Vrije Universiteit Amsterdam

  • De Boelelaan

    Amsterdam

    Netherlands

Research Output 1880 2021

Filter
Case note
2019

Case note: GHSHE (200.216.565_01: Noot): Geen aanspraak op restitutie ‘leegstands-btw’ voor verkoper kantoorpand

Blokland, W., 2019, 2 p.. No. ECLI:NL:GHSHE:2019:2537, Jul 16, 2019.

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HJEU (C‑582/17 en C-583/17)

Battjes, H., 2019, No. ECLI:EU:C:2019:280, Apr 02, 2019. (JV; vol. 2019, no. 91)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: Hof Den Haag (BK-17/00881: Voorvoegingsverliezen waren niet verrekenbaar omdat er geen winst was bij onderdeel oude fiscale eenheid)

Gooijer, J., 2019, No. ECLI:NL:GHDHA:2018:2465, Sep 19, 2018. (NTFR; vol. 2019, no. 157)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HR (16/03552: AB)

Dieperink, M., 2019, No. ECLI:NL:HR:2018:1, Jan 05, 2018. (AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB); vol. 2019, no. 130)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HR (16/05773: Noot): Omzetbelasting op dienst ten behoeve van afblazen voorgenomen belaste handeling; geen rechtstreeks verband met die handeling; geen volledige aftrek

Blokland, W., 2019, 3 p.. No. ECLI:NL:HR:2018:1030, Jun 29, 2018. (BNB; vol. 2019, no. 9)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

judgment or sentence
deduction
case law
transaction
Supreme Court

Case note: HR (17/00486: Concessieovereenkomst en duidelijk grensoverschrijdend belang)

van Ommeren, F. J., 2019, 8 p.. No. ECLI:NL:HR:2018:720, May 18, 2018. (Administratiefrechtelijke Beslissingen; vol. 2019, no. 209)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HR (17/01725: Noot): Btw-tarief lustopwekkende producten; prejudiciële vragen over te hanteren criterium

Blokland, W., 2019, 2 p.. No. ECLI:NL:HR:2019:643, Apr 19, 2019. (NLFiscaal; vol. 2019, no. 1066)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HR (17/02712: Noot, NJ 2019/323 (Kolom))

Bouwens, W., 2019, 4 p.. No. ECLI:NL:HR:2018:1617, Sep 14, 2018. (Nederlandse Jurisprudentie; vol. 2019, no. 37/38)

Research output: Case NoteCase noteAcademicpeer-review

Case note: HR (17/03827: Aantekening bij HR 8 februari 2019)

Kappelle, H. M., Apr 2019, 1 p.. No. ECLI:NL:HR:2019:189, Feb 08, 2019. (NL Fiscaal; vol. 2019, no. 0404)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HR (17/04024: Noot, ANWB)

Bouwens, W., 2019, 5 p.. No. ECLI:NL:HR:2018:1212, Jul 13, 2018. (Nederlandse Jurisprudentie; vol. 2019, no. 13)

Research output: Case NoteCase noteAcademicpeer-review

Case note: HR (17/04244: Noot, Wilco BV)

Bouwens, W., 2019, 4 p.. No. ECLI:NL:HR:2018:1209, Jul 13, 2018. (Nederlandse Jurisprudentie; vol. 2019, no. 7/8)

Research output: Case NoteCase noteAcademicpeer-review

Case note: HR (17/04584: Dutch MFN Clause)

Potgens, F. P. G., 13 Dec 2019, 11 p.. No. ECLI:NL:HR:2019:57, Jan 18, 2019. (International Tax Law Reports; vol. 2019, no. 22)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: HR (17/04584: Teruggaaf van dividendbelasting wegens toepassing meestbegunstigingsclausule in verdrag met Zuid-Afrika)

Gooijer, J., 2019, No. ECLI:NL:HR:2019:57, Jan 24, 2019. (NTFR; vol. 2019, no. 172)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HR (17/05809: Juist oordeel dat geen sprake is van vaste inrichting in Zuid-Korea)

Bosman, A., 1 Aug 2019, No. ECLI:NL:HR:2019:1220, (NLFiscaal; no. 2019/1748)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HR (18/00053: Hoge Raad wijst een herstelarrest wegens een te ruime vernietiging van de hofuitspraak)

Ip, W. Y., 2019, No. ECLI:NL:HR:2019:60, Jan 18, 2019. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Open Access
File

Case note: HR (18/00346: Ondernemingsraad bij de overheid. Primaat van de politiek)

Jak, N., 2019, No. ECLI:NL:HR:2019:397, Mar 22, 2019.

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: HR (18/00442: Noot, NJ 2019/437, KLM): Uitwisselbare functies

Bouwens, W., 2019, 4 p.. No. ECLI:NL:HR:2019:229, Feb 15, 2019. (Nederlandse Jurisprudentie; vol. 2019, no. 48/49)

Research output: Case NoteCase noteAcademicpeer-review

Case note: HR (18/00472)

Pechler, E. B., 2019, No. 18/00472, Mar 29, 2019. (BNB; vol. 2019, no. 102)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HR (18/00633: noot bij HR 17 mei 2019)

Zilinsky, M., 2019, No. ECLI:NL:HR:2019:732, May 17, 2019. (Rechtspraak Burgerlijk Procesrecht; vol. 2019, no. 54)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HR (18/00874 7 december 2018)

Pechler, E. B., 2019, No. ECLI:NL:GHARL:2018:764, Dec 07, 2018. (BNB; vol. 2019, no. 47)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HR (18/01668: Uitgezonderd "kennen of kunnen" besluit)

van Ommeren, F. J., 2019, No. ECLI:NL:HR:2019:1243, Jul 19, 2019. (Administratiefrechtelijke Beslissingen; vol. 46, no. 529)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HR (18/02931)

Pechler, E. B., 2019, No. ECLI:NL:HR:2019:322, Mar 08, 2019. (BNB; vol. 2019, no. 84)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HR (18/04507)

Pechler, E. B., 2019, No. ECLI:NL:HR:2019:1048, Jun 28, 2019. (BNB; vol. 2019, no. 162)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HR (18/04855)

Pechler, E. B., 2019, No. ECLI:NL:HR:2019:743, Jun 07, 2019. (BNB; vol. 2019, no. 150)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HR (19/00157 t/m 19/00163)

Pechler, E. B., 2019, No. ECLI:NL:HR:2019:145, Feb 01, 2019. (BNB; vol. 2019, no. 57)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HR (19/02014: Onthouden fiscale voorrechten ex art. 10, lid 6, Zetelovereenkomst Europees Octrooi Bureau is volgens A-G Wattel in strijd met vrij werknemersverkeer)

Bosman, A., 14 Nov 2019, No. ECLI:NL:PHR:2019:1030, Oct 08, 2019. (NTFR; no. 2019/2808)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HvJ EU (AB 2019/107: Horizontale rechtstreekse werking van grondrechten uit het EU-Grondrechtenhandvest)

Jak, N. & Barkhuysen, T., 2019, No. ECLI:EU:C:2018:871, Nov 06, 2018. (AB; vol. 2019, no. 107)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: HvJ EU (C-163/17)

Battjes, H., 2019, No. ECLI:EU:C:2019:218, Mar 19, 2019. (JV; vol. 2019, no. 89)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: HvJ EU (C-174/18: Belgische methode ter voorkoming van dubbele belasting in strijd met vrij verkeer van werknemers)

Bosman, R. A., 4 Apr 2019, No. ECLI:EU:C:2019:205, Mar 14, 2019. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; vol. 2019, no. 14)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HvJEU (C-233/18: Haqbin, Evenredigheid sancties amv in opvangcentra; ontzegging meest elementaire behoeften, al was het maar tijdelijk, niet geoorloofd)

Slingenberg, L., Dec 2019, No. ECLI:EU:C:2019:956, Nov 12, 2019. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 24, no. 197)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HvJ EU (C-235/18: Vega International): Terbeschikkingstelling tankkaarten gekwalificeerd als verlening van krediet

Blokland, W., 2019, 2 p.. No. ECLI:EU:C:2019:412, May 15, 2019. (NLFiscaal; vol. 2019, no. 1230)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HvJ EU (C-257/17: HvJ EU 07-11-2018, C-257/17 (met noot)

de Vries, K. M., 19 Jan 2019, No. ECLI:EU:C:2018:876

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: HvJ EU (C-297/17, C-318/17, C-319/17 en C-438/17: met noot)

Battjes, H., 2019, No. ECLI:EU:C:2019:219, Mar 19, 2019. (JV; vol. 2019, no. 90)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: HvJ EU (C-410/17: A Oy): Ruil in het kader van sloopovereenkomst en koop-ter-demontageovereenkomst. Waardering tegenprestatie in natura

Blokland, W., 2019, 4 p.. No. ECLI:EU:C:2019:12, Jan 10, 2019. (BNB; vol. 2019, no. 88)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

transaction
EU
literature

Case note: HvJEU (C-47/17 en C-48/17: annotatie bij Hof van Justitie EU, 13 november 2018)

Brouwer, E., 2019, 2 p.. No. ECLI:EU:C:2018:900, Nov 13, 2018. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 2019, no. 4)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HvJ EU (C-556/17: Rechter moet internationale bescherming verlenen als bestuursorgaan zich niet aan eerdere uitspraak heeft gehouden, ook als nationaal recht dit verbiedt)

Reneman, M., 2019, No. ECLI:EU:C:2019:626, Jul 29, 2019. (AB bestuursrechtspraak; vol. 2019, no. 481)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HvJ EU ( C-563/17: (her)privatisering van luchthavens)

Jak, N. & al Khatib, A., 2019, No. ECLI:EU:C:2019:144, Feb 27, 2019. (AB; vol. 2019, no. 443)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

ECHR
legality
European Law
charter
EU

Case note: HvJ EU (C-569/16 en C-570/16: Horizontale rechtstreekse werking van grondrechten uit het EU-Grondrechtenhandvest)

Jak, N. & Barkhuysen, T., 2019, No. ECLI:EU:C:2018:871, Nov 06, 2018. (AB; vol. 2019, no. 108)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: HvJ EU (C-590/17: Een professionele partij die buiten zijn beroepsactiviteiten handelt, is nog steeds een professionele partij, Pouvin, met noot)

Schaub, M. Y., 2019, 2 p.. No. ECLI:EU:C:2019:232, Mar 21, 2019. (Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken; vol. 2019, no. 6)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HvJ EU (C-649/17: Een online handelaar hoeft (nog) geen telefoonnummer te verstrekken, Amazon EU Sarl, met noot)

Schaub, M. Y., 2019, 3 p.. No. ECLI:EU:C:2019:576, Jul 10, 2019. (Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken; vol. 2019, no. 6)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HvJ EU (C-652/16: Ex nunc rechterlijke toetsing van nieuwe asielmotieven via bestuurlijke lus)

Reneman, M., 2019, No. ECLI:EU:C:2018:801, Oct 04, 2018. (AB Bestuursrechtspraak; vol. 2019, no. 72)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HvJ EU (C-673/16: Annotatie; Zo zijn we niet getrouwd?)

Cannoot, P. & Lievens, J., 23 Feb 2019, 4 p.. No. ECLI:EU:C:2018:385, Jun 05, 2018. (Rechtskundig Weekblad ; vol. 82, no. 26)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: HvJEU (C-70/18: met noot)

Brouwer, E., 3 Oct 2019, 5 p.. No. ECLI:EU:C:2019:823, Oct 03, 2019. (JV; vol. 2019, no. 196)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HvJ EU (C-712/17: Noot bij conclusie A-G Kokott in zaak EN.SA): Weigering aftrek van voorbelasting bij fictieve handelingen?

Blokland, W., 2019, 1 p.. No. ECLI:EU:C:2019:35, Jan 17, 2019.

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HvJ EU (C-94/18: Chenchooliah: proceswaarborgen na verlies EU verblijfsrecht, met noot)

Boeles, P., 2019, 5 p.. No. ECLI:EU:C:2019:693, Sep 10, 2019.

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: HvJ EU (JOR 2019/61: Berlusconi / Banca d’Italia, met noot)

Joosen, E. P. M., 2019, 4 p.. No. ECLI:EU:C:2018:1023, Dec 19, 2018. (Jurisprudentie onderneming & recht)

Research output: Case NoteCase noteAcademicpeer-review