VU Research Institutes

Research Output 1973 2020

Filter
Case note
2019

ABRvS 16 januari 2019

Stronks, M., 21 Mar 2019, No. JV 2019/50, No. 201801379/1/V2, Jan 16, 2019.

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Annotatie bij ABRvS 21 november 2018 (Dubbelverwijderbevel burgemeester Amsterdam)

Brouwer, J. G. & Schilder, A. E., 2019, No. ECLI:NL:RVS:2018:3796, Nov 21, 2018. (AB Rechtspraak bestuursrecht; vol. 2019, no. 122)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Annotatie bij ABRvS 6 juni 2018 (Sluiting woning wegens brandstichting)

Brouwer, J. G. & Schilder, A. E., May 2019, No. ECLI:NL:RVS:2018:1836, Jun 06, 2018. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; vol. 2019, no. 213)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Annotatie bij HR 10 juli 2018 (Verstoring openbare orde door te midden van publiek dat na sluitingstijd een uitgaansgelegenheid verlaat, ’s nachts roepen van scheldwoorden tegen agenten)

Brouwer, J. G. & Schilder, A. E., Jun 2019, No. ECLI:NL:HR:2018:1168, Jul 10, 2018. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; vol. 2019, no. 240)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Annotatie bij HvJ EU 5 juni 2018 (Zo zijn we niet getrouwd?)

Cannoot, P. & Lievens, J., 23 Feb 2019, 4 p.. No. C-673/16, Coman, Jun 05, 2018. (Rechtskundig Weekblad ; vol. 82, no. 26)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Annotatie bij Rb. Amsterdam 24 juli 2018 (Sluiting garage bedrijf wegens ondersteuning drugshandel)

Brouwer, J. G. & Schilder, A. E., May 2019, No. ECLI:NL:RBAMS:2018:5258 , Jul 24, 2018. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; vol. 2019, no. 207)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Annotatie bij Rb Rotterdam 19 december 2018 (Intimidatieverbod in APV)

Brouwer, J. G. & Schilder, A. E., Feb 2019, No. ECLI:NL:RBROT:2018:10493, Dec 19, 2018. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; vol. 2019, no. 106)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Annotatie Gerechtshof Amsterdam 16 April 2019

Eleveld, A., 2019, 1 p.. No. JAR 2019/216, No. ECLI:NL:GHAMS:2019:1327, Apr 16, 2019. (JAR )

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Belgische methode ter voorkoming van dubbele belasting in strijd met vrij verkeer van werknemers

Bosman, R. A., 4 Apr 2019, No. C-174/18, Mar 14, 2019. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; vol. 2019, no. 14)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Belgische regeling voor dividenden van dochterondernemingen in strijd met Moeder- dochterrichtlijn: NTFR 2019/2439

Bosman, A., 3 Oct 2019, No. C-389/18, (NTFR; no. 2019/2439)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note: ABRvS 20 maart 2019, JG 2019/12 (WhatsApp- en sms-berichten; documentdefinitie Wob)

Jak, N. & Barkhuysen, T., 2019

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case Note: EHRM 15 januari 2019, nr. 12541/06 (Altınkaynak e.a t. Turkije)

Overbeeke, A. J., 2019, 5 p.. (European Human Rights Cases; vol. 20:4, no. 76)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case Note: EHRM 4 juni 2019, nr. 36607/06 (Yilmaz t. Turkije)

Overbeeke, A., 2019, 4 p.. (European Human Rights Cases; vol. 20:10, no. 184)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note CJEU 26 April 2012, C-508/10 (Commission v. The Netherlands) (update)

de Vries, K., 2019, (Rechtspraak Vreemdelingenrecht. Landmark cases on asylum and immigration law 1950-2019)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note CJEU 4 June 2015, C-579/13 (P and S) (update)

de Vries, K., 2019, (Rechtspraak Vreemdelingenrecht. Landmark cases on asylum and immigration law 1950-2019)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Case note CJEU 6 April 2017, C-668/15 (Jyske Finans)

de Vries, K., 2019, (Rechtspraak Vreemdelingenrecht. Landmark cases on asylum and immigration law 1950-2019)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Concessieovereenkomst en duidelijk grensoverschrijdend belang

van Ommeren, F. J., 2019, 8 p.. No. ECLI:NL:HR:2018:720, May 18, 2018. (Administratiefrechtelijke Beslissingen; vol. 2019, no. 209)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars

Van, A., 30 Jan 2019, 3 p.. No. GZR 2018-0477, Oct 24, 2018. (GZR Updates)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Open Access
File

Doodsbedreiging ernstige verstoring openbare orde; gebiedsverbod rondom woonwagen.

Brouwer, J. G. & Schilder, A. E., Mar 2019, No. 141, No. AB 2019, May 24, 2018.

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Duitse exitheffing over latent meerwaarde op aandelen bij emigratie van natuurlijke persoon naar Zwitserland in strijd met Overeenkomst EU-Zwitserland

Bosman, R. A., 21 Mar 2019, No. ECLI:EU:C:2019:138, No. C-581/17, Feb 26, 2019. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; vol. 2019, no. 691)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Hoofdelijke verbondenheid bij vof en uitleg petitum

van Veen, W. J. M., 22 Oct 2019, No. JOR 2019/216, No. Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2019:1457, Apr 23, 2019.

Research output: Case NoteCase noteAcademicpeer-review

IND mag vreemdeling in voornemen tot buitenbehandelingstelling in gelegenheid stellen tot herstel verzuim in opvolgende asielaanvraag.

Reneman, M., 2019, No. ECLI:NL:RVS:2019:574, Feb 21, 2019. (AB bestuursrechtspraak; vol. 2019, no. 339)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Juist oordeel dat geen sprake is van vaste inrichting in Zuid-Korea: NLF 2019/1748

Bosman, A., 1 Aug 2019, No. ECLI:NL:HR:2019:1220, (NLFiscaal; no. 2019/1748)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Noot bij ABRvS 11 april 2019: Eenmaal geeindigd rechtmatig verblijf herleeft niet indien een vreemdeling zich opnieuw meldt bij een AZC.

Slingenberg, L., Jul 2019, Apr 11, 2019. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 24, no. 124)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Noot bij ABRvS 19 november 2018, Bepalingen CETA niet inroepbaar.

Slingenberg, C. H., Feb 2019, No. 201801628/1/V1, No. ECLI:NL:RVS:2018:3769, Nov 19, 2018. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 23, no. 21)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Noot bij ABRvS 20 maart 2019: Voorlopig uitstel van vertrek geen uitvoering Unierecht, Handvest niet van toepassing; Rva niet van toepassing op niet-asielzoekers

Slingenberg, C. H., May 2019, (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 2019, no. 104)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Noot bij EHRM 28 februari 2019, Khan t. Frankrijk: Opvang zeer jonge AMV in vluchtelingenkamp Calais; positieve verplichting voorkomen onmenselijke behandeling

Slingenberg, C. H., May 2019, No. 12267/16, Feb 28, 2019. (European Human Rights Cases; vol. 20, no. 92)(Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 24, no. 87)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Onthouden schorsende werking aan hoger beroep in asielzaken niet in strijd met Unierechtelijk doeltreffendheids- en gelijkwaardigheidsbeginsel.

Reneman, M., 2019, No. ECLI:NL:RVS:2019:457, Feb 20, 2019. (AB Bestuursrechtspraak; vol. 2019, no. 329)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Art

Preventieve detentie ter voorkoming van ordeverstoringen

Brouwer, J. G. & Schilder, A. E., Nov 2019, No. AB 2019,509, No. ECLI:CE:ECHR:2018:1022 JuD003555312, Oct 22, 2018.

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Rb Midden-Nederland 8 mei 2018 (machtiging tot voortgezet verblijf)

Blankman, C., 20 Jan 2019, 5 p.. No. ECLI:NL:RBMN:2018:2097, May 08, 2018. (Tijdschrift voor Gezondheidsrecht; vol. 2019)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Rechtbank Den Haag 22 februari 2019

Hutten, W. & Stronks, M., 2019, No. AWB 18/6967, (JV; vol. 2019, no. 128)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

Roemeense heffing op energieproducten en elektriciteit strijdig met Unierecht? NLF 2019/1615

Bosman, A., 18 Jul 2019, No. C‑68/18, (NLFiscaal; no. 2019/1615)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Sluiting winkel wegens witwassen en ‘underground banking’

Brouwer, J. G. & Schilder, A. E., Apr 2019, No. ECLI:NL:RVS:2017:3148, Nov 15, 2017. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; vol. 2019, no. 188)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Teruggaaf van dividendbelasting wegens toepassing meestbegunstigingsclausule in verdrag met Zuid-Afrika; Hoge Raad, nr. 17/04584

Gooijer, J., 2019, Jan 24, 2019. (NTFR; vol. 2019, no. 172)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Tsakouridis, CJEU Landmark Cases on Asylum and Immigration Law, p. 347-356

Brouwer, E., Zwaan, K. M. & Kok, S. G., 2019, 10 p.. No. No 31, No. C-145/09, (Jurisprudentie Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950-2019 )

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Verdrag met België verhindert afwaardering vordering als verlies uit row

Bosman, R. A., 28 Mar 2019, No. ECLI:NL:HR:2019:358, Mar 15, 2019. (NLFiscaal; vol. 4, no. 13)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Voorvoegingsverliezen waren niet verrekenbaar omdat er geen winst was bij onderdeel oude fiscale eenheid; Gerechtshof Den Haag, nr. BK-17/00881

Gooijer, J., 2019, Sep 19, 2018. (NTFR; vol. 2019, no. 157)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

2018

ABRvS 29 maart 2018

Stronks, M., 24 May 2018, No. 201701815/1/V2, No. JV 2018/94, Mar 29, 2018.

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Annotatie ABRvS 15 augustus 2018

Battjes, H., 2018, Aug 15, 2018. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 2018, no. 127)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Annotatie ABRvS 20 april 2018

Battjes, H., 2018, No. ECLI:NL:RVS:2018:1320, No. 201705810/1/V2, Apr 20, 2018. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 2018, no. 112)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Annotatie ABRvS 21 maart 2018

Battjes, H., 2018, Mar 21, 2018. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 2018, no. 78)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Annotatie ABRvS 30 mei 2018

Battjes, H., 2018, No. ECLI:NL:RVS:2018:1795, No. 201706354/1/V3, May 30, 2018. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 2018, no. 128)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Annotatie ABRvS 7 juni 2018

Battjes, H., 2018, No. ECLI:NL:RVS:2018:1911, Jun 07, 2018. (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht; vol. 2018, no. 141)

Research output: Case NoteCase noteProfessional