Research Output

Filter
Case note
2020

Case note: ABRvS (RSV 2020/21 (Kinderopvangtoeslag, terugvordering, maatwerk)

Groothuis, E. J. E., Huisman, P. J. & Jak, N., 23 Oct 2020, No. ECLI:NL:RVS:2019:3536, Oct 23, 2019. (RSV - Rechtspraak Sociale Verzekeringen)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: ABRvS 23 oktober 2019, RSV 2020/22 (Kinderopvangtoeslag, toekennen recht, maatwerk)

Huisman, P. & Jak, N., 2020, No. ECLI:NL:RVS:2019:3535, Oct 23, 2019. (RSV- Rechtspraak Sociale Verzekeringen)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: EHRM (36607/06, Yilmaz t. Turkije): Overheidsbelangstelling voor godsdienstbeleving binnenshuis. De beschermwaardigheid van het religieuze privé- en gezinsleven van (religie) docenten in Turkse overheidsdienst

Overbeeke, A. J., 2020, 6 p.. Jun 04, 2019. (Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid; vol. 2019-2020, no. 3)

Research output: Case NoteCase noteAcademicpeer-review

Case note: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 november 2019, AB 2020/116 (Overheidsverkoop, mededinging, gelijke kansen)

Huisman, P. & van Ommeren, F. J., 2020, No. ECLI:NL:GHARL:2019:9911, Nov 19, 2019. (Administratief rechtelijke beslissingen; vol. 2020, no. 116)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: HR (AB 2020/50: Verplicht lidmaatschap publiekrechtelijke vereniging)

Jak, N., 6 Dec 2020

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: RBAMS (AB 2020/22: Gebiedsverbod doelwit schietpartijen)

Brouwer, J. G. & Schilder, A. E., 22 May 2020, No. ECLI:NL:RBAMS:2019:3726, May 22, 2020.

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: RBMNE (AB 2020/81: Subsidie)

Jacobs, R., 21 Feb 2020, 2 p.. No. ECLI:NL:RBMNE:2019:3452 , Jul 23, 2019.

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Ex nunc toetsing. Rechtbanken moeten nieuwe en achtergehouden asielmotieven in beginsel betrekken bij beroep tegen afwijzing asielaanvraag.

Reneman, M., 2020, No. ECLI:NL:RVS:2019:2073, Jul 03, 2019. (AB Bestuursrechtspraak; vol. 2020, no. 6)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4-2-2020

Zilinsky, M., 2020, No. ECLI:NL:GHARL:2020:930, Feb 04, 2020. (Rechtspraak Burgerlijk Procesrecht (RBP); vol. 2020, no. 30)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Heffingsrecht Nederland over in Australië woonachtige voormalige profvoetballer

Translated title of the contribution: right of the Netherlands to levy tax over benefits paid to former soccer player who is residing in AustraliaDieleman, B., 3 Apr 2020, No. ECLI:NL:RBGEL:2020:259, Jan 21, 2020. (Pensioen Jurisprudentie; vol. PJ 2020/54)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

HvJ EU: strijdigheid met het vrije verkeer van kapitaal van artikel 63 VwEU.

Translated title of the contribution: ECJ: violation of the free movement of capital of Article 63 TFEUDieleman, B., 1 Feb 2020, No. C-641/17, Nov 13, 2019. (Pensioen Jurisprudentie)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

HvJ EU 27-02-2020, ECLI:EU:C:2020:126

Zilinsky, M., 2020, No. C-25/19, Feb 27, 2020. (Rechtspraak Burgerlijk Procesrecht (RBP); vol. 2020, no. 35)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Noot bij HR 20 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:484: Derdenbescherming na ruilverkaveling

Vonck, F. J., 5 Jun 2020, No. 19/00261, Mar 20, 2020. (Jurisprudentie Onderneming & Recht; vol. 2020, no. 165)

Research output: Case NoteCase noteAcademicpeer-review

Noot bij HR 7 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:863 (BNB 2020/11): Beëindiging toepassing landbouwregeling. Herziening omzetbelasting opfokkosten kalveren en melkkoeien

Translated title of the contribution: Case note re Dutch Supreme Court judgment of 7 June 2019, ECLI:NL:HR:2019:863 (BNB 2020/11): Adjustment of VAT deductions for cattle breeding costs after termination of special scheme for farmersBlokland, W., 2020, 4 p.. No. ECLI:NL:HR:2019:863, Jun 07, 2019.

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Smartengeldperikelen

Van, A., 13 Jan 2020, 3 p.. No. ECLI:NL:GHDHA:2019:2753

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Vanwege technische storing bij indienen ondernemersaangifte ook avas bij echtgenoot

Ip, S., 2020, No. 2020/1142, Apr 23, 2020.

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Open Access
File

Vrijstelling van BTW bij uitbesteding vermogensbeheer van CDC-regeling

Translated title of the contribution: VAT exemption in case of outsourcing asset management of CDC pension planDieleman, B., 11 Jun 2020, No. ECLI:NL:RBNHO:2020:2973, Apr 08, 2020. (Pensioen Jurisprudentie 2020/86)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

2019

Annotatie bij HR 10 juli 2018 (Verstoring openbare orde door te midden van publiek dat na sluitingstijd een uitgaansgelegenheid verlaat, ’s nachts roepen van scheldwoorden tegen agenten)

Brouwer, J. G. & Schilder, A. E., Jun 2019, No. ECLI:NL:HR:2018:1168, Jul 10, 2018. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; vol. 2019, no. 240)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Annotatie bij Rb. Amsterdam 24 juli 2018 (Sluiting garage bedrijf wegens ondersteuning drugshandel)

Brouwer, J. G. & Schilder, A. E., May 2019, No. ECLI:NL:RBAMS:2018:5258 , Jul 24, 2018. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; vol. 2019, no. 207)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: ( C-591/17: Noot bij conclusie A-G Wahl in zaak Commissie/Duitsland): Duitse tolheffing is niet discriminatoir

Blokland, W., 2019, 2 p.. No. ECLI:EU:C:2019:99, Feb 06, 2019.

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: ABRvS (201705107/1/A3: Annotatie (Sluiting woning wegens brandstichting)

Brouwer, J. G. & Schilder, A. E., May 2019, No. ECLI:NL:RVS:2018:1836, Jun 06, 2018. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; vol. 2019, no. 213)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: ABRvS (201708060/1/A3: Beslissen op Wob-verzoek; attributie aan ondergeschikte)

de Greef, R. J. M. H., Apr 2019, 5 p.. No. ECLI:NL:RVS:2018:4190, Dec 19, 2018. (De Gemeentestem; vol. 2019, no. 58)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: ABRvS (201800103/1/V1: gezinsleven: wijziging van recht)

Ismaili, N., 9 Feb 2019, 3 p.. No. 19, No. ECLI:NL:RVS:2018:3761, Nov 16, 2018. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 23, no. 2)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: ABRvS (201800258/1/A3: WhatsApp- en sms-berichten; documentdefinitie Wob)

Jak, N. & Barkhuysen, T., 20 Mar 2019, No. Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RVS:2019:899, Mar 20, 2019.

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: ABRvS (201800420/1/A3: Annotatie (Dubbelverwijderbevel burgemeester Amsterdam)

Brouwer, J. G. & Schilder, A. E., 2019, No. ECLI:NL:RVS:2018:3796, Nov 21, 2018. (AB Rechtspraak bestuursrecht; vol. 2019, no. 122)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: ABRvS (201801267/1/V3 :Noot bij ABRvS 30 oktober 2018)

de Hart, B., 2019, No. ECLI:NL:RVS:2018:3569, (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2019/39)

Research output: Case NoteCase noteAcademicpeer-review

Case note: ABRvS (201801379/1/V2)

Stronks, M., 21 Mar 2019, No. JV 2019/50, No. ECLI:NL:RVS:2019:128, Jan 16, 2019.

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: ABRvS (201802759/1/V3: Inreisverbod ontneemt geen procesbelang aan procedure over verblijfsrecht)

Boeles, P., 18 May 2019, 2 p.. No. ECLI:NL:RVS:2018:3998, Dec 05, 2019. (Administratiefrechterlijke Beslissingen AB; vol. 2019, no. 20)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: ABRvS (201806267/1/A2: Annotatie over vergoeding rechtsbijstand in asielzaken)

Reneman, M., 2019, No. ECLI:NL:RVS:2019:2342, Jul 10, 2019. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 2019, no. 183)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: ABRvS (201809879/1/A3: Plaatsvervanging en mandaat)

de Greef, R. J. M. H., Oct 2019, 5 p.. No. ECLI:NL:RVS:2019:2796, Aug 21, 2019. (De Gemeentestem; vol. 2019, no. 160)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: ABRvS (201900648/1/A3: Wob-verzoek privaatrechtelijke rechtspersoon)

de Greef, R. J. M. H., Oct 2019, 6 p.. No. ECLI:NL:RVS:2019:2626, Jul 31, 2019. (De Gemeentestem; vol. 2019, no. 159)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: ABRvS (201900745/1/V3: gezinshereniging, Afdeling om betekenis Noorzia arrest)

Ismaili, N., 22 Nov 2019, 2 p.. No. 186, No. ECLI:NL:RVS:2019:3289, Sep 30, 2019. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 24, no. 15)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: ABRvS (201901423/1/V2: Motivering. Afdeling bestuursrechtspraak geeft uitleg over toepassing verkorte motivering hoger beroep in vreemdelingenzaken)

Reneman, M., 2019, No. ECLI:NL:RVS:2019:1061, Apr 03, 2019. (AB Bestuursrechtspraak; vol. 2019, no. 451)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: ABRvS (Eenmaal geeindigd rechtmatig verblijf herleeft niet indien een vreemdeling zich opnieuw meldt bij een AZC, noot)

Slingenberg, L., Jul 2019, Apr 11, 2019. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 24, no. 124)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: ABRvS (Noot bij ABRvS 18 oktober 2018, JV 2019/37)

de Vries, K. M., 3 Mar 2019, No. ECLI:NL:RVS:2018:3412, Oct 18, 2018. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 23, no. 3)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: ABRvS (Voorlopig uitstel van vertrek geen uitvoering Unierecht, Handvest niet van toepassing; Rva niet van toepassing op niet-asielzoekers, noot)

Slingenberg, C. H., May 2019, Mar 20, 2019. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 2019, no. 104)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: A-G HvJ (C-389/18: Belgische regeling voor dividenden van dochterondernemingen in strijd met Moeder- dochterrichtlijn)

Bosman, A., 3 Oct 2019, No. ECLI:EU:C:2019:680, (NTFR; no. 2019/2439)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: A-G HvJ (C-68/18: Roemeense heffing op energieproducten en elektriciteit strijdig met Unierecht?)

Bosman, A., 18 Jul 2019, No. ECLI:EU:C:2019:422, (NLFiscaal; vol. 2019, no. 1615)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: CBB (17/1268: Subsidie. Onderwijsbekostiging. Cumulatie.)

Jacobs, R., 12 Dec 2019, 4 p.. No. ECLI:NL:CBB:2019:364, Aug 27, 2019. (AB; vol. 2019, no. 551)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: CBb (17/1280 en 17/1861: Gst. 2019/34, Publieke-taakjurisprudentie. Taxi Centrale Schiphol)

Jak, N., 2019, No. ECLI:NL:CBB:2018:634, Nov 27, 2018. (De Gemeentestem; vol. 2019, no. 34)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Case note: CBCS (160: Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, met noot)

Joosen, E. P. M., 2019, 4 p.. No. ECLI:NL:OGEAC:2018, Jul 04, 2018. (Jurisprudentie onderneming & recht; vol. 2019, no. 12)

Research output: Case NoteCase noteAcademicpeer-review

Case note: CJEU (C-145/09: Tsakouridis, Landmark Cases on Asylum and Immigration Law) p. 347-356

Brouwer, E., Zwaan, K. M. & Kok, S. G., 2019, 10 p.. No. No 31, No. ECLI:EU:C:2010:708, Nov 23, 2010. (Jurisprudentie Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950-2019 )

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case Note: CJEU (C-300/11: judgment in ZZ)

Reneman, M., 2019, No. ECLI:EU:C:2013:363, Jun 04, 2013. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950-2019; no. 64)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case Note: CJEU (C-429/15: judgment in Danqua)

Reneman, M., 2019, No. ECLI:EU:C:2016:789, Oct 20, 2016. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950-2019)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: CJEU (C-508/10: Commission v. The Netherlands) (update)

de Vries, K., 2019, No. ECLI:EU:C:2012:243, Apr 26, 2012. (Rechtspraak Vreemdelingenrecht. Landmark cases on asylum and immigration law 1950-2019)

Research output: Case NoteCase noteProfessional