Research Output 1975 2021

Filter
Article
2020

Angola: the pandora box of ‘Embracing and Forgiving

Munster, van, M. & van Wijk, J., 14 Jan 2020, In : justiceinfo.net.

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Buribunks, The Historical School and International Law

Werner, W. G., 2020, (Accepted/In press) In : Griffith Law Reviw. 28, 1

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Die actio quasi Publiciana im byzantinischen Recht

de Jong, H., 2020, In : Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Römische Abteilung. 137, p. 173-193 21 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

How reproductive hormonal changes affect relationship dynamics for women and men: A 15-day diary study

Righetti, F., Tybur, J., Van Lange, P., Echelmeyer, L., van Esveld, S., Kroese, J., van Brecht, J. & Gangestad, S., 1 Jan 2020, In : Biological Psychology. 149

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

fluctuation
well-being
contraception
psychology
evaluation

In dubio pro reo bij strafuitsluitingsgronden?

Jansen, R., 2020, In : Nederlands Juristenblad. 2020, 126.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

Open Access
File

International Law in Concrete: Institutional architecture in Brussels and The Hague

Vos, R. & Stolk, S., 2020, (Accepted/In press) In : Law and Humanities.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Migratierecht zònder illegalen is irreëel en dus onhaalbaar

Stronks, M., 20 Jan 2020, In : NRC.

Research output: Contribution to JournalArticlePopular

Prefaces and Authorship in International Law: The Example of Vitoria's 'De Indis'

Werner, W. G., 2020, (Accepted/In press) In : Law, Text, Culture. 23, 1

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Risico's en contracten: het gaat om ons, niet om mij

Jansen, C. & Sprangers, H. F. A., 23 Jan 2020, In : Cobouw. p. 14 1 p.

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

File

Rule violations by SMEs: The influence of conduct within the industry, company culture and personal motives

Peeters, M., Denkers, A. & Huisman, W., 1 Jan 2020, In : European Journal of Criminology. 17, 1, p. 50-69 20 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Open Access
small and medium-sized enterprise
taxes
employee
organizational culture
industry
2019

50 jaar grensoverschrijdende tenuitvoerlegging onder de EEX-regeling: de weg naar de afschaffing van de exequaturprocedure

Zilinsky, M., 2019, In : Nederlands Internationaal Privaatrecht. 37, 2, p. 289-298 10 p., 278.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Absoluut karakter Unierechtelijk verbod van refoulement bevestigd

Boeles, P., 2019, In : Journaal Vreemdelingenrecht. 2019, 3, p. 41-42

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

A changing paradigm of protection of vulnerable adults and its implications for the Netherlands

Stelma, H. N., Blankman, C. & Antokolskaia, M. V., Feb 2019, In : Family & Law.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Open Access

Advances in facial composite technology, utilizing holistic construction, do not lead to an increase in eyewitness misidentifications compared to older feature-based systems

Pike, G. E., Brace, N. A., Turner, J., Ness, H. & Vredeveldt, A., 28 Aug 2019, In : Frontiers in Psychology. 10, AUGUST, p. 1-10 10 p., 1962.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Open Access
Police
Crime
Cognition
Technology
Research

Advocaten zijn juist nodig voor een efficiënte asielprocedure

Stronks, M., 26 Nov 2019, In : NRC.

Research output: Contribution to JournalArticlePopular

Afschaffing (niet-girale) aandelen aan toonder

van Veen, W. J. M., 22 Jun 2019, In : WPNR. 150, 7244, p. 491-494 4 p.

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Afstand of nabijheid? Publiek-private relaties rondom normovertredend gedrag van werknemers

Meerts, C., 2019, In : Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht en Handhaving. 2019, 2, p. 104-109

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

A Pluralist Perspective on European Citizenship and Religious Education

Sap, J. W., 2019, In : NTKR : Tijdschrift voor Recht en Religie. 2019, 1, p. 77-88 12 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

A study into fingermarks at activity level on pillowcases

de Ronde, A., van Aken, M., de Puit, M. & de Poot, C., Feb 2019, In : Forensic Science International. 295, p. 113-120 8 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Holidays
Paint
Touch
Music
Hand

Belgisch boeddhisme, nog steeds niet-erkend: het eredienstenrecht op dood spoor?

Overbeeke, A. J., 2019, In : Actua Leges. 2019-2, 7 p.

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Beslissen op bezwaar in relatie tot attributie, delegatie en mandaat: wat mag wel en niet?

de Greef, R. J. M. H., Mar 2019, In : De Gemeentestem. 2019, 7486, p. 170-178 9 p., 36.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

Beslissingsruimte: handvatten voor de rechterlijke toetsingsintensiteit

Huisman, P. J. & Jak, N., 2019, In : Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht. 2019, 5, p. 212-221 10 p., 20.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

File

Beyond symptom resolution: insurance case manager's perspective on predicting recovery after motor vehicle crash

Trippolini, M. A., Young, A. E., Pransky, G., Elbers, N. A., Lockwood, K. & Cameron, I. D., 1 Aug 2019, In : Disability and Rehabilitation. p. 1-9 9 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Motor Vehicles
Insurance
Rehabilitation
Lawyers
Wounds and Injuries

Bij de vijftigste verjaardag van het EEX

Vlas, P., 2019, In : Nederlands Internationaal Privaatrecht. 37, 2, p. 281-288 8 p., NIPR 2019/2.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Brief vernieuwing pensioenstelsel: Koolmees tien punten, waaronder nabestaandenpensioen

Lutjens, E., 27 Feb 2019, In : Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken. 2019, 1, p. 3-6 4 p., 2019/1.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

sanction
obligation
human rights
responsibility
remedies

Carrier Sanctions and the Conflicting Legal Obligations of Carriers: Addressing Human Rights Leakage

Baird, T. & Spijkerboer, T. P., 2019, In : Amsterdam Law Forum. 11, 1, p. 4-19 15 p., 1.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

sanction
obligation
human rights
responsibility
remedies

Chanteren met asiel, Den Haag doet wat het Ankara verwijt

Stronks, M., 16 Oct 2019, In : NRC.

Research output: Contribution to JournalArticlePopular

Open Access

Chemical profiling of fingerprints using mass spectrometry

van Helmond, W., van Herwijnen, A. W., van Riemsdijk, J. J. H., van Bochove, M. A., de Poot, C. J. & de Puit, M., 1 Dec 2019, In : Forensic Chemistry. 16, p. 1-11 11 p., 100183.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Open Access
Dermatoglyphics
Mass spectrometry
amino acids
lipids
Mass Spectrometry

Cognitive challenges at the crime scene: The importance of social science research when introducing mobile technologies at the crime scene

de Gruijter, M. & de Poot, C. J., Apr 2019, In : Forensic Science International. 297, p. 16-18 3 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Corporate investigations: Beyond notions of public-private relations

Meerts, C., 1 Dec 2019, In : Journal of Contemporary Criminal Justice. 36, 1, p. 86-100 15 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Open Access
private sector
autonomy
law enforcement
nation state
privatization

Crime location choices: A geographical analysis of German serial killers

Synnott, J., Bakker, M., Ioannou, M., Canter, D. & van der Kemp, J., Jun 2019, In : Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling. 16, 2, p. 110-123 14 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Crime
Spatial Behavior
Emotions

Criminal networks in a digitised world: on the nexus of borderless opportunities and local embeddedness

Leukfeldt, E. R., Kleemans, E. R., Kruisbergen, E. W. & Roks, R. A., 1 May 2019, In : Trends in Organized Crime. 2019, p. 1-22 22 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

organized crime
information technology
Netherlands
customer
career

Critical Writing Skills in Legal Education

van Klink, B. M. J. & Francot, L., 2019, In : Law and Method. Special Issue on Active Learning and Teaching in Legal Education. p. 1-15 15 p., 1.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Open Access
criticism
education
argumentation
didactics
Netherlands

Culpa in contrahendo: moet een met § 311 BGB vergelijkbare bepaling in het BW worden opgenomen?

Bakker, S., 10 Oct 2019, In : GROM. XXXV 2019, p. 1-15 16 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

De bekostiging van scholen: De verdeling van een schaars publiek recht

van Schoonhoven, R., 13 Sep 2019, In : Nederlands Juristenblad. 2019, 30

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Decision support for using mobile rapid DNA analysis at the crime scene

Mapes, A. A., Stoel, R. D., de Poot, C., Vergeer, P. & Huyck, M., 2019, In : Science and Justice. 59, 1, p. 29-45 16 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Crime
DNA
Decision Making
Decision Theory
Technology

De digitale civiele procedure als onderdeel van een behoorlijke rechtspleging

de Groot, G., 2019, In : Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging. 2019, 3, p. 117-125 9 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

Delegatie van bestuursbevoegdheden

de Roo, K. H. M., 15 Jun 2019, In : WPNR. 7243, p. 469-477 9 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

File

De modernisering van het secundair onderwijs: oude wijn in nieuwe zakken?

Lievens, J., Jan 2019, In : Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid. 3, p. 185-197 13 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

De moeder als facilitator van intergenerationele overdracht binnen de georganiseerde misdaad

van Dijk, M., Kleemans, E. & Eichelsheim, V., 17 May 2019, In : Tijdschrift voor Criminologie. 61, 2, p. 187-202 16 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

De pro rato transitievergoeding bij gedeeltelijk ontslag: de Hoge Raad gaat 'off-road'

Bij de Vaate, D. M. A. & Pinedo, D. B. M., 1 Apr 2019, In : Tijdschrift voor Ontslagrecht. 2019, 1, p. 10-16 7 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

De scriptie is deel van de taart zelf

Lievens, J., van Rossum, H. E. & Stuifbergen, J., 25 Jun 2019, In : Ad Valvas.

Research output: Contribution to JournalArticlePopular

De strafbaarstelling van seks tegen de wil: een eerste verkenning van het juridische landschap

ter Haar, R., Kesteloo, L. & Korthals, N., 2019, In : Tijdschrift Praktijkwijzer Strafrecht. 37, p. 244 253 p., 100.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

De toekomst van de Nederlandse financiële sector na de Brexit

Joosen, E. P. M., 2019, In : Ondernemingsrecht. 2019, 116, p. 675-676 2 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

De toekomst van geothermie in Nederland

Dieperink, M., 1 Nov 2019, In : Tijdschrift voor Bouwrecht. 2019, 153

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

De variabele betekenis van het concept ‘erkenning’. De status van een Antwerpse joodse gemeenschap als casus.

Overbeeke, A. J., 2019, In : Recht, Religie en Samenleving. 2018-2019, 1, p. 89-115 27 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

Development and validation of the Eyewitness Metamemory Scale

Saraiva, R. B., van Boeijen, I. M., Hope, L., Horselenberg, R., Sauerland, M. & van Koppen, P. J., 1 Sep 2019, In : Applied Cognitive Psychology. 33, 5, p. 964-973 10 p.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Open Access
Statistical Factor Analysis
Eyewitness
Metamemory
Metacognition
Face Memory