Research Output 1986 2019

Filter
Chapter
2010

A framework for the design of service systems

Tan, Y. H., Hoffman, W., Gordijn, J. & Hulstijn, J., 2010, The science of service systems. Spohrer, J. (ed.). Berlin: Springer Verlag, 29 p. (Service Science: Research and Innovations (SSRI)).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Competencies of management consultants. A research study of senior management consultants

de Caluwe, L. I. A. & Reitsma, E. W., 2010, Consultation for organizational change. Buono, T. & Jamieson, D. (eds.). Charlotte, NC: Information Age Publishing, (Research in Management Consulting; no. 11).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Het Ken-Uw-Cliënt-beginsel eist ingrijpen van de sector: Economisch adviseren moet weer prevaleren boven juridisch correct handelen

Loonen, A. J. C. C. M., 2010, Jaarboek Compliance 2010. Nederlands Compliance Instituut, p. 219-234

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Open Access
File

Intervening and interventions: An overview

de Caluwe, L. I. A., 2010, Preparing better consultants: The role of academia. Adams, S. & Zanzi, A. (eds.). Information Age Publishing, (Research Series on Management Consultancy).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Kennis productiever maken

Flikkema, M. J., 2010, Organisatie van professional services. Handboek zakelijke dienstverlenging in het juridische domein. van Otterlo, R. (ed.). Amsterdam: Boom uitgevers, p. 99-112

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Open Access
File

La conformité est morte, vive la conformité!

Loonen, A. J. C. C. M., 2010, 10 jaar Compliance: De praktijk aan het woord. Amsterdam, p. 37-48

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Leiderschap in leren: Inzichten vanuit leervoorkeuren geven leiders handvatten voor effectiever lerende organisaties.

Ruijters, M. C. P., Simons, P. R-J., Schuiling, G. (ed.), Tours, H. C. (ed.) & Vermaak, H. (ed.), 2010, Leren in organisaties.. Schuiling, G., Tours, H. C. & Vermaak, H. (eds.). Deventer: Kluwer, (Leren in organisaties.).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Planning en control in het juridisch domein

Roozen, F. A., 2010, Organisatie van professional services. van Otterlo, R. (ed.). Boom Jurisiche Uitgevers, p. 345-363

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Transfer pricing: instrument voor waardecreatie

Steens, H. B. A., Oct 2010, Handboek Management Accounting. Oktober ed. Kluwer, Vol. 55. p. 1-34 D1700

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Value creation
Economic value
Transfer pricing
2009

Culturen veranderen. Slotopmerkingen bij de themabijdragen

de Caluwe, L. I. A., 2009, Cultuurverandering: mythe en realiteit. van Es, R., Boonstra, J. & Tours, H. (eds.). Deventer: Kluwer

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

De onderneming in het goederenrecht

Huizink, J. B., 2009, Met recht. Liber Amicorum Theo Raaijmakers. Essers, P., Raaijmakers, G., van der Sangen, G. & e.a. (eds.). Deventer: Kluwer, p. 209-214

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

EBITDA: Down but Not Out.

Brouwer, A. J. & Gup, B. E., 2009, The Valuation Handbook.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Inleiding

Gradus, R. H. J. M., 2009, Christendemocraten over de crisis. Den Haag: Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, p. 7-12

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Inleiding: controller en maatschappelijke onderneming

Budding, G. T., Minderman, G. D., van Eijck, K. & Buwalda, D., 2009, De controller en de maatschappelijke onderneming. Amsterdam: VU University Press, p. 5-14 140 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Integrity after the credit crunch

Bleker-van Eyk, S. C., 2009, Risk Management in Financial Institutions. van Grinsven, J. H. M. (ed.). Amsterdam: IOS Press, p. 14-21

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Nieuwe bestuurscultuur vraagt om bedreven karakters

de Caluwe, L. I. A., 2009, Frisse blikken. Een andere kijk op de bestuurlijke aanpak van urgente projecten in de Randstad. de Jong, M. (ed.). Den Haag: Randstad Urgent

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Publiek en privaat toezicht op financiële markten

van der Lecq, S. G., 2009, Toezicht door private partijen, panacee voor alle kwalen?. Mein, A. & van Wingerde, K. (eds.). Rotterdam: Erasmus Instituut voor Toezicht en Compliance, p. 19-28

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Slothoofdstuk

Huizink, J. B., 2009, Leerboek Wft. Huizink, J. B. & Schoenmaker, D. (eds.). Antwerpen: Maklu, p. 225-238

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Spelsimulaties en onderzoek in de beleids- en organisatiewetenschappen

Geurts, J., de Caluwe, L. I. A. & Kleinlugtenberg, W. J., 2009, Voer voor methodologen. Bleijenberg, I., Korzilius, H. & Vennix, J. (eds.). Den Haag: Lemma

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Strategierealisatie: Reflect before you act

van der Leest, D. J. B. & Roozen, F. A., 2009, Strategie maakt het verschil. Melker, G. J., ten Have, W. & Filipovic, N. (eds.). Mediawerf

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

The CEO's dream: CFO as strategic partner

Roozen, F. A., 2009, Van trendvolger naar trendsetter. Swagerman, D. & van der Waal, V. (eds.). Kluwer, p. 209-220

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

The effectiveness of sophisticated capital budgeting practices: Empirical evidence from the Netherlands

Verbeeten, F. H. M., 2009, Game Theory: Strategies, Equilibra and Theorems. Nova Science Publishers, Inc., p. 268-288 21 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

budgeting
Netherlands
Real Options
Decision Rules
Game Theory

Veranderen: Een meervoudig perspectief. Verschillende manieren van denken over veranderen

de Caluwe, L. I. A., 2009, Reproductieve geneeskunde, gynaecologie en obstetrie anno 2009. Slager, E. (ed.). Rotterdam: Erasmus Medisch Centrum

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

2008

Aanbod en vraag uit de zwarte doos

van der Lecq, S. G., 2008, Trust en antitrust. Beschouwingen over 10 jaar Mededingingswet en 10 jaar NMa. Kalbfleisch, P., van Sinderen, J., van den Ende, A., van Oers, M. & van Bergeijk, P. A. G. (eds.). Den Haag: Nederlandse Mededingingsautoriteit, p. 126-127

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Ambtenaren houden niet van verandering

de Caluwe, L. I. A., 2008, Lui, links en lak aan de burger. Vooroordelen over ambtenaren. van Harten, D. & van der Kooij, M. (eds.). Deventer: Binnenlands Bestuur en Kluwer

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

De duurzame meerwaarde van de controller

Minderman, G. D., 2008, De waarde van de public controller: Een mirror of excellence. Gradus, R. H. J. M., Budding, G., Minderman, G. D. & van Egten, C. A. (eds.). Den Haag: SDU Uitgevers, p. 151-160 (Public Controlling Reeks; no. 15).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

De toekomst van de comptabiliteit: a skunk at the picknick

Minderman, G. D., 2008, Algemene Rekenkamer: De toekomst van de comptabiliteit. Den Haag: Algemene Rekenkamer

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

De uitdaging van de public controller: Professioneel meedenken in beleid en uitvoering

van Egten, C. A., 2008, De waarde van de public controller, een mirror of excellence. Gradus, R. H. J. M., Budding, T., Minderman, G. D. & van Egten, C. A. (eds.). Den Haag: SDU Uitgevers, p. 161-178 (Public Controlling Reeks; no. 15).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Discussion of 'The victory of hope over angst? Funding, asset allocation and risk taking in German public sector pension reform'

Steenkamp, T., Hoevenaars, R. & Molenaar, R., 1 Dec 2008, Frontiers in Pension Finance. Edward Elgar Publishing Ltd., p. 80-82 3 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Enkele opmerkingen over de kwaliteit van organisatie-advies

de Caluwe, L. I. A., 2008, Leven in structuren. Dubbeldam, M., Goedmakers, W. & Otto, M. (eds.). Amstelveen: Lenthe Publishers

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Financiele risico's en risicomanagement in de financiele functie

Keuleneer, L., 2008, Framework voor integraal risicomanagement. Gwosdz, V., Keuleneer, L. & Verhoog, W. (eds.). Antwerpen: Standaard Uitgeverij, p. 41-61

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Het 'ken-uw-cliënt'-beginsel bezien

Loonen, A. J. C. C. M. & 't Hart, F. M. A., Oct 2008, Beleggingsdienstverlening in het MiFID-tijdperk: Theorie, praktijk en aanbevelingen. p. 80-99

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

File

Het 'Ken-Uw-Cliënt'-beginsel binnen de effectendienstverlening: Een juridische versus een economisch-psychologische benadering

Loonen, A. J. C. C. M., Feb 2008, Gedrag en privaatrecht: Over gedragspresumpties en gedragseffecten bij privaatrechtelijke leerstukken. Boom juridsche uitgevers, p. 369-400

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

How to get increasing competition in the Dutch refuse collection market

Gradus, R. H. J. M. & Dijkgraaf, E., 2008, The waste market: Institutional developments in Europe. Dijkgraaf, E. & Gradus, R. H. J. M. (eds.). Berlin: Springer, p. 101-110

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

In search of the active substance of gaming. Opening chapter

de Caluwe, L. I. A., Hofstede, G. J. & Peters, V., 2008, Why do games work. de Caluwe, L. I. A., Hofstede, G. J. & Peters, V. (eds.). Deventer: Kluwer

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Insolventie en bestuurdersaansprakelijkheid

Huizink, J. B., 2008, Het voorontwerp insolventiewet nader beschouwd. van de Hel, J. A., van den Nieuwenhuijzen, M. C. A. & Verdonschot, J. H. (eds.). Nijmegen: Ars Aequi Libri, p. 203-216

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Internvenieren

de Caluwe, L. I. A., 2008, De verandermanagementbox. Schiedam: Mainpress

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Menselijkheid in organisaties

Burger, Y. D., 2008, Leven in structuren. Dubbeldam, M., Goedmakers, W. & Otto, M. (eds.). Lenthe Publishers, p. 278-283

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

The active substance from the perspective of change

de Caluwe, L. I. A., 2008, Why do games work?. de Caluwe, L. I. A., Hofstede, G. J. & Peters, V. (eds.). Deventer: Kluwer

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Vormgeven aan individuele veranderingen

Burger, Y. D., 2008, De verandermanagementbox. Wechelderzande: Mainpress

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

2007

Bestuurlijke Informatieverzorging en Administratieve Organisatie, een eigenaardig vakgebied: 25 jaar verder

Spoor, L. L. & Roozen, F. A., Jul 2007, Bundel ter gelegenheid van afscheid prof.drs.H. van Nimwegen. Nimwegen, van, H. (ed.). Deventer: Kluwer, p. 1-49 49 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Coaching in veranderingsprocessen

Burger, Y. D., 2007, De passie van de professional. Dubbeldam, M. & Jagersma, P. K. (eds.). Assen: Van Gorcum, p. 186-194

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Compliance- en Integriteitrisicomanagement noodzakelijk voor het in control zijn

Bleker-van Eyk, S. C., 2007, Framework voor Integraal Risico Management. Gwosdz, V., Keuleneer, L. & Verhoog, W. (eds.). Antwerpen: Standaard Uitgeverij, p. 79-96

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Contextfactoren en organisatieadvies

de Caluwe, L. I. A., 2007, De passie van de professional. Dubbeldam, M. & Jagersma, P. K. (eds.). Assen: Van Gorcum

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Corporate Governance: van compliance naar 'in control'

Spoor, L. L. & Nieuw Amerongen, van, C. M., Dec 2007, Handboek Management Accounting. De With, E., Roozen, F. A. & Steens, B. S. (eds.). Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen, p. 1-51 51 p. A1500

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

De duurzame meerwaarde van de public controller

Minderman, G. D., 2007, De waarde van de publieke controller. Gradus, R. J. H. M., Minderman, G. D., Budding, G. T. & van Egten, C. A. (eds.). Den Haag: SDU, (PC-reeks; no. 15).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Designing management control systems in professional services firms: a contingency approach

Roozen, F. A., 2007, Professional Services Firms. de Jong, G. (ed.). Strategic Management Centre, p. 249-276

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Een microsimulatieanalyse van de stelselwijziging in de WAO

Gradus, R. H. J. M., 2007, Adagio macro-economische dynamiek en sociale zekerheid: Liber Amicorum Ad Kolnaar. Donders, J., Meulendijks, P. & van Tuyll, M. (eds.). Lekkum: Printre, p. 243-266

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Governance in het onderwijs: Inleiding

Minderman, G. D., 2007, Governance in het onderwijs: naar nieuwe balans. Minderman, G. D. (ed.). Den Haag: SDU

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Intern toezicht in de sector van beroeps- en volwassenonderwijs

Minderman, G. D., 2007, Governance in het onderwijs: naar nieuwe balans?. Minderman, G. D. (ed.). Den Haag: SDU

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional