Vrije Universiteit Amsterdam

  • De Boelelaan

    Amsterdam

    Netherlands

Research Output

Filter
Inaugural speech
1953

Discreet of continu

Koksma, J. F., 1953

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1952

De herziening van het physische causaliteits-beginsel

Sizoo, G. J., 1952

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1950

De strijd om het souvereiniteitsbegrip in de moderne rechts- en staatsleer

Dooyeweerd, H., 1950

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1949

De Oud-Testamentische profetie en de staat Israël

Aalders, G. C., 1949

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1948

De bevooroordeeldheid der exegese

Grosheide, F. W., 1948

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

ontwikkeling van de wetenschap der economie in de 20e eeuw

Diepenhorst, P. A., 1948

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1945

Wereldoorlog en theologie

Berkouwer, G. C., 1945

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1941

Existentieele exegese?

Grosheide, F. W., 1941

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1940

Barthianisme en Katholicisme

Berkouwer, G. C., 1940

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

De invloed van het christendom op het Romeinse recht

Rutgers, V. H., 1940

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Het karakter van de overeenkomst van levensverzekering

Oranje, J., 1940

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1939

Eloquentia divina, het stijlprobleem der oude christenen

Sizoo, A., 1939

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1938

Existentiebewijzen in de wiskunde

Koksma, J. F., 1938

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Het afbeelden in de wiskunde

Grosheide, G. H. A., 1938

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Is meetkunde ruimteleer?

Haantjes, J., 1938

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Over de ontwikkelingsgang der chemische analyse

van Dalen, E., 1938

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1937

De Katholiciteit der Gereformeerde Kerken

Kuyper, H. H., 1937

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Het positivisme van Ernst Mach en de ontwikkeling der moderne physica

Sizoo, G. J., 1937

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1936

De Nederlandsche Gereformeerden en het Independentisme in de zeventiende eeuw

Nauta, D., 1936

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Innerlijk beleven en kennen in de structuur der opvoeding

Waterink, J., 1936

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1935

Symptoom of symbool.

Horst, L. V. D., 1935

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Taalbederf door de School van Kollewijn

Wille, J., 1935

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1933

Augustinus' werk over de Christelijke wetenschap

Sizoo, A., 1933

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Strafrecht en rechtsstaat

Rutgers, V. H., 1933

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1932

De noodzakelijkheid eener christelijke logica

Vollenhoven, D. H. T., 1932

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1930

Benaderingsproblemen bij irrationale getallen

Koksma, J. F., 1930

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
Open Access
File

Notatie en methode in de elementaire verzekeringswiskunde

van Haaften, M., 1930

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Radioactiviteit en atoomtheorie

Sizoo, G. J., 1930

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1929

Het onbepaalde in de taal en in taalkunde

Pos, H. J., 1929

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Structuur en energie in de organische chemie

Coops, J., 1929

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1928

De geschiedschrijving in het Oude Testament

Aalders, G. C., 1928

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Psychiatrie en wereldbeschouwing

van der Horst, L., 1928

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Strafbaarstelling van aanvalsoorlog

Rutgers, V. H., 1928

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1927

De beteekenis van de omwenteling van 1795

Goslinga, A., 1927

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

De idee van den vooruitgang

van Schelven, A. A., 1927

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1926

Berekening of constructie

Waterink, J., 1926

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

De beteekenis der wetsidee voor rechtswetenschap en rechtsphilosophie

Dooyeweerd, H., 1926

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Logos en ratio: beider verhouding in de geschiedenis der westersche kentheorie

Vollenhoven, D. H. T., 1926

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1925

"Aesthetisch" of "puriteinsch"?

Wille, J., 1925

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

De geschiedenis der nieuwtestamentische godsopenbaring

Grosheide, F. W., 1925

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1924

Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit

Pos, H. J., 1924

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1922

Gereformeerde apologetiek

Hepp, V., 1922

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1920

Leemten in de wet

Zevenbergen, W., 1920

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap

Aalders, G. C., 1920

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1919

Marnix' Byencorf

Wille, J., 1919

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Omvang en invloed der Zuid-Nederlandsche immigratie van het laatste kwart der 16e eeuw

van Schelven, A. A., 1919

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Religieus eklekticisme

Geesink, W., 1919

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File
1918

De eenheid der nieuwtestamentische godsopenbaring

Grosheide, F. W., 1918

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File

Koning Willem 1 als verlicht despoot

Goslinga, A., 1918

Research output: Book / ReportInaugural speechProfessional

Open Access
File