Vrije Universiteit Amsterdam

  • De Boelelaan

    Amsterdam

    Netherlands

Research Output

Filter
Case note
1999

Case note: Afdeling Bestuursrechtspraak raad van State (Wet Gemeentelijke Basis Administratie)

Kanne, M. J., 1999, No. 237, Feb 08, 1999. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 1999)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Art. 125 i Sv (Art. 125 i Sv geeft geen voldoende grondslag om het bevelen van het aftappen van internet verkeer dan een provider)

Kaspersen, H. W. K., 1999, No. Art.125 i Sv, (Computerrecht; vol. 1999)

Research output: Case NoteCase noteAcademicpeer-review

Case note: Court of Appeal (UK) (Duitsland is geen veilig land.)

Vermeulen, B. P., 1999, No. 271, Jul 23, 1999. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 1999)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: CRvb

Willemsen, P. A., 1999, No. 82, Oct 06, 1998. (Rawb; vol. 1999)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: CRvB

Willemsen, P. A., 1999, Oct 08, 1998. (Tijdschrift voor Ambtenarenrecht; vol. 1999)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: CRvB

Michiels, F. C. M. A., 1999, No. 162, Mar 10, 1999. (Rawb; vol. 1999)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: CRvB

Willemsen, P. A., 1999, No. 26, Aug 21, 1998. (Rawb; vol. 1999)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: CRvB

Willemsen, P. A., 1999, No. 173, Apr 22, 1999. (Rawb; vol. 1999)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: CRvB

Willemsen, P. A., 1999, No. 28, Sep 01, 1998. (Rawb; vol. 1999)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: CRvB

Willemsen, P. A., 1999, No. 86, Oct 28, 1998. (Rawb; vol. 1999)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: Europese Hof voor de rechten van de mens

Sewandono, I., 1999, No. 181, Feb 18, 1999. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 1999)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Europese Hof voor de rechten van de mens

Sewandono, I., 1999, No. 268, Jan 19, 1999. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 1999)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Hof Amsterdam

Lutjens, E., 1999, Nov 13, 1997. (Pensioen jurisprudentie; vol. 1999)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: Hof Den Bosch

Verheij, A. J., 1999, No. 63, Feb 03, 1998. (Verkeersrecht; vol. 1999, no. 47)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: Hof Den Haag (Schadevergoeding voor onrechtmatige bewaring)

Vermeulen, B. P., 1999, No. 62, Dec 10, 1999. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 1999)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: Hof Den Haag (Schadevergoeding voor onrechtmatige bewaring ex artikel 5 lid 5 EVRM.)

Vermeulen, B. P., 1999, No. 59, Nov 12, 1998. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 1999)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: Hof Den Haag (Vrijspraak parlementarier van beschuldiing van discriminerende uitlatingen over homosexuelen.)

Vermeulen, B. P., 1999, No. 328, Jun 09, 1999. (Administratiefrechtelijke beslissingen; vol. 1999)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: Hof 's Gravenhage

Willemsen, P. A., 1999, No. 294, Sep 17, 1999. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 1999)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: Hof 's-Gravenhage

Spoor, J. H., 1999, Jan 09, 1998. (Bijblad bij De Industrieele Eigendom; vol. 1999, no. 67, nr. 2)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Hof 's-Gravenhage (Geen afspraken over affinanciering in strijd met PSW)

Lutjens, E., 1999, Dec 17, 1998. (Pensioen jurisprudentie; vol. 1999)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: Hof 's-Gravenhage (Uitleg kernbeding; weerleggen vermoeden van art. 6:237 aanhef en sub j BW)

Wessels, B., 1999, Aug 25, 1998. (Jurisprudentie onderneming & recht; vol. 1999, no. 78)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Hof 's-Hertogenbosch (Aanmelding bij pensioenfonds en premierestitutie, in strijd met doel)

Lutjens, E., 1999, Jul 15, 1998. (Pensioen jurisprudentie; vol. 1999)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: Hof 's Hertogenbosch (Kosten ter voorkoming of beperking van immateriele schade)

Flentrop-Turner, C. J., 1999, Apr 01, 1998. (Nieuwsbrief BW; vol. 1999, no. 5)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Hof 's-Hertogenbosch (overbruggingsuitkering is geen pensioen)

Lutjens, E., 1999, Apr 21, 1999. (Pensioen jurisprudentie; vol. 1999)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: Hof 's-Hertogenbosch (tussentijdse opzegging vrijwillige aansluiting bij BUT-stichting niet toegestaan)

Lutjens, E., 1999, May 12, 1999. (Pensioen jurisprudentie; vol. 1999)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: Hof van Justitie EG (Akman)

Sewandono, I., 1999, No. 383 - 387, Nov 19, 1998. (SEW Tijdschrift voor Europees en Economisch recht; vol. 1999)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Hof van Justitie EG (art. 13; consumentenkoop; separabiliteit forumkeuze)

Vlas, P., 1999, No. 681, Jul 03, 1997. (Nederlandse jurisprudentie; vol. 1999)

Research output: Case NoteCase noteAcademicpeer-review

Case note: Hof van Justitie EG (art. 1 EEX; arbitraal beding; verhouding art.2 - 18 EEX tot art. 24 EEX; incasso kortgeding; begrip voorlopige maatregelen)

Vlas, P., 1999, No. 339, Nov 17, 1998. (Nederlandse jurisprudentie; vol. 1999)

Research output: Case NoteCase noteAcademicpeer-review

Case note: Hof van Justitie EG (Art.21 EEX-litisprudentie-uitlegterm "dezelfde partijen")

van der Weide, J. A., 1999, No. 34, May 19, 1998. (Ondernemingsrecht; vol. 1999, no. 5)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: Hof van Justitie EG (art. 27 EEX; begrip verstekbeslissing; onbevoegde procesvertegenwoordiging)

Vlas, P., 1999, No. 792, Oct 10, 1996. (Nederlandse jurisprudentie; vol. 1999)

Research output: Case NoteCase noteAcademicpeer-review

Case note: Hoge Raad

Naeye, J., 1999, No. 135, Jun 16, 1998. (Nederlandse jurisprudentie; vol. 1999)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: Hoge Raad

Bertrams, R. I. V. F., 1999, No. 239, Sep 03, 1999. (Jurisprudentie onderneming & recht; vol. 1999)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Hoge Raad (Uitleg en aanvulling van onvolledige en/of onduidelijke CAO-bepalingen)

Stege, A., 1999, No. 195, Sep 03, 1999. (Ondernemingsrecht; vol. 1999)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HR 23 februari 1999 (Motivering bij draagkracht)

Schalken, T. M. C. J., 1999, No. 309, Feb 23, 1999. (Nederlandse jurisprudentie; vol. 1999)

Research output: Case NoteCase noteAcademicpeer-review

Case note: JAR (Uitleg en aanvulling van onvolledige en/of onduidelijke CAO-bepaling)

Stege, A., 1999, No. 90, Sep 03, 1999. (Ondernemingsrecht; vol. 1999)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Kantonrechter (28-10-'98) + rechtbank (27-01-'99) (Begroting immateriele schade en levensverwachting)

Brans, E. H. P., 1999, (Nieuwsbrief Personenschade; vol. 1999, no. 4)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: Noot bij Hof Amsterdam

Bertrams, R. I. V. F., 1999, No. 128, Sep 03, 1998. (Jurisprudentie onderneming & recht; vol. 1999)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: Noot onder HR 13 oktober 1999 (Noot onder HR 13 oktober 1998 NJ, 177 (Wots en vi))

Schalken, T. M. C. J., 1999, Oct 13, 1998. (Nederlandse jurisprudentie; vol. 1999)

Research output: Case NoteCase noteAcademicpeer-review

Case note: Noot onder HR 1 december 1999 (Motivering bij vervangende hechtenis)

Schalken, T. M. C. J., 1999, No. 310, Dec 01, 1999. (Nederlandse jurisprudentie; vol. 1999)

Research output: Case NoteCase noteAcademicpeer-review

Case note: Noot onder HR 1 juni 1999 (Octopus-proces, niet-ontvankelijkheid ook mogelijk als verdachte niet concreet in zijn belang is geschaad; minachting voor de rechter?)

Schalken, T. M. C. J., 1999, No. 567, Jun 01, 1999. (Nederlandse jurisprudentie; vol. 1999)

Research output: Case NoteCase noteAcademicpeer-review

Case note: noot onder HR 2 februari, 1999 (Vereiste van een vergunning ingevolge art. 6 Wet toezicht effectenverkeer 1995 niet in strijd met art. 59 EG-Verdrag, vrij verkeer van diensten)

Schalken, T. M. C. J., 1999, No. 554, Feb 02, 1999. (Nederlandse jurisprudentie; vol. 1999)

Research output: Case NoteCase noteAcademicpeer-review

Case note: Noot onder HR 6 april 1999 (Octopus-proces; onrechtmatige toezegging aan kroongetuige, daaraan te verbinden sancties: niet ontvankelijkheid, bewijsuitsluiting, strafvermindering)

Schalken, T. M. C. J., 1999, No. 565, Apr 06, 1999. (Nederlandse jurisprudentie; vol. 1999)

Research output: Case NoteCase noteAcademicpeer-review

Case note: Noot onder HR 6 oktober 1998 (Motivering bij draagkracht)

Schalken, T. M. C. J., 1999, No. 308, (Nederlandse jurisprudentie; vol. 1999)

Research output: Case NoteCase noteAcademicpeer-review

Case note: Pres. Rb. Almelo (Depot van een onderdeel van een merk)

Spoor, J. H., 1999, Nov 18, 1998. (Bijblad bij De Industrieele Eigendom; vol. 1999, no. 67, nr. 4)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: President Rechtbank Den Haag (Artikelen 4-10 Overeenkomst van Dublin hebben geen rechtstreekse werking)

Vermeulen, B. P., 1999, No. 16, Oct 21, 1998. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 1999)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: President Rechtbank Den Haag (Schengenzaak. Ten onrechte afgezien van toepassing artikel 29 lid 4 SUO)

Vermeulen, B. P., 1999, No. 6, Apr 24, 1998. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht; vol. 1999)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: President Rechtbank Den Haag (Toepassing tenzij-clausule bij dienstweigering.)

Vermeulen, B. P., 1999, No. 247, Aug 10, 1999. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 1999)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: President Rechtbank Haarlem (Vluchtenlingschap EU-onderdaan?)

Vermeulen, B. P., 1999, No. 40, Jan 01, 1999. (Jurisprudentie vreemdelingenrecht; vol. 1999)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: President 's-Gravenhage (Afgifte zonder vergoeding)

van Nispen, C. J. J. C., 1999, No. 19, Sep 16, 1996. (Bijblad bij De Industrieele Eigendom; vol. 1999)

Research output: Case NoteCase noteProfessional