landscapes. Bannink, D. B. D., Bosselaar, H. B. & Trommel, W. A. (eds.). The Hague: Eleven International Publishers, p. 7-8 171 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Is de liefde wederzijds?

van Genugten, M. L., Honingh, M. E. & Trommel, W. A., 2013, Passie voor de publieke zaak. Den Haag: Boom Lemma, p. 189-210

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Klachtvoorzieningen

van Montfort, A. J. G. M., 2013, Rechtsbescherming tegen de overheid, Bestuursprocesrecht: Bestuursrecht, Deel 2. Damen, L. J. A. (ed.). 5de ed. Den Haag: Boom Juridische uitgevers, Vol. 2. p. 451-476 26 p. (Boom juridische studieboeken).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Leidt de crisis tot hervorming?

Vis, B., 2013, Voortschrijdend inzicht: Omdat wetenschap niet stilstaat. Bennis, H., Bais, S. & de Meijer, P. (eds.). Amsterdam: Amsterdam University Press, p. 70-73 104 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Levenskunst volgens Prediker

Verkerk, M. J. & Hoogland, J., 2013, Wijsheid in bedrijf. van Hoof, B. & Blomme, R. (eds.). Assen: Van Gorcum, p. 13-23 130 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Localized crafting. Management tools responding to a double management challenge

Bannink, D. B. D., 2013, Crafting Local Welfare Landscapes. Bannink, D. B. D., Bosselaar, J. H. & Trommel, W. A. (eds.). The Hague: Eleven International Publishers, p. 79-94 171 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Localized Process: The Social Assistance Case

Bosselaar, H., 2013, Crafting Local Welfare Landscapes. Eleven International Publishing, p. 105-120 16 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Local welfare and activation in the Netherlands. Introduction to part II

van der Veer, J. C. V., Bannink, D. B. D. & Bosselaar, J. H., 2013, Crafting Local Welfare Landscapes. Bannink, D. B. D., Bosselaar, J. H. & Trommel, W. A. (eds.). The Hague: Eleven International Publishers, p. 97-104 171 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Local welfare landscapes. The case of social care in the Netherlands

van der Veer, J. C. V., 2013, Crafting Local Welfare Landscapes. The Dutch Experience. Bannink, D. B. D., Bosselaar, J. H. & Trommel, W. A. (eds.). Den Haag: Eleven International Publishing, p. 121-139 171 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Loyalties of public sector professionals

de Graaf, G. & van der Wal, Z., 2013, Professionals under pressure. The Reconfiguration of Professional Work in Changing Public Services. Noordegraaf, M. & Steijn, B. (eds.). Amsterdam: Amsterdam University Press, p. 145-160 242 p. (Care & Welfare; no. 8).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Mechanisms of corruption and other organizational misbehavior: A first step towards an integrated theory (Chapter 10)

Kolthoff, E. W., 2013, Good, Bad and Next in Public Governance. The Winelands Papers 2012. Minderman, G., Venkat Raman, A., Cloete, F. & Woods, G. (eds.). The Hague: Eleven International Publishing, p. 161-183 228 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review