Research Output 1975 2021

Filter
PhD Thesis - Research external, graduation VU
2017

Company law and IFRS, the relation between capital maintenance and financial reporting; ties that bind?

van Geffen, C. J. A., 2017, Wolters Kluwer. 348 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

2015

Personal networks of prisoners: The composition, overlap and changes in prisoners' core discussion network and their criminal network

De Cuyper, R. H., 2015, Drukkerij Ipskamp. 167 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File
Prisoners
2014

Catch me if you can: Using DNA traces to study the influence of offending behaviour on the probability of arrest

Lammers, M., 2014

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Procedural justice in prison: A study on determinants and consequences of a procedurally just treatment of prisoners

Beijersbergen, K. A., 2014, 169 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File
2013

China's Compliance with WTO Systemic Obligations: Institution-related Impediments to Effective Implementation of GATT Article X

Chen, S., 2013, 's-Hertogenbosch: BOXPress. 221 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

De weigeringsgronden bij uitlevering en overlevering: Een vergelijking en kritische evaluatie in het licht van het beginsel van wederzijdse erkenning

Glerum, V. H., 2013

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Pathways into organized crime: Criminal opportunities and adult-onset offending

van Koppen, M. V., 2013, Amsterdam. 162 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File
2012

A swelling culture of control? De genese en toepassing van de wet op de gemeentelijke administratieve sancties in België

Devroe, E., 2012, Antwerpen etc.: Maklu-Uitgevers. 566 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File
Open Access
File

Lost in Srebrenica: Responsibility and Subjectivity in the Reconstructions of a Failed Peacekeeping Mission

Rijsdijk, E. A. C., 2012

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Mooie Barend: Biografie van B.W. Biesheuvel 1920-2001

Scholten, W. F., 2012, Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker. 810 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File
2011

De professionele jeugdzorgwerker: Kenmerken van jeugdzorgwerkers in relatie tot kwaliteit van de jeugdzorg

de Swart, J. J. W., 2011, 171 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

First do no Harm: Living group climate in secure juvenile correctional institutions

van der Helm, G. H. P., 2011, Amsterdam: Uitgeverij SWP. 135 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Jeugdigen in Aruba: hoe worden ze (niet) delinquent? Empirisch gebaseerde voorstellen voor de aanpak van jeugddelinquentie in overeenstemming met het IVRK

van der Wal, H. A., 2011, Curaçao: Caribpublishing BV. 292 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Working their Way into Adulthood: Delinquency and employment in high risk boys to age 32

van der Geest, V. R., 2011, Alblasserdam: Victor van der Geest. 144 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File
2010

Human Rights and the Critiques of the Public-Private Distinction

Amaya Castro, J. M., 2010

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Individuals' Victimization Patterns over Time

Averdijk, M. D. E., 2010, 200 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

The Function of Public International Law

Vos, J. A., 2010, 386 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Verhandelbare ontwikkelingsrechten: Grondbeleidsinstrument voor baatafroming en verevening

Dieperink, M. A. M., 2010, 489 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File
2009

Guardianship in Action: A Theoretical & Empirical Elaboration of the Routine Activity Concept

Reynald, D. M., 2009, NSCR. 178 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Technology for Justice: How Information Technology Can Support Judicial Reform

Reiling, A. D., 2009, Leiden: Leiden University Press. 320 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File
2008

Children's Rights and the Minimum Age of Criminal Responsibility A Global Perspective: A Global Perspective Children's Rights and the Minimum Age A Global Perspective

Cipriani, D. J., 2008

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Groen van Prinsterers historische benadering van de politiek

van Vliet, W. G. F., 2008, Hilversum: Verloren. 444 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

IPR-bewijsrecht en bewijsverkrijging

van het Kaar, B. J., 2008, 228 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File
2007

Laat uw doel hervorming zijn! Facetten van de geschiedenis van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland (1909-1959)

Werkman, P. E., 2007, 408 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Op zoek naar de ware Jaco. Jacob Frederik Muller, alias Jaco (1690-1718), zijn criminele werled, zijn berechting en de mythe na zijn dood

Thuijs, F. J. J., 2007, Amsterdam. 498 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Schuldsanering en goede trouw

Noordam, A. J., 2007, 748 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

Zeehondenjacht in Nederland: 1591-1962

't Hart, P., 2007, Amsterdam: Vrije Universiteit. 351 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File
2006

Crisis and change: understanding crisis-reform processes in Dutch and British prison services

Resodihardjo, S. L., 2006

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Jeugdige zedendelinquenten: een studie naar subtype en recidive

Hendriks, J., 2006, Amsterdam: Vrije Universiteit. 152 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File
2005

Insolventie in het internationaal privaatrecht

mr drs Berends, A. J., 2005, Deventer: Kluwer. 562 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

2004

Human rights in youth sport; A critical review of children's rights in comparative sports

David, P. E., 2004, Amsterdam: Vrije Universiteit.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Publieke wenselijkheid of private beleidsvrijheid; De positie van besturen van verenigingen en stichtingen in het kader van de subsidieverstrekking of toelating (in het bijzonder van woningbouwcoroporaties).

Groeneveld-Louwerse, J. G., 2004, Deventer: Kluwer. 469 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Van bisschoppelijke Cleresie tot Oud-Katholieke Kerk; Bijdrage tot de geschiedenis van het katholicisme in Nederland in de 19de eeuw

Schoon, D. J., 2004, Nijmegen: Valkhof Pers. 903 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

2003

De goede doelstichting; naar een systeem van overheidstoezicht?; Een rechtsvergelijkend onderzoek

mr. Versteegh, C. R. M., 2003, Utrecht: Lemma. 447 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

2001

A Web of Legal Cultures: Dispute Resolution Processes amongst the Sambyu of Northern Namibia

d'Engelbronner-Kolff, F. M., 2001, Maastricht: Shaker Publishing BV.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

De democratie van het respect. Schoolstrijd, levensbeschouwing en politiek debat

Hordijk, J. C., 2001, 175 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Open Access
File

De stiefouder: stiefkind van het recht

Draaisma, M. C. E. M., 2001

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Vreemde staten voor de Nederlandse rechter (J. Spiegel)

Spiegel, J., 2001, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

2000

Aussergerichtliche Konfliktbehandlung in den Niederlanden und Deutschland

von Hoyningen-Huene, D., 2000

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Grensoverschrijdend faillissementsrecht in Europees perspectief (door T.M. Bos)

Bos, T. M., 2000, Deventer: Kluwer.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

1999

Fehlzeitenbewaltigung in der betrieblichen Praxis

Sauer, W., 1999

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Just Rehabilation. A comparative Study

de Groot van Embden, J. A. O., 1999

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Onverkort of gekortwiekt? Artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis en de spanning tussen overheid en religie.

van der Zwaag, K., 1999

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

The UN convention on the rights of the cild. A comparative study

Bischoff van Heemskerck, S. C., 1999

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

The United Nations Convention on the Rights of the Child. A Commentary

Detrick, S. L., 1999

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

1996

Innerbetriebliche Konfliktregelungen

Masloh, T., 1996, 300 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Politieoptreden en informatietechnologie

Stol, W., 1996, 229 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

1995

Die gerichtliche und aussergerichtliche Regulierung von Verhehrsunfaellen in Deutschland und den Niederlanden

Simsa, C. H. R., 1995, Koln: Bundesanzeiger Verlag. 314 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic

Medezeggenschap en besluiten in het bijzonder onderwijs

Overes, C. H. C., 1995, Lelystad: Vermande. 220 p.

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research external, graduation VUAcademic