Research Output 1985 2020

Filter
Online publication or Website
2019

Deuteronomium 05: 6-21: De Tien Geboden

van Staalduine-Sulman, E., Feb 2019

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Open Access
File

Jezus, had je dat niet anders kunnen zeggen

Smit, P-B., 2019

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Open Access
Christendom
Jesus

The Amsterdam Database of New Testament Conjectural Emendation: Instalment 2019-1

Krans, J. L. H., 7 Jan 2019

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteAcademic

Open Access

The Amsterdam Database of New Testament Conjectural Emendation: Instalment 2019-2

Krans, J. L. H., 3 Apr 2019

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteAcademic

Open Access

Zeventig maal zeven jaar

van Staalduine-Sulman, E., Mar 2019

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Open Access
File
2018

Brill Encyclopedia of Early Christianity

Hunter, D. G. (ed.), van Geest, P. J. J. (ed.) & Lietaert Peerbolte, B. J. (ed.), 2018

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteAcademic

Jeremia 31:31-34, Zondag 18 maart 2018: Een nieuw verbond

van Staalduine-Sulman, E., 21 Feb 2018

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

Open Access

The Amsterdam Database of New Testament Conjectural Emendation: Instalment 2018-1

Krans, J. L. H., 1 Jan 2018

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteAcademic

Open Access

The Amsterdam Database of New Testament Conjectural Emendation: Instalment 2018-3

Krans, J. L. H., 1 Jul 2018

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteAcademic

Open Access

The Amsterdam Database of New Testament Conjectural Emendation: Instalment 2018-2

Krans, J. L. H., 7 Apr 2018

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteAcademic

Open Access

The Amsterdam Database of New Testament Conjectural Emendation: Instalment 2018-4

Krans, J. L. H., 3 Oct 2018

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteAcademic

Open Access
2017

Amsterdam Database of New Testament Conjectural Emendation: Instalment 2017-1

Krans, J. L. H., 3 Jan 2017

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteAcademic

Open Access

Bijbellezen in context: van eunuch tot kamerheer

Smit, P. B. A., 2017

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Open Access

De betekenis van de brief van Jacobus [blog]

de Vries, P., 3 Jan 2017

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

etcbc.nl

Kingham, C., van Peursen, W. T., Bakker, D., Erwich, C. M., Siebesma-Mannens, F. P. & Talstra, E., 2017

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

Web Sites
Bible
News

Ezechiël 34: 11-17: Zondag 19 november 2017

van Staalduine- Sulman, E., Nov 2017

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteProfessional

Open Access

Gods Woord alleen. Het gezag van de Schrift [blog]

de Vries, P., 27 Jan 2017

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Het boek Job. Conflict en overwinning [blog]

de Vries, P., 19 Jan 2017

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Het jansenisme. Een rooms-katholieke ketterij [blog]

de Vries, P., 21 Jan 2017

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

John of Damascus, Commentary on Paul’s Epistle to the Ephesians 1.1-14

Hoogerwerf, C., 25 Aug 2017

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Paulus. Een overzicht van zijn leven, brieven en theologie [blog]

de Vries, P., 26 Jan 2017

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

The Amsterdam Database of New Testament Conjectural Emendation: Instalment 2017-4

Krans, J. L. H., 1 Oct 2017

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteAcademic

Open Access

The Amsterdam Database of New Testament Conjectural Emendation: Instalment 2017-2

Krans, J. L. H., 3 Apr 2017

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteAcademic

The Amsterdam Database of New Testament Conjectural Emendation: Instalment 2017-3

Krans, J. L. H., 1 Jul 2017

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsiteAcademic

2016

A Commentary on Acts [blog]

de Vries, P., 18 Aug 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

A Commentary on Luke [blog]

de Vries, P., 11 Feb 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

An All-Surpassing Fellowship [blog]

de Vries, P., 4 Jan 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

An Introduction to Biblical Ethics [blog]

de Vries, P., 13 Jan 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

An Old Testament Theology of Worship [blog]

de Vries, P., 15 Jun 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

A slightly different wording [blog]

Krans, J. L. H., 18 Mar 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Calvijns Institutie van 1541 [blog]

de Vries, P., 9 Dec 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

De betekenis van de Reformatie [blog]

de Vries, P., 25 Oct 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

De Britse kroningseed [blog]

de Vries, P., 19 Sep 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

De eenheid van de kerk [blog]

de Vries, P., 17 Oct 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

De heiliging [blog]

de Vries, P., 2 Aug 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

"De hemelvaart van Jezus (PThU Bijbelblog)."

Zwiep, A. W., 3 May 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Open Access

De persoon, het werk en de gaven van de Heilige Geest [blog]

de Vries, P., 25 Aug 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

De preken van Calvijn over Genesis [blog]

de Vries, P., 4 Apr 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

De rechtvaardiging op grond van de toegerekende gerechtigheid van Christus. Luthers reformatorische ontdekking [blog]

de Vries, P., 24 Oct 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

De verhouding tussen de christelijke kerk en het Joodse volk [blog]

de Vries, P., 4 Feb 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Een aanbevelenswaardig commentaar op de brieven van Johannes [blog]

de Vries, P., 15 Aug 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Een drietal studies over Paulus en zijn brieven [blog]

de Vries, P., 11 Jun 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Een nieuwtestamentische bijbelse theologie [blog]

de Vries, P., 27 Feb 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Een tweetal inleidingen op het Oude Testament [blog]

de Vries, P., 13 Oct 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Een zin die helaas vaak totaal fout is begrepen: ‘Zijt Gij met mijn doem gediend, Zoek Uw' eer. Ik heb ’t verdiend.’ [blog]

de Vries, P., 13 Aug 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

God, Scripture & Hermeneutics: First Theology [blog]

de Vries, P., 22 Dec 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

God Dwells Among Us [blog]

de Vries, P., 1 Jan 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Hebben Adam en Eva werkelijk bestaan? [blog]

de Vries, P., 2 Jan 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Het boek Jozua en een korte bespreking van een aantal commentaren daarop [blog]

de Vries, P., 29 Sep 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Het leven en de prediking van ds. J.P. Paauwe (1872-1956) [blog]

de Vries, P., 12 Sep 2016

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular