Activities

De betekenis van de belijdenisgeschriften

P. de Vries (Speaker)
21 Nov 2015

Activity: Lecture / PresentationAcademic

De betekenis van de kerkvaders voor de theologie: protestants perspectief

A. Goudriaan (Speaker)
15 Jun 2013

Activity: Lecture / PresentationAcademic

De betekenis van het boek Openbaring

P. de Vries (Speaker)
2 Nov 2012

Activity: Lecture / PresentationAcademic

De betekenis van het geslacht Van Brederode voor de Hervorming en voor de Vaderlandse Kerk in Vianen en omstreken

W.J. op 't Hof (Speaker)
21 Sep 2010

Activity: Lecture / PresentationAcademic

De betekenis van vreugde in het christelijke geloof

P. de Vries (Speaker)
20 Oct 2012

Activity: Lecture / PresentationAcademic

De Bijbel tussen trend en traditie

E. van Staalduine - Sulman (Speaker)
27 Oct 2008

Activity: Lecture / PresentationAcademic

De blijvende betekenis van de oudtestamentische offerwetgeving

P. de Vries (Speaker)
1 Apr 2016

Activity: Lecture / PresentationProfessional

De Brief aan de Galaten 1 -2

M.C. de Boer (Speaker)
13 Sep 2011

Activity: Lecture / PresentationAcademic

De Brief aan de Galaten 3-4

M.C. de Boer (Speaker)
11 Oct 2011

Activity: Lecture / PresentationAcademic

De Brief aan de Galaten 5 - 6

M.C. de Boer (Speaker)
15 Nov 2011

Activity: Lecture / PresentationAcademic

De classicale bisschop

C. van den Broeke (Speaker)
25 Sep 2013

Activity: Lecture / PresentationAcademic

Decolonizing Jeremiah: Identity, Narratives and Power in Religious Tradition

Wido van Peursen (Examiner)
12 Jan 2014

Activity: PhD thesis ExaminationPhD thesis examination

De drie vrouwen in Zacharia 5

J. Dubbink (Speaker)
1 Jun 2017

Activity: Lecture / PresentationAcademic

De Éne God is de andere niet

E. Talstra (Speaker)
7 Oct 2011

Activity: Lecture / PresentationAcademic

De evangelist als schrijver

J. Dubbink (Speaker)
26 Mar 2010

Activity: Lecture / PresentationAcademic

De Geest in de brief aan de Galaten

M.C. de Boer (Speaker)
19 Oct 2010

Activity: Lecture / PresentationAcademic

De geheimen van het boek Openbaring

L.J. Lietaert Peerbolte (Speaker)
13 Feb 2019

Activity: Lecture / PresentationPopular

De inhoud, betekenis en actualiteit van de brief aan de Romeinen

P. de Vries (Speaker)
19 Sep 2012

Activity: Lecture / PresentationAcademic

De kardinale paradox

P. van Geest (Speaker)
15 Jun 2007

Activity: Lecture / PresentationAcademic

De knecht des Heren: commentaren op Jesaja

E. van Staalduine - Sulman (Speaker)
23 Mar 2012

Activity: Lecture / PresentationAcademic